Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
uchwała nr VIII/80/15 ws. wzoru deklaracji Anna Jagła 2018-01-09 14:14:16 dodanie dokumentu
uchwała nr IV/40/15 ws. zakresu świadczenia usług Anna Jagła 2018-01-09 14:13:04 dodanie dokumentu
uchwała nr IV/39/15 ws. wysokości stawki Anna Jagła 2018-01-09 14:12:24 dodanie dokumentu
deklaracja o wysokości opłaty za gospo. odpadami komunalnymi Anna Jagła 2018-01-09 14:11:26 dodanie dokumentu
załącznik DT-1A Anna Jagła 2018-01-09 14:08:46 dodanie dokumentu
deklaracja DT-1 Anna Jagła 2018-01-09 14:08:10 dodanie dokumentu
uchwała nr XXI/219/17 ws. stawek podatku do śr.transportowych Anna Jagła 2018-01-09 14:07:42 dodanie dokumentu
załącznik ZL-1B Anna Jagła 2018-01-09 14:04:45 dodanie dokumentu
załącznik ZL-1A Anna Jagła 2018-01-09 14:02:43 dodanie dokumentu
deklaracja DL-1 Anna Jagła 2018-01-09 14:02:13 dodanie dokumentu
informacja IN-1 Anna Jagła 2018-01-09 14:01:47 dodanie dokumentu
obwieszczenie GUS ws. stawki podatku leśnego Anna Jagła 2018-01-09 13:56:55 dodanie dokumentu
wniosek o zwolnienie z podatku rolnego Anna Jagła 2018-01-09 13:53:02 dodanie dokumentu
przeliczniki powierzchni użytków rolnych Anna Jagła 2018-01-09 13:51:55 dodanie dokumentu
obwieszczenie GUS ws. stawki podatku rolnego Anna Jagła 2018-01-09 13:49:37 dodanie dokumentu
załącznik ZR-1B Anna Jagła 2018-01-09 13:48:36 dodanie dokumentu
załącznik ZR-1A Anna Jagła 2018-01-09 13:48:08 dodanie dokumentu
deklaracja DR-1 Anna Jagła 2018-01-09 13:47:42 dodanie dokumentu
informacja IN-1 Anna Jagła 2018-01-09 13:47:16 dodanie dokumentu
uchwała nr XXI/218/17 ws. stawek podatku od nieruchomości Anna Jagła 2018-01-09 13:44:50 dodanie dokumentu
załącznik ZN-1B Anna Jagła 2018-01-09 13:43:43 dodanie dokumentu
załącznik ZN-1A Anna Jagła 2018-01-09 13:43:10 dodanie dokumentu
deklaracja DN-1 Anna Jagła 2018-01-09 13:42:11 dodanie dokumentu
informacja IN-1 Anna Jagła 2018-01-09 13:40:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami, działki nr 38, 35/16, 57/10 obręb Kopice, gmina Stepnica Monika Kotomska 2018-01-09 13:35:20 dodanie dokumentu
Maciej Herman 2018-01-09 08:12:40 edycja dokumentu
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Maciej Herman 2018-01-09 08:11:35 edycja dokumentu
Zawiadomienie o o wyłożeniu do wiadomości publicznej projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stepnica na 2018 rok. Anna Sawa 2018-01-05 11:08:54 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 534726/17/SCZ/Z1 z dnia 18.12.2017 r. Anna Sawa 2018-01-03 14:41:02 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 2055/12/2017 z dnia 18.12.2017 r. Anna Sawa 2018-01-03 14:40:16 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 2055/12/2017 z dnia 18.12.2017 r. Anna Sawa 2018-01-03 14:39:55 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi ul. Dębowej w Stepnicy Marlena Smolarek 2018-01-03 14:20:24 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 02 styczna 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica w 2018 r. Maciej Herman 2018-01-03 13:43:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023 Maciej Herman 2018-01-03 13:32:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 02 styczna 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica w 2018 r. Maciej Herman 2018-01-03 11:50:24 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne w przedmiocie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica Maciej Herman 2018-01-03 08:30:51 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica podaje do wiadomości publicznej, że w okresie od 16 do 23 stycznia 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne w Gminie Stepnica projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023 Maciej Herman 2018-01-02 15:34:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania gminnego pełnomocnika do spraw konsultacji społecznych Daria Grądz 2018-01-02 12:27:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 PLAY,działka nr 106/2 obręb Racimierz, gmina Stepnica Monika Kotomska 2017-12-28 15:05:31 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXI z obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-12-28 14:24:52 dodanie dokumentu