Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn90PE, na terenie działki 250.14 i 249, gmina Stepnica, obręb geodezyjny Stepnica 1 Monika Kotomska 2017-04-26 15:19:04 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica za rok 2016 Mariola Antoszczyk 2017-04-26 12:10:14 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica za rok 2016 Mariola Antoszczyk 2017-04-26 12:09:25 usunięcie załacznika
Sprawozdanie finansowe Gminy Stepnica za 2016 rok Mariola Antoszczyk 2017-04-26 08:30:30 dodanie dokumentu
Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie za I kwartał 2017 Maciej Herman 2017-04-24 14:05:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Mariola Antoszczyk 2017-04-24 08:20:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2017 rok Mariola Antoszczyk 2017-04-21 15:03:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2017 rok Mariola Antoszczyk 2017-04-21 15:02:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmiany planu finansowego dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2017 podlegajacych przekazaniu do budzetu państawa Mariola Antoszczyk 2017-04-21 15:01:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Mariola Antoszczyk 2017-04-21 14:18:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej Mariola Antoszczyk 2017-04-21 11:48:51 dodanie dokumentu
Dostawa autocysterny do transportu wody na potrzeby OSP w Stepnicy Marlena Smolarek 2017-04-20 14:06:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 25/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Herman 2017-04-19 11:48:34 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 25/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Herman 2017-04-19 11:46:34 dodanie dokumentu
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Maciej Herman 2017-04-18 13:44:40 dodanie dokumentu
Uchwała CVII.196.2017 Składu Orzekającego RIO w Szczecinie z dn. 10 .04.2017 r w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Stepnica na 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-04-18 11:54:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn90PE, na terenie działki 250.14 i 249, gmina Stepnica, obręb geodezyjny Stepnica 1 Monika Kotomska 2017-04-18 11:05:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2017 w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2017-04-12 13:13:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów kończących służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2017-04-10 14:12:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych Mariola Antoszczyk 2017-04-10 14:09:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28.02.2017 r. o numerze i granicach obwodu głosowania, siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej... Maciej Herman 2017-04-06 16:43:01 edycja dokumentu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 3 kwietnia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Stepnicy Maciej Herman 2017-04-06 16:41:20 dodanie dokumentu
Protokół Nr XVII/17 z obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-04-06 09:14:38 edycja dokumentu
Protokół Nr XVII/17 z obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-04-06 09:14:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu przejść dla płazów i małych ssaków w istniejącej ściance szczelnej na wale przeciwpowodziowym lewym nad Kanałem Żarnowskim na działce nr 37/1 i 26/2, obręb geodezyjny Czarnocin, gmina Stepnica. Monika Kotomska 2017-04-05 10:07:54 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica za rok 2016 Mariola Antoszczyk 2017-04-04 13:10:52 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica za rok 2016 Mariola Antoszczyk 2017-04-04 13:09:49 usunięcie załacznika
wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Stepnicy Maciej Herman 2017-04-04 10:35:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie szlaku rowerowego na wałach przeciwpowodziowych, obręb geodezyjny Czarnocin, Żarnowo, Jarszewko, gmina Stepnica oraz obręb geodezyjny Skoszewo, gmina Wolin Monika Kotomska 2017-04-03 14:21:04 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie szlaku rowerowego na wałach przeciwpowodziowych, obręb geodezyjny Czarnocin, Żarnowo, Jarszewko, gmina Stepnica oraz obręb geodezyjny Skoszewo, gmina Wolin Monika Kotomska 2017-04-03 12:44:39 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVIII/185/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorzadowego w Polsce Mariola Antoszczyk 2017-04-03 12:39:25 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVIII/187/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2017-04-03 12:39:04 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVIII/191/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Mariola Antoszczyk 2017-04-03 12:30:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/190/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Stepnica na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2017-04-03 12:29:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/189/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2017 " Mariola Antoszczyk 2017-04-03 12:28:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/188/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kąpielisk na terenie Gminy Stepnica na 2017 rok Mariola Antoszczyk 2017-04-03 12:25:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/187/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2017-04-03 12:24:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/186/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzat w 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-04-03 12:22:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/185/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorzadowego w Polsce Mariola Antoszczyk 2017-04-03 12:21:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/184/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkól podstwaowych i gmnazjum do nowego ustroju szkolnego Mariola Antoszczyk 2017-04-03 12:19:50 edycja dokumentu