Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

zawiadomienie X Sesja Rady Gminy Stepnica- 27 marca 2008 r


Z a w i a d o m i e n i e

Zawiadamiam, że X Sesja Rady Gminy Stepnica, odbędzie się w dniu 27 marca 2008 r. o godzinie 16.30.

Miejsce obrad Sala Konferencyjna Urzędu Gminy w Stepnicy.

Przewodni Rady Gminy Stepnica

Ryszard Ławicki

I. Sprawy regulaminowe

  1. stwierdzenie quorum

  2. ustalenie porządku obrad

  3. przyjęcie protokółu Nr IX//07 z dnia 20 grudnia 2007 r.

II. Złożenie ślubowania przez Radną Grażynę Strzebińską

III. Blok informacyjny :

1.Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Posterunku Policji w Stepnicy w 2007 r.

2)Sprawozdanie z działalności Komendanta Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Stepnicy za rok 2007.

3) Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy za rok 2007 .

4) Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Stepnicy za rok 2007.

5) Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy za rok 2007

6)Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2007 .

III. Podjęcie uchwał w sprawie:

1)uchwalenie planu pracy Rady Gminy Stepnica na 2008r.

2)uchwalenie planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Stepnica na 2008 r.

3)uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stepnica na 2008 r.

4) zmieniająca uchwałę w sprawie diet radnych i zwrotu kosztów podróży,

5)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów i zastępujących ich członków rad sołeckich,

6)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” i preliminarza wydatków na realizację programu w 2008 r.

7)zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii” i preliminarza wydatków na realizację programu w 2008 r.

8) zmieniająca uchwalę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze,

9) w sprawie odwołania Przewodniczącego doraźnej komisji inwentaryzacyjnej,

10) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji inwentaryzacyjnej,

11)w sprawie zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej na okres 30 lat,

12) w sprawie wystąpienia z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości na terenie Gminy Stepnica ( Świętowice),

13) w sprawie wystąpienia z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości na terenie Gminy Stepnica ( Smogory),

14) w sprawie wystąpienia z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości na terenie Gminy Stepnica ( Gaje),

15) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica,

16) zmian w budżecie gminy na 2008 r.

17)stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego,

III. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.

IV. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Stepnica za 2007 r.

IV Wnioski i zapytania radnych.

V. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

VI. Sprawy bieżące.

VII. Zamknięcie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Herman 19-03-2008 12:40:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Herman 10-03-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Herman 19-03-2008 12:40:07