Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Obwieszczenie o rejestracji przedpoborowych mężczyzn urodzonych w 1986 roku


OBWIESZCZENIE

O REJESTRACJI PRZEDPOBOROWYCH MĘŻCZYZN URODZNYCH W 1986 ROKU

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1992r. Nr 4, poz. 16 z późniejszymi zmianami), w zw. z § 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 1992r. w sprawie rejestracji przedpoborowych (Dz.U. Nr 40, poz. 173) zarządza się co następuje:

  1. Obowiązkowi Rejestracji podlegają mężczyźni, którzy w bieżącym roku kalendarzowym kończą 18 rok życia, jak również ci, którzy kończą 24 rok życia, a dotychczas nie wykonywali tego obowiązku.

  2. Nie podlegają rejestracji mężczyźni, którzy mają uregulowany stosunek do służby wojskowej - odbywają ochotniczą służbę wojskową lub przeszkolenie wojskowe.

  3. Przedpoborowy zobowiązany jest zgłosić się do rejestracji do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) - ze względu na miejsce swego stałego zamieszkania, a w razie zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad dwa miesiące - w gminie właściwej ze względu na miejsce pobytu.

Brak wezwania imiennego nie zwalnia przedpoborowego od obowiązku zgłoszenia się do rejestracji.

  1. Rejestracja odbędzie się w dniu 22 października 2004 roku (piątek) o godz. 10-tej pok. nr 17 w Urzędzie Gminy w Stepnicy ul. Tadeusza Kościuszki 4.

  1. Przedpoborowy zgłaszający się osobiście do rejestracji obowiązany jest przedłożyć dowód osobisty lub inny dokument tożsamości oraz dokument stwierdzający wykształcenie.

  2. Przedpoborowy niezdolny do wykonywania powyższych czynności (kalectwo lub obłożna choroba), może obowiązek ten spełnić za pośrednictwem pełnoletniej osoby z najbliższej rodziny. Osoba ta powinna okazać się dokumentem tożsamości i zobowiązana jest wykonać czynności rejestracyjne za nieobecnego.

  3. O przeszkodach uniemożliwiających zgłoszenie się do rejestracji przedpoborowy jest zobowiązany powiadomić wójta - burmistrza (prezydenta miasta) najpóźniej w dniu wyznaczonym do rejestracji. Natomiast przedpoborowy, który z jakichkolwiek przyczyn nie mógł zgłosić się do rejestracji we właściwym czasie, zobowiązany jest uczynić to bezzwłocznie po ustaniu przyczyn - bez osobnego wezwania.

  4. Na podstawie art. 6 cytowanej na wstępie ustawy, na wniosek wójta - burmistrza (prezydenta miasta) w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Policja przymusowo doprowadzi do urzędu gminy przedpoborowych, uchylających się od obowiązku rejestracji.

  5. Przedpoborowi, którzy bez uzasadnionych powodów nie zgłoszą się w wyznaczonym miejscu i czasie do rejestracji lub nie przedłożą nakazanych prawem dokumentów, podlegają karze grzywny lub ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 ust. 1 do 6 cytowanej wyżej ustawy o powszechnym obowiązku obrony.

Wójt Gminy Stepnica

Andrzej Wyganowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 11-10-2004 15:59:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jakub Duszczak 11-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Jakub Duszczak 11-10-2004 15:59:23