Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy w Stepnicy

 

Wójt Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs

na stanowisko

 

 inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy w Stepnicy ul. Kościuszki 4, 72 – 112 Stepnica  w wymiarze 1/2 etatu.

 

I. Do zadań inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego należy:

  1   realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym:

a)  realizacja zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego,

b)  opracowywanie gminnego planu reagowania kryzysowego,

        3)   organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,

4)      wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy,

5)      przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

  6)   realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,

7)   przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania     ludności oraz systemu wykrywania skażeń,
8) nakładanie obowiązków w ramach realizacji zadań dotyczących powszechnej samoobrony ludności,
9) prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej,
10) pełnienie dyżurów ćwiczebnych
,

 

2) W zakresie spraw związanych z obronnością kraju:

współdziałanie z organami wojskowymi na rzecz obronności w zakresie:

a)      akcji kurierskiej oraz dokumentacji z nią związanej

b)      nakładania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz siły zbrojnej

c)      przekazywanie i przyjmowanie sygnałów oraz składanie meldunków i informacji do WKU

d)      współpraca z WKU i Starostwem Powiatowym

e)      wykonywanie zaleceń szefa OC kraju w zakresie wykonywania powszechnego obowiązku

obrony oraz współdziałania z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi

 

II.  Wymagania niezbędne:
-
wykształcenie wyższe
- znajomość problematyki obronnej i obrony cywilnej

- znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,

- minimum 3-letni staż pracy,
- umiejętność obsługi komputera,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność ze przestępstwa popełnione umyślnie,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na określonym stanowisku,
- nieposzlakowana opinia,


III. Wymagania dodatkowe
:
- dyspozycyjność, operatywność, samodzielność,
- rzetelność, odpowiedzialność,
- umiejętność pracy w zespole,
- zdolność analitycznego myślenia,
- odporność na stres,
- wysoka kultura osobista.

 

IV. Wymagane dokumenty:
1) CV wraz ze zdjęciem.
2) List motywacyjny.
3) Dokumenty poświadczające wykształcenie i staż pracy
4) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
5) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Stepnicy lub przesłać pocztą na adres  Urzędu Gminy w Stepnicy, ul Kościuszki 4, 72-112 Stepnica,

do dnia  25 czerwca  2008 r

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Stepnicy po w/w terminie nie będą rozpatrywane

 

Dodatkowych informacji udziela Maciej Herman Sekretarz Gminy tel. 4188521 wew.15.  ug@stepnica.pl

 

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie  rozmowy.
Ofert odrzuconych nie zwracamy.Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Herman 11-06-2008 08:55:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Herman 05-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Herman 11-06-2008 09:15:49