Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 99/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej Mariola Antoszczyk 2017-12-08 14:21:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 102/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 07.12.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica Maciej Herman 2017-12-07 15:27:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica Maciej Herman 2017-12-07 15:24:11 edycja dokumentu
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica Maciej Herman 2017-12-07 15:23:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 101/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu i dzierżawy oraz opłat za udostępnianie nieruchomości stanowiących przedmiot własności Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2017-12-07 13:08:27 dodanie dokumentu
Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2018-2021 Mariola Antoszczyk 2017-12-06 13:50:02 edycja dokumentu
Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2018-2021 Mariola Antoszczyk 2017-12-06 13:47:58 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, działki nr 40, 41/17 obręb Kopice, gmina Stepnica Monika Kotomska 2017-12-05 15:20:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 100/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżaw nieruchomości gminnych z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym Mariola Antoszczyk 2017-12-05 14:22:24 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach XXII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 19 grudnia 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-12-04 10:21:47 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wspólnym posiedzemiu Komisji ds.Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy i Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 18 grudnia 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-12-04 10:13:11 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Stepnica przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat Maciej Herman 2017-12-01 09:01:20 dodanie dokumentu
Zaoytanie ofertowe p.n. ?Sprzedaż i dostawa dwóch zestawów interaktywnych na potrzeby realizacji projektu ?Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen? Marlena Smolarek 2017-11-30 15:30:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na inwestycję drogową polegającą na rozbudowie drogi powiatowej na odcinku Stepnica-Czarnocin Monika Kotomska 2017-11-30 14:56:07 dodanie dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2017-11-30 08:29:16 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXI/226/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2017-11-30 08:02:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXI/226/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2017-11-30 08:01:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/225/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2017-2021 Mariola Antoszczyk 2017-11-30 08:00:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/219/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 . Mariola Antoszczyk 2017-11-30 07:58:55 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXI/220/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów Mariola Antoszczyk 2017-11-30 07:58:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXI/221/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2017-11-30 07:58:27 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXI/223/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2017-11-30 07:58:11 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXI/224/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Mariola Antoszczyk 2017-11-30 07:57:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/223/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2017-11-30 07:56:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/222/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu w ośmioletnią Szkołe Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu Mariola Antoszczyk 2017-11-30 07:53:18 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXI/222/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu w ośmioletnią Szkołe Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu Mariola Antoszczyk 2017-11-30 07:52:54 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 4 w leśnictwie Borowik o długości ok 2 700 mb o nawierzchni tłuczniowej". Anna Sawa 2017-11-28 15:23:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 4 w leśnictwie Borowik o długości ok 2 700 mb o nawierzchni tłuczniowej". Anna Sawa 2017-11-28 15:22:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 4 w leśnictwie Borowik o długości ok 2 700 mb o nawierzchni tłuczniowej". Anna Sawa 2017-11-28 15:21:52 usunięcie dokument
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 4 w leśnictwie Borowik o długości ok 2 700 mb o nawierzchni tłuczniowej". Anna Sawa 2017-11-28 15:21:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/221/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2017-11-28 15:10:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/220/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów Mariola Antoszczyk 2017-11-28 15:08:15 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXI/220/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie opłaty od posiadania psów Mariola Antoszczyk 2017-11-28 15:06:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/219/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 . Mariola Antoszczyk 2017-11-28 15:06:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXI/219/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2018 . Mariola Antoszczyk 2017-11-28 15:05:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXI/218/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stepnica na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2017-11-28 15:03:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 97/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w przychodni w Stepnicy oraz w Punkcie Lekarskim w Łące Mariola Antoszczyk 2017-11-28 14:10:17 dodanie dokumentu
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Stepnicy w latach 2014-2018 Mariola Antoszczyk 2017-11-28 09:09:59 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej, działka nr 784/1, 783, obręb Racimierz, gmina Stepnica Monika Kotomska 2017-11-27 15:09:37 dodanie dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2017-11-27 13:49:13 edycja dokumentu