Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenia Wójta Gminy Stepnica 2005 r. Jakub Duszczak 2005-05-16 12:12:20 dodanie dokumentu
Rejestry Jakub Duszczak 2005-05-12 13:02:34 dodanie dokumentu
Ewidencje Jakub Duszczak 2005-05-12 13:02:18 dodanie dokumentu
Ewidencje Jakub Duszczak 2005-05-11 15:34:54 dodanie dokumentu
Rejestry Jakub Duszczak 2005-05-11 15:34:21 dodanie dokumentu
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2005-05-10 11:36:34 dodanie dokumentu
Jednostki pomocnicze Jakub Duszczak 2005-05-09 15:09:57 dodanie dokumentu
Plan rozwoju miejscowości Miłowo Jakub Duszczak 2005-05-09 15:07:06 dodanie dokumentu
Plan rozwoju miejscowości Miłowo Jakub Duszczak 2005-05-09 15:06:46 dodanie dokumentu
Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Stepnica na lata 2004-2006 Jakub Duszczak 2005-05-09 13:20:39 dodanie dokumentu
Plan Rozwoju Lokalnego dla Gminy Stepnica na lata 2004-2006 Jakub Duszczak 2005-05-09 13:20:16 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Jakub Duszczak 2005-05-06 15:54:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego. Przedmiot zamówienia: Opracowanie dwóch odrębnych dokumentacji budowlanych na budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i lokalną oczyszczalnią ści Jakub Duszczak 2005-04-20 10:58:51 dodanie dokumentu
Taryfa opłat portowych w portach morskich nie mających podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej. Jakub Duszczak 2005-04-19 10:55:32 dodanie dokumentu
Taryfy opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie scieków, obowiazujace od 1 czerwca 2005 r. Jakub Duszczak 2005-04-18 12:48:45 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXVII/243/05 o zmianie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Stepnica. Jakub Duszczak 2005-04-18 12:46:28 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXVII/237/05 w sprawie zatwierdzenia Planu Rozwoju Miejscowości Miłowo na lata 2005-2010 Jakub Duszczak 2005-04-18 12:45:21 dodanie dokumentu
informacja dla mieszkańców Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2005-04-15 14:04:07 dodanie dokumentu
wykaz nieruchomości do przetargu Jakub Duszczak 2005-04-15 14:01:48 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXVII/244/05 w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2005r. Jakub Duszczak 2005-04-14 12:46:58 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXVII/242/05 w sprawie przyznania nagrody specjalnej Wójtowi Gminy Stepnica. Jakub Duszczak 2005-04-14 12:45:45 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXVII/241/05 w sprawie zatwierdzenia taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Jakub Duszczak 2005-04-14 12:45:13 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXVII/240/05 w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r. Jakub Duszczak 2005-04-14 12:44:28 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXVII/239/05 w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r. Jakub Duszczak 2005-04-14 12:43:54 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXVII/238/05 w sprawie wyrazenia sprzeciwu w zwiazku z nieuwzględniem opinii Rady Gminy Stepnica. Jakub Duszczak 2005-04-14 12:43:15 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXVII/236/05 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej planu aglomeracji Gminy Stepnica. Jakub Duszczak 2005-04-14 12:42:37 dodanie dokumentu
uchwała Nr XXVII/235/05 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na ternie Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2005-04-13 16:46:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/05 z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania sportu, rekreacji i turystyki na terenie Gminy Stepnica. Jakub Duszczak 2005-04-06 16:56:08 dodanie dokumentu
otwarty konkurs na realizację zadań Gminy Stepnica na rok 2005 w zakresie: upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Jakub Duszczak 2005-04-06 16:55:07 dodanie dokumentu
Porządek obrad Jakub Duszczak 2005-03-29 14:23:56 dodanie dokumentu
Sesja nr XXVII Jakub Duszczak 2005-03-29 14:23:38 dodanie dokumentu
ogłoszenie o przetargu OŁOSZENIE O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Przedmiot zamówienia: Wywóz nieczystości stałych ( komunalno-bytowych) o kodzie 20 03 01 z terenu Gminy Stepnica od dnia zawarc Jakub Duszczak 2005-03-17 13:22:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI /225/05 w sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach komunalnych Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2005-03-11 13:57:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI /221/05 w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2005r. Jakub Duszczak 2005-03-09 13:52:22 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Jakub Duszczak 2005-03-09 12:55:31 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Jakub Duszczak 2005-03-09 12:05:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica Jakub Duszczak 2005-03-09 12:03:09 dodanie dokumentu
2005 rok Jakub Duszczak 2005-03-09 12:02:41 dodanie dokumentu
Jakub Duszczak 2005-03-09 12:02:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI /220/05 w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 rok Jakub Duszczak 2005-03-09 10:02:24 dodanie dokumentu