Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarzadzenie Nr 7/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Mariola Antoszczyk 2018-03-13 13:11:05 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 3/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok Mariola Antoszczyk 2018-03-13 13:10:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza MIasta i Gminy Stepnica dot. wznowienia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 4 w leśnictwie Borowik, obręb Krokorzyce, gmina Stepnica, działki nr 74, 104, 103, 102/1, 101/3, 124/2, 123/3, 146, 145/5, 172/5, obręb Babigoszcz, gmina Przybiernów, działki nr 102/2, 101/1, 124/1, 123/1, 122/1, 145/3, 121/4 Daria Grądz 2018-03-12 13:15:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzedzie Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2018-03-12 10:21:25 dodanie dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2018-03-09 14:11:34 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepncia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej oświetleniowej 0,4kV na działce oznaczonej nr ewid. 23/2, położonej w obrębie geodezyjnym 11 Goleniów, gmina Goleniów Daria Grądz 2018-03-09 13:13:38 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 12 marca 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-03-09 12:17:24 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 12 marca 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-03-09 12:17:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbornika na wodę pitną, działka nr 12/3, obręb Budzień, gmina Stepnica Daria Grądz 2018-03-08 14:38:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami i przyłączem do działki nr 395/3 oraz sieci wodociągowej wraz z węzłem hydrantowym i przyłączem wodnym do działki nr 395/3, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica. Daria Grądz 2018-03-08 14:35:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stepnica na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025". Anna Sawa 2018-03-08 12:05:37 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stepnica na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025". Anna Sawa 2018-03-08 12:05:14 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydanej decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 4 w leśnictwie Borowik o długości ok 2 700 mb o nawierzchni tłuczniowej". Anna Sawa 2018-03-08 12:03:48 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stepnica na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025". Anna Sawa 2018-03-08 12:03:20 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stepnica na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025". Anna Sawa 2018-03-08 12:02:50 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydanej decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: ?Budowa drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 4 w leśnictwie Borowik o długości ok 2 700 mb o nawierzchni tłuczniowej?. Anna Sawa 2018-03-05 14:55:35 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydanej decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 4 w leśnictwie Borowik o długości ok 2 700 mb o nawierzchni tłuczniowej". Anna Sawa 2018-03-05 14:55:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wznowienia postępowania administracyjnego dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączeniem, działka nr 40, 41/17, 41/6, 41/7, obręb Kopice, gmina Stepnica Daria Grądz 2018-03-05 10:58:15 dodanie dokumentu
Zamawiający Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy - Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy Marlena Smolarek 2018-03-01 10:01:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy Maciej Herman 2018-02-27 13:28:04 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy Maciej Herman 2018-02-27 13:25:44 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Maciej Herman 2018-02-27 13:22:17 dodanie dokumentu
Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 Maciej Herman 2018-02-26 15:12:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza dot.wszczęcia postępowania w sprawie ULICP dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do stacji redukcyjno-pomiarowej, działki nr 122/4 i 122/6 obręb Nad Gowienicą, gmina Stepnica. Monika Kotomska 2018-02-26 11:44:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza dot. wszczęcia postępowania w sprawie ULICP dla inwestycji polegającej na budowie elektromagnetycznych linii kablowych 15kV, działki nr 7/1, 7/3, 11/4, obręb Stepnica, gmina Stepnica Monika Kotomska 2018-02-26 11:23:37 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie siei energetycznej oświetleniowej 0,4kV ( posadowienie szafki, lampy oraz ułożenie kabla) na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 214/5, 214/10, 722/1, obręb geodezyjny Miękowo , gmina Goleniów. Monika Kotomska 2018-02-23 11:50:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ośrodka specjalistyczno-rehabilitacyjnego i przychodni specjalistyczno-rehabilitacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, działka nr 441/2, obręb geodezyjny Stepnica-1, gmina Stepnica Monika Kotomska 2018-02-23 10:33:35 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ośrodka specjalistyczno-rehabilitacyjnego i przychodni specjalistyczno-rehabilitacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, działka nr 441/2, obręb geodezyjny Stepnica-1, gmina Stepnica Monika Kotomska 2018-02-23 10:32:59 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ośrodka specjalistyczno-rehabilitacyjnego i przychodni specjalistyczno-rehabilitacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, działka nr 441/2, obręb geodezyjny Stepnica-1, gmina Stepnica Monika Kotomska 2018-02-23 10:27:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy Maciej Herman 2018-02-22 13:26:05 dodanie dokumentu
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica. Anna Sawa 2018-02-22 12:36:17 usunięcie dokument
Zamawiający Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy - Budowa stałego zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy Marlena Smolarek 2018-02-22 09:05:11 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Stron w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica". Anna Sawa 2018-02-21 15:06:57 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Stron w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica". Anna Sawa 2018-02-21 15:04:35 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Stron w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica". Anna Sawa 2018-02-21 15:03:46 dodanie dokumentu
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Maciej Herman 2018-02-21 11:26:18 edycja dokumentu
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Maciej Herman 2018-02-21 11:24:31 edycja dokumentu
Miłowo, Widzieńsko, Łąka, Budzień 19.02.2018 r. Anna Sawa 2018-02-20 14:40:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym Daria Grądz 2018-02-20 12:28:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Rewitalizacji Gminy Stepnica Maciej Herman 2018-02-19 09:37:48 dodanie dokumentu