Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/3, obręb Kopice Daria Grądz 2018-09-04 14:58:49 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/3, obręb Kopice Daria Grądz 2018-09-04 14:58:26 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/2, obręb Kopice Daria Grądz 2018-09-04 14:58:11 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 37, obręb Jarszewko Daria Grądz 2018-09-04 14:58:00 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/2, obręb Kopice Daria Grądz 2018-09-04 14:56:31 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/3, obręb Kopice Daria Grądz 2018-09-04 14:55:24 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/5, obręb Kopice Daria Grądz 2018-09-04 14:54:35 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/6, obręb Kopice Daria Grądz 2018-09-04 14:53:57 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. nr 345/1, obręb Racimierz Daria Grądz 2018-09-04 14:53:02 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 657/2, obręb Racimierz Daria Grądz 2018-09-04 14:52:50 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/11, obręb Kopice Daria Grądz 2018-09-04 14:52:39 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/11, obręb Kopice Daria Grądz 2018-09-04 14:52:27 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 657/2, obręb Racimierz Daria Grądz 2018-09-04 14:51:31 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. nr 345/1, obręb Racimierz Daria Grądz 2018-09-04 14:50:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 79/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 września 2018 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym Daria Grądz 2018-09-04 14:40:39 dodanie dokumentu
Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku Marcin Sokoliński 2018-09-04 10:07:04 edycja dokumentu
Rejestr Uchwał Rady Miejskiej kadencji 2014-2018 Mariola Antoszczyk 2018-09-04 09:52:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-09-04 08:23:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 lipca 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-09-04 08:22:09 dodanie dokumentu
Kwiryng Mariola Mariola Kwiryng 2018-09-03 21:10:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 września 2018 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie Statutu Gminy Stepnica. Mariola Kwiryng 2018-09-03 21:09:09 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia konsultacji Mariola Kwiryng 2018-09-03 21:07:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 września 2018 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie Statutu Gminy Stepnica. Mariola Kwiryng 2018-09-03 21:03:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 września 2018 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie Statutu Gminy Stepnica. Mariola Kwiryng 2018-09-03 21:03:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 września 2018 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie Statutu Gminy Stepnica. Mariola Kwiryng 2018-09-03 21:02:29 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej działka 418/6, obręb Stepnica-1,na okres 15 lat w celu prowadzenia przystani jachtowej. Daria Grądz 2018-09-03 15:19:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 września 2018 r w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie Statutu Gminy Stepnica. Mariola Antoszczyk 2018-09-03 15:00:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 wrzesnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie p0rojektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie Statutu Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-09-03 14:46:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 wrzesnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie p0rojektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie Statutu Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-09-03 14:45:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej na okres 3 lat, działka nr 566/1, obręb Stepnica-1 Daria Grądz 2018-08-31 14:39:23 dodanie dokumentu
Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku Anna Sawa 2018-08-30 14:13:42 dodanie dokumentu
Przebudowa 2 stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Stepnica?Miłowo i Łąka Marlena Smolarek 2018-08-30 11:45:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/284/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowytch na terenie Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-08-29 14:56:16 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/285/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-08-29 14:55:57 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/286/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-08-29 14:55:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/287/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 15 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Mariola Antoszczyk 2018-08-29 14:55:16 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/288/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 15 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Mariola Antoszczyk 2018-08-29 14:54:55 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/287/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica polegajacych na zatwierdzeniu projektu współfinasowanego ze środków Regionalnego Programu OIperacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Mariola Antoszczyk 2018-08-29 14:54:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/289/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/280/18 Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-08-29 14:54:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/287/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica polegajacych na zatwierdzeniu projektu współfinasowanego ze środków Regionalnego Programu OIperacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Mariola Antoszczyk 2018-08-29 14:53:58 dodanie dokumentu