Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

informacja dla mieszkańców Gminy Stepnica


Stepnica, dnia 11 kwietnia 2005 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY

GMINY STEPNICA

Minął drugi rok od objęcia przeze mnie funkcji wójta. Tak jak Wam to obiecałem po każdym roku pracy na tym stanowisku będę publicznie rozliczał się przed Wami ze swojej działalności.

Jak Państwo wiecie w 2004 roku osiągnęliśmy najważniejszy cel tj. uniknęliśmy zapaści finansowej jaka groziła gminie na koniec 2004 r., a nawet rozwiązania gminy. Było to możliwe dzięki uzyskaniu w dniu 3 sierpnia 2004 r. po 11 miesiącach starań pożyczki z budżetu państwa w wysokości 5.208.000 zł z możliwością spłaty na 8 lat.

Byliśmy pierwszą gminą, która taką pożyczkę uzyskała. Jest to nasz wspólny sukces - teraz już możemy spokojnie myśleć o przyszłości naszej gminy i realizować plan jej rozwoju. Proszę Państwa otrzymana pożyczka pozwoliła nam na restrukturyzację zadłużenia gminy.

Spłaciliśmy niżej wymienionych wierzycieli równocześnie uzyskując dość znaczne umorzenia długów:

 1. BRE Leasing: dług wynosił 1.139.098 zł, spłaciliśmy 911.279 zł, uzyskaliśmy umorzenie w wysokości 227.819 zł.

 2. BIG Millennium: dług 1.671.098 zł, spłata 1.336.878 zł, umorzenie 334.220 zł.

 3. BPH PBK: dług 2.068.738 zł, spłata 1.654.991, umorzenie 413.747 zł.

 4. Roman Kosowski: dług 329.216 zł, spłata 213.991 zł, umorzenie 115.225 zł.

 5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: dług 3.532.000 zł, spłata 1.532.000 zł, umorzenie 2.000.000 zł.

Jak z powyższego wynika spłacając w/w wierzycieli w wyniku negocjacji oraz zawartych ugód uzyskano umorzenie zobowiązań gminy w wysokości 3.091.011 zł.

Ponadto w 2004 roku środkami własnymi z budżetu gminy spłaciliśmy następujących wierzycieli:

 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: dług 2.700.000 zł, spłacono ratę pożyczki w wysokości 300.000 zł.

 2. Krystyna Szmaglińska-Uhl: kwota spłaty 36.103 zł, spłacono 24.877,50 zł, uzyskano 11.226 zł umorzenia.

Była to należność za wybudowanie przez panią Szmaglińską-Uhl kanalizacji i wodociągu.

 1. Firma „Promis”: 27.535 zł - zapłata za wykonywane czynności w charakterze inwestora zastępczego przy budowie kanalizacji.

 2. Leszek Kaczanowicz: 64.200 zł - zapłata za wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej dot. wybudowanej kanalizacji.

 3. Tomasz Granops: 14.640 zł - wykonywał czynności dot. inwentaryzacji powykonawczej kanalizacji w oparciu o ustne zlecenie byłego wójta.

 4. Kantoro-Group: 3.050 zł + 2.076 zł odsetki razem do zapłaty 5.126 zł - należności za wynajęcie, montaż i demontaż sceny na wybory Miss Lata Nad Zalewem w 2001 roku. Kwotę zasadniczą przywłaszczyła sobie zatrudniona wówczas w Urzędzie Gminy pracownica.

Zobowiązania gminy wymienione w pkt. od 2 do 6 były zaciągnięte przez poprzedniego wójta, jednak z niezrozumiałych powodów nie zostały zapłacone. Dalsze ich niezapłacenie spowodowałoby naliczenie przez wierzycieli karnych odsetek. Zobowiązania te były bezsporne.

Były to zobowiązania, które należało spłacić do końca 2004 roku - oprócz kwoty dla WFOŚiGW i NFOŚiGW.

Jak z powyższego wynika, udało się nam otrzymaną pożyczką w wysokości 5.208.000 zł oraz środkami własnymi przy uzyskanych umorzeniach spłacić w ubiegłym roku 9.237.754 zł zadłużenia.

