Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr II/28/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2019-2022 Mariola Antoszczyk 2019-01-04 12:57:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/26/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" Mariola Antoszczyk 2019-01-04 12:56:20 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/27/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2019 Mariola Antoszczyk 2019-01-04 12:55:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/26/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" Mariola Antoszczyk 2019-01-04 12:54:05 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/26/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii" Mariola Antoszczyk 2019-01-04 12:53:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/25/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca Nr V/57/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Mariola Antoszczyk 2019-01-04 12:51:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/24/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia delegatów Gminy Stepnica do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R XXI z siedziba w Nowogardzie Mariola Antoszczyk 2019-01-04 12:47:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/23/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich Mariola Antoszczyk 2019-01-04 12:44:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/22/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniajaca Uchwałę Nr XVII/167/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stepnica do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego Mariola Antoszczyk 2019-01-04 12:42:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stepnicy na rok 2019 Mariola Antoszczyk 2019-01-04 12:38:27 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/21/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniająca Uchwałe Nr XXV/280/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 29 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Związek Portów i Przystani Jachrowych- Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego Mariola Antoszczyk 2019-01-04 12:37:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Stepnicy na 2019 r. Mariola Antoszczyk 2019-01-04 12:33:41 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/20/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na 2019 r. Mariola Antoszczyk 2019-01-04 12:33:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Stepnicy na 2019 r. Mariola Antoszczyk 2019-01-04 12:30:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/18/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stepnicy na rok 2019 Mariola Antoszczyk 2019-01-04 12:29:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 111/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 grudnia 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2019-01-04 09:06:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2019-01-04 09:05:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 104/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 grudnia 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2019-01-04 09:04:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 103/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 listopada 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2019-01-04 09:02:48 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica informujące o wydanej w dniu 02.01.2019 r. decyzji umarzającej postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Anna Sawa 2019-01-04 08:44:52 dodanie dokumentu
INFORMACJA KOŁA ŁOWIECKIEGO "SZARAK" NT. INTERWENCYJNEGO POLOWANIA ZBIOROWEGO Mariola Antoszczyk 2019-01-02 14:19:36 edycja dokumentu
INFORMACJA KOŁA ŁOWIECKIEGO "SZARAK" NT. INTERWENCYJNEGO POLOWANIA ZBIOROWEGO Mariola Antoszczyk 2019-01-02 14:19:08 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Maciej Herman 2019-01-02 10:48:27 edycja dokumentu
Maciej Herman 2019-01-02 10:48:00 edycja dokumentu
Maciej Herman 2019-01-02 10:45:30 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 116/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Racimierz Mariola Antoszczyk 2019-01-02 09:25:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 115/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żarnowo Mariola Antoszczyk 2019-01-02 09:24:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 117/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Widzieńsko Mariola Antoszczyk 2019-01-02 09:23:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 118/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Budzień Mariola Antoszczyk 2019-01-02 09:23:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 119/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Łąka Mariola Antoszczyk 2019-01-02 09:21:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 120/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Żarnówko Mariola Antoszczyk 2019-01-02 09:21:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 121/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Zielonczyn Mariola Antoszczyk 2019-01-02 09:16:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 122/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stepnica Mariola Antoszczyk 2019-01-02 09:14:59 dodanie dokumentu
Zadania i kompetencje Maciej Herman 2019-01-02 08:49:02 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Maciej Herman 2019-01-02 08:48:34 edycja dokumentu
Maciej Herman 2019-01-02 08:47:59 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Maciej Herman 2019-01-02 08:47:02 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 124/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica Maciej Herman 2018-12-31 13:28:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 123/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica Maciej Herman 2018-12-31 13:26:35 dodanie dokumentu
Uchwała antysmogowa Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Anna Humieja 2018-12-31 12:51:45 dodanie dokumentu