Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wójt Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs na stanowisko inspektora ds. inwestycji, budownictwa, drogownictwa i zagospodarowania przestrzennego

Wójt Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs

 

na stanowisko:

inspektora ds. inwestycji, budownictwa, drogownictwa i zagospodarowania przestrzennego

w Urzędzie Gminy w Stepnicy ul. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica

 

 

1. Do  zadań stanowiska pracy ds. inwestycji, budownictwa, drogownictwa i zagospodarowania przestrzennego należy:

1)      organizowanie, wykonywanie, wdrażanie zadań określonych w aktach prawnych    dotyczących samorządu gminnego, uchwał Rady, zarządzeniach i decyzjach Wójta

2)  przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych

3)  przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy z zakresu wykonywanych zadań

4)      opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych oraz planów rocznych

5)      przygotowywanie terenów pod zabudowę, ich uzbrajanie zgodnie z opracowanymi planami zagospodarowania przestrzennego

6)      współdziałanie z administracją rządową w zakresie nadzoru urbanistyczno – architektonicznego i budowlanego

7)      opracowywanie planów remontów, modernizacji i bieżącego utrzymania dróg i obiektów gminnych oraz ich realizacja

8)      współpraca z zarządami dróg  wojewódzkich i powiatowych w zakresie zarządzania tymi drogami

9)      organizowanie pracy pracownikom zatrudnionym do wykonywania prac remontowo - budowlanych oraz nadzór nad jej wykonaniem

10)  współdziałanie z zakładami energetycznymi w zakresie bieżącej eksploatacji oraz rozbudowy sieci energetycznej a także punktów świetlnych na terenie Gminy w zakresie zgodnym z zawartą umową i oczekiwaniami mieszkańców Gminy

 

 

2. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku budownictwo ogólne,
2) minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe,
3) znajomość procesu budowlanego, ustawy zamówień publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego,
4) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5) kandydat musi posiadać obywatelstwo polskie, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

3. Wymagania dodatkowe
:
1) kursy i szkolenia w zakresie budownictwa i procedur realizacji kontraktów dofinansowanych z Unii Europejskiej,
2) posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami ogólnobudowlanymi,
3) umiejętność kosztorysowania,
4) prawo jazdy kat. „B”,
5) obsługa komputera – programy Excel, Office,
6) umiejętność pracy w zespole.

 

 

 

 

4. Wymagane dokumenty:
1) CV wraz ze zdjęciem.
2) List motywacyjny.
3) Dokumenty poświadczające wykształcenie i staż pracy
4) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
5) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Stepnicy lub przesłać pocztą na adres  UG Stepnica, ul Kościuszki 4, 72-112 Stepnica,

do dnia  13 lipca 2007 r

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Stepnicy po w/w terminie nie będą rozpatrywane

 

Dodatkowych informacji udziela Maciej Herman Sekretarz Gminy tel. 4188521 wew.15.  ug@stepnica.pl

 

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie  rozmowy.
Ofert odrzuconych nie zwracamy.


Wymagane dokumenty: cv oraz list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Herman 29-06-2007 15:35:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Maciej Herman 25-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Herman 29-06-2007 15:35:05