Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
deklaracja DN-1 Anna Jagła 2018-01-09 13:42:11 dodanie dokumentu
informacja IN-1 Anna Jagła 2018-01-09 13:40:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami, działki nr 38, 35/16, 57/10 obręb Kopice, gmina Stepnica Monika Kotomska 2018-01-09 13:35:20 dodanie dokumentu
Maciej Herman 2018-01-09 08:12:40 edycja dokumentu
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Maciej Herman 2018-01-09 08:11:35 edycja dokumentu
Zawiadomienie o o wyłożeniu do wiadomości publicznej projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stepnica na 2018 rok. Anna Sawa 2018-01-05 11:08:54 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 534726/17/SCZ/Z1 z dnia 18.12.2017 r. Anna Sawa 2018-01-03 14:41:02 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 2055/12/2017 z dnia 18.12.2017 r. Anna Sawa 2018-01-03 14:40:16 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 2055/12/2017 z dnia 18.12.2017 r. Anna Sawa 2018-01-03 14:39:55 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi ul. Dębowej w Stepnicy Marlena Smolarek 2018-01-03 14:20:24 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 02 styczna 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica w 2018 r. Maciej Herman 2018-01-03 13:43:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023 Maciej Herman 2018-01-03 13:32:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 02 styczna 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Stepnica w 2018 r. Maciej Herman 2018-01-03 11:50:24 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne w przedmiocie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica Maciej Herman 2018-01-03 08:30:51 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica podaje do wiadomości publicznej, że w okresie od 16 do 23 stycznia 2018 r. odbędą się konsultacje społeczne w Gminie Stepnica projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023 Maciej Herman 2018-01-02 15:34:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie powołania gminnego pełnomocnika do spraw konsultacji społecznych Daria Grądz 2018-01-02 12:27:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 PLAY,działka nr 106/2 obręb Racimierz, gmina Stepnica Monika Kotomska 2017-12-28 15:05:31 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXI z obrad XXI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 listopada 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-12-28 14:24:52 dodanie dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2017-12-28 14:12:17 edycja dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2017-12-28 14:11:44 edycja dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2017-12-28 13:57:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 104/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Mariola Antoszczyk 2017-12-22 09:16:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 107/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Społecznej Mariola Antoszczyk 2017-12-22 09:14:27 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kopicach Maciej Herman 2017-12-20 16:15:19 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kopicach Maciej Herman 2017-12-20 16:09:29 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi ul. Dębowej w Stepnicy Marlena Smolarek 2017-12-20 10:16:46 usunięcie załacznika
Przebudowa drogi ul. Dębowej w Stepnicy Marlena Smolarek 2017-12-20 10:16:36 usunięcie załacznika
Przebudowa drogi ul. Dębowej w Stepnicy Marlena Smolarek 2017-12-20 10:10:44 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne w przedmiocie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica Maciej Herman 2017-12-19 17:57:01 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne w przedmiocie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica Maciej Herman 2017-12-19 17:56:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 106/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniajace Zarządzenie nr 100/2017 Burmiastrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie przedłużenia umów dzierżaw nieruchomości gminnych, z dotychczasowymi dzierżawcamii Daria Grądz 2017-12-19 15:30:34 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości lokalowej użytkowanej, będącej własnością Gminy Stepnica przeznaczonej do dzierżawy na kolejnych 5 lat w trybie bezprzetargowym Maciej Herman 2017-12-18 13:06:35 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej na okres 3 lat Maciej Herman 2017-12-18 12:45:12 edycja dokumentu
Komunikat o wynikach konsultacji ws projektu budżetu na 2018 r. Maciej Herman 2017-12-14 15:31:23 edycja dokumentu
Komunikat o wynikach konsultacji ws projektu budżetu na 2018 r. Maciej Herman 2017-12-14 15:30:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 105/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres kolejnych 3 lat nieruchomości gruntowej, stanowiacej mienie gminne,w trybie bezprzetargowym Mariola Antoszczyk 2017-12-14 13:47:29 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej na okres 3 lat Maciej Herman 2017-12-13 13:36:32 dodanie dokumentu
Zamawiający Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy - Budowa stałego zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy - UNIEWAŻNIONY Marlena Smolarek 2017-12-12 12:38:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 98/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-12-12 12:06:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 PLAY,działka nr 106/2 obręb Racimierz, gmina Stepnica Monika Kotomska 2017-12-08 14:54:09 dodanie dokumentu