Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/3, obręb Kopice Daria Grądz 2018-06-19 13:04:01 usunięcie dokument
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/3, obręb Kopice Daria Grądz 2018-06-19 13:03:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/2, obręb Kopice Daria Grądz 2018-06-19 13:03:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 37, obręb Jarszewko Daria Grądz 2018-06-19 13:02:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 czerwca 2018 r w sprawie wprowadzenia zakazu podlewnia upraw wodą pochodzących z gminnych urządzeń wodociagowych Mariola Antoszczyk 2018-06-18 11:49:04 dodanie dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 14.06.2018 r. Anna Sawa 2018-06-15 14:30:47 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 18 czerwca 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-06-14 13:25:53 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 18 czerwca 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-06-14 09:02:11 edycja dokumentu
Zawiadomienie o obradach XXVI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 20 czerwca 2018 r.. Mariola Antoszczyk 2018-06-14 09:01:21 edycja dokumentu
Zarządzenie NR 55/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 czerwca 2018 r w sprawie regulaminu wypożyczania sprzętu pływajacego i plazowego Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-06-13 13:44:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 czerwca 2018 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury Mariola Antoszczyk 2018-06-13 13:43:57 edycja dokumentu
Zarządzenie NR 55/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 czerwca 2018 r w sprawie regulaminu wypożyczania sprzętu pływajacego i plazowego Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-06-13 13:43:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 czerwca 2018 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury Mariola Antoszczyk 2018-06-13 13:41:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 maja 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-06-13 13:39:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 57/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnej na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym Daria Grądz 2018-06-13 13:14:31 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach XXVI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 20 czerwca 2018 r.. Mariola Antoszczyk 2018-06-13 08:04:02 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 18 czerwca 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-06-13 07:56:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV i 0,4kV oraz złączy kablowych, działka nr 7/3, obręb Stepnica-1, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2018-06-12 12:38:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV oraz 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złącz kablowych 0,4kV oraz słupów elektroenergetycznych SN, działka nr 501 obręb Gąsierzyno, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2018-06-12 12:37:14 dodanie dokumentu
STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIASTA I GMINY Maciej Herman 2018-06-12 09:24:13 edycja dokumentu
Maciej Herman 2018-06-12 09:23:20 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza MIasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej z rur PE RC 90 o długości ok. 790 mb oraz sieci wodociągowej z rur PE RC 110 o długości ok. 810 mb na dz. nr 176/86, 176/7, 152, 154/52, ob. geod. Stepniczka, Gmina Stepnica Marlena Smolarek 2018-06-08 11:47:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 54/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przedłuzenia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, z dotychczasowym dzierżawcą, w trybie bezprzetargowym Daria Grądz 2018-06-08 11:09:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania inspektora ochrony danych osobowych j Maciej Herman 2018-06-07 14:58:55 dodanie dokumentu
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. Na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r., poz. 450) zamieszcza się uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej - Lokalna Organizacja Turystyczna ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica. Zadanie: Wakacyjny festyn - Bezpieczne wakacje Mariola Antoszczyk 2018-06-06 14:18:16 edycja dokumentu
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego. Na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r., poz. 450) zamieszcza się uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej - Lokalna Organizacja Turystyczna ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica. Zadanie: Wakacyjny festyn - Bezpieczne wakacje Mariola Antoszczyk 2018-06-06 13:56:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/273/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 maja 2018 r w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym w miescie Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-06-04 13:33:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/272/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 maja 2018 r w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres kolejnych 3 lat nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne, w trybie bezprzetargowym Mariola Antoszczyk 2018-06-04 13:32:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/271/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 maja 2018 r w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania scieków Mariola Antoszczyk 2018-06-04 13:30:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/270/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 maja 2018 r w sprawie wyrazenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej na okres 1 roku w trybie bezprzetargowym Mariola Antoszczyk 2018-06-04 13:29:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/269/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 maja 2018 r w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-06-04 13:26:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/268/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 maja 2018 r w sprawie inkasa podatków od osób fizycznych:rolnego, lesnego, od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psówi opłaty targowej, okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Mariola Antoszczyk 2018-06-04 13:25:54 dodanie dokumentu
Remont ścieżki rowerowej na trasie Stepnica - Widzieńsko Marlena Smolarek 2018-06-04 13:24:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXV/267/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 maja 2018 r w sprawie inkasa za gospodarowania odpadami komunalnymi, okreslenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Mariola Antoszczyk 2018-06-04 13:24:07 dodanie dokumentu
Zarzadzrnie Nr 51/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 maja 2018 r w sprawie przekwalifikowania w mieszkaniowym zasobie gminy lokalu mieszkalnego na lokal socjalny Mariola Antoszczyk 2018-05-30 12:00:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 50/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnej na okres 10 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Daria Grądz 2018-05-30 10:20:48 dodanie dokumentu
Zarzadzrnie Nr 49/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 maja 2018 r w sprawie wykreślenia lokalu z wykazu lokali socjalnych znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-05-30 09:24:59 dodanie dokumentu
Protokół XXIV/18 z obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-05-30 09:23:01 edycja dokumentu
Protokół XXIV/18 z obrad XXIV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-05-30 09:22:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wznowienia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 ?PLAY?, działka nr 106/2, obręb geodezyjny Racimierz, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2018-05-29 12:08:31 edycja dokumentu