Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Kierzynkowska Barbara Mariola Antoszczyk 2018-06-29 14:50:33 dodanie dokumentu
Kędzierski Zdzisław Mariola Antoszczyk 2018-06-29 14:50:08 dodanie dokumentu
Jacewicz Jacek Mariola Antoszczyk 2018-06-29 14:49:43 dodanie dokumentu
Gidokeit Joanna Mariola Antoszczyk 2018-06-29 14:49:21 dodanie dokumentu
Foremniak Aurelia Mariola Antoszczyk 2018-06-29 14:48:53 dodanie dokumentu
Dąbrowska Aneta Mariola Antoszczyk 2018-06-29 14:48:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 kwietnia 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-06-29 14:45:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 maja 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-06-29 14:44:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 kwietnia 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-06-29 14:43:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości gruntowej na okres 10 lat Daria Grądz 2018-06-29 13:45:51 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości gruntowej na okres 10 lat Daria Grądz 2018-06-29 13:45:28 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 418/8 obręb geodezyjny Stepnica-1, miasto Stepnica Daria Grądz 2018-06-29 09:51:23 dodanie dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2018-06-26 09:47:34 edycja dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2018-06-26 09:36:07 edycja dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2018-06-26 09:33:49 edycja dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2018-06-26 09:29:12 edycja dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2018-06-26 09:26:34 edycja dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2018-06-26 09:24:45 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/279/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej strazy pożarnej Mariola Antoszczyk 2018-06-22 14:24:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/282/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie nagród i wyróznień za wysokie osiągnięcia we współzawodnictwie sportowym Mariola Antoszczyk 2018-06-22 14:23:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/281/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie zmian w budzecie gminy na 2018 rok Mariola Antoszczyk 2018-06-22 14:21:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/280/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-06-22 14:18:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/279/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej strazy pożarnej Mariola Antoszczyk 2018-06-22 14:17:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/278/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kapieli w miejscowości Czarnocin oraz określenia sezonu kapielowego na 2018 rok Mariola Antoszczyk 2018-06-22 14:15:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/277/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kapieli w miejscowości Czarnocin oraz określenia sezonu kapielowego na 2018 rok Mariola Antoszczyk 2018-06-22 14:13:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/277/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kapieli w miejscowości Czarnocin oraz określenia sezonu kapielowego na 2018 rok Mariola Antoszczyk 2018-06-22 14:13:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/276/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie wyrazenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 2 lat Mariola Antoszczyk 2018-06-22 14:10:24 dodanie dokumentu
Zamawiający Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy- Dostawa konstrukcji stalowej i pokrycia dachu do budowy stałego zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy - UNIEWAŻNIONY Marlena Smolarek 2018-06-22 14:10:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/275/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-06-22 14:08:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/274/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu 2017 rok Mariola Antoszczyk 2018-06-22 14:07:20 dodanie dokumentu
Zamawiający Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy - Budowa stałego zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy - UNIEWAŻNIONY Marlena Smolarek 2018-06-22 12:55:43 dodanie dokumentu
Protokół XXV/18 z obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 maja 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-06-22 12:08:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 czerwca 2018 r w sprawie upowaznienia Pani Agnieszki Cyniak do wystepowania w imienu gminy w sprawach o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej Mariola Antoszczyk 2018-06-22 12:06:29 dodanie dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kapieli w miejscowości Czarnocin Anna Sawa 2018-06-21 15:22:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. nr 345/1, obręb Racimierz Daria Grądz 2018-06-19 13:09:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 657/2, obręb Racimierz Daria Grądz 2018-06-19 13:08:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/11, obręb Kopice Daria Grądz 2018-06-19 13:06:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/6, obręb Kopice Daria Grądz 2018-06-19 13:06:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/5, obręb Kopice Daria Grądz 2018-06-19 13:05:18 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/3, obręb Kopice Daria Grądz 2018-06-19 13:04:52 dodanie dokumentu