Trzeba również zaznaczyć, iż mimo spłacenia tak dużych kwot zadłużenia, wykonaliśmy wszystkie przedsięwzięcia zakładane do wykonania w 2004 roku. Chciałbym wymienić tylko te ważniejsze:

 1. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stepnicy i w Gimnazjum w Stepnicy wykonano:

 • wymiana okien i drzwi wejściowych,

 • montaż wykładzin w klasach i na korytarzach,

 • remonty sanitariatów szatni,

 • remont instalacji elektrycznej,

 • wyposażenie biblioteki w 3 komputery w ramach programu „Ikonka”,

 • remont w sali gimnastycznej,

 • remont dachu na budynkach gospodarczych szkoły,

 • zamontowanie na grzejnikach regulatorów ciepła,

 • wykonanie nowego ogrodzenia,

 • wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych,

 • zakup 3 komputerów do pracowni internetowej.

 1. W Szkole Podstawowej w Żarnowie wykonano:

  • wyposażenie biblioteki w 3 komputery w ramach programu „Ikonka”,

  • wymiana dachówki na starej części szkoły,

  • malowanie klas,

  • remont sali gimnastycznej, w tym wykonanie sanitariatów, szatni, renowacja parkietu, wymiana systemu oświetlenia,

  • wykonanie boiska z masy bitumicznej wraz z montażem bramek, koszy i słupków do siatkówki,

  • ogrodzenie szkoły.

 • Remonty budynku Ośrodka Zdrowia w Stepnicy:

  • wymiana stolarki okiennej,

  • wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych - w trakcie realizacji,

  • remont gabinetu stomatologicznego.

  • Remonty budynku Ośrodka Zdrowia w Łące:

   • wymiana okien,

   • remont podłóg,

   • wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych.

   • Założono kanalizację, wykonano WC, remont podłogi i malowanie świetlicy wiejskiej w Gąsierzynie.

   • Założono kanalizację, wykonano WC i ogrzewanie w świetlicy wiejskiej w Miłowie.

   • Wymieniono okna w świetlicy w Racimierzu i piec ogrzewania gazowego.

   • Wykonano bramy na cmentarzu w Żarnowie.

   • Wyremontowano drogi żużlowe w Budzieniu, Łące, Żarnowie, Jarszewku, Racimierzu, Stepnicy i Stepniczce.

   • Dokończono budowę chodnika w Stepniczce.

   • W ramach projektu „Sami Sobie” wykonano 9 placów zabaw w poszczególnych wioskach.

   • Uporządkowano i wstępnie zagospodarowano plac przy pomniku przy ul. Kościelnej w Żarnowie.

   • Przeprowadzono remont klatki schodowej w budynku komunalnym w Stepnicy przy ul. Sikorskiego.

   • Wykonano 3,1 km melioracji rowów i kanałów gminnych.

   • Dokończono remont budynku OSP w Czarnocinie.

   • Dokonano remontu budynku Urzędu Gminy poprzez wymianę stolarki okiennej, wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem, które przeciekało, malowanie niektórych pomieszczeń, remont podłóg.

   • Zakończono w ramach robót pogwarancyjnych roboty sanitarne i elektryczne w oczyszczalni ścieków i przepompowniach.

   • Postawiono nowy przystanek w Budzieniu.

   • Wykonano remont sceny, kortu tenisowego w parku w Stepnicy.

   • Dokonano remontu gminnych dróg asfaltowych w Stepnicy.

   • Wymieniono stolarkę okienną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Stepnicy.

   • Remont dachu i wykonanie elewacji ociepleniowej ściany szczytowej w budynku komunalnym w Stepnicy przy ul. Sikorskiego.

   • Wykonano kominy spalinowe do 9 mieszkań w budynku komunalnym w Czarnocinie.

   • Wyposażono świetlice wiejskie w sprzęt typu stoły do gry w tenisa stołowego, piłkarzyki, gry planszowe, a w świetlicach w Czarnocinie, Żarnowie, Miłowie, Widzieńsku utworzono siłownie wyposażając je w odpowiedni sprzęt.

   • Zakupiono do bibliotek w Stepnicy i Żarnowie nowe książki i lektury za kwotę 10.839,35 zł.

   • Wykonano na obszarze całej gminy szereg prac porządkowych pielęgnacyjnych.

