Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Stepnicy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Stepnicy- budowa muru oporowego po stronie zachodniej (na odcinakach od A do M) wraz z instalacją wodociągową

na potrzeby Gminy Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy.

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Pzp Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy                    w Stepnicy  zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

 

1)      Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy

ul. Kościuszki 4

72-112 Stepnica

www.stepnica.pl

ug@stepnica.pl

Poniedziałek 8.00-16.00

Wtorek-Piątek 7.30-15.30

 

2)      Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)

 

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.stepnica.pl

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:

Po uprzednim powiadomieniu listownie lub faksem.

Cena 40,00 zł .

 

4        )Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Planowana inwestycja obejmuje:

Rozbudowę cmentarza komunalnego w Stepnicy- budowa muru oporowego po stronie zachodniej (na odcinakach od A do M) wraz z instalacją wodociągową

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Wspólny Słownik Zamówień:

45.22.35.00-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45.23.21.00-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

 

6) Termin wykonania zamówienia:

30.06.2008 r.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

 zgodnie ze SIWZ

 

8)                  Informacja na temat wadium:

Wadium nie wymagane.

 

9)                  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium         Waga    

Cena                           100 % 

 

 10) miejsce i termin składania ofert:  

w siedzibie zamawiającego

Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy

 ul. Kościuszki 4

72-112 Stepnica

Pokój nr 6 sekretariat

do dnia 05.03.2008 r. do godz. 10.00

 

11) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.stepnica.pl

 

12) miejsce i termin otwarcia ofert: 

w siedzibie zamawiającego

Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy w Stepnicy

ul. Kościuszki 4

 72-112 Stepnica

Pokój nr 3 sala konferencyjna

dnia 05.03.2008 r. o godz. 10.30 

       

13)              termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 04.04.2008  r.    

                     

14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

nie dotyczy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Herman 20-02-2008 10:06:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Herman 30-01-2008
Ostatnia aktualizacja: Maciej Herman 20-02-2008 10:06:21