Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia Wójta Gminy Stepnica 2010 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarzadzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Stepnica w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne 2012-04-23 09:31:16
Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 7 stycznia 2010 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2010-01-21 07:55:41
Zarządzenie Nr 3/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych oraz ich zabezpieczenia 2010-01-21 07:57:12
Zarządzenie Nr 4/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz układu wykonawczego 2010-01-21 07:58:06
Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 13 stycznia 2010 r. uchylające zarządzenie w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne 2010-01-21 08:17:37
Zarządzenie Nr 6/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2010-01-21 09:28:50
Zarządzenie Nr 7/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szcunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro 2010-01-21 08:03:17
Zarządzenie Nr 8/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stepnicy 2010-02-04 09:23:52
Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok 2010-03-25 12:52:08
Zarządzenie Nr 10/10 Wójta Gminy Stepnica z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego do właścicieli działek sąsiadujących nieruchomości gminnej 2010-01-27 13:15:43
Zarządzenie Nr 11/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz układu wykonawczego 2016-09-07 11:32:57
Zarządzenie Nr 12/2010 Wójta Gminy stepnica z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2010-02-25 17:34:01
Zarządzenie Nr 13/10 Wójta Gminy Stepnica z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów na dzierżawę gruntów stanowiących mienie gminne 2010-02-16 10:04:39
Zarządzenie Nr 14/10 Wójta Gminy Stepnica z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące mienie komunalne 2010-02-16 10:05:45
Zarządzenie Nr 15/10 Wójta Gminy Stepnica z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe oraz garaże na terenie gminy Stepnica 2010-02-16 10:06:50
Zarzadzenie Nr 16/2012 Wójta Gminy Stepnica z dnia 26 lutego 2010 r . w sprawie zmian w budzecie gminy na 2010 r. oraz układu wykonawczego 2012-04-23 09:36:00
Zarządzenie Nr 17/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Wójta Gminy Stepnica w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny 2010-03-04 10:34:15
Zarządzenie Nr 18/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2010-04-19 10:55:22
Zarządzenie Nr 19/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz układu wykonawczego 2016-09-07 11:34:18
Zarządzenie Nr 20/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Stepnica XXVII/277/10 2016-09-07 11:35:51
Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie wyznaczenia dni dodatkowo wolnych od pracy w 2010 r. 2010-04-02 13:28:49
Zarądzenie Nr 22/10 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010r., w sprawie przenaczenia nieruchomości gminnej do dzierżawy w drodze bez przetargu 2010-03-31 15:21:04
Zarządzenie Nr 23/10 Wójta Gminy Stepnica w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bez przetargu nieruchomości gminnej na okres 3 lat 2010-04-09 08:06:36
Zarządzenie Nr 24 Wójta Gminy Stepnica z dnia 9 kwietnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gminnej 2011-04-08 11:46:29
Zarządzenie nr 25/2010 Wójta Gminy Stepnica w sprawie odwołania przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnych. 2010-04-13 07:46:21
Zarządzenie Nr 26/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 12 kwietnia 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds.wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2010-04-19 11:04:52
Zarządzenie Nr 27 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. oraz układu wykonawczego 2011-04-08 11:50:39
Zarządzenie Nr 28 Wójta Gminy Stepnica z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz układu wykonawczego 2011-04-08 11:54:07
Zarządzenie Nr 29/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzania Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. 2010-05-28 13:03:34
Zarzadzenie Nr 30/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz układu wykonawczego 2010-06-01 15:21:29
Zarządzenie Nr 31 Wójta Gminy Stepnica z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie przeprowadzenia doraźnej inwentaryzacji wyposażenia i srodków trwałych w Urzędzie Gminy na dzień 19.05.2010 r. 2011-04-08 11:58:01
Zarzadzenie Nr 32 Wójta Gminy Stepnica z dnia 1 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego 2010-06-01 15:23:40
Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010-06-04 19:37:11
Zarządzenie Nr 34/2010 Wójta Gminy Stepnica, z dnia 8 czerwca 2010r.,w sprawie przeznaczenia do sprzeadaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej stanowiącej mienie gminne. 2010-06-08 14:13:58
Zarządzenie Nr 35/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 8 czerwca 2010r.,w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bez przetargu nieruchomości lokalowej stanowięcej mienie gminne. 2010-06-08 14:15:27
Zarządzenie Nr 36/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 08 czerwca 2010 roku w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. 2010-06-11 15:38:42
Zarządzenie Nr 37/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 11 czerwca 2010 r.w sprawie powołania składu Zespołu Konsultacyjnego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi 2010-06-11 15:40:37
Zarządzenie Nr 38/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 14 czerwca 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. oraz układu wykonawczego 2010-08-19 15:04:29
Zarządzenie Nr 39/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 17 czerwca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r.oraz układu wykonawczego 2010-08-19 15:02:33
Zarządzenie Nr 40/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 17 czerwca 2010 r w sprawie udzielenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy upoważnienia do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobim uprawnionym do alimentów ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.) 2010-08-19 15:11:07
Zarzadzenie Nr 41 Wójta Gminy Stepnica z dnia 29 czerwca 2010 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. oraz układu wykonawczegoa 2011-04-08 12:02:10
Zarządzenie Nr 42/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Stepnicy do przeprowadzenia II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2010-07-02 12:37:55
Zarządzenie Nr 43/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 12 lipca 2010 r. zakazu podlewania upraw wodą pochodzącą z gminnych urządzeń wodociągowych 2010-08-19 15:08:08
Zarządzenie Nr 44/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 16 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. oraz układu wykonawczego 2010-08-19 15:12:30
Zarządzenie Nr 45/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. oraz układu wykonawczego 2010-08-19 15:14:11
Zarządzenie Nr 46/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie weryfikacji planów finansowych oraz układu wykonawczego na 2010 r do uchwały Rady Gminy Stepnica Nr XXX/298/10 z dni. 23 lipca 2010 r. 2010-08-19 15:15:59
Zarządzenie nr47/2010 Wójta Gminy Stepnica, w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bez przetargu nieruchomości gminnych 2010-08-03 14:59:52
Zarządzenie Nr 48/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie odwołania zakazu podlewania upraw wodą pochodzacą z gminnych urzadzeń wodociągowych 2010-08-19 15:22:33
Zarządzenie Nr 49/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłuzników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej 2010-08-19 15:21:13
Zarządzenie Nr 50/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 10 sierpienia 2010 r. w sprawie upowaznienia pracownika Osrodka pomocy Społecznej do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłuzników alimentacyjnych do biura informacji gospodarczej 2010-08-19 15:18:16
Zarządzenie Nr 51/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie okreslenia sposobu prowadzenia kontroli zarzadczej w Urzedzie Gminy Stepnica i jednostkach organizacyjnych Gminy oraz jej zasad koordynacji 2010-08-19 15:25:02
Zarzadzenie Nr 52 Wójta Gminy Stepnica z dnia 10 sierpniA 2010 R. W SPRAWIE POWOŁANIA RZECZOZNAWCÓW DO PRZEPROWADZANIA SZACOWANIA 2011-04-08 12:07:29
Zarządzenie Nr 53/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 10 sierpień 2010 r. w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrebnymi przepisami 2010-08-19 15:27:20
Zarzadzenie Nr 54 Wójta Gminy Stepnica z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont 2011-04-08 12:13:36
Zarządzenie Nr 55/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. oraz układu wykonawczego 2010-08-19 15:28:31
Zarządzenie Nr 57/10 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 sierpnia 2010r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetaqrgowej nieruchomości lokalowej stanowiącej mienie gminne 2010-08-31 13:13:42
Zarządzenie 58/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych 2016-05-05 12:10:00
