Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 107/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 grudnia 2018 r w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Piaski Małe Mariola Antoszczyk 2018-12-07 12:31:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 107/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 grudnia 2018 r w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Piaski Małe Mariola Antoszczyk 2018-12-07 12:30:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie SZ.RUZ.421.73.2018.BG dot. Budowy drogi S3 na odcinku Miekowo-koniec obw.Brzozowo wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rzęśnica-Budowa obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo-Miękowo" Mariola Antoszczyk 2018-12-07 12:28:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 98/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 listopada 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Mariola Antoszczyk 2018-12-06 07:46:25 dodanie dokumentu
Rada Miejska w Stepnicy skład osobowy Mariola Antoszczyk 2018-12-04 09:48:06 edycja dokumentu
Rada Miejska w Stepnicy skład osobowy Mariola Antoszczyk 2018-12-04 09:47:36 dodanie dokumentu
REJESTR PETYCJI Anna Humieja 2018-12-03 14:53:01 edycja dokumentu
Treść petycji Anna Humieja 2018-12-03 14:51:46 dodanie dokumentu
Petycja dot. Programu Wzorowa Łazienka Anna Humieja 2018-12-03 13:57:31 edycja dokumentu
REJESTR PETYCJI Anna Humieja 2018-12-03 13:53:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 102/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 listopada 2018 r w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowiania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegajacego sie o awans na stopień nauczyciela mianowanego Mariola Antoszczyk 2018-11-30 15:18:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 101/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 listopada 2018 r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej Mariola Antoszczyk 2018-11-30 07:59:41 dodanie dokumentu
Organizacja wycieczek edukacyjnych do Warszawy dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej im. K. Maciejewicza w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej w Racimierzu w związku z realizacją projektu pn. ?W drodze do sukcesu? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla SOM)-UNIEWAŻNIONY Marlena Smolarek 2018-11-28 13:15:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW WP w Stargardzie znak SZ.ZUZ.3.421.49.3.2018.MG1 z dnia 26.11.2018 r. Anna Humieja 2018-11-28 12:48:02 dodanie dokumentu
Wyganowski Andrzej Mariola Antoszczyk 2018-11-28 09:13:01 dodanie dokumentu
Wrzosek Krystyna Mariola Antoszczyk 2018-11-28 09:11:29 dodanie dokumentu
Strzelczyk Radfał Mariola Antoszczyk 2018-11-28 09:10:16 dodanie dokumentu
Potomska Anna Mariola Antoszczyk 2018-11-28 09:08:25 dodanie dokumentu
Ławicki Ryszard Mariola Antoszczyk 2018-11-28 09:07:01 dodanie dokumentu
Nowak Andrzej Mariola Antoszczyk 2018-11-28 09:05:26 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 2071/10/2018 z dnia 26.11.2018 r. Anna Sawa 2018-11-28 09:04:58 dodanie dokumentu
Meszyńska Aneta Mariola Antoszczyk 2018-11-28 09:04:03 dodanie dokumentu
Mutkowska Teresa Mariola Antoszczyk 2018-11-28 09:03:03 dodanie dokumentu
Makowska Agnieszka Mariola Antoszczyk 2018-11-28 09:02:01 dodanie dokumentu
Kleszcz Marek Mariola Antoszczyk 2018-11-28 09:00:54 dodanie dokumentu
Kierzynkowska Barbara Mariola Antoszczyk 2018-11-28 08:59:55 dodanie dokumentu
Kędzierski Zdzisław Mariola Antoszczyk 2018-11-28 08:58:15 dodanie dokumentu
Jacewicz Jacek Mariola Antoszczyk 2018-11-28 08:57:12 dodanie dokumentu
Gidokeit Joanna Mariola Antoszczyk 2018-11-28 08:54:29 dodanie dokumentu
Foremniak Aurelia Mariola Antoszczyk 2018-11-28 08:53:42 dodanie dokumentu
Dąbrowska Aneta Mariola Antoszczyk 2018-11-28 08:52:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica w 2019 r. Marlena Smolarek 2018-11-26 13:39:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica w 2019 r. Marlena Smolarek 2018-11-26 13:19:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 100/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica w 2019 r. Marlena Smolarek 2018-11-26 13:18:03 dodanie dokumentu
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz jednostek organizacyjnych Gminy i cmentarzy z terenu Gminy Stepnica oraz PSZOK Marlena Smolarek 2018-11-21 10:18:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 99/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych pod ogródki działkowe i na polepszenie zagospodarowania Daria Grądz 2018-11-21 08:58:47 dodanie dokumentu
Zamawiający Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy - Budowa stałego zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy - szczegóły dostępne pod adresem http://bip.gok.stepnica.pl/zamowienia/pokaz/37 Marlena Smolarek 2018-11-20 13:54:54 dodanie dokumentu
ZWIADOMIENIE O OBRADACH I SESJI RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY W DNIU 22 LISTOPADA 2018 R Mariola Antoszczyk 2018-11-20 11:32:46 edycja dokumentu
ZWIADOMIENIE O OBRADACH I SESJI RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY W DNIU 22 LISTOPADA 2018 R Mariola Antoszczyk 2018-11-20 11:32:26 dodanie dokumentu
Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 263 "Orzeł" W Świnpoujściu na 2018/2019 Daria Grądz 2018-11-19 15:02:49 dodanie dokumentu