Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Montaż opraw oświetleniowych drogowych LED na terenie Gminy Stepnica - ZWR Marlena Smolarek 2017-09-29 08:40:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie parterowej części budynku szkoły podstawowej w celu uzyskania dodatkowej powierzchni dydaktycznej, obręb geodezyjny Racimierz działka nr 334/2 Marlena Smolarek 2017-09-25 13:08:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy Daria Grądz 2017-09-22 13:31:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zjeżdżalni rekreacyjnej na działce nr 418.3, 418/4 położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica 1, gmina Stepnica oaz na działce nr 4/4 i 4/5 obręb geodezyjny Zalew Szczeciński, gmina Stepnica Monika Kotomska 2017-09-20 13:40:26 dodanie dokumentu
Dostawa opraw oświetleniowych ? drogowych LED Marlena Smolarek 2017-09-12 13:43:36 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia na działkach oznaczonych numerami ewid.: 417,418,419, 214 położonych w obrębie geodezyjnym Osina, gmina Osina Monika Kotomska 2017-09-12 13:40:46 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia na działkach oznaczonych numerami ewid.: 417,418,419, 214 położonych w obrębie geodezyjnym Osina, gmina Osina Monika Kotomska 2017-09-12 13:38:35 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki 41/5, obręb Kopice, gmina Stepnica Mirosława Nowak 2017-09-11 15:17:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. Modernizacji toru wodnego Szczecin-Świnoujście Marlena Smolarek 2017-09-11 14:02:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie parterowej części budynku szkoły , działka nr 334/2, obręb Racimierz, gmina Stepnica Monika Kotomska 2017-09-11 13:57:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Daria Grądz 2017-09-08 14:01:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dotyczące zebrania materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica - Czarnocin". Anna Sawa 2017-09-08 10:23:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dotyczące zebrania materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica - Czarnocin". Anna Sawa 2017-09-08 10:22:22 dodanie dokumentu
Petycja ws. programu "Wzorowa Łazienka" Maciej Herman 2017-09-06 15:16:25 dodanie dokumentu
Dostawa opraw oświetleniowych ? drogowych LED Marlena Smolarek 2017-09-06 11:44:20 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza nabór na stanowisko Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy Maciej Herman 2017-09-05 15:04:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia - ułożenie kabla oświetleniowego oraz posadowienie 2 lamp oświetleniowych na działkach oznaczonych numerami ewid.: 354, 361, 374 położonych w obrębie geodezyjnym Osina, gmina Osina Monika Kotomska 2017-09-05 12:58:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej mienie gminne. Daria Grądz 2017-09-04 14:01:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej mienie gminne. Daria Grądz 2017-09-04 13:48:29 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej mienie gminne. Daria Grądz 2017-09-04 12:24:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wznowienia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zjeżdżalni rekreacyjnej na działce nr 418.3, 418/4, 684/6 położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica 1, gmina Stepnica oaz na działce nr 4/4 i 4/5 obręb geodezyjny Zalew Szczeciński, gmina Stepnica Monika Kotomska 2017-08-31 15:01:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2017 Burmistrza Miasta i Gminy stepnica z dnia 29 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia inwenteryzacji zdawczo-odbiorczej na hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy Daria Grądz 2017-08-31 14:51:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Stepnica Daria Grądz 2017-08-31 07:52:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych zarządzanych przez Gminę Stepnica Marlena Smolarek 2017-08-30 15:25:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych zarządzanych przez Gminę Stepnica Marlena Smolarek 2017-08-30 15:25:24 dodanie dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli. Anna Sawa 2017-08-30 11:38:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Daria Grądz 2017-08-30 08:16:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Stepnica1 Daria Grądz 2017-08-30 08:15:29 usunięcie dokument
Czwarte badanie wody na kąpielisku 14.08.2017 r., ocena jakości wody 21.08.2017 r. Anna Sawa 2017-08-24 10:03:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wznowieniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 0,4kV i 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złącz kablowych 0,4kV, słupów elektroenergetycznych, obręb Gąsierzyno, dz.nr 501, 552/3, 552/5, 499/109. Monika Kotomska 2017-08-23 14:33:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2017 Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwenteryzacji zdawczo-odbiorczej na hali widowiskowo - sportowej w Stepnicy Daria Grądz 2017-08-23 10:08:15 dodanie dokumentu
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zamieszczeniu w Gazecie Goleniowskiej sprostowania dotyczącego informacji zawartych w programie "Interwencja" Marlena Smolarek 2017-08-21 14:23:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia - montaż linii energetycznej napowietrznej 0,4 kV oraz posadowienie 1 lampy na działkach oznaczonych numerami ewid.: 417, 418, 419, 214 położonych w obrębie geodezyjnym Osina, gmina Osina Monika Kotomska 2017-08-21 13:01:42 dodanie dokumentu
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Stepnicy w latach 2014-2018 Daria Grądz 2017-08-18 11:19:31 edycja dokumentu
Komisja ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w latach 2014-2018 Daria Grądz 2017-08-18 11:19:07 edycja dokumentu
Rada Miejska lata 2014-2018 Daria Grądz 2017-08-18 11:17:58 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia - ułożenie kabla oświetleniowego oraz posadowienie 2 lamp oświetleniowych na działkach oznaczonych numerami ewid.: 354, 361, 374 położonych w obrębie geodezyjnym Osina, gmina Osina Monika Kotomska 2017-08-18 09:08:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Maciej Herman 2017-08-16 10:29:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Maciej Herman 2017-08-16 10:27:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Maciej Herman 2017-08-14 15:21:44 dodanie dokumentu