Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy Stepnica

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

BOI

Tagi

Zarządzenia Wójta Gminy Stepnica 2003 r.


Lista artykułów

Tytuł Data publikacji
Zarządzenie Nr 1/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 6 stycznia 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu w formie zapytania o cenę na zakup artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Gminy w Stepnicy w 2003 r. 2016-05-05 09:16:04
Zarządzenie Nr 2/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu w formie zapytania o ocenę na ubezpieczenie budynku i mienia Urzędu Gminy w Stepnicy oraz budynku i mienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Stepnicy , Żarnowie i Czarnocinie od ognia i innych zdarzeń losowych w 2003 r. 2016-05-09 09:31:00
Zarządzenie Nr 3/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 13 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnych z terenu Gminy Stepnica za udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym na rok 2003 2016-05-09 09:35:47
Zarządzenie nr 4/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Stepnica 2016-05-09 09:38:27
Zarządzenie Nr 5/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia wybrakowania i likwidacji sprzętu komputerowego 2016-05-09 09:42:02
Zarządzenie Nr 6/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie przekazania wieży stereofonicznej Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Stepnicy 2016-05-09 09:44:18
Zarządzenie Nr 7/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej 2016-05-09 09:46:31
Zarządzenie Nr 8/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia stwierdzenia stanu faktycznego obiektów, budowli, urządzeń i instalacji gospodarki wodno ściekowej ze stanem środków trwałych Urzędu Gminy w Stepnicy 2016-05-09 09:52:25
Zarządzenie Nr 9/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 23 styczeń 2003 r. w sprawie powołania komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie prac geodezyjnych na terenie gminy Stepnica 2016-05-09 09:56:40
Zarządzenie Nr 10/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 23 styczeń 2003 r. w sprawie powołania komisji do wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie wycen nieruchomości położonych na terenie gminy Stepnica 2016-05-09 09:59:43
Zarządzenie Nr 11/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 20 styczeń 2003 r. w sprawie ukladu wykonawczego do budżetu gminy na rok 2003 2016-05-09 10:02:09
Zarządzenie Nr 12/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 20 styczeń 2003 r. w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2003 2016-05-09 10:05:25
Zarządzenie Nr 13/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 styczeń 2003 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunt zajęty pod kontenerami i innymi obiektami z przeznaczeniem na działalność handlowo-usługową na terenie Gminy Stepnica 2016-05-09 10:09:17
Zarządzenie Nr 14/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 styczeń 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Stepnicy i Żarnowie 2016-05-09 10:13:56
Zarządzenie Nr 15/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 3 luty 2003 r. w sprawie udzielenia kierownikom jednostek organizacyjnych gminy pełnomocnictwa do wynajmowania, wydzierżawiania i użyczania pomieszczeń, terenów oraz ścian i urządzeń zagospodarowania terenu będących w ich dyspozycji 2016-05-09 10:19:50
Zarządzenie Nr 16/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 5 luty 2003 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy w Stepnicy 2016-05-09 10:23:50
Zarządzenie Nr 17/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 18 luty 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia przetargu na wybór wykonawcy podwykonawczej dokumentacji geodezyjnej kanalizacji sanitarnej wybudowanej przez firmę "SAGA" w Gminie Stepnica 2016-05-09 10:33:39
Zarządzenie Nr 18/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 19 luty 2003 r. w sprawie układu wykonawczego do budżetu gminy na 2003 rok 2016-05-09 10:35:43
Zarządzenie Nr 19/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 19 luty 2003 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2003 rok 2016-05-09 10:37:32
Zarządzenie Nr 20/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 25 luty 2003 r. w sprawie prowadzenia przez Urząd Gminy rejestru umów i zleceń 2016-05-09 10:40:36
Zarządzenie Nr 21/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne 2016-05-09 10:42:42
Zarządzenie Nr 22/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie ustalenia pobierania zadatku na poniesione koszty wycen lokali i budynków mieszkalnych 2016-05-09 10:45:38
Zarządzenie Nr 23/2003 Wójta GMINY Stepnica z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 rok 2016-05-09 10:48:04
Zarządzenie Nr 24/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 14 marca 203 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stepnica 2016-05-09 10:51:31
Zarządzenie Nr 25/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Stepnicy 2016-05-09 10:54:44
Zarządzenie Nr 26/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o ocenę na wybór urbanisty 2016-05-09 10:58:39
Zarządzenie Nr 27/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2003 2016-05-09 11:01:39
Zarządzenie Nr 28/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia ustnego przetargu ograniczonego dla mieszkańców gminy z listy oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 20a/3 w Stepnicy 2016-05-09 11:06:02
Zarządzenie Nr 29/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 8 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania zespołu zamówień publicznych 2016-05-09 11:08:23
