Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej mienie gminne. Daria Grądz 2017-09-04 14:01:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej mienie gminne. Daria Grądz 2017-09-04 13:48:29 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej mienie gminne. Daria Grądz 2017-09-04 12:24:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wznowienia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zjeżdżalni rekreacyjnej na działce nr 418.3, 418/4, 684/6 położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica 1, gmina Stepnica oaz na działce nr 4/4 i 4/5 obręb geodezyjny Zalew Szczeciński, gmina Stepnica Monika Kotomska 2017-08-31 15:01:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Miasta i Gminy stepnica z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwenteryzacji zdawczo-odbiorczej na hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy Daria Grądz 2017-08-31 14:51:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Stepnica Daria Grądz 2017-08-31 07:52:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych zarządzanych przez Gminę Stepnica Marlena Smolarek 2017-08-30 15:25:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych zarządzanych przez Gminę Stepnica Marlena Smolarek 2017-08-30 15:25:24 dodanie dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli. Anna Sawa 2017-08-30 11:38:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Daria Grądz 2017-08-30 08:16:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Stepnica1 Daria Grądz 2017-08-30 08:15:29 usunięcie dokument
Czwarte badanie wody na kąpielisku 14.08.2017 r., ocena jakości wody 21.08.2017 r. Anna Sawa 2017-08-24 10:03:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 0,4kV i 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złącz kablowych 0,4kV, słupów elektroenergetycznych, obręb Gąsierzyno, dz.nr 501, 552/3, 552/5, 499/109. Monika Kotomska 2017-08-23 14:33:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwenteryzacji zdawczo-odbiorczej na hali widowiskowo - sportowej w Stepnicy Daria Grądz 2017-08-23 10:08:15 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zamieszczeniu w Gazecie Goleniowskiej sprostowania dotyczącego informacji zawartych w programie "Interwencja" Marlena Smolarek 2017-08-21 14:23:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia - montaż linii energetycznej napowietrznej 0,4 kV oraz posadowienie 1 lampy na działkach oznaczonych numerami ewid.: 417, 418, 419, 214 położonych w obrębie geodezyjnym Osina, gmina Osina Monika Kotomska 2017-08-21 13:01:42 dodanie dokumentu
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Stepnicy w latach 2014-2018 Daria Grądz 2017-08-18 11:19:31 edycja dokumentu
Komisja ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w latach 2014-2018 Daria Grądz 2017-08-18 11:19:07 edycja dokumentu
Rada Miejska lata 2014-2018 Daria Grądz 2017-08-18 11:17:58 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia - ułożenie kabla oświetleniowego oraz posadowienie 2 lamp oświetleniowych na działkach oznaczonych numerami ewid.: 354, 361, 374 położonych w obrębie geodezyjnym Osina, gmina Osina Monika Kotomska 2017-08-18 09:08:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Maciej Herman 2017-08-16 10:29:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Maciej Herman 2017-08-16 10:27:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Maciej Herman 2017-08-14 15:21:44 dodanie dokumentu
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Maciej Herman 2017-08-14 09:54:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Stepnica1 Maciej Herman 2017-08-11 08:58:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Stepnica1 Maciej Herman 2017-08-11 08:56:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Stepnica1 Maciej Herman 2017-08-11 08:54:14 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kopicach Maciej Herman 2017-08-10 15:28:18 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kopicach Maciej Herman 2017-08-10 15:28:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej gminnej nieruchomosci gruntowej o numerze ewidencyjnym gruntów 41/5, położonej w obrębie Kopice, gmina Stepnica Mirosława Nowak 2017-08-10 15:00:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej gminnej nieruchomosci gruntowej o numerze ewidencyjnym gruntów 41/5, położonej w obrębie Kopice, gmina Stepnica Mirosława Nowak 2017-08-10 14:59:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości lokalowej stanowiącej mienie gminne Daria Grądz 2017-08-10 14:39:10 dodanie dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody na kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 04.08.2017 Anna Sawa 2017-08-09 09:24:09 dodanie dokumentu
Trzecie badanie wody na kąpielisku 04.08.2017 Anna Sawa 2017-08-09 09:23:29 edycja dokumentu
Trzecie badanie wody na kąpielisku 04.08.2017 Anna Sawa 2017-08-09 09:23:11 dodanie dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Daria Grądz 2017-08-09 08:28:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr XX/217/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru zaległych podatków i opłat w drodze inkasa, określenie inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso Daria Grądz 2017-08-09 08:19:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/216/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości lokalowej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat Daria Grądz 2017-08-09 08:17:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/215/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat Daria Grądz 2017-08-09 08:14:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/214/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej obsługiwanej przez Urząd Miasta i Gminy Stepnica Daria Grądz 2017-08-09 08:10:21 dodanie dokumentu