Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
informacja IN-1 pdf Anna Jagła 2016-12-08 10:05:09 dodanie dokumentu
informacja IN-1 doc. Anna Jagła 2016-12-08 10:04:24 dodanie dokumentu
deklatacja DL-1 doc. Anna Jagła 2016-12-08 10:01:49 edycja dokumentu
deklatacja DL-1 pdf Anna Jagła 2016-12-08 10:01:37 edycja dokumentu
deklatacja DL-1 pdf Anna Jagła 2016-12-08 10:00:41 dodanie dokumentu
deklatacja DL-1 doc. Anna Jagła 2016-12-08 10:00:14 dodanie dokumentu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica Marlena Smolarek 2016-12-08 09:59:38 edycja dokumentu
załącznik ZL-1A pdf Anna Jagła 2016-12-08 09:58:44 dodanie dokumentu
załącznik ZL-1A doc. Anna Jagła 2016-12-08 09:58:12 dodanie dokumentu
załącznik ZL-1B pdf Anna Jagła 2016-12-08 09:57:22 dodanie dokumentu
załącznik ZL-1B doc. Anna Jagła 2016-12-08 09:56:50 dodanie dokumentu
obwieszczenie GUS ws. stawki podatku leśnego Anna Jagła 2016-12-08 09:52:32 dodanie dokumentu
deklaracja DT-1 pdf Anna Jagła 2016-12-08 09:50:50 dodanie dokumentu
deklaracja DT-1 doc. Anna Jagła 2016-12-08 09:50:21 dodanie dokumentu
załącznik DT-1A pdf Anna Jagła 2016-12-08 09:49:55 dodanie dokumentu
załącznik DT-1A doc. Anna Jagła 2016-12-08 09:49:23 dodanie dokumentu
uchwała nr XV/158/16 ws. stawek od śr.transportowych Anna Jagła 2016-12-08 09:48:18 dodanie dokumentu
deklaracja o wysokości opłaty za gosp.odpadami komunalnymi pdf Anna Jagła 2016-12-08 09:45:49 dodanie dokumentu
deklaracja o wysokości opłaty za gosp.odpadami komunalnymi doc. Anna Jagła 2016-12-08 09:45:26 dodanie dokumentu
uchwała nr IV/39/15 ws. wysokości stawki Anna Jagła 2016-12-08 09:43:40 dodanie dokumentu
uchwała nr IV/40/15 ws. zakresu świadczenia usług Anna Jagła 2016-12-08 09:42:57 dodanie dokumentu
uchwała nr VIII/80/16 ws. wzoru deklaracji Anna Jagła 2016-12-08 09:42:13 dodanie dokumentu
uchwała nr VIII/84/15 ws.stawki podatku od posiadania psów Anna Jagła 2016-12-08 09:40:55 dodanie dokumentu
zgłoszenie nabycia/utraty psa pdf Anna Jagła 2016-12-08 09:40:14 dodanie dokumentu
zgłoszenie nabycia/utraty psa doc. Anna Jagła 2016-12-08 09:39:51 dodanie dokumentu
oświadczenie o niepodleganiu opłacie od posiadania psów pdf Anna Jagła 2016-12-08 09:39:14 dodanie dokumentu
oświadczenie o niepodleganiu opłacie od posiadania psów doc. Anna Jagła 2016-12-08 09:38:46 dodanie dokumentu
uchwała nr VIII/81/15 ws.stawek opłaty targowej Anna Jagła 2016-12-08 09:35:09 dodanie dokumentu
wniosek o zwrot podatku akcyzowego Anna Jagła 2016-12-08 09:31:08 dodanie dokumentu
wniosek o wydanie zaświadczenia pdf Anna Jagła 2016-12-08 09:28:59 dodanie dokumentu
wniosek o wydanie zaświadczenia doc. Anna Jagła 2016-12-08 09:28:36 dodanie dokumentu
wniosek o zwrot nadpłaty pdf Anna Jagła 2016-12-08 09:28:00 dodanie dokumentu
wniosek o zwrot nadpłaty doc. Anna Jagła 2016-12-08 09:27:28 dodanie dokumentu
wniosek o odroczenie terminu płatności pdf Anna Jagła 2016-12-08 09:26:43 dodanie dokumentu
wniosek o odroczenie terminu płatności doc. Anna Jagła 2016-12-08 09:26:17 dodanie dokumentu
wniosek o rozłożenie na raty zaległosci podatkowych pdf Anna Jagła 2016-12-08 09:25:27 dodanie dokumentu
wniosek o rozłożenie na raty zaległosci podatkowych doc. Anna Jagła 2016-12-08 09:25:00 dodanie dokumentu
wniosek o umorzenie zaległości podatkowych doc. Anna Jagła 2016-12-08 09:22:35 edycja dokumentu
wniosek o umorzenie zaległości podatkowych pdf Anna Jagła 2016-12-08 09:22:26 dodanie dokumentu
wniosek o umorzenie zaległości podatkowych doc. Anna Jagła 2016-12-08 09:21:51 dodanie dokumentu