Zarządzenie Nr 30/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia i stwierdzenia stanu faktycznego obiektów, budowli urządzeń i instalacji gospodarki wodno-ściekowej ze stanem środków trwałych Urzędu Gminy w Stepnicy 2016-05-09 11:13:56
Zarządzenie Nr 31/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu ds. referendum ogólnokrajowego 2016-05-09 11:17:20
Zarządzenie Nr 32/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 28 kwietnia 2003 r w sprawie kontroli doraźnej 2016-05-09 11:20:44
Zarządzenie Nr 33/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zmian do załącznika nr 1 do Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Stepnica 2016-05-09 11:26:20
Zarządzenie Nr 34/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie układu wykonawczego do budżetu gminy na 2003 rok 2016-05-09 11:33:57
Zarządzenie Nr 35/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2003 2016-05-09 11:37:06
Zarządzenie Nr 36/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 8 maja 2003 r. w sprawie upoważnienia pracowników do wykonywania kontroli 2016-05-09 11:39:34
Zarządzenie 37/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie podziału gminy Stepnica na okręgi wyborcze, ustalenia liczby mandatów, ustalenia harmonogramu wyborów oraz powołania komisji wyborczej w związku z wyborami do Młodzieżowej Rady Gminy Stepnica 2016-05-09 11:46:43
Zarządzenie Nr 38/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 16 maja 2003 r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum w Stepnicy, Racimierza i Gąsierzynie 2016-05-09 11:53:37
Zarządzenie Nr 39/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 21 maja 2003 r. w sprawie powołania Komisji do niszczenia akt 2016-05-09 11:56:43
Zarządzenie Nr 40/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 23 maja 2003 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność gminy Stepnica 2016-05-09 11:59:55
Zarządzenie Nr 41/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Stepnicy i Żarnowie 2016-05-09 12:02:32
Zarządzenie Nr 42/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli urzędu odpowiedzialnych za ochronę lokali Obwodowych Komisji ds. Referendum 2016-05-09 12:05:33
Zarządzenie Nr 43/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie opracowania Zespołu do opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i wojny 2016-05-09 12:10:23
Zarządzenie Nr 44/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 2 czerwiec w003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego wolnego lokalu mieszkalnego 2016-05-09 12:14:13
Zarządzenie Nr 45/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 6 czerwca 2003 r. zmieniające Zarządzenie Nr 42/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 maja 2003 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli urzędu odpowiedzialnych za ochronę lokali Obwodowych Komisji ds. Referendum 2016-05-09 12:20:03
Zarządzenie Nr 46/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 2016-05-09 12:24:56
Zarządzenie Nr 47/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komitetu organizacyjnego 2016-05-09 12:27:57
Zarzadzenie Nr 48/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie kontroli doraźnej 2016-05-09 12:30:08
Zarządzenie Nr 49/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Reagowania 2016-05-09 12:34:22
Zarządzenie Nr 50/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w sprawie wyboru oferenta na wykonanie robót sanitarnych zgodnie z protokołem z przeglądu gwarancyjnego oczyszczalni ścieków i kanalizacji na terenie gminy Stepnica z dnia 26 listopad 2002 r. 2016-05-09 12:40:00
Zarządzenie Nr 51/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w Gąsierzynie 2016-05-09 12:43:39
Zarządzenie Nr 52/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie przyznania nagród dla nauczycieli 2016-05-09 12:45:57
Zarządzenie Nr 53/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 18 czerwiec 2003 r. zmieniające Zarządzenie Nr 21/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne 2016-05-09 12:52:56
Zarządzenie Nr 54/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Gminy w Stepnicy 2016-05-09 12:56:11
Zarządzenie Nr 55/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2003 2016-05-09 12:59:23
Zarządzenie Nr 56/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnych 2016-05-09 13:01:54
Zarządzenie Nr 57/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę 34 szt. o pow. 159,1 m2 okien drewnianych na okna z PCV z montażem i wymianę parapetów wewnętrznych w budynku Szkoły Pdstawowej ul. B. Krzywoustego 4 w Stepnicy 2016-05-09 13:09:08
Zarządzenie Nr 59/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie umorzenia zaległości wobec gminy 2016-05-09 13:11:43
Zarządzenie Nr 60/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie powołania komitetu organizacyjnego 2016-05-09 13:14:04
Zarządzenie Nr 61/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 14 lipca 2003 r w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Gminy Stepnica 2013-05-22 09:12:20
Zarządzenie Nr 62/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie procedury załatwiania spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej w Urzędzie Gminy w Stepnicy 2016-05-09 13:16:43
Zarządzenie Nr 63/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej w Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy i świetlicy w Kopicach 2016-05-09 13:20:37
Zarządzenie Nr 64/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 25 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy 2016-05-09 13:24:25
