Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica Jakub Duszczak 2005-03-09 12:03:09 dodanie dokumentu
2005 rok Jakub Duszczak 2005-03-09 12:02:41 dodanie dokumentu
Jakub Duszczak 2005-03-09 12:02:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI /220/05 w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok Jakub Duszczak 2005-03-09 10:02:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI /222/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasen Jakub Duszczak 2005-03-09 10:02:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI /222/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasen Jakub Duszczak 2005-03-09 10:00:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI /222/05 w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych : rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów i opłaty targowej, określenia inkasen Jakub Duszczak 2005-03-09 10:00:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI /220/05 w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok Jakub Duszczak 2005-03-09 09:59:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI /219/05 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2005-03-09 09:59:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/05 z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunt zajęty pod kontenerami i innymi obiektami z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlo Jakub Duszczak 2005-03-04 15:19:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/05 z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego dla ogrodów działkowych oraz terenów innych(zieleńców) przyległych do obiektów usługowo – handlowych Jakub Duszczak 2005-03-04 15:17:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI /224/05 w sprawie wyrażenia zgody na nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Jakub Duszczak 2005-03-04 11:42:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI /226/05 zmieniająca uchwałę w sprawie taryfy opłat portowych w Porcie Morskim w Stepnicy Jakub Duszczak 2005-03-04 11:38:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI /227/05 w sprawie uchwalenia Jakub Duszczak 2005-03-04 11:34:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI /234/05 o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica Jakub Duszczak 2005-03-04 11:31:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI /233/05 o uchyleniu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica Jakub Duszczak 2005-03-04 11:17:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI /228/05 w sprawie przystąpienia do Celowego Związku Gmin R ? XXI i przyjęcia statutu Celowego Związku Gmin R-XXI Jakub Duszczak 2005-03-04 11:12:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI /229/05 w sprawie zmian w Statucie Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2005-03-04 11:12:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI /230/05 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stepnica na 2005 r. Jakub Duszczak 2005-03-04 11:11:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI /232/05 w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stepnica na 2005 r. Jakub Duszczak 2005-03-04 11:10:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI /231/05 w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Gminy Stepnica na 2005 r. Jakub Duszczak 2005-03-04 10:47:55 dodanie dokumentu
Sesja Nr XXVI Jakub Duszczak 2005-03-04 10:47:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/05 z dnia 6 stycznia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego Jakub Duszczak 2005-02-23 11:08:47 dodanie dokumentu
zawiadomienie o XXVI Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 24 lutego 2005 r. Jakub Duszczak 2005-02-22 14:22:39 dodanie dokumentu
Porządek obrad Jakub Duszczak 2005-02-22 14:21:37 dodanie dokumentu
Sesja nr XXVI Jakub Duszczak 2005-02-22 14:20:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/05 z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności gminnych składników majątkowych w zakresie ich dalszego użytkowania Jakub Duszczak 2005-02-09 13:39:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/05 z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia uporządkowania lokalu mieszkalnego przy ul. Sikorskiego 23/2 w Stepnicy Jakub Duszczak 2005-02-09 13:39:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/05 z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie wyznaczenia dni dodatkowo wolnych od pracy Jakub Duszczak 2005-02-04 15:17:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/05 z dnia 10 stycznia 2005 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia środowiskowej świetlicy socjoterapeutycz Jakub Duszczak 2005-02-04 12:57:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/05 z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na sprzedaż szyn kolejowych. Jakub Duszczak 2005-02-04 12:57:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/05 z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej Jakub Duszczak 2005-02-04 12:56:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Jakub Duszczak 2005-02-03 16:19:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 9/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Jakub Duszczak 2005-02-03 16:19:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/05 z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie waloryzacji stawki czynszu dzierżawnego za działki ogrodowe oraz gruntu przeznaczonego do prowadzenia działalności gospodarczej. Jakub Duszczak 2005-02-03 16:18:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/210/04 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na 2005 rok. Jakub Duszczak 2005-02-03 10:02:12 dodanie dokumentu
2005 rok Jakub Duszczak 2005-02-01 13:31:28 dodanie dokumentu
ogłoszenie o przetargu "Wykonywanie bieżących usług w zakresie szacowania nieruchomości w roku 2005" Jakub Duszczak 2005-01-31 14:25:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/05 z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i sportu. . Jakub Duszczak 2005-01-31 14:24:55 dodanie dokumentu
ogłoszenie o przetargu na usługi geodezyjne na potrzeby Gminy Stepnica. Jakub Duszczak 2005-01-25 16:42:13 dodanie dokumentu