Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XVII/181/ 17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy Stepnica. Mariola Antoszczyk 2017-02-22 13:56:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/181/ 17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy Stepnica. Mariola Antoszczyk 2017-02-22 13:53:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2017-02-22 10:22:02 dodanie dokumentu
Protokół Nr XVI/16 z obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r. Mariola Antoszczyk 2017-02-22 09:34:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela w celu ochrony lokalu obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Racimierzu Mariola Antoszczyk 2017-02-21 14:31:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Stepnica Mariola Antoszczyk 2017-02-21 14:29:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/183/ 17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres kolejnych 5 lat. Mariola Antoszczyk 2017-02-21 14:20:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/180/ 17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez gminę Stepnic Mariola Antoszczyk 2017-02-21 14:19:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/181/ 17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy Stepnica. Mariola Antoszczyk 2017-02-21 14:18:48 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/182/ 17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/128/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2017-02-21 14:18:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/181/ 17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy Stepnica. Mariola Antoszczyk 2017-02-21 14:17:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/180/ 17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez gminę Stepnic Mariola Antoszczyk 2017-02-21 14:17:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/179/ 17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego Mariola Antoszczyk 2017-02-21 14:16:41 dodanie dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2017-02-21 11:41:41 edycja dokumentu
Miłowo, Widzieńsko, Łąka, Budzień 16.02.2017 r. Anna Sawa 2017-02-20 10:16:33 dodanie dokumentu
Wykonanie usługi zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Stepnica oraz zarzadzanie i utrzymanie przekazanych wykonawcy w dzierżawę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - Z W R Marlena Smolarek 2017-02-17 13:15:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych na obszarze Gminy Stepnica w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Stepnicy zarządzonych na dzień 2 kwietnia 2017 r. Mariola Kwiryng 2017-02-16 11:36:45 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych na obszarze Gminy Stepnica w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Stepnicy zarządzonych na dzień 2 kwietnia 2017 r. Mariola Kwiryng 2017-02-16 11:36:31 dodanie dokumentu
Dostawa autocysterny do transportu wody na potrzeby OSP w Stepnicy UNIEWAŻNIONY 2 Marlena Smolarek 2017-02-16 11:01:14 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji d Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 15 lutego 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-02-16 10:48:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-02-16 09:49:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-02-16 09:48:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-02-16 09:47:56 dodanie dokumentu
Wykonanie usługi zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Stepnica oraz zarzadzanie i utrzymanie przekazanych wykonawcy w dzierżawę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Marlena Smolarek 2017-02-15 08:57:07 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach XVII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 17 lutego 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-02-09 12:39:15 edycja dokumentu
Zawiadomienie o obradach XVII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 17 lutego 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-02-09 12:38:49 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji d Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 15 lutego 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-02-09 12:36:16 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji d Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 15 lutego 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-02-09 12:35:48 dodanie dokumentu
Komisja ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w latach 2014-2018 Mariola Kwiryng 2017-02-07 10:08:07 edycja dokumentu
Rada Miejska lata 2014-2018 Mariola Kwiryng 2017-02-07 10:07:01 edycja dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie składu, siedziby i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy Mariola Kwiryng 2017-02-07 10:02:23 edycja dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie składu, siedziby i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy Mariola Kwiryng 2017-02-06 19:02:01 dodanie dokumentu
Zgłoszenie listy kandydatów - dokumenty Mariola Kwiryng 2017-02-06 18:59:50 edycja dokumentu
Zgłoszenie listy kandydatów - dokumenty Mariola Kwiryng 2017-02-06 18:59:33 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy Mariola Kwiryng 2017-02-06 12:22:25 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 stycznia 2017 roku o okręgu wyborczym, jego granicy, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Stepnicy zarządzonych na dzień 2 kwietnia 2017 r Mariola Kwiryng 2017-02-05 19:32:11 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy Mariola Kwiryng 2017-02-01 14:20:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego Marlena Smolarek 2017-01-31 10:32:01 edycja dokumentu
Dostawa autocysterny do transportu wody na potrzeby OSP w Stepnicy - UNIEWAŻNIONY Marlena Smolarek 2017-01-30 09:23:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Maciej Herman 2017-01-30 09:03:28 dodanie dokumentu