Zarządzenie Nr 65/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie wyłączenia z wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia 56 Wójta Gminy Stepnica z dnia 4 lipca 2003 r. działek nr 365/55 i 415/1 2016-05-09 13:28:04
Zarządzenie Nr 66/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej nr 365/55 i 415/1 w drodze przetargu ograniczonego do mieszkańców gminy Stepnica 2016-05-09 13:35:31
Zarządzenie Nr 67/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnych 2016-05-09 13:40:30
Zarządzenie Nr 68/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości obiektu byłej szkoły przy ul. Portowej 7a 2016-05-09 13:50:32
Zarządzenie Nr 69/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Czarnocinie nr 4 Gmina Stepnica 2016-05-09 13:57:54
Zarządzenie Nr 70/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 7 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2003 2016-05-09 13:59:58
Zarządzenie Nr 71/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Stepnica za udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym na rok 2003 2016-05-09 14:04:30
Zarządzenie Nr 72/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania komisji kontrolnej 2016-05-09 14:06:53
Zarządzenie Nr 73/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie kontroli wewnętrznej z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy 2016-05-09 14:09:24
Zarządzenie Nr 74/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie powołania komisji d/s oceny stanu stolarki okiennej w Szkole Podstawowej i Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy oraz świetlicy w Kopicach 2016-05-09 14:13:12
Zarządzenie Nr 75/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 20 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej 2016-05-09 14:15:05
Zarządzenie Nr 76/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 rok i układu wykonawczego 2016-05-09 14:17:36
Zarządzenie Nr 77/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 3 września 2003 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej 2016-05-09 14:22:21
Zarządzenie Nr 78/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 3 września 2003 r. w sprawie poszerzenia zakresu czynności prawnika 2016-05-09 14:19:56
Zarządzenie 79/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 22 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Stepnicy 2016-05-09 14:24:29
Zarządzenie Nr 80/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 15 września 2003 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Stepnica 2016-05-09 14:26:36
Zarządzenie 81/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 25 wrzesnia 2003 r. w sprawie powołania pełnomocnika ochrony informacji niejawnych 2016-05-09 14:28:51
Zarządzenie Nr 82/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 25 września 2003 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na rok 2004 2016-05-09 14:31:48
Zarządzenie 83/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 września 2003 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru Ubezpieczyciela dla Urzędu Gminy i jednostek podległych w trybie art. 68 Ustawy o zamówieniach publicznych 2016-05-09 14:35:23
Zarządzenie 84/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2003 i układu wykonawczego 2016-05-09 14:37:42
Zarządzenie 85/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 10 październik 2003 r. w sprawie powołania komisji ds. wyboru Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury 2016-05-09 14:39:59
Zarządzenie Nr 86/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 10 październik 2003 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej działki nr 569/9 o powierzchni 257 m2 w drodze bezprzetargowej 2016-05-09 14:43:19
Zarządzenie Nr 88/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 27 październik 2003 r. w sprawie wyznaczenia dnia 31 października 2003 r. dniem wolnym od pracy 2016-05-09 14:45:52
Zarządzenie Nr 89/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie powołania Zespołu Spisowego 2016-05-09 14:51:57
Zarządzenie Nr 90/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 19 listopada 2003 r. w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok 2016-05-09 14:54:07
Zarządzenie Nr 90/03Wójta Gminy Stepnica z dnia 19 listopada 2003 r w sprawie zwrotu kosztów zakupu okularów korygujących wzrok 2015-05-22 10:12:37
Zarządzenie 92/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie układu wykonawczego 2016-05-09 14:55:40
Zarządzenie 93/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia czynszu dzierżawnego dla ogrodów działkowych w Stepnicy 2016-05-09 14:57:38
Zarządzenie 94/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunt zajęty pod kontenerami i innymi obiektami z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową na terenie Gminy Stepnica 2016-05-09 15:00:40
Zarządzenie Nr 95/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia czynszu najmu za lokale użytkowe i garaże 2016-05-09 15:04:17
Zarządzenie Nr 96/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające Zarządzenie Nr 53/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne 2016-05-09 15:07:15
Zarządzenie Nr 97/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2003 i układu wykonawczego 2016-05-09 15:10:24
Zarządzenie Nr 98/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o ocenę na wybór urbanisty 2016-05-09 15:13:10
Zarządzenie Nr 99/2003 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2003 rok i układu wykonawczego 2016-05-09 15:15:19

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Mariola Antoszczyk

Data wytworzenia:
22 maj 2013

Osoba dodająca informacje

Mariola Antoszczyk

Data publikacji:
22 maj 2013, godz. 09:09

Osoba aktualizująca informacje

-

Data aktualizacji:
-