Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XIV/151/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 września 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzacych w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2016-10-04 11:49:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/150/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 września 2016 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów Mariola Antoszczyk 2016-10-04 11:45:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/149/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 września 2016 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2016-10-04 11:42:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/148/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 września 2016 r. w sprawie wyrazenia zgody na przstąpienie Gminy Stepnica do realizacji partnerskiego projektu edukacyjnego " Zdrowe dzieciw zdrowych gminach" Mariola Antoszczyk 2016-10-04 11:40:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/147/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 września 2016 r. w sprawie pzystąpienia Gminy Stepnica do "Związku Małych Portów" Mariola Antoszczyk 2016-10-04 11:39:09 dodanie dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2016-10-04 08:31:48 edycja dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2016-10-04 08:27:37 edycja dokumentu
Protokół Nr XIII/16 z obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 4 sierpnia2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-10-04 08:11:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji 7/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stałego zadaszenia istniejącej estrady terenowej na terenie działki nr 418/6 z obrębu Stepnica 1, gm. Stepnica Monika Kotomska 2016-09-30 15:18:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr X/112/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Stepnica Mariola Antoszczyk 2016-09-30 10:51:41 edycja dokumentu
Uchwała Nr X/112/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Stepnica Mariola Antoszczyk 2016-09-30 10:49:28 usunięcie załacznika
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją istniejącego składowiska osadowego na terenie oczyszczalni ścieków w Stepnicy, polegająca na: budowie wiaty jako zadaszenia istniejącego składowiska osadu oczyszczalni ścieków w Stepnicy-UNIEWAŻNIONY Marlena Smolarek 2016-09-26 12:30:13 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o planowym przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica (zmiana 9) Marlena Smolarek 2016-09-26 09:57:14 edycja dokumentu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją istniejącego składowiska osadowego na terenie oczyszczalni ścieków w Stepnicy, polegająca na: 1. Budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej usytuowanych na działkach 65, 30 i 125/4 obręb geodezyjny Stepnica-1 2. Budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami dla potrzeb działek 32/3, 35 obr. Miłowo 3. Budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb działki nr 48 obr. Racimierz ? odprowadzenie wód popłucznych 4. Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji tłocznej wraz z przyłączami w m. Kopice Marlena Smolarek 2016-09-23 14:26:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gminnej, na okres 14 miesięcy Mariola Antoszczyk 2016-09-22 11:33:27 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o planowym przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica (zmiana 9) Marlena Smolarek 2016-09-22 11:18:35 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach XIV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 30 września 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-09-21 09:09:28 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 28 września 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-09-21 09:06:34 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Gospodarki i Budżetu i Komisji ds Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 28 września 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-09-21 09:03:20 dodanie dokumentu
Uchwała nr XIII/143/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny położone w obrębie ewidencyjnym Żarnowo- gmina Stepnica Mariola Antoszczyk 2016-09-20 08:40:36 edycja dokumentu
Informacja o wynikach konsultacji Mariola Kwiryng 2016-09-16 08:56:53 dodanie dokumentu
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej Mariola Kwiryng 2016-09-16 08:21:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2016-09-16 08:08:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2016-09-16 08:08:04 usunięcie załacznika
Obwieszczenie o zebraniu materiałów w celu wydania decyzji o zmianie decyzji 7/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stałego zadaszenia istniejącej estrady terenowej na terenie działki nr 418/6 z obrębu Stepnica 1, gm. Stepnica. Monika Kotomska 2016-09-15 15:15:57 dodanie dokumentu
Łąka 22.08.2016 Anna Sawa 2016-09-15 09:50:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej Mariola Antoszczyk 2016-09-14 09:10:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej Mariola Antoszczyk 2016-09-14 09:09:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 września 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2016-09-14 09:05:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gminnej Mariola Antoszczyk 2016-09-13 15:23:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 września 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gminnej Mariola Antoszczyk 2016-09-13 13:45:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze Mariola Kwiryng 2016-09-12 14:12:19 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze Mariola Kwiryng 2016-09-12 13:45:26 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Mariola Kwiryng 2016-09-09 11:39:13 edycja dokumentu
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Mariola Kwiryng 2016-09-07 15:01:48 edycja dokumentu
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Mariola Kwiryng 2016-09-07 13:12:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 67/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz układu wykonawczego Mariola Antoszczyk 2016-09-07 11:39:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian układu wykonawczego do uchwały Rady Gminy Stepnica XXVII/277/10 Mariola Antoszczyk 2016-09-07 11:35:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz układu wykonawczego Mariola Antoszczyk 2016-09-07 11:34:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2010 Wójta Gminy Stepnica z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz układu wykonawczego Mariola Antoszczyk 2016-09-07 11:32:57 dodanie dokumentu