Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-02-16 09:49:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-02-16 09:48:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-02-16 09:47:56 dodanie dokumentu
Wykonanie usługi zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Stepnica oraz zarzadzanie i utrzymanie przekazanych wykonawcy w dzierżawę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Marlena Smolarek 2017-02-15 08:57:07 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach XVII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 17 lutego 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-02-09 12:39:15 edycja dokumentu
Zawiadomienie o obradach XVII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 17 lutego 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-02-09 12:38:49 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji d Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 15 lutego 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-02-09 12:36:16 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji d Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 15 lutego 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-02-09 12:35:48 dodanie dokumentu
Komisja ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w latach 2014-2018 Mariola Kwiryng 2017-02-07 10:08:07 edycja dokumentu
Rada Miejska lata 2014-2018 Mariola Kwiryng 2017-02-07 10:07:01 edycja dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie składu, siedziby i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy Mariola Kwiryng 2017-02-07 10:02:23 edycja dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie składu, siedziby i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy Mariola Kwiryng 2017-02-06 19:02:01 dodanie dokumentu
Zgłoszenie listy kandydatów - dokumenty Mariola Kwiryng 2017-02-06 18:59:50 edycja dokumentu
Zgłoszenie listy kandydatów - dokumenty Mariola Kwiryng 2017-02-06 18:59:33 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy Mariola Kwiryng 2017-02-06 12:22:25 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 stycznia 2017 roku o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Stepnicy zarządzonych na dzień 2 kwietnia 2017 r Mariola Kwiryng 2017-02-05 19:32:11 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy Mariola Kwiryng 2017-02-01 14:20:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego Marlena Smolarek 2017-01-31 10:32:01 edycja dokumentu
Dostawa autocysterny do transportu wody na potrzeby OSP w Stepnicy - UNIEWAŻNIONY Marlena Smolarek 2017-01-30 09:23:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Maciej Herman 2017-01-30 09:03:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Maciej Herman 2017-01-30 09:02:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwóch zbiorników cylindrycznych, membranowych do magazynowania wody pitnej na terenie stacji uzdatniania wody, gmina Stepnica, obręb Miłowo część działki 26/2 Marlena Smolarek 2017-01-26 12:57:46 dodanie dokumentu
Miłowo 09.12.2016 Anna Sawa 2017-01-23 10:40:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego Mariola Kwiryng 2017-01-23 10:20:34 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 stycznia 2017 roku o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Stepnicy zarządzonych na dzień 2 kwietnia 2017 r Mariola Kwiryng 2017-01-21 08:30:25 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 stycznia 2017 roku o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Stepnicy zarządzonych na dzień 2 kwietnia 2017 r Mariola Kwiryng 2017-01-21 08:29:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i remoncie gazociągu DN 500 w rejonie Rezerwatu Olszanka , obręb geodezyjny Bogusławie, działki nr 16, 25, 20, 23,17,24/1, 18, 335/1, 337/1, 378, 500/2 Monika Kotomska 2017-01-20 13:45:25 dodanie dokumentu
Przedłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu Maciej Herman 2017-01-20 12:20:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zebrania niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie dwóch zbiorników cylindrycznych, membranowych do magazynowania wody pitnej na terenie stacji uzdatniania wody, gmina Stepnica, obręb Miłowo, część działki nr 26/2 Monika Kotomska 2017-01-20 10:09:24 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dotyczące wydania decyzji celu publicznego polegającej na budowie dwóch zbiorników cylindrycznych, membranowych do magazynowania wody pitnej na terenie stacji uzdatniania wody, gmina Stepnica, obręb Racimierz, miejscowość Łąka, część działki 48 Monika Kotomska 2017-01-20 09:59:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przejść dla płazów i małych ssaków w istniejącej ściance szczelnej na wale przeciwpowodziowym lewym nad Kanałem Żarnowskim w km 1+370-3+300. Anna Sawa 2017-01-19 13:28:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przejść dla płazów i małych ssaków w istniejącej ściance szczelnej na wale przeciwpowodziowym lewym nad Kanałem Żarnowskim w km 1+370-3+300. Anna Sawa 2017-01-19 13:27:46 dodanie dokumentu
Uchwała NR XXIII.45.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Sczczecinie z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie wydania opinii o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Stepnica na 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-01-19 12:03:13 dodanie dokumentu
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. Maciej Herman 2017-01-19 09:43:30 edycja dokumentu
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. Maciej Herman 2017-01-19 09:43:23 usunięcie załacznika
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. Maciej Herman 2017-01-19 09:41:53 edycja dokumentu
Zarzadzenie Nr 6/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przekwalifikowania w mieszkaniowym zasobie gminy lokali mieszkalnych na lokale socjalne Mariola Antoszczyk 2017-01-18 12:54:22 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za rok 2013 Mariola Kwiryng 2017-01-18 12:25:19 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za rok 2014 Mariola Kwiryng 2017-01-18 10:17:10 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za rok 2015 Mariola Kwiryng 2017-01-18 10:05:07 dodanie dokumentu