Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko ins ds gosp. komunalnej i ochrony środowiska


Wójt Gminy Stepnica ogłasza otwarty konkurs

na stanowisko

inspektora ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Stepnicy ul. Kościuszki 4, 72 - 112 Stepnica

 1. Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska należy:

 1. wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości, wymierzanie opłat i kar za samowolne ich wycięcie

 2. wydawanie zezwoleń na trzymanie psów ras uznanych za agresywne

 3. podejmowanie działań we współdziałaniu z odpowiednimi służbami powiatowymi w razie podejrzenia zachorowań zwierząt na choroby zakaźne

 4. kontrola prawidłowości odprowadzania nieczystości płynnych oraz gromadzenia nieczystości stałych przez mieszkańców i podmioty gospodarcze z terenu Gminy

 5. prowadzenie dokumentacji przyrody, w tym:

ewidencja pomników przyrody

ewidencja dzikich wysypisk śmieci i ich likwidacja

ewidencja emisji zanieczyszczeń

ewidencja zbiorników bezodpływowych

 1. opracowywanie dokumentacji związanej z uczestnictwem Gminy w konkursach ekologicznych

 2. koordynowanie działań związanych z podnoszeniem świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy - konkursy ekologiczne w szkołach, akcje sprzątania świata itp.

 3. przygotowywanie wniosków o dotacje ze środków unijnych i krajowych w zakresie ochrony środowiska i gospodarki komunalnej

 4. koordynowanie prac pielęgnacyjno - porządkowych na terenie Gminy

 5. realizacja gminnego programu ochrony środowiska

 6. realizacja gminnego programu gospodarowania gminnymi zasobami mieszkaniowymi

 7. sporządzanie decyzji środowiskowych

 8. organizowanie, wykonywanie, wdrażanie zadań określonych w aktach prawnych dotyczących samorządu gminnego, uchwał Rady, zarządzeniach i decyzjach Wójta

 9. opracowywanie sprawozdawczości statystycznej i innych prac statystycznych, zgodnych ze stanem faktycznym

 10. przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy z zakresu wykonywanych zadań

 11. sprawowanie zarządu nad komunalnymi zasobami mieszkaniowymi

 12. sprawowanie nadzoru nad zakładem administrującym cmentarzami komunalnymi zakładem eksploatującym wodociągi i oczyszczalnie ścieków oraz sieć kanalizacyjną

 13. sprawowanie nadzoru nad podmiotami świadczącymi usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych z terenu Gminy

 14. sprawowanie nadzoru nad stanem i sposobem zagospodarowania targowisk gminnych

 15. wydawanie zezwoleń na lokalizację szyldów, reklam oraz innych obiektów nie związanych z gospodarką drogową

 16. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracownikami komunalnymi i interwencyjnymi bądź publicznymi

 17. utrzymanie czystości i porządku na plażach w Stepnicy i Czarnocinie oraz przystanków autobusowych i miejsc publicznych

 18. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą ratownika na plaży w Stepnicy

2. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie średnie lub wyższe o kierunku ochrona środowiska lub pokrewnym,
2) dwuletnie doświadczenie zawodowe,
3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
5) kandydat musi posiadać obywatelstwo polskie, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

3. Wymagania dodatkowe:
1) kursy i szkolenia w zakresie ochrony środowiska

2) prawo jazdy kat. „B”,
5) obsługa komputera - programy Excel, Office,
6) umiejętność pracy w zespole.

4. Wymagane dokumenty:
1) CV wraz ze zdjęciem.
2) List motywacyjny.
3) Dokumenty poświadczające wykształcenie i staż pracy
4) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
5) Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Stepnicy lub przesłać pocztą na adres UG Stepnica, ul Kościuszki 4, 72-112 Stepnica,

do dnia 12 kwietnia 2007 r

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Stepnicy po w/w terminie nie będą rozpatrywane

Dodatkowych informacji udziela Maciej Herman Sekretarz Gminy tel. 4188521 wew.15. ug@stepnica.pl

Zastrzega się możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy.
Ofert odrzuconych nie zwracamy.


Wymagane dokumenty: cv oraz list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 22 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 29-03-2007 14:31:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jakub Duszczak 29-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Jakub Duszczak 29-03-2007 14:31:20