zarzadzenie Nr 59 Wójta gminy Stepnica z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniające zarzadzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Stepnica 2011-04-08 12:17:25
Zarzadzenie Nr 60 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 sierpnia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Stepnicy 2011-04-08 12:54:15
Zarzadzenie Nr 61 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie 2011-04-08 12:52:38
Zarzadzenie Nr 62 Wójta Gminy Stepnica z dnia 1 wrzesnia 2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej stanowiącej mienie gminne 2011-04-08 12:46:13
Zarządzenie Nr 63/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 9 września 2010 r w sprawie upowaznienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2010-09-17 14:53:56
Zarządzenie Nr 64/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 9 wrzesnia 2010 w sprawie upowaznienia pracownika Urzędu Gminy do załatwiania indywidulnych spraw z zakresu administracji publicznej 2010-09-17 15:12:41
Zarządzenie Nr 65 Wójta Gminy Stepnica z dnia 10 wrzesnia 2010 r w sprawie zmian w budzecie gminy na 2010 oraz układu wykonawczego 2011-04-08 12:30:38
Zarządzenie Nr 66/10 Wójta Gminy Stepnica z dnia 15 września 2010r., w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości lokalowej stanowiącej mienie gminne 2010-09-15 14:09:33
Zarządzenie Nr 67/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz układu wykonawczego 2016-09-07 11:39:45
Zarządzenie Nr 68/2010 w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2010-09-30 14:01:41
Zarzadzenie Nr 69/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 9 października 2010 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wykrywania zagrożeń i alarmowania ludności 2011-04-08 08:47:27
Zarzadzenie Nr 70/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 9 października 2010 r. w sprawie odwołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica 2011-04-08 08:25:12
Zarzadzenie Nr 71/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 11 października 2010 r. w sprawie weryfikacji planów finansowych oraz układu wykonawczego na 2010 rok do uchwały Rady Gminy Steonica Nr XXXI/306/10 z dn. 11 października 2010 r. 2011-04-08 08:27:51
Zarzadzenie Nr 72/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 12 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz układu wykonawczego 2011-04-08 08:30:13
Zarzadzenie Nr 73/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz układu wykonawczego 2011-04-08 08:34:53
Zarzadzenie Nr 75/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r oraz układu wykonawczego 2011-04-08 09:43:24
Zarzadzenie Nr 76/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustaleni regulaminu pracy komisji 2011-04-08 09:45:20
Zarzadzenie Nr 77/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r. oraz układu wykonawczego 2011-04-08 09:55:33
Zarządzenie Nr 78/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 6 grudnia 2010 r. w sprawie powolania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzania Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2010 2015-04-16 08:30:52
Zarzadzenie Nr 79/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 15 grudnia 2010 r 2011-04-08 09:56:35
Zarzadzenie Nr 80/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji wyposażenia i srodków trwałych w Urzędzie Gminy na dzień 20.12.2010 r. 2011-04-08 09:59:10
Zarzadzenie Nr 82/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu na rok 2011 . 2011-04-08 10:05:53
Zarzadzenie Nr 83/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursu i ustalenia regulaminu pracy komisji 2011-04-08 10:07:32
Zarzadzenie Nr 84/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz układu wykonawczego 2011-04-08 10:41:13
Zarzadzenie Nr 85/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu aministracji rzadowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorzadu terytorialnego odrebnymi ustawami na rok 2011 2011-04-08 10:17:46
Zarzadzenie Nr 86/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2010 r. 2011-04-08 10:20:24
Zarządzenie Nr 87/10 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia norm paliwa dla pojazdów pożarniczych oraz sprzętu silnikowego eksploatowanego w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Stepnica 2013-09-19 08:08:52

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Sawa

Data wytworzenia:
21 sty 2010

Osoba dodająca informacje

Anna Sawa

Data publikacji:
21 sty 2010, godz. 07:50

Osoba aktualizująca informacje

Anna Sawa

Data aktualizacji:
21 sty 2010, godz. 07:50