Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia Wójta Gminy Stepnica 2009 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 36/2009 Wójta Gminy Stepnica z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian zakładowego planu kont 2016-05-11 09:21:16
Zarządzenie Nr 01/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego 2009-04-02 11:48:31
Zarządzenie Nr 2/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie kontroli ewidencji i obiegu dokumentów niejawnych oraz ich zabezpieczenia 2009-04-02 11:49:55
Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat nieruchomości gminnej 2009-04-02 11:51:31
Zarządzenie Nr 04/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 09 stycznia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 2009-05-14 12:46:30
Zarządzenie Nr 05/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 stcznia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 oraz układu wykonawczego. 2009-05-14 12:48:10
Zarządzenie Nr 6/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej 2009-04-02 11:54:01
Zarządzenie Nr 7/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania wobec Wójta Gminy Stepnica czynności z zakresu prawa pracy 2009-04-02 11:56:15
Zarządzenie Nr 8/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia rocznego planu urlopów dla pracowników Urzędu Gminy w Stepnicy na 2009 r. 2009-04-02 11:57:45
Zarządzenie Nr 9/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 9 lutego 2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2009-04-02 11:59:30
Zarządzenie Nr 10/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2009-04-02 12:01:36
Zarządzenie Nr 11/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz układu wykonawczego 2009-04-02 12:03:51
Zarządzenie Nr 12/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie zmian zarządzenia Wójta Gminy Stepnica nr 11/08 2009-04-02 12:04:56
Zarządzenie Nr 13/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz układu wykonawczego 2009-04-02 12:10:18
Zarządzenie Nr 14/09 Wójta Gminy uchwały z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Stepnica XVIII/174/09 i zmian w budżecie gminy na rok 2009 oraz układu wykonawczego. 2009-05-14 12:51:13
Zarządzenie Nr 15/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz układu wykonawczego 2009-04-02 12:11:44
Zarządzenie Nr 16/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r. oraz układu wykonawczego. 2009-05-14 12:53:03
Zarzadzenie Nr 17/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie zasad przyznania i korzystania ze służbowego telefonu komórkowego 2009-05-14 12:55:16
Zarządzenie Nr 18/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Stepnica XIX/188/09 2009-12-18 13:57:11
Zarządzenie nr 19/09 Wójta Gminy Stepnica, z dnia 11 maja 2009 r., w sprzawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej, dz. nr 693/1, obręb Racimierz 2009-05-11 14:10:07
Zarządzenie Nr 20/09 Wójta Gminy Stepnica- Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 13 maja 2009r. w sprawie powołania zespołu autorskiego do opracowania planów ewakuacji (przyjęcia) II i III stopnia dla Gminy Stepnica. 2009-08-14 11:24:37
Zarządzenie Nr 21/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 15 maja 2009r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. 2009-08-14 11:18:53
Zarządzenie Nr 22/09 z dnia 19 maja 2009 w sprawie powołania komisji konkursowej 2009-05-20 13:36:25
Zarzadzenie Nr 23/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 18 maja 2009r. w sprawie zmian z budżetem gminy na 2009r. oraz układu wykonawczego. 2009-08-14 09:11:15
Zarządzenie Nr 24/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Stepnicy regulaminu okresowej oceny pracowników. 2009-12-18 13:58:49
Zarządzenie Nr 25/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 04 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009r. oraz układu wykonawczego. 2009-08-14 09:06:13
Zarządzenie Nr 26/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Stepnicy. 2009-08-14 11:11:48
Zarzadzenie Nr 27/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie zmian układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Stepnica XX/196/09 2009-08-14 09:02:59
Zarządzenie Nr 28/09 Wójt Gminy Stepnica z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmian planu wydatków w budżecie Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy na 2009r. 2009-08-14 11:08:38
Zarządzenie Nr 29/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie zmian wydatków w budżecie Gminy Biblioteki Publicznej w Stepnicy na 2009r. 2009-08-14 10:57:11
Zarządzenie Nr 30/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz układu wykonawczego. 2009-08-14 10:50:42
Zarządzenie Nr 31/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Stepnicy. 2009-08-14 10:47:23
Zarządzenie Nr 32/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie określenia maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy. 2009-08-14 09:52:47
Zarządzenie Nr 33/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz układu wykonawczego. 2009-08-14 09:49:27
Zarządzenie Nr 34/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 6 lipca 2009r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Stepnicy. 2009-08-14 09:46:37
Zarządzenie Nr 35/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Stepnica XXI/204/09. 2009-12-18 14:00:43
Zarzadzenie Nr 37/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 28 lipca 2009r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2009-08-14 09:43:15
Zarządzenie Nr 38/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 4 sierpnia 2009r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydaów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Stepnicy. 2009-08-14 09:36:34