   • Zakup nowego sprzętu dla OSP m.in. najnowocześniejsze aparaty tlenowe i motopompy o ogólnej wartości 26.631 zł.

   • Wyremontowano gabinet stomatologiczny w Stepnicy. Obecnie gabinet jest wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt.

   • Prace te były możliwe do wykonania m.in. dzięki zatrudnieniu w różnych okresach 28 pracowników w ramach robót interwencyjnych i stażystów, których wynagrodzenie było dofinansowane częściowo przez Powiatowy Urząd Pracy.

    Do prac na terenie gminy wykorzystano również skazanych z Zakładu Karnego w Goleniowie, którzy przepracowali w sumie 1265 godzin.

    Wykonanie tak dużego zakresu prac nie było by możliwe bez uzyskania dotacji, których 2004 r. z różnych źródeł uzyskano 808.004 zł.

    W sumie w 2004 r. na inwestycje na obszarze gminy wydaliśmy 5.622.305,07 zł.

    Do osiągnięć 2004 r. należy także zaliczyć:

    • uzyskanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Gimbusa o wartości 289.140, którego eksploatacja obniży koszty dowozu dzieci do szkół,

    • przejęcie od PKP torowiska 20,14 ha gruntu i 11,94 km szyn o ogólnej wartości 326.680 zł. Po demontażu szyn na nasypie planowana jest budowa ścieżki rowerowej,

    • coraz lepsze funkcjonowanie portu przeładunkowego Stepnicy, gdzie w 2004 r. przeładowano 32.000 ton ładunków, w 2005 r. planuje się przeładować do 100.000 ton.

    Proszę Państwa na koniec 2004 r. nasza gmina posiadała następujące zadłużenie 2.400.000 wobec NFOŚiGW i 5.208.000 wobec budżetu państwa.

    Jest to w dalszym ciągu najbardziej zadłużona gmina w Polsce, ale to zadłużenie podczas 2 letniej mojej kadencji udało się obniżyć o 3.832.151 zł.

    W bieżącym roku w dalszym ciągu będziemy robić wszystko, aby poprawić warunki życia mieszkańców gminy, m.in. do ważniejszych przedsięwzięć, które chcemy zrealizować należy zaliczyć:

    • dokończenie wymiany oświetlenia ulicznego w całej gminie na energooszczędne,

    • budowa ulicy B. Chrobego w Stepnicy,

    • budowa ulicy Sobieskiego w Stepnicy,

    • budowa molo na plaży w Stepnicy,

    • rozpoczęcie budowy ścieżki rowerowej po torowisku w kierunku Babigoszczy,

    • uruchomienie nabrzeża północnego w porcie do wykonywania przeładunków,

    • przygotowanie dokumentacji i wystąpienie o środki pomocowe na przebudowę portu rybackiego,

    • uruchomienie Gminnego Centrum Informacji,

    • przygotowanie dokumentacji i wystąpienie o środki pomocowe na budowę kanalizacji w Budzieniu, Widzieńsku lub w Łące i Jarszewku,

    • budowa dalszych 10 placów zabaw i miejsc spotkań mieszkańców gminy.

    Na zakończenie mojego wystąpienia dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy, którzy wykazują cierpliwość, wyrozumiałość i zrozumienie dla podejmowanych przeze mnie we współdziałaniu z Radą Gminy i Sołectwami działań dla dobra nas wszystkich.

    Zwracam się również z prośbą o odłożenie na bok wszelkich podziałów w myśl zasady „zgoda buduje, niezgoda rujnuje”

    Moje działania będą zawsze otwarte dla wszystkich, ja nie mam nic do ukrycia, nie toleruję żadnych tzw. układów. Urząd Gminy jako jeden z szesnastu samorządów w naszym województwie przystąpił do programu realizowanego przez Gazetę Wyborczą „Przejrzysta Polska”. Jest to program nastawiony na walkę z korupcją mogącą wystąpić w urzędach.

    Z wyrazami szacunku

    Wójt Gminy Stepnica

    Andrzej Wyganowski

    6

    Metadane - wyciąg z rejestru zmian

    Akcja Osoba Data
    Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 15-04-2005 14:04:07
    Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jakub Duszczak 15-04-2005
    Ostatnia aktualizacja: Jakub Duszczak 15-04-2005 14:04:07