Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Decyzja - budowa elektroenergetycznej linii kablowej n.n. 0,4 kV na części dz. 240/32, 240/28, 249, 250/14 obręb Stepnica, Gmina Stepnica. 2010-12-22 13:38:29
dokument Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 124/1, 255/8, 257 obręb Gąsierzyno gmina Stepnica. 2010-12-22 13:33:41
dokument Decyzja -budowa drogi publicznej na dz. nr 24 obręb Racimierz Gmina Stepnica. 2010-12-22 13:32:43
dokument Decyzja - budowie gazociągu n/ć na dz. nr 240/28 obręb Stepnica, Gmina Stepnica 2010-12-16 09:39:06
dokument Decyzja -budowie gazociągu n/ć na dz. nr 578, 577/3, 577/6, 577/11, 577/16, 577/17, 579/2 obręb Stepnica, Gmina Stepnica. 2010-12-16 09:36:15
dokument Decyzja - budowa sieci wodociągowej na dz. nr 24, 118/1, 118/2, 118/10 obręb Racimierz, gmina Stepnica. 2010-12-02 13:11:43
dokument Decyzja - budowa gazociągu ś/ć na dz. nr 24, 118/1, 118/2, 118/10 obręb Racimierz, gmina Stepnica. 2010-12-02 13:10:30
dokument Dot. inwestycji "Gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia DN 800, MOP 8,4 MPA relacji: Świnoujście - Szczecin na terenie woj. zachodniopomorskiego" 2010-12-02 08:52:21
dokument Decyzja - budowa sieci wodociągowej na dz. nr 246/3, 247/9 obręb Stepnica, gmina Stepnica 2010-11-25 08:43:22
dokument Budowa gazociągu n/ć na dz. nr 578, 577/3, 577/6, 577/11, 577/16, 577/17, 579/2 obręb Stepnica, Gmina Stepnica. 2010-11-17 14:10:17
dokument Budowa gazociągu n/ć na dz. nr 240/28 obręb Stepnica, gmina Stepnica. 2010-11-17 14:09:21
dokument Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV na części działki nr 19/2, 22, 48. obręb Jarszewko, Gmina Stepnica. 2010-11-05 12:40:59
dokument Decyzja - budowia sieci wodociągowej i kanalizacji na dz. nr 79, 125/1 obręb Stepnica gmina Stepnica 2010-11-05 12:39:42
dokument Obwieszczenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych na obszarze Gminy Stepnica 2010-10-08 11:53:05
dokument Obwieszczenie o podziale Gminy Stepnica na okręgi wyborcze 2010-10-08 11:47:39
dokument Decyzja - budowa elektroenergetycznej linii kablowej n.n. 0,4 kV na części działki nr 35/1, obręb Kopice, gmina Stepnica. 2010-09-21 08:45:28
dokument Decyzja - budowa elektroenergetycznej linii kablowej n.n. 0,4 kV na części działki nr 240/28 i 240/32, obręb Stepnica, gmina Stepnica. 2010-09-21 08:44:08
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenngo gminy Stepnica 2010-09-03 11:41:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Stepnica 2010-09-03 11:39:25
dokument Decyzja - budowa elektroenergetycznej linii kablowej n.n. 0,4 kV i złączy kablowo pomiarowych w dz. nr 232/42 obręb Stepnica od istniejącego złącza kablowego w dz. nr 125/1 obręb Stepnica. 2010-09-03 08:45:30
dokument Decyzja - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 337, 131/14, 510 obręb Stepnica gmina Stepnica. 2010-09-03 08:43:43
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 2010-09-01 08:56:02
dokument Decyzja - budowa gazociągu n/ć na dz. nr 337, 131/14 obręb Stepnica 2010-08-16 15:00:10
dokument Decyzja -budowa budynku świetlicy na dz. nr 67 obręb Gąsierzyno. 2010-08-16 14:58:59
dokument Decyzja -przebudowa Basenu Kolejowego w Porcie w Stepnicy 2010-08-05 15:27:04
dokument Decyzja - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej n.n. 0,4 kV i złączy kablowo pomiarowych w dz. nr 232/42 obręb Stepnica od istniejącego złącza kablowego w dz. nr 125/1 obręb Stepnica. 2010-07-02 11:03:27
dokument Budowa elektroenergetycznej linii kablowej n.n. 0,4 kV na części działki nr 35/1, obręb Kopice, gmina Stepnica. 2010-07-02 11:02:38
