Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Podatki - deklaracje i informacje podatkowe

 

KARTA USŁUG DLA KLIENTÓW DZIAŁU

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Deklaracje i informacje podatkowe - zgłoszenie i korekta

Podstawa prawna:

-      ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.),

-      ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60),

-      ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 1993r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.),

-      ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.),

-      rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2004r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 252, poz. 2523),

-      uchwała Rady Gminy Stepnica w sprawie określenia stawek podatkowych w podatku od nieruchomości (Nr XXXI/271/05) i od środków transportowych (Nr XXXI/272/05) oraz w sprawie określenia wzorów formularzy do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Nr XXXI/274/05)

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wypełnione formularze:

-       osoby prawne:

a)     DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości plus załączniki ZN-1/A i/lub ZN-1/B,

b)     DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych plus załącznik DT-1/A,

c)     DR-1 - deklaracja na podatek rolny plus załączniki ZR-1/A i/lub ZR-1/B,

d)     DL-1 - deklaracja na podatek leśny plus załączniki ZL-1/A i/lub ZL-1/B,

-       osoby fizyczne:

a)     IN-1 - informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego plus załączniki ZN-1/A i/lub ZN-1/B,

b)     DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych plus załącznik DT-1/A,

Aby pobrać deklaracje kliknij tutaj

OPŁATY:

Nie pobiera się.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Dział Podatków i Opłat Lokalnych, pokój nr 10, tel. (0-91) 418 85 21 w. 17

TERMINY OBOWIĄZUJĄCE PODATNIKA:

1.     Zgłoszenie przedmiotu do opodatkowania:

a)     podatek od nieruchomości:

-      osoby prawne - do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

-      osoby fizyczne - w terminie 14 dni

- od dnia zakupu lub sprzedaży nieruchomości,

- od początku nowego roku (czyli do 15 stycznia), jeżeli odbiór lub faktyczne użytkowanie nowowybudowanego obiektu nastąpiło w roku ubiegłym,

- od zmiany sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części,

-      jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne,

b)    podatek od środków transportowych - do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

c)     podatek rolny

-      osoby prawne - do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

-      osoby fizyczne - w terminie 14 dni

- od dnia sprzedaży, zakupu, dzierżawy lub zakończenia dzierżawy gruntów,

- gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu,

-      jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne,

d)     podatek leśny

-      osoby prawne - do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

-      osoby fizyczne - w terminie 14 dni:

- od dnia zakupu, sprzedaży, dzierżawy gruntów lub jej zakończenia,

- gdy w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu,

-      jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

2.     Korekta formularzy - podatnicy, o których mowa wyżej zobowiązani są odpowiednio skorygować swoje formularze w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie, zmniejszenie lub zwiększenie obowiązku podatkowego, a także ze względu na zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Dział Podatków i Opłat Lokalnych, pokój nr 10, tel. (0-91) 418 85 21 w. 17

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 04-01-2006 11:33:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jakub Duszczak 04-01-2006
Ostatnia aktualizacja: Jakub Duszczak 12-07-2006 15:59:43