Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia Wójta Gminy Stepnica 2006 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/06 w sprawie powołania składu Zespołu Konsultacyjnego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi 2006-02-17 12:01:13
Zarządzenie Nr 2/2006 Wójta Gminy Stepnica z dnia 9 styczeń 2006 r. w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego 2016-05-11 07:53:45
Zarządzenie Nr 3/06 w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednosce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami 2006-02-03 13:25:37
Zarządzenie Nr 4/06 w sprawie wysokości cen i opłat za umieszczanie reklam na terenach i obiektach komunalnych Gminy Stepnica 2006-02-06 16:00:57
Zarządzenie Nr 5/06 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Stepnicy i Żarnowie 2006-02-06 16:03:52
Zarządzenie Nr 6/06 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu Gminy Stepnic 2006-02-06 16:04:25
Zarządzenie Nr 7/06 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu 2006-02-07 15:46:45
Zarządzenie Nr 8/06 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych w drodze przetargu nieograniczonego oraz do oddania w dzierżawę i najem 2006-02-06 16:05:20
Zarządzenie Nr 9/06 w sprawie powołania koordynatora do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi 2006-02-17 12:01:55
Zarządzenie Nr 10/06 w sprawie wprowadzenia procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska pomocnicze i obsługi w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2006-02-17 12:02:41
Zarządzenie nr 11/2006 Wójta Gminy Stepnica z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego 2016-05-11 07:56:54
Zarządzenie Nr 12/06 w sprawie stałego dyżuru Wójta Gminy na czas zewnetrznego zagrożenia państwa i wojny 2006-02-28 13:03:55
Zarądzenie Nr 13/05 w sprawie wprowadzenia rejestru korespodnencji dorenczanej adresatom 2006-04-24 10:50:01
Zarządzenie Nr 14/05 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego dla zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na trasie Bogusławie -Widzieńsko 2006-04-24 10:50:48
Zarządzenie Nr 15/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r. oraz układu wykonanwczego 2006-04-24 10:52:19
Zarądzenie Nr 16/05 w sprawie przeznaczenia do zagospodarowania nieruchomości gminne 2006-04-28 11:17:22
Zarądzenie Nr 17/05 w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciel 2006-04-24 10:53:36
Zarządzenie Nr 18/05 w sprawie unieważnienia przetargu na sprzedaż działek oznaczonych nr 29/29 i 29/30 położonych w Czarnocinie ogłoszonego na dzień 27 kwietnia 2006r. 2006-05-05 11:07:35
Zarządzenie Nr 19/05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz do oddania w dzierżawę nieruchomości gminne. 2006-05-18 09:16:24
Zarządzenie Nr 20/2006 Wójta Gminy Stepnica z dnia 24 maja 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok oraz układu wykonawczego 2016-05-11 07:58:57
Zarządzenie Nr 22/06 w sprawie powołania komisji sędziowskiej do przeprowadzenia III Gminego Turnieju Wsi 2006-07-04 15:00:34
Zarządzenie Nr 23/06 w sprawie zatwierdzenia " Opracowanego systemu i przeprowadzania badań funkcjonowania katalogu usług" przygotowanego w ramach realizacji zadania " Opracowanie systemu i przeprowadzenie badania funkcjonowania katalogu usług" wykonywanego w ramach Akcji Przejrzysta Polska 2006-06-29 15:21:15
Zarządzenie Nr 24/2006 Wójta Gminy Stepnica z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok oraz układu wykonawczego 2016-05-11 08:00:59
Zarządzenie Nr 25/06 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego 2006-06-29 15:15:16
Zarządzenie Nr 26/2006 Wójta Gminy Stepnica z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania wody dla celów innych niż bytowe 2016-05-11 08:07:02
Zarządzenie Nr 27/2006 Wójta Gminy Stepnica z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok oraz układu wykonawczego 2016-05-11 08:09:11
Zarządzenie Nr 28/06 w sprawie umorzenia czynszu za komunalny lokal mieszkalny 2006-07-17 13:29:10
Zarządzenie Nr 29/2006 Wójta Gminy Stepnica z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie zmian planu przychodów i wydatków w budżecie Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy na 2006 r. 2016-05-11 08:13:42
Zarządzenie Nr 30/06 w sprawie wprowadzenia procedury corocznego przeglądu i stałego monitoringu „Kodeksu etycznego pracowników Urzędu Gminy w Stepnicy”. 2006-08-02 15:03:00
Zarządzenie Nr 31/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz do oddania w dzierżawę nieruchomości gminnch 2006-08-03 14:45:42
Zarządzenie Nr 32/2006 Wójta Gminy Stepnica z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2016-05-11 08:24:40
Zarzadzenie Nr 33/06 z dnia 3 sierpnia 2006 r. w sprawie w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminne. 2006-08-22 09:13:46
Zarzadzenie Nr 34/06 z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie odwołania zakazu używania wody do celów innych niż bytowe 2006-08-22 09:14:19
Zarządzenie Nr 35/2006 Wójta Gminy Stepnica z dnia 22 sierpnia 2006 r. w sprawie odwołania zakazu używania wody do celów innych niż bytowe 2016-05-11 08:28:38
Zarządzenie Nr 36/06 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej. 2006-09-27 14:25:41
Zarządzenie Nr 37/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gminnej. 2006-09-27 14:30:20
Zarządzenie Nr 38/06 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetragowej nieruchomości gminnej. 2006-10-02 15:12:21
Zarządzenie Nr 39/06 w sprawie zmian budżetu gminy 2006-11-16 12:55:44
Zarządzenie Nr 40/06 w sprawie zmian budżetu gminy 2006-11-16 12:56:34
Zarządzenie Nr 41/06 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej ds. inwentaryzacji Biblioteki Gminnej 2006-11-16 12:56:59
Zarządzenie Nr 43/06 w sprawie zmian budżetu gminy 2006-11-16 12:58:49
Zarządzenie Nr 44/06 w sprawie zmian budżetu gminy 2006-11-16 13:16:09

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Jakub Duszczak

Data wytworzenia:
09 sty 2006

Osoba dodająca informacje

Jakub Duszczak

Data publikacji:
11 sty 2006, godz. 12:37

Osoba aktualizująca informacje

Anna Sawa

Data aktualizacji:
18 gru 2009, godz. 10:43