Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie dwóch zbiorników cylindrycznych, membranowych do magazynowania wody pitnej na terenie stacji uzdatniania wody, gmina Stepnica, obręb Miłowo, część działki nr 26/2 Monika Kotomska 2016-12-23 12:01:58 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie dwóch zbiorników cylindrycznych, membranowych do magazynowania wody pitnej na terenie stacji uzdatniania wody, gmina Stepnica, obręb Racimierz, miejscowość Łąka, część działki 48 Monika Kotomska 2016-12-23 11:54:52 dodanie dokumentu
Przebudowa ul. T. Kościuszki i ul. Portowej w Stepnicy Marlena Smolarek 2016-12-21 12:39:01 usunięcie załacznika
Przebudowa ul. T. Kościuszki i ul. Portowej w Stepnicy Marlena Smolarek 2016-12-21 12:37:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Słoneczna Stepnica" - Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Stepnica, działka nr 226/4, obręb Nad Gowienicą. Anna Sawa 2016-12-21 12:00:32 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Słoneczna Stepnica" - Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Stepnica, działka nr 226/4, obręb Nad Gowienicą. Anna Sawa 2016-12-21 12:00:04 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Słoneczna Stepnica" - Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Stepnica, działka nr 226/4, obręb Nad Gowienicą. Anna Sawa 2016-12-21 11:58:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Słoneczna Stepnica" - Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Stepnica, działka nr 226/4, obręb Nad Gowienicą. Anna Sawa 2016-12-21 11:58:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Kwiryng 2016-12-20 14:07:59 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny z dnia 21 czerwca 2016 r. Mariola Kwiryng 2016-12-20 14:04:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przejść dla płazów i małych ssaków w istniejącej ściance szczelnej na wale przeciwpowodziowym lewym nad Kanałem Żarnowskim w km 1+370-3+300. Anna Sawa 2016-12-19 14:02:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu przejść dla płazów i małych ssaków w istniejącej ściance szczelnej na wale przeciwpowodziowym lewym nad Kanałem Żarnowskim w km 1+370-3+300. Anna Sawa 2016-12-19 14:01:15 dodanie dokumentu
Uchwały Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2017 , uchwały w sprawie wyrazenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Stepnica oraz uchwały w sprawie wydania opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2017 - 2021 Mariola Antoszczyk 2016-12-19 11:02:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-12-19 10:50:02 dodanie dokumentu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica Marlena Smolarek 2016-12-15 15:24:07 edycja dokumentu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica Marlena Smolarek 2016-12-15 15:17:44 edycja dokumentu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica Marlena Smolarek 2016-12-15 14:58:47 usunięcie załacznika
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica Marlena Smolarek 2016-12-15 14:58:43 usunięcie załacznika
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica Marlena Smolarek 2016-12-15 14:57:35 edycja dokumentu
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica Marlena Smolarek 2016-12-15 14:51:59 edycja dokumentu
Komunikat o wyniku konsultacji społecznych Mariola Kwiryng 2016-12-12 17:01:41 edycja dokumentu
Komunikat o wyniku konsultacji społecznych Mariola Kwiryng 2016-12-12 16:57:17 dodanie dokumentu
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Mariola Kwiryng 2016-12-12 11:31:31 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 13 grudnia 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-12-12 08:35:26 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 13 grudnia 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-12-12 08:34:55 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji d Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 19 grudnia 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-12-12 08:34:19 edycja dokumentu
Zawiadomienie o obradach XIV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 20 grudnia 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-12-12 08:33:47 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji d Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 19 grudnia 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-12-12 08:31:50 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 13 grudnia 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-12-12 08:27:19 dodanie dokumentu
Protokół Nr XIV/16 z obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 września 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-12-09 15:01:04 dodanie dokumentu
Regulaminy utrzymania czystości w Gminie Stepnica Mariola Kwiryng 2016-12-09 12:17:47 edycja dokumentu
Regulaminy utrzymania czystości w Gminie Stepnica Mariola Kwiryng 2016-12-09 12:14:17 edycja dokumentu
Regulaminy utrzymania czystości w Gminie Stepnica Mariola Kwiryng 2016-12-09 12:13:39 dodanie dokumentu
Protokół Nr XIV/16 z obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 września 2016 r. Mariola Kwiryng 2016-12-09 10:34:31 usunięcie dokument
Zarządzeni Nr 80/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej Mariola Antoszczyk 2016-12-08 14:12:38 edycja dokumentu
Zarządzeni Nr 80/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej Mariola Antoszczyk 2016-12-08 14:12:13 dodanie dokumentu
Zarządzeni Nr 81/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w NZOZ"Vita" w Stepnicy oraz NZOZ "Vita" w Łace Mariola Antoszczyk 2016-12-08 14:11:22 dodanie dokumentu
uchwała nr VIII/81/15 ws.stawek opłaty targowej Anna Jagła 2016-12-08 10:22:39 edycja dokumentu
uchwała nr VIII/81/15 ws.stawek opłaty targowej Anna Jagła 2016-12-08 10:22:29 edycja dokumentu
uchwała nr VIII/84/15 ws.stawki podatku od posiadania psów Anna Jagła 2016-12-08 10:21:30 edycja dokumentu