Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wójt Gminy Stepnica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Stepnica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy w Stepnicy

 

1. Stanowisko pracy:  

            insp. ds. rozwoju lokalnego, funduszy zewnętrznych, promocji, turystyki i sportu

 

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:      

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych o korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

4)      nieposzlakowana opinia,

5)      co najmniej trzyletni staż pracy

6)      wykształcenie wyższe (preferowane prawo i administracja)

7)      umiejętność obsługi komputera

 

3. Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1)      znajomość języka niemieckiego lub angielskiego,

2)      prawo jazdy kategorii B.

 

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

1) w zakresie promocji:

1.      gromadzenie informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promujących Gminę na zewnątrz,

2.      wypracowywanie strategii i taktyki promowania Gminy,

3.      kreowanie pozytywnego wizerunku Gminy,

4.      koordynowanie, organizowanie i uczestniczenie w działaniach na rzecz promocji Gminy,

5.      przygotowywanie wydawnictw promocyjnych i informacyjnych o Gminie,

6.      organizowanie i koordynowanie imprez promocyjnych,

7.      współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój lokalny,

8.      opracowywanie, modyfikowanie i wdrażanie planów rozwoju lokalnego, strategii rozwoju Gminy oraz strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy,

9.      realizacja zadań związanych z rozwojem Gminy;

10.  podejmowaniem działań w celu pozyskiwania inwestorów,

11.  podejmowanie działań w zakresie aktywizacji życia gospodarczego gminy i rozwiązywania problemów bezrobocia

12.  tworzenie bazy danych dotyczących wszystkich dziedzin życia
gospodarczego,

13.  współdziałanie z podmiotami gospodarczymi

2) w zakresie turystyki i sportu

1.      inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie realizacji imprez turystycznych i sportowych

2.      współdziałanie ze stowarzyszeniami w celu realizacji zadań gminnych z dziedziny sportu i turystyki ,

3.      opracowywanie projektów, planów i programów dotyczących turystyki i sportu

4.      inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej

3) w zakresie funduszy zewnętrznych:

1. pozyskiwanie środków zewnętrznych wspierających rozwój gminy,
2.  bieżące pozyskiwanie informacji na temat istniejących i powstających programów          wspierających działania władz lokalnych, 

3.  prowadzenie banku danych na temat dostępnej   pomocy finansowej,
4.  bieżąca analiza możliwości pozyskiwania   pomocy finansowej na realizację zadań  Gminy,
5.  przygotowywanie propozycji dotyczących zadań kwalifikujących się do wsparcia w ramach krajowych i europejskich funduszy pomocowych,                                                   

6.  doradztwo oraz szkolenia w sprawach pozyskiwania  pomocy finansowej dla jednostek organizacyjnych Gminy,
7.   konsultowanie dokumentów programowych z instytucjami zewnętrznymi oraz bieżąca współpraca z jednostkami zarządzającymi i monitorującymi realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
8.   uczestnictwo w pracach zespołów opracowujących i przygotowujących projekty.
9.   nadzór na prawidłową realizacją projektów realizowany przy udziale środków zewnętrznych.    

10. prowadzenie ewidencji projektów związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych                                                                                                                                                                                   

 

5. Wymagane dokumenty:

 

1)      list motywacyjny,

2)      CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3)      oświadczenie o niekaralności

4)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

5)      kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,

6)      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

 

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

 

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Stepnicy w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko insp. ds. rozwoju lokalnego, funduszy zewnętrznych, promocji, turystyki i sportu”

do dnia 6 lutego 2009 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

 Urząd Gminy w Stepnicy, ul. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica

                                                                                             

Andrzej Wyganowski

                                                                                              Wójt Gminy Stepnica

 

Stepnica dnia 23 stycznia 2009 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Herman 23-01-2009 14:05:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Herman 16-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Maciej Herman 23-01-2009 14:14:48