Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XIII/117 /03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Gminy Stepnica dla działki 128/1 położonej w obrębie geodezyjnym Kopice Jakub Duszczak 2003-12-22 08:47:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/113 /03 w sprawie zmiany uchwały Nr III/12/02 Rady Gminy Stepnica z dnia 4 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2003-12-22 08:47:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/114 /03 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/132/2000 Rady Gminy Stepnica z dnia 30 września 2000r. Jakub Duszczak 2003-12-22 08:46:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/118 /03 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jarszewko Jakub Duszczak 2003-12-22 08:46:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/115 /03 w sprawie przystąpienia do zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica Jakub Duszczak 2003-12-22 08:45:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/108 /03 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 r. Jakub Duszczak 2003-12-22 08:45:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/116/03 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania Gminy Stepnica dla działek 566/2 i 553/2 położonych w obrębie geodezyjnym Stepnica Jakub Duszczak 2003-12-22 08:44:38 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Stepnica na 2004 r. Jakub Duszczak 2003-12-16 10:34:54 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 r. Jakub Duszczak 2003-12-16 10:34:25 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów na 2004 r. Jakub Duszczak 2003-12-16 10:33:52 dodanie dokumentu
Uchwała w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 r. Jakub Duszczak 2003-12-16 10:33:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIII/119/03 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie pomocy społecznej Jakub Duszczak 2003-12-10 15:07:05 dodanie dokumentu
Sesja nr XIII Jakub Duszczak 2003-12-10 15:06:32 dodanie dokumentu
Rzymczyk Stanisława - zastępca Wójta Jakub Duszczak 2003-10-06 16:02:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/105/03 w sprawie uzupełnienia składu Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2003-10-02 16:20:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/101/03 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 r. Jakub Duszczak 2003-10-02 16:19:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/103/03 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 721/6 zabudowanej stodołą położonej w Żarnowie obręb Racimierz Jakub Duszczak 2003-10-02 16:19:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/102/03 w sprawie wyłączenia z zatwierdzonego wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawy, najmu, użyczenia w Jakub Duszczak 2003-10-02 14:56:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/104/03 w sprawie przyjęcia zmian w statucie Celowego Związku Gmin R - XXI z siedzibą w Nowogardzie Jakub Duszczak 2003-10-02 14:55:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/106/03 w sprawie wyboru na ławników do Sądu Rejonowego w Goleniowie Jakub Duszczak 2003-10-02 14:55:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XII/100/03 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2003 rok Jakub Duszczak 2003-10-02 14:31:34 dodanie dokumentu
Lech Andrzej Orzechowski - Radny Jakub Duszczak 2003-09-04 11:34:05 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XI/98/03 Jakub Duszczak 2003-09-03 14:28:16 dodanie dokumentu
UCHWAŁA nr XI/94/03 Jakub Duszczak 2003-09-03 14:27:13 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XI/96/03 Jakub Duszczak 2003-09-02 08:21:53 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XI/94/03 Jakub Duszczak 2003-09-02 08:21:06 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XI/95/03 Jakub Duszczak 2003-08-29 10:40:10 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XI/93/03 Jakub Duszczak 2003-08-29 09:33:35 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XI/99/03 Jakub Duszczak 2003-08-27 13:21:50 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XI/97/03 Jakub Duszczak 2003-08-27 13:21:28 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr XI/92/03 Jakub Duszczak 2003-08-27 13:21:04 dodanie dokumentu
Sesja nr XII Jakub Duszczak 2003-08-27 13:19:32 dodanie dokumentu
Sesja nr XI Jakub Duszczak 2003-08-27 13:19:14 dodanie dokumentu
Uchwały Rady Gminy - 2004 r. Jakub Duszczak 2003-08-27 13:18:55 dodanie dokumentu
Uchwały Rady Gminy - 2003 r. Jakub Duszczak 2003-08-27 13:18:33 dodanie dokumentu
Lawicki Ryszard Przewodniczący Rady Gminy Jakub Duszczak 2003-08-14 11:51:01 dodanie dokumentu
Sandecka Barbara Wiceprzewodniczacy Jakub Duszczak 2003-08-14 11:50:37 dodanie dokumentu
Kraszkiewicz Wieslaw Wiceprzewodniczacy Jakub Duszczak 2003-08-14 11:50:08 dodanie dokumentu
Nowakowski Janusz Jakub Duszczak 2003-08-14 11:49:41 dodanie dokumentu
Karmazyn Ewa Jakub Duszczak 2003-08-14 11:49:06 dodanie dokumentu