Zarządzenie 39/09 Wójta Gminy Stepnica w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej. 2009-08-05 15:27:38
Zarządzenie Nr 40/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 10 sierpnia 2009r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2009-08-14 09:32:26
Zarządzenie Nr 41/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz układu wykonawczego. 2009-12-18 14:01:40
Zarządzenie Nr 42/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 13 sierpnia 2009r. w sprawie upoważnienia Sekretarza urzędu gminy do załatwianaia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 2009-08-14 09:30:11
Zarządzenie Nr 43/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 13 sierpnia 2009r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administarcji publicznej. 2009-08-14 09:16:54
Zarządzenie Nr 44/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 17 sierpnia 2009r. w sprawie upoważnienia pracownika urzędu gminy do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2009-08-14 09:13:58
Zarządzenie Nr 45/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy do wydawania zaświadczeń w imieniu Wójta. 2009-12-18 14:02:34
Zarządzenie Nr 46/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa. 2009-12-18 14:03:13
Zarządzenie Nr 47/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania inwentaryzacji przekazywanego mienia w związku z rozwiązaniem umowy najmu lokalu mieszkalnego i dzierżawy lokalu użytkowego. 2009-12-18 14:04:41
Zarządzenie Nr 48/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Stepnica XXII/218/09. 2009-12-18 14:06:00
Zarządzenie Nr 49/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz układu wykonawczego. 2009-12-18 14:06:58
Zarządzenie Nr 50/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 14 września 2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji. 2009-12-18 14:07:54
Zarządzenie Nr 51/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 14 września 2009 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych. 2009-12-18 14:09:11
Zarządzenie Nr 52/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz układu wykonawczego. 2009-12-18 14:10:14
Zarządzenie Nr 53/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 7 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz układu wykonawczego. 2009-12-18 14:10:50
Zarządzenie Nr 54/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 14 października 2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji. 2009-12-18 14:11:59
Zarządzenie Nr 55/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 15 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz układu wykonawczego. 2009-12-18 14:13:30
Zarządzenie Nr 56/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 20 października 2009r. w sprawie umorzenia należnosci z tytułu opłaty adiacenckiej 2009-10-22 12:49:29
Zarządzenie Nr 57/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 21 października 2009r. w sprawie umorzenia należności z tytułu opłaty adiacenckiej 2009-10-22 12:50:24
Zarządzenie Nr 58/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz układu wykonawczego. 2009-12-18 14:14:05
Zarządzenie Nr 59/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Stepnica XXIII/226/09. 2009-12-18 14:15:17
Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Stepnicy i Żarnowie. 2009-12-18 14:16:21
Zarządzenie Nr 61/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 9 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz układu wykonawczego. 2009-12-18 14:17:03
Zarządzenie Nr 62/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji. 2009-12-18 14:17:59
Zarządzenie Nr 63/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz układu wykonawczego. 2009-12-18 14:18:39
Zarządzenie Nr 65/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego "Rozbiórki istniejącej dobudowy do budynku Szkoły Podstawowej, adaptacji części parteru budynku Szkoły z dobudową pomieszczeń dydaktycznych na cele Gimnazjum w miejscowości Stepnica przy ul. Krzywoustego 4" oraz "Zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej kuchni szkolnej na 4 samodzielne lokale mieszkalne w Stepnicy przy ul. Krzywoustego 4". 2009-12-18 14:21:43
Zarządzenie Nr 66/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz układu wykonawczego. 2009-12-18 14:22:21
Zarządzenie Nr 67/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro 2010-01-15 13:07:26
Zarządzenie Nr 68/09 Wójta gminy Stepnica z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Stepnicy 2010-01-21 11:58:13
Zarządzenie Nr 69/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Stepnicy 2010-01-21 12:01:07
Zarządzenie Nr 70/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz układu wykonawczego. 2010-01-05 08:41:43
Zarządzenie Nr 71/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu oraz powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji. 2010-01-05 08:42:53
Zarządzenie Nr 72/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Gminy w Stepnicy na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny. 2010-01-12 10:05:15
Zarządzenie Nr 73/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz układu wykonawczego. 2010-01-07 14:13:29
Zarządzenie Nr 74/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Stepnica XXV/245/09. 2010-01-07 14:17:00
Zarządzenie Nr 75/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 2010-01-07 14:19:18
Zarządzenie Nr 76/09 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu na rok 2010. 2010-01-07 14:20:28

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Maciej Herman

Data wytworzenia:
02 kwi 2009

Osoba dodająca informacje

Maciej Herman

Data publikacji:
02 kwi 2009, godz. 11:45

Osoba aktualizująca informacje

Maciej Herman

Data aktualizacji:
02 kwi 2009, godz. 11:45