Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszcenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie w sprawie zmiany decyzji nr 11/05 znak BG. 7331-45/05 z dnia 24.08.2005 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej 2006-12-06 15:36:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie podania do publicznej wiadomości siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych 2006-10-11 14:11:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV i złączy kablowych dla zasilania budynku mieszkalnego w miejscowości Stepnica. 2006-10-09 14:02:59
dokument Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy w sprawie podania do wiadomości mieszkańców składu Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy powołanej dla prowadzenia wyborów do rady gminy oraz Wójta Gminy zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r. 2006-10-05 15:30:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 33815 na istniejącej wieży telekomunikacyjnej TP 2006-10-02 15:11:00
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków i lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Widzieńsko gm. Stepnica 2006-09-29 14:33:52
dokument Obwieszcenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie cmentarza komunalnego 2006-09-28 09:59:29
dokument Obwieszcenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na adaptacji części parteru budynku Szkoły Podstawowej oraz rozbudowa istniejącego budynku -pomieszczeń dydaktycznych z przeznaczeniem na cele Gimnazjum 2006-09-28 09:59:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie wszczęcia postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o 2006-09-07 13:52:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica, dla części obrębu geodezyjnego Stepnica 2006-08-11 11:19:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji bazowej nr BB-44636 położonej w miejscowości Bogusławie 2006-08-10 12:00:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na adaptacji części parteru Szkoły Podstawowej oraz dobudowa do istniejącego budynku pomieszczeń dydaktycznych z przeznaczeniem na cele Gimnazjum 2006-08-10 09:23:54
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel Spz o. o. 2006-08-09 11:56:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu przeznaczonego na gabinet dentystyczny 2006-07-31 14:06:59
dokument Obwiesczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie domu pomocy społecznej 2006-07-31 14:06:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu rekonstrukcji ostrogi brzegowej 2006-07-19 12:14:16
dokument Owieszczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej “ PTK – Centertel” 2006-07-14 13:47:19
dokument Obwiesczenia Wójta Gminy Stepnica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji bazowej PLU 2006-06-09 15:04:15
dokument Obwiesczenia Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia De 32 PE w ul. Staropolskiej w miejscow 2006-05-24 10:41:30
dokument Obwiesczenia Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Racimierz, gmina Stepnica. 2006-05-22 13:50:38
dokument Obwiesczenia Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Kopice, gmina Stepnica. 2006-05-22 13:50:14
dokument Obwiesczenia Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Czarnocinie, gmina Stepnica 2006-05-17 13:40:58
dokument Obwiesczenia Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Stepnicy. 2006-05-17 13:40:26
dokument Obwiesczenia Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia w ul. Bolesława Krzywoustego oraz ul. Władysława Sikor 2006-05-15 14:21:26
dokument Obwiesczenia Wójta Gminy Stepnica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica w obrębie wieś Stepnica na terenie elementarnym przy plaży 2006-05-05 11:08:37
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Stepnica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na polegającego na budowie Stacji Bazowej Telefonii K 2006-04-27 16:01:19
dokument Obwiesczenia Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie małej przystani wodnej do uprawiania sportów wodnych- slip do wodowania łódek w Ko 2006-04-25 13:18:52
dokument Obwiesczenia Wójta Gminy Stepnica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitar 2006-04-19 13:50:36
dokument Obwiesczenia Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka linii kablowej nn 0,4 kV oraz złącza kablowego w miejscowości Stepnica. 2006-04-19 13:49:05
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy w sprawie deczji środowiskowych wydanich na wniosek Pana Krzysztofa Kuberackiego, Pana Stanisława Gancarczyka i Pani Krystyny Gralla 2006-04-05 13:43:34
dokument Wójt Gminy Stepnica informuje że w dniu 8.03.2006 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody przy realizacji przedsięwzięcia pole 2006-03-08 12:36:45
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody przy realizacji przedsięwzięcia polegającego na odbudowie ( modernizacja) Kanału Królewskiego 2006-02-21 15:59:26
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica 2006-02-20 13:07:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji polegającej na budowie odcinka linii napowietrznej nn 0,4 kV, linii kablowej nn 0,4 kV oraz złącza kablowego w miejscowośc 2006-02-20 11:18:07
dokument Obwiesczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci telefonicznej wraz z przyłączami przy ul. Kościuszki oraz Portowej w Stepnicy 2006-02-08 11:28:15
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami 2006-02-03 13:24:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ulicy Jana III-go Sobieskiego w Stepnicy. 2006-02-03 13:23:58
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 2006-01-31 09:59:17
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka linii kablowej nn 0,4 kV, oraz złącza kablowego w miejscowości Stepnica 2006-01-18 13:17:32
dokument OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY STEPNICA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka linii kablowej, oraz złącza kablowego w miejscowości Racimierz 2006-01-18 12:16:43