Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Miłowo, szkoła poidelko 20.02.2017 Anna Sawa 2017-03-31 14:15:55 dodanie dokumentu
Miłowo SUW 13.03.2017 Anna Sawa 2017-03-31 14:15:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy oraz opłat za udostępnianie nieruchomości stanowiących przedmiot własności Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2017-03-31 12:51:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dotyczące sporządzenia projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla w/w projektu zarządzenia. Anna Sawa 2017-03-30 15:12:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwóch zbiorników cylindrycznych, membranowych do magazynowania wody pitnej na terenie stacji uzdatniania wody, gmina Stepnica, obręb Miłowo część działki 26/2 Monika Kotomska 2017-03-30 11:05:46 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i remoncie gazociągu DN 500 w rejonie Rezerwatu Olszanka , obręb geodezyjny Bogusławie, działki nr 16, 25, 20, 23,17,24/1, 18, 335/1, 337/1, 378, 500/2 Monika Kotomska 2017-03-30 11:03:50 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i remoncie gazociągu DN 500 w rejonie Rezerwatu Olszanka , obręb geodezyjny Bogusławie, działki nr 16, 25, 20, 23,17,24/1, 18, 335/1, 337/1, 378, 500/2 Monika Kotomska 2017-03-30 11:03:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie szlaku rowerowego na wałach przeciwpowodziowych, obręb geodezyjny Czarnocin, Żarnowo, Jarszewko, gmina Stepnica oraz obręb geodezyjny Skoszewo, gmina Wolin Monika Kotomska 2017-03-30 10:59:59 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie szlaku rowerowego na wałach przeciwpowodziowych, obręb geodezyjny Czarnocin, Żarnowo, Jarszewko, gmina Stepnica oraz obręb geodezyjny Skoszewo, gmina Wolin Monika Kotomska 2017-03-30 10:54:35 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach XVIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 29 marca 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-03-23 09:58:41 dodanie dokumentu
Zawiadomienie posiedzeniu Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 27 marca 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-03-23 09:55:54 edycja dokumentu
Zawiadomienia posiedzeniu Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 27 marca 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-03-23 09:55:05 edycja dokumentu
Zawiadomienia posiedzeniu Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 27 marca 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-03-23 09:54:01 dodanie dokumentu
Zawiadomienie posiedzeniu Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 27 marca 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-03-23 09:52:01 edycja dokumentu
Zawiadomienie posiedzeniu Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 27 marca 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-03-23 09:51:32 dodanie dokumentu
Dostawa autocysterny do transportu wody na potrzeby OSP w Stepnicy - UNIEWAŻNIONY Marlena Smolarek 2017-03-22 09:05:27 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 22 marca 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-03-17 12:38:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/183/ 17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres kolejnych 5 lat. Mariola Antoszczyk 2017-03-17 12:16:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/183/ 17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres kolejnych 5 lat. Mariola Antoszczyk 2017-03-17 12:15:58 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn90PE, na terenie działki 250.14 i 249, gmina Stepnica, obręb geodezyjny Stepnica 1 Monika Kotomska 2017-03-15 15:18:40 dodanie dokumentu
Plan zamówień na 2017 rok Marlena Smolarek 2017-03-10 13:22:06 dodanie dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2017-03-07 12:22:44 edycja dokumentu
Miłowo 27.02.2017 Anna Sawa 2017-03-07 11:18:49 dodanie dokumentu
Miłowo 20.02.2017 Anna Sawa 2017-03-07 11:18:26 dodanie dokumentu
Miłowo 27.02.2017 Anna Sawa 2017-03-07 11:17:47 usunięcie dokument
Miłowo 20.02.2017 Anna Sawa 2017-03-07 11:17:32 usunięcie dokument
Miłowo 27.02.2017 Anna Sawa 2017-03-07 11:16:58 dodanie dokumentu
Miłowo 20.02.2017 Anna Sawa 2017-03-07 11:16:33 dodanie dokumentu
Uchwała GKW w sprawie powołania OKW Mariola Kwiryng 2017-03-03 11:52:48 dodanie dokumentu
Rada Miejska lata 2014-2018 Mariola Kwiryng 2017-03-02 18:47:47 edycja dokumentu
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Mariola Kwiryng 2017-03-02 18:46:27 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i remoncie gazociągu DN 500 w rejonie Rezerwatu Olszanka , obręb geodezyjny Bogusławie, działki nr 16, 25, 20, 23,17,24/1, 18, 335/1, 337/1, 378, 500/2 Monika Kotomska 2017-03-02 15:12:32 dodanie dokumentu
Wystąpienie pokontrolne zadanie zlecone zwrot podatku akcyzowego Mariola Kwiryng 2017-03-01 12:01:42 dodanie dokumentu
Wystąpienie pokontrolne zadania "Pomoc dla repatrianta" Mariola Kwiryng 2017-03-01 12:00:27 dodanie dokumentu
Wystąpienie pokontrolne "Działanie systemów teleinformatycznych przy realizacji zadań zleconych" Mariola Kwiryng 2017-03-01 11:59:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Mariola Kwiryng 2017-03-01 11:09:44 usunięcie dokument
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Mariola Kwiryng 2017-03-01 11:08:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28.02.2017 r. o numerze i granicach obwodu głosowania, siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej... Maciej Herman 2017-03-01 10:30:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28.02.2017 r. o numerze i granicach obwodu głosowania, siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej... Maciej Herman 2017-03-01 10:29:51 usunięcie dokument
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 28.02.2017 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Stepnicy zarządzonych na dzień 02.04.2017 r. Maciej Herman 2017-03-01 10:29:19 dodanie dokumentu