Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Lawicka Magdalena Dyr Szkoly Podstawowej w Zarnowie Jakub Duszczak 2003-08-14 11:15:46 dodanie dokumentu
Markowicz-Szarejko Agata Dyr Szkoly Podstawowej w Stepnicy Jakub Duszczak 2003-08-14 11:15:02 dodanie dokumentu
Szatan Ewa Starszy pracownik socjalny Jakub Duszczak 2003-08-14 11:13:20 dodanie dokumentu
Kraszkiewicz Wieslaw Wiceprzewodniczacy Jakub Duszczak 2003-08-13 23:07:21 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe pracowników UG i jednostek organizacyjnych za 2002 r. Jakub Duszczak 2003-08-13 22:52:32 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Stepnica za 2002 r. Jakub Duszczak 2003-08-13 22:52:14 dodanie dokumentu
przetarg na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Czarnocinie nr 4 Gmina Stepnica Jakub Duszczak 2003-08-11 18:15:48 dodanie dokumentu
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnych Jakub Duszczak 2003-08-04 17:46:32 dodanie dokumentu
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 29 sierpnia 2003 r. Jakub Duszczak 2003-08-01 14:32:18 dodanie dokumentu
Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy Jakub Duszczak 2003-08-01 14:28:33 dodanie dokumentu
Odwołanie przetargu Jakub Duszczak 2003-07-31 22:39:13 dodanie dokumentu
Uzupełnienie do „ warunków zamówienia” dot. przetargu nieograniczonego na - wymianę stolarki okiennej w Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy oraz w świetlicy w Kopicach Jakub Duszczak 2003-07-31 22:32:57 dodanie dokumentu
Przetarg na Wymianę stolarki okiennej w Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy i w świetlicy w Kopicach Jakub Duszczak 2003-07-22 13:20:57 dodanie dokumentu
Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy Jakub Duszczak 2003-07-22 13:19:47 dodanie dokumentu
Nieruchomość gminna przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. Jakub Duszczak 2003-07-21 17:17:24 dodanie dokumentu
INWESTYCJE TURYSTYCZNE Jakub Duszczak 2003-07-18 11:22:57 dodanie dokumentu
Rok 2004 Jakub Duszczak 2003-07-18 11:21:58 dodanie dokumentu
Rok 2003 Jakub Duszczak 2003-07-18 11:21:44 dodanie dokumentu
Zadania i kompetencje Jakub Duszczak 2003-07-16 11:32:43 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Stepnica ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste niżej wymienionych nieruchomości. Jakub Duszczak 2003-07-15 11:07:49 dodanie dokumentu
Rok 2002 Jakub Duszczak 2003-07-15 11:04:28 dodanie dokumentu
Rok 2003 Jakub Duszczak 2003-07-15 11:04:17 dodanie dokumentu
Komisja ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w latach 2010-2014 Jakub Duszczak 2003-07-14 21:22:06 dodanie dokumentu
Rada Gminy Jakub Duszczak 2003-07-14 21:17:05 dodanie dokumentu
Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Stepnicy i Żarnowie Jakub Duszczak 2003-07-14 21:16:13 dodanie dokumentu
Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Stepnica na 2003 r. Jakub Duszczak 2003-07-14 21:14:23 dodanie dokumentu
Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych Jakub Duszczak 2003-07-14 21:12:47 dodanie dokumentu
Stawki podatku od posiadania psów na 2003 r. Jakub Duszczak 2003-07-14 21:11:44 dodanie dokumentu
Stawki opłaty targowej na terenie Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2003-07-14 21:10:35 dodanie dokumentu
Podatki i Opłaty na 2003 r. Jakub Duszczak 2003-07-14 21:09:59 dodanie dokumentu
Młodzieżowa Rada Gminy - działalność zawieszona Jakub Duszczak 2003-07-10 22:12:58 dodanie dokumentu
Statut Młodziezowej Rady Gminy Jakub Duszczak 2003-07-10 22:08:24 dodanie dokumentu
Młodzieżowa Rada Gminy - Statut Jakub Duszczak 2003-07-10 22:07:38 dodanie dokumentu
Jednostki Organizacyjne Jakub Duszczak 2003-07-05 09:26:14 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Jakub Duszczak 2003-07-04 13:01:37 dodanie dokumentu
Statut Gminy Jakub Duszczak 2003-06-26 19:37:23 dodanie dokumentu
Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2003-06-26 19:31:16 dodanie dokumentu
Instrukcja BIP Jakub Duszczak 2003-06-26 18:50:24 dodanie dokumentu
Informacje nieudostępnione Jakub Duszczak 2003-06-26 18:49:42 dodanie dokumentu