Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr XVI/167/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 Maciej Herman 2018-03-22 10:32:42 dodanie dokumentu
2017 rok Maciej Herman 2018-03-22 10:30:27 usunięcie dokument
2017 rok Maciej Herman 2018-03-22 10:29:37 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2018-03-22 10:28:28 dodanie dokumentu
Punkt Konsultacyjny GKRPA i grupa AA Maciej Herman 2018-03-22 10:04:38 edycja dokumentu
Punkt Konsultacyjny GKRPA i grupa AA Maciej Herman 2018-03-22 10:03:44 edycja dokumentu
Uchwała 238 17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomani w 2017 r Maciej Herman 2018-03-22 09:58:08 edycja dokumentu
Uchwała zmieniająca Uchwałę ws uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych oraz przeciwdziałania Narkomani w 2017 Maciej Herman 2018-03-22 09:54:59 edycja dokumentu
Uchwała zmieniająca Uchwałę ws uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych oraz przeciwdziałania Narkomani w 2017 Maciej Herman 2018-03-22 09:53:45 dodanie dokumentu
Uchwała 238 17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomani w 2018 r Maciej Herman 2018-03-22 09:50:15 edycja dokumentu
Uchwała 238 17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomani w 2017 r Maciej Herman 2018-03-22 09:49:47 dodanie dokumentu
Uchwała 238 17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomani w 2018 r Maciej Herman 2018-03-22 09:48:36 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2017 Maciej Herman 2018-03-22 09:42:22 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2016 Maciej Herman 2018-03-22 09:40:57 dodanie dokumentu
2016 rok Maciej Herman 2018-03-22 09:39:40 edycja dokumentu
Informacje ogólne Maciej Herman 2018-03-21 14:30:47 edycja dokumentu
Informacje ogólne Maciej Herman 2018-03-21 14:30:31 edycja dokumentu
Zarzadzenie Nr 12/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lutego 2018 r.zmieniajace zarządzenie w sprawie ustalenia wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2018-03-19 13:57:55 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 18/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny drewna opałowego Mariola Antoszczyk 2018-03-19 13:55:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 17/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do użyczenia na okres 3 lat lokalu stanowiącego mienie gminne. Daria Grądz 2018-03-16 12:15:39 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Maciej Herman 2018-03-16 09:16:39 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Maciej Herman 2018-03-16 09:15:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 16/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym Daria Grądz 2018-03-16 08:56:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzja ostateczną nr 2/2018 z dnia 13.03.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej na rzecz Gminy Goleniów dla inwestycji polegające na budowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej 0,4kV na działce oznaczonej nr ewid. 214/5, 214/10, 722/1, obręb geodezyjny Miękowo, gmina Goleniów Daria Grądz 2018-03-13 15:06:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieuchomości gminnej na okres 3 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Daria Grądz 2018-03-13 14:23:37 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 13/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Mariola Antoszczyk 2018-03-13 13:11:55 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 7/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Mariola Antoszczyk 2018-03-13 13:11:05 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Mariola Antoszczyk 2018-03-13 13:10:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza MIasta i Gminy Stepnica dot. wznowienia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 4 w leśnictwie Borowik, obręb Krokorzyce, gmina Stepnica, działki nr 74, 104, 103, 102/1, 101/3, 124/2, 123/3, 146, 145/5, 172/5, obręb Babigoszcz, gmina Przybiernów, działki nr 102/2, 101/1, 124/1, 123/1, 122/1, 145/3, 121/4 Daria Grądz 2018-03-12 13:15:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzedzie Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2018-03-12 10:21:25 dodanie dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2018-03-09 14:11:34 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepncia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej oświetleniowej 0,4kV na działce oznaczonej nr ewid. 23/2, położonej w obrębie geodezyjnym 11 Goleniów, gmina Goleniów Daria Grądz 2018-03-09 13:13:38 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 12 marca 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-03-09 12:17:24 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 12 marca 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-03-09 12:17:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbornika na wodę pitną, działka nr 12/3, obręb Budzień, gmina Stepnica Daria Grądz 2018-03-08 14:38:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami i przyłączem do działki nr 395/3 oraz sieci wodociągowej wraz z węzłem hydrantowym i przyłączem wodnym do działki nr 395/3, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica. Daria Grądz 2018-03-08 14:35:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stepnica na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025". Anna Sawa 2018-03-08 12:05:37 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stepnica na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025". Anna Sawa 2018-03-08 12:05:14 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydanej decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 4 w leśnictwie Borowik o długości ok 2 700 mb o nawierzchni tłuczniowej". Anna Sawa 2018-03-08 12:03:48 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stepnica na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025". Anna Sawa 2018-03-08 12:03:20 edycja dokumentu