Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia Wójta Gminy Stepnica 2005 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/05 z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2005-02-04 12:56:59
Zarządzenie Nr 2/05 z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie wyznaczenia dni dodatkowo wolnych od pracy 2005-02-04 15:17:16
Zarządzenie Nr 3/05 z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego 2005-02-23 11:08:47
Zarządzenie Nr 4/05 z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia środowiskowej świetlicy socjoterapeutycz 2005-02-04 12:57:26
Zarządzenie Nr 5/05 z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu. . 2005-01-31 14:24:55
Zarządzenie Nr 6/05 z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na sprzedaż szyn kolejowych. 2005-02-04 12:57:12
Zarządzenie Nr 7/05 z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży i dzierżawy, najmu nieruchomości gminnych . 2005-01-25 11:42:25
Zarządzenie Nr 8/05 z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie waloryzacji stawki czynszu dzierżawnego za działki ogrodowe oraz gruntu przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej. 2005-02-03 16:18:51
Zarządzenie Nr 9/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2005-02-03 16:19:04
Zarządzenie Nr 10/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2005-02-03 16:19:18
Zarządzenie Nr 11/05 z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności gminnych składników majątkowych w zakresie ich dalszego użytkowania 2005-02-09 13:39:41
Zarządzenie Nr 12/05 z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia uporządkowania lokalu mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 23/2 w Stepnicy 2005-02-09 13:39:15
Zarządzenie Nr 14/05 z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego dla ogrodów działkowych oraz terenów innych(zieleńców) przyległych do obiektów usługowo – handlowych 2005-03-04 15:17:54
Zarządzenie Nr 15/05 z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunt zajęty pod kontenerami i innymi obiektami z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlo 2005-03-04 15:19:06
Zarządzenie Nr 16/05 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej ds inwentaryzacji Gminego Ośrodka Kultury w Stepnicy 2005-05-16 12:12:39
Zarządzenie Nr 17/05 w sprawie zmain w budżecie gminy na rok 2005 oraz układu wykonawczego 2005-05-16 12:13:42
Zarządzenie Nr 18/05 w sprawie powołnia komisji przetargowej 2005-05-16 12:15:01
Zarządzenie Nr 19/05 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu na terenie Gminy Stepnica 2005-05-16 12:16:11
Zarządzenie Nr 20/05 z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnych w drodze przetargu nieograniczonego 2005-05-16 12:16:38
Zarządzenie Nr 21/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie obsługi prawnej Gminy 2005-05-16 15:43:53
Zarządzenie Nr 22/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r oraz układu wykonawczego 2005-05-18 13:24:56
Zarządzenie Nr 23/05 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na wywóz nieczystosci stałych 2005-05-18 13:25:25
Zarządzenie Nr 24/05 w sprawie wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Gminy 2005-05-23 09:54:04
Zarządzenie Nr 25/05 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki na terenie Gminy Stepnica 2005-05-23 09:53:45
Zarządzenie Nr 25/05 z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki na terenie Gminy Stepnica. 2005-04-06 16:56:08
Zarządzenie Nr 26/05 w sprawie wzoru wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materialnej 2005-05-23 09:53:27
Zarządzenie Nr 27/05 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy 2005-05-23 13:58:56
Zarządzenie Nr 28/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r oraz układu wykonawczego 2005-05-23 09:52:57
Zarządzenie Nr 30/05 w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na opracowanie dwóch odrębnych dokumentacji budowlanych na budowę kanalizacji sanitarnej 2005-05-23 09:55:27
Zarządzenie Nr 31/05 w sprawie wprowadzenia Kodeksu postępowania etycznego pracowników Urzędu Gminy w Stepnicy wraz z procedurą monitoringu oraz powołaniem Komisji Etyki 2005-05-23 09:55:45
Zarządzenie Nr 32/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r oraz układu wykonawczego 2005-05-23 09:55:07
Zarządzenie Nr 33/05 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki na terenie Gminy Stepnica 2005-05-23 09:56:16
Zarządzenie Nr 34/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok oraz układu wykonawczego 2005-05-23 13:59:19
Zarządzenie Nr 35/05 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Stepnica działkek nr 4/19 i 4/51 w obrębie Bogusławie 2005-06-27 12:30:54
Zarządzenie Nr 36/05 w sprawie zamiany nieruchomości gminnej 2005-06-27 12:45:31
Zarządzenie Nr 38/05 w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży nieruchomości gminnych. 2005-06-10 15:10:02
Zarządzenie Nr 39/05 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Alinie Adamowskiej 2005-06-27 12:46:16
Zarządzenie Nr 40/05 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Magdalenie Ławickiej 2005-06-27 12:46:37
Zarządzenie Nr 41/05 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolańcie Jędrzejewskiej 2005-06-27 12:46:53
Zarządzenie Nr 42/05 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Witoldowi Kaleczycowi 2005-06-27 12:47:08
Zarządzenie Nr 43/05 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Mariuszowi Tarnożkowi 2005-06-27 12:47:28
Zarządzenie Nr 44/05 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargowej nieruchomości gminnej. 2005-06-30 10:42:23
