Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarzadzenie Nr 71/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierzawy na okres 3 lat nieruchomości gminnej Mariola Antoszczyk 2016-11-15 12:25:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2016 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż zamiatarki spalinowej Marlena Smolarek 2016-11-15 10:31:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego Marlena Smolarek 2016-11-15 10:29:59 dodanie dokumentu
Projekt Budżetu Gminy Stepnica na rok 2017 Mariola Antoszczyk 2016-11-15 09:27:44 edycja dokumentu
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stepnica na lata 2017-2021 Mariola Antoszczyk 2016-11-15 09:27:29 dodanie dokumentu
Projekt Budżetu Gminy Stepnica na rok 2017 Mariola Antoszczyk 2016-11-15 09:26:26 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 18 listopada 2016 r. Mariola Kwiryng 2016-11-11 20:32:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 październik 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-11-10 10:07:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-11-10 09:53:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Mariola Antoszczyk 2016-11-09 14:19:05 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 58/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 0 październik 2016 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-11-09 14:18:49 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 18 listopada 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-11-09 13:41:15 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 18 listopada 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-11-09 13:40:52 edycja dokumentu
Zawiadomienie o obradach XV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 23 listopada 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-11-09 13:40:32 edycja dokumentu
Zawiadomienie o obradach XV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 23 listopada 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-11-09 13:40:07 edycja dokumentu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją istniejącego składowiska osadowego na terenie oczyszczalni ścieków w Stepnicy, polegająca na: budowie wiaty jako zadaszenia istniejącego składowiska osadu oczyszczalni ścieków w Stepnicy Marlena Smolarek 2016-11-09 13:26:34 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach XV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 23 listopada 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-11-09 10:58:54 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 18 listopada 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-11-09 10:55:22 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 18 listopada 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-11-09 10:53:01 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 67/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia posępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego Mariola Antoszczyk 2016-11-09 09:17:25 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 68/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu budżetu Gminy Stepnica na rok 2017 Mariola Antoszczyk 2016-11-09 09:15:22 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 68/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu budżetu Gminy Stepnica na rok 2017 Mariola Antoszczyk 2016-11-09 09:14:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji 7/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stałego zadaszenia istniejącej estrady terenowej na działce nr 418/6 obręb Stepnica 1, gm. Stepnica Monika Kotomska 2016-11-03 13:44:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o sporządzeniu projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Anna Sawa 2016-11-02 09:51:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 paździenika 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowym, nieruchomości lokalowej stanowiącej mienie gminne Mariola Antoszczyk 2016-10-31 14:02:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej Mariola Antoszczyk 2016-10-26 13:31:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogloszenia konkursu plastycznego pod nazwą "Rodzina bez przemocy" Mariola Antoszczyk 2016-10-26 12:56:32 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (dz. nr 250/11, o. Stepnica-1, gmina Stepnica). Mirosława Nowak 2016-10-26 09:49:59 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (dz. nr 250/11, o. Stepnica-1, gmina Stepnica). Mirosława Nowak 2016-10-26 09:49:27 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (dz. nr 250/11, o. Stepnica-1, gmina Stepnica). Mirosława Nowak 2016-10-26 09:47:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (dz. nr 98, o. Racimierz, g. Stepnica). Mirosława Nowak 2016-10-26 09:46:46 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (dz. nr 250/11, o. Stepnica-1, gmina Stepnica). Mirosława Nowak 2016-10-26 09:45:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (dz. nr 98, o. Racimierz, g. Stepnica). Mirosława Nowak 2016-10-26 09:10:17 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (dz. nr 98, o. Racimierz, g. Stepnica). Mirosława Nowak 2016-10-26 09:09:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, parterowych z użytkowym poddaszem". Anna Sawa 2016-10-24 14:57:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, parterowych z użytkowym poddaszem". Anna Sawa 2016-10-24 14:57:07 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, parterowych z użytkowym poddaszem". Anna Sawa 2016-10-24 14:56:05 dodanie dokumentu
Sprawozdanie NDS za III kwartał 2016 r. Maciej Herman 2016-10-24 08:29:12 usunięcie dokument
Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie za rok 2016 Maciej Herman 2016-10-24 08:28:37 edycja dokumentu
Sprawozdanie NDS za III kwartał 2016 r. Maciej Herman 2016-10-24 08:26:28 dodanie dokumentu