dokument Budowa elektroenergetycznej linii kablowej n.n. 0,4 kV na części działki nr 240/28 i 240/32, obręb Stepnica, gmina Stepnica. 2010-07-02 11:01:32
dokument Decyzja - budowa elektroenergetycznej linii kablowej ś.n. 15kV, sieci kablowej n.n. 0,4kV oraz stacji transformatorowej 15/04kV na dz. nr 33/2, 43, 52. 2010-06-22 13:46:17
dokument Budowa elektroenergetycznej linii kablowej n.n. 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi od istniejących stacji transformatorowej w dz. nr 29/8 wzdłuż dz. nr 29/8,29/4, 30, 92, 82 i 83 w miejscowości Czarnocin gmina Stepnica 2010-06-11 13:26:59
dokument Budowia gazociągu n/c na dz. nr 337, 131/14 obręb Stepnica gmina Stepnica 2010-06-11 13:26:07
dokument Decyzja - przebudowa stacji ochrony katodowej na dz. nr 13, 14, 15/1, 17 obręb Budzień 2010-06-11 10:55:06
dokument Decyzja - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków na dz. nr 35/1, 40, 38 obręb Kopice 2010-06-11 10:53:38
dokument SPIS OSÓB UPRAWNIONYCH DO UDZIAŁU W WYBORACH 2010-06-04 19:28:47
dokument Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych 2010-05-13 15:43:56
dokument Budowia budynku świetlicy na dz. nr 67 obręb Gąsierzyno. 2010-05-12 15:08:00
dokument Budowa elektroenergetycznej linii kablowej n.n. 0,4 kV 2010-05-12 14:12:34
dokument Decyzja - budowia sieci światłowodowej na dz. nr 671/5, 672/11 obręb Stepnica, gmina Stepnica. 2010-05-10 10:38:16
dokument Decyzja - Budowia gazociągu ń/ć na dz. nr 246/3, obręb Stepnica, Gmina Stepnica. 2010-04-26 15:04:07
dokument Budowia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni ścieków na dz. nr 35/1, 40, 38 obręb Kopice gmina Stepnica 2010-04-26 14:44:48
dokument Decyzja - Modernizacja jazu na Kanale Żarnowskim na dz. nr 25, 28/1, 30 obręb geodezyjny Czarnocin. 2010-04-26 14:40:03
dokument Decyzja - Budowia sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 692/7 i 569/14 obręb geodezyjny Stepnica, gmina Stepnica 2010-04-26 14:39:04
dokument Przebudowa dachu na budynku harcówki na dz. nr 424/5 w Stepnicy 2010-04-13 14:17:02
dokument budowie elektroenergetycznej linii kablowej ś.n. 15kV, sieci kablowej n.n. 0,4kV oraz stacji transformatorowej 15/04kV na dz. nr 33/2, 43, 52, 33/6, 33/7, 35/4 obręb Stepniczka, gmina Stepnica. 2010-04-12 15:25:07
dokument Budowia gazociągu ś/ć na dz. nr 78 obręb Racimierz, gmina Stepnica 2010-03-31 15:26:28
dokument Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na ul. Krótkiej i Parkowej w Stepnicy 2010-03-31 15:24:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o przystąpieniu do sporządzania zmiany planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Stepnica 2010-03-12 10:50:17
dokument Remont jazu na Kanale Żarnowskim-Czarnocin 2010-03-05 08:28:49
dokument Dudowa gazociągu ś/ć - Tęczowa 2010-03-05 08:27:54
dokument Decyzja Hala widowiskowo sportowa 2010-03-05 08:26:35
dokument Decyzja - budowa schodów i windy dla niepełnosprawnych przy OPS 2010-02-26 13:24:38
dokument Decyzja - budowa świetlicy wiejskiej Racimierz 2010-02-26 13:23:08
dokument Budowia biblioteki świetlicy wiejskiej na działce o numerze ewidencyjnym 345 w obrębie geodezyjnym Racimierz, Gmina Stepnica 2010-02-17 14:35:09
dokument Budowie gazociągu ś/ć na dz. nr 78 obręb Racimierz, gmina Stepnica. 2010-02-17 14:31:59
dokument Przebudowa portu w Stepnicy 2010-02-17 14:28:48
dokument Zmiana sposobu użytkowania nabrzeża w celu przeładunku paliw płynnych Port w Stepnicy 2010-02-17 14:25:14
katalog ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - winda dla niepełnosprawnych 2010-01-21 09:39:12
dokument Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - hala widowiskowo - sportowa 2010-01-21 09:35:34