Zarządzenie Nr 45/05 w sprawie powołania komisji pzrzetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na budowę grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej i wykonanie podczyszczenia wód deszczowych. 2005-06-30 11:43:58
Zarządzenie Nr 46/05 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe oraz garaże na terenie Gminy Stepnica 2005-06-30 11:44:18
Zarządzenie Nr 47/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok oraz układu wykonawczego 2005-08-19 11:28:49
Zarządzenie Nr 48/05 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Stepnica za udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym 2005-08-22 10:51:08
Zarządzenie Nr 49/05 w sprawie powołania komisji przetargowej 2005-08-22 10:51:40
Zarządzenie Nr 50/05 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2005-08-22 10:52:54
Zarządzenie Nr 51/05 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2005-08-22 10:53:58
Zarządzenie Nr 52/05 w sprawie zwrotu nienależnej opłaty 2005-08-22 10:54:28
Zarządzenie Nr 53/05 w sprawie zmiany składu komisji przetargowej. 2005-08-22 10:55:42
Zarządzenie Nr 54/05 w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok oraz układu wykonawczego 2005-08-22 10:57:03
Zarządzenie Nr 55/05 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców 2005-08-22 10:57:52
Zarządzenie Nr 56/05 w sprawie zmiany składu komisji przetargowej 2005-08-22 10:58:18
Zarządzenie Nr 57/05 w sprawie powołania komisji przetargowej dla zadania pn. "przebudowa ulicy Chrobrego w Stepnicy 2006-01-09 16:05:31
Zarządzenie Nr 58/05 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargowej nieruchomość gminną nr 544 2005-09-08 13:03:37
Zarządzenie Nr 59/05 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w Stepnicy, Racimierzu i Gąsierzynie 2005-09-13 09:34:21
Zarządzenie Nr 60/05 w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych nr 1 w stepnicy nr 2 w Racimierzu i nr 3 w Gąsierzynie ds. wyborów Prezydenta RP 2005-09-23 15:30:15
Zarządzenie Nr 61/05 w sprawie zmian w budżecie gminy 2005-11-08 11:24:59
Zarządzenie Nr 62/05 w sprawie określenia wysokości cen i opłat za umieszczanie reklam na obiektach komunalnych Gminy Stepnica 2005-10-19 13:27:58
Zarządzenie Nr 63/05 w sprawie ustalenia procedury zatrudniania pracowników do Urzędu Gminy w Stepnicy 2005-10-19 13:28:17
Zarządzenie Nr 64/05 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2005-10-19 13:28:32
Zarządzenie Nr 65/2005 Wójta Gminy Stepnica z dnia 19 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont 2016-05-11 07:40:11
Zarządzenie Nr 66/05 w sprawie zmian w budżecie gminy 2005-11-08 11:26:31
Zarządzenie Nr 67/05 w sprawie powołania komisji przetargowej 2005-11-08 11:28:20
Zarządzenie Nr 68/05 w sprawie zmian w budżecie gminy 2005-11-08 11:28:56
Zarządzenie Nr 69/05 w sprawie zmian w budżecie gminy 2005-11-08 11:30:55
Zarządzenie Nr 70/05 w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji zadań pokontrolnych 2005-11-08 11:31:50
Zarządzenie Nr 71/05 w sprawie ustalenia 31 października dniem wolnym od pracy 2005-11-08 11:32:15
Zarządzenie Nr 72/05 w sprawie zmian w budżecie gminy 2005-11-08 11:32:57
Zarządzenie Nr 73/05 w sprawie powołania komisji przetargowej do przepriowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie przewozów szkolnych w 2006 r. 2005-11-08 12:28:52
Zarządzenie Nr 74/05 w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów i opłat za wydzierżawianie gruntów stanowiących mienie komunalne 2005-11-08 13:44:31
Zarządzenie Nr 75/05 w sprawie nieodpłatnego przejęcia częsci działek od Agencji Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa 2005-11-08 13:45:02
Zarządzenie Nr 76/05 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnej oznaczonej nr 279/15 2005-11-24 13:21:24
Zarządzenie Nr 77/05 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania przy zawieraniu umów i opłat za wydzierżawienie gruntów stanowiących mienie komunalne 2005-11-24 13:21:47
Zarządzenie Nr 78/2005 Wójta Gminy Stepnica z dnia 21 listopad 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok oraz układu wykonawczego 2016-05-11 07:42:24
Zarządzenie Nr 79/05 w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w gmnnych jednostkach organizacyjnych. 2005-11-24 13:22:17
Zarządzenie Nr 80/05 w sprawie powołania zespołu powypadkowego 2005-11-24 13:23:02
Zarządzenie Nr 81/05 w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Stepnica 2005-12-01 12:44:46
Zarządzenie Nr 82/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 r. 2005-12-15 13:13:54
Zarządzenie Nr 83/05 w sprawie ustalenia zasad dokonywania oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2005-12-01 10:08:37
Zarządzenie Nr 84/05 w sprawie wprowadzenia do stosowania kart usług oraz procedury ich aktualizacji 2005-12-15 13:14:51
Zarządzenie Nr 88/05 w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego 2006-01-09 10:04:54
Zarządzenie Nr 89/2005 Wójta Gminy Stepnica z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 2016-05-11 07:44:35
Zarządzenie Nr 90/05 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne 2006-01-04 15:13:14
Zarządzenie Nr 91/2005 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok oraz układu wykonawczego 2016-05-11 07:49:59

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Redaktor Jakub Duszczak

Data wytworzenia:
07 gru 2005

Osoba dodająca informacje

Jakub Duszczak

Data publikacji:
16 maj 2005, godz. 12:12

Osoba aktualizująca informacje

Anna Sawa

Data aktualizacji:
18 gru 2009, godz. 10:44