Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zawiadomienie o obradach XXVII Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 31 marca 2010 r.


Z a w i a d o m i e n i e

Zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2010 r. o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej
w Urzędzie Gminy w Stepnicy odbędą się obrady XXVII Sesji Rady Gminy Stepnica

Przewodniczący Rady Gminy Stepnica

 

Ryszard Ławicki

Proponowany porządek obrad

XXVII Sesji Rady Gminy Stepnica

w dniu 31 marca 2010 r.

 1. Sprawy regulaminowe:

  1. stwierdzenie quorum,

  2. ustalenie porządku obrad,

  3. przyjęcie protokołu Nr XXV/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. z obrad Sesji Rady Gminy Stepnica oraz protokołu Nr XXVI/10 z obrad Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Stepnica z dnia 18 stycznia 2010 r.

 

 1. Blok informacyjny:

 1. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Posterunku Policji
  w Stepnicy w 2009 r.

 2. Sprawozdanie z działalności Komendanta Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej
  w Stepnicy za 2009 r.

 3. Sprawozdanie z działalności Straży Gminnej w Stepnicy za 2009 r.

 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy za 2009 r.

 5. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Stepnicy za 2009 r.

 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy za 2009 r.

 7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009 r.

 

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmiany nazwy i nadania imienia szkole,

 2. stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Stepnica polegających na zatwierdzeniu projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

 3. stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Stepnica polegających na zatwierdzeniu projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

 4. stanowienia o kierunkach działania Wójta Gminy Stepnica polegających na zatwierdzeniu projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

 5. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

 6. określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

 7. nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych
  i zobowiązania Wójta Gminy do realizacji inwestycji polegającej na budowie świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsierzyno,

 8. wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym,

 9. nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych
  i zobowiązania Wójta Gminy do realizacji inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz placu zabaw,

 10. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

 11. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” i preliminarza wydatków na realizację programu w 2010 r.

 12. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki
  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010” i preliminarza wydatków na realizację programu w 2010 r.

 13. zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Stepniczka na lata 2010-2017,

 14. zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Łąka na lata 2010-2017,

 15. zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Kopice na lata 2010-2017,

 16. zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Czarnocin na lata 2010-2017,

 17. zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Miłowo na lata 2010-2017,

 18. zatwierdzenia zmian w planie odnowy miejscowości Stepnica na lata 2008-2015,

 19. zatwierdzenia zmian w planie odnowy miejscowości Racimierz na lata 2008-2015,

 20. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zastępujących ich członków rad sołeckich,

 21. zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

 22. zmian w budżecie gminy na 2010 r.

 1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach Gminy Stepnica.

 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

 3. Wnioski i zapytania radnych.

 4. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

 5. Sprawy bieżące.

 6. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Sawa 26-03-2010 07:55:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Sawa 10-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Anna Sawa 26-03-2010 07:58:13