Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 48/05 w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Stepnica za udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym Jakub Duszczak 2005-08-22 10:51:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 47/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok oraz układu wykonawczego Jakub Duszczak 2005-08-22 10:50:39 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na Budowę pomostu drewnianego na plaży w Stepnicy Jakub Duszczak 2005-08-19 11:29:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 47/05 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2005 rok oraz układu wykonawczego Jakub Duszczak 2005-08-19 11:28:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Jakub Duszczak 2005-08-18 11:56:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2005-08-05 15:36:34 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na usługi geodezyjne Jakub Duszczak 2005-08-05 14:23:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2005-08-04 12:19:13 dodanie dokumentu
unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jakub Duszczak 2005-08-04 09:34:42 dodanie dokumentu
Nieruchomości gminne przeznaczone do przetargu w dniu 25.08.2005 r. Jakub Duszczak 2005-07-27 15:44:27 dodanie dokumentu
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Stepnica przeznaczonych do spożycia podczas organizowanych przyjęć Jakub Duszczak 2005-07-21 09:27:34 dodanie dokumentu
ogłoszenie przetargu na budowę molo na plaży w Stepnicy Jakub Duszczak 2005-07-20 15:10:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie_o_wyniku_przetargu Jakub Duszczak 2005-07-19 10:30:19 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na usługi geodezyjne Jakub Duszczak 2005-07-11 15:28:32 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji sanitarnej w gminie Stepnica - zadanie II, etap IX, XI, XII kolektor grawitacyjny wraz z przyłączami do budynków ( miejscowości Łąka-Racimierz) Jakub Duszczak 2005-07-11 11:49:14 dodanie dokumentu
Rejestracja Zgonu Jakub Duszczak 2005-07-04 15:11:04 dodanie dokumentu
Ustalenie i odtworzenie Aktu Stanu Cywilnego Jakub Duszczak 2005-07-04 15:09:21 dodanie dokumentu
Uzupełnienie Aktu Stanu Cywilnego Jakub Duszczak 2005-07-04 15:08:53 dodanie dokumentu
Wpisanie do Polskich Ksiąg Aktu Stanu Cywilnego sporządzonego za granicą Jakub Duszczak 2005-07-04 15:08:30 dodanie dokumentu
Wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Jakub Duszczak 2005-07-04 15:00:38 dodanie dokumentu
Wydanie dokumentów z Ksiąg Stanu Cywilnego i potwierdzenie danych osobowych. Jakub Duszczak 2005-07-04 14:54:11 dodanie dokumentu
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia zwązku małżeńskiego za granicą Jakub Duszczak 2005-07-04 14:51:52 dodanie dokumentu
Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa - Małżeństwo Konkordatowe Jakub Duszczak 2005-07-04 14:51:20 dodanie dokumentu
Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Jakub Duszczak 2005-07-04 14:48:59 dodanie dokumentu
Urząd Stanu Cywilnego Jakub Duszczak 2005-07-04 14:48:43 dodanie dokumentu
Urodzenia Jakub Duszczak 2005-07-04 14:10:18 dodanie dokumentu
Urodzenia Jakub Duszczak 2005-07-04 14:09:36 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały Jakub Duszczak 2005-07-04 13:57:59 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej 2 miesięcy Jakub Duszczak 2005-07-04 13:43:04 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy Jakub Duszczak 2005-07-04 13:41:53 dodanie dokumentu
Zameldowanie cudzoziemców na pobyt czasowy Jakub Duszczak 2005-07-04 13:15:01 dodanie dokumentu
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały Jakub Duszczak 2005-07-04 13:14:38 dodanie dokumentu
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące Jakub Duszczak 2005-07-04 13:14:21 dodanie dokumentu
Wymeldowanie z pobytu stałego Jakub Duszczak 2005-07-04 13:14:02 dodanie dokumentu
Postępowanie w sprawie wymeldowania / zameldowania z pobytu stałego bądź czasowego w drodze decyzji administracyjnej. Jakub Duszczak 2005-07-04 13:13:47 dodanie dokumentu
Wymeldowania i zameldowania Jakub Duszczak 2005-07-04 13:13:35 dodanie dokumentu
Wyjazd za granicę Jakub Duszczak 2005-07-04 12:57:48 dodanie dokumentu
Dokonanie potrącenia zobowiązania podatkowego z wierzytelności wobec gminy Jakub Duszczak 2005-07-04 12:46:18 dodanie dokumentu
Deklaracje i informacje podatkowe - zgłoszenie i korekta Jakub Duszczak 2005-07-04 11:43:34 dodanie dokumentu
Podatki - ulgi Jakub Duszczak 2005-07-04 11:42:48 dodanie dokumentu