Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy w Stepnicy

 

Wójt Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs

na stanowisko

 

 inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy w Stepnicy ul. Kościuszki 4, 72 – 112 Stepnica  w wymiarze 1/2 etatu.

 

I. Do zadań inspektora ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego należy:

  1   realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej, w tym:

a)  realizacja zaleceń do gminnego planu reagowania kryzysowego,

b)  opracowywanie gminnego planu reagowania kryzysowego,

        3)   organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,

4)      wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy,

5)      przeciwdziałanie skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym,

  6)   realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej,

7)   przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania     ludności oraz systemu wykrywania skażeń,
8) nakładanie obowiązków w ramach realizacji zadań dotyczących powszechnej samoobrony ludności,
9) prowadzenie magazynu sprzętu obrony cywilnej,
10) pełnienie dyżurów ćwiczebnych
,

 

2) W zakresie spraw związanych z obronnością kraju:

współdziałanie z organami wojskowymi na rzecz obronności w zakresie:

a)      akcji kurierskiej oraz dokumentacji z nią związanej

b)      nakładania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz siły zbrojnej

c)      przekazywanie i przyjmowanie sygnałów oraz składanie meldunków i informacji do WKU

d)      współpraca z WKU i Starostwem Powiatowym

e)      wykonywanie zaleceń szefa OC kraju w zakresie wykonywania powszechnego obowiązku

obrony oraz współdziałania z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi

 

II.  Wymagania niezbędne:
-
wykształcenie wyższe
- znajomość problematyki obronnej i obrony cywilnej

- znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego,

- minimum 3-letni staż pracy,
- umiejętność obsługi komputera,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw publicznych,
- niekaralność ze przestępstwa popełnione umyślnie,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie  na określonym stanowisku,
- nieposzlakowana opinia,


III. Wymagania dodatkowe
:
- dyspozycyjność, operatywność, samodzielność,
- rzetelność, odpowiedzialność,
- umiejętność pracy w zespole,
- zdolność analitycznego myślenia,
- odporność na stres,
- wysoka kultura osobista.

 

IV. Wymagane dokumenty:
1) CV wraz ze zdjęciem.
2) List motywacyjny.
3) Dokumenty poświadczające wykształcenie i staż pracy
4) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
5) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na w/w stanowisku.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Stepnicy lub przesłać pocztą na adres  Urzędu Gminy w Stepnicy, ul Kościuszki 4, 72-112 Stepnica,

do dnia  25 czerwca  2008 r

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Stepnicy po w/w terminie nie będą rozpatrywane

 

Dodatkowych informacji udziela Maciej Herman Sekretarz Gminy tel. 4188521 wew.15.  ug@stepnica.pl

 

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie  rozmowy.
Ofert odrzuconych nie zwracamy.Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Herman 11-06-2008 08:55:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Herman 05-06-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Herman 11-06-2008 09:15:49