Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica oglasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę część nieruchomości gminnej na okres 10 lat, dz. nr 365/3, obręb Stepnica-1 Daria Grądz 2018-04-25 14:30:06 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica oglasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnej na okres 10 lat, dz. nr 429/4, obręb Stepnica-1 Daria Grądz 2018-04-25 14:29:53 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica oglasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnej na okres 10 lat, dz. nr 429/4, obręb Stepnica-1 Daria Grądz 2018-04-25 14:29:37 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica oglasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę część nieruchomości gminnej na okres 10 lat, dz. nr 365/3, obręb Stepnica-1 Daria Grądz 2018-04-25 14:28:14 edycja dokumentu
Ocena PPIS o przydatności wody z dn. 11.08.2016 Anna Sawa 2018-04-25 12:19:47 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 1190/08/2016 z dn. 01.08.2016 Anna Sawa 2018-04-25 12:16:23 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 532/03/2018 z dn. 19.03.2018 Anna Sawa 2018-04-25 12:11:38 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 117949/18/SCZ z dn. 23.03.2018 Anna Sawa 2018-04-25 12:11:03 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 665/04/2018 z dn. 11.04.2018 Anna Sawa 2018-04-25 12:10:18 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 667/04/2018 z dn. 11.04.2018 Anna Sawa 2018-04-25 12:08:04 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 666/04/2018 z dn. 11.04.2018 Anna Sawa 2018-04-25 12:07:25 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 666/04/2018 z dn. 11.04.2018 Anna Sawa 2018-04-25 12:06:08 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 667/04/2018 z dn. 11.04.2018 Anna Sawa 2018-04-25 12:05:22 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 665/04/2018 z dn. 11.04.2018 Anna Sawa 2018-04-25 12:02:50 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 117949/18/SCZ z dn. 23.03.2018 Anna Sawa 2018-04-25 12:01:46 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 532/03/2018 z dn. 19.03.2018 Anna Sawa 2018-04-25 12:01:22 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 39/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilkaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Stepnica na lata 2016-2019 w zkresie zwiększenia dostępności do badań przesiewowych i profilaktycznych w grupie tzw. chorób cywilizacyjnych pn. "Organizowanie i współorganozowanie badań przesiewowych ukierunkowanych na choroby XXI wieku w Gminie Stepnica". Maciej Herman 2018-04-24 15:23:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Stepnica na lata 2016-2019 w zakresie zwiększenia dostępności do badań przesiewowych i profilaktycznych w grupie tzw. chorób cywilizacyjnych pn. "Organizowanie i współorganizowanie badań przesiewowych ukierunkowanych na choroby XXI wieku w Gminie Stepnica". Maciej Herman 2018-04-24 15:22:21 dodanie dokumentu
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Stepnica Maciej Herman 2018-04-24 12:49:42 edycja dokumentu
Maciej Herman 2018-04-24 12:48:55 edycja dokumentu
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Maciej Herman 2018-04-23 14:49:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbornika na wodę pitną, działka nr 12/3, obręb Budzień, gmina Stepnica Monika Kotomska 2018-04-20 14:51:39 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Maciej Herman 2018-04-18 09:40:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiające o wydaniu dezycji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi leśnej stanowiącej diojazd przeciwpożarowy nr 4 w leśnictwie Borowik, obręb Krokorzyce, gmina Stepnica działki nr 74, 104, 103, 102/1, 101/3, 124/2, 123/3, 146, 145/5, 172/5, obręb Babigoszcz, gmina Przybiernów działki nr 102/2, 101/1, 124/1, 123/1, 122/1, 145/3, 121/4 Daria Grądz 2018-04-17 15:02:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Herman 2018-04-17 11:41:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Herman 2018-04-17 11:39:02 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 37/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Maciej Herman 2018-04-17 11:38:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiające o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami i przyłączem do działki nr 395/3 oraz sieci wodociągowej wraz z węzłem hydrantowym i przyłączem wodnym do działki nr 395/3, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica Daria Grądz 2018-04-17 10:55:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 35/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres 3 lat nieruchomości gminnych Daria Grądz 2018-04-13 14:07:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 36/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym Daria Grądz 2018-04-13 13:44:24 dodanie dokumentu
Protokół XXIII/18 z obrad XXIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia stycznia 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-04-13 08:47:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji i ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej raz z przyłączami, dz. nr 40, 41/17, obręb Kopice, gmina Stepnica Daria Grądz 2018-04-11 15:15:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji i ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia , 122/4 i 122/6, obręb Nad Gowienicą, gmina Stepnica Daria Grądz 2018-04-11 15:13:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji i ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowei elektroenergetycznych lini kablowych 15kV, działka nr 7/1, 7/3, 11/4, obręb Stepnica-1 Daria Grądz 2018-04-11 15:12:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy w Stepnicy do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sparawach z zakresu pomocy społecznej należacych do własciwiści gminy Mariola Antoszczyk 2018-04-11 11:24:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie wykreślenia lokalu z wykazu lokali socjalnych znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-04-10 10:01:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do wykonywania zadań związanych z bieżącą działalnością Ośrodka i udzielenia upoważnień do prowadzenia postepowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego Mariola Antoszczyk 2018-04-10 10:00:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postepowań i wydawania decyzji administracynych w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego Mariola Antoszczyk 2018-04-10 09:56:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenie postępowań orazx wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów Mariola Antoszczyk 2018-04-10 09:53:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań z zakresu wspierania rodziny i systemy pieczy zastępczej Mariola Antoszczyk 2018-04-10 09:50:03 dodanie dokumentu