Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzrnie Nr 40/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-05-15 09:13:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CLXXIX.348.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 maja 2018 r w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Stepnica za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Mariola Antoszczyk 2018-05-14 15:07:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CLXXIX.347.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 maja 2018 r w sprawie uchylenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Stepnica za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Mariola Antoszczyk 2018-05-14 15:07:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr CLXXIX.347.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 maja 2018 r w sprawie uchylenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Stepnica za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Mariola Antoszczyk 2018-05-14 15:06:37 dodanie dokumentu
Uchwała NR CLXXIX.348.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 maja 2018 r w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budzetu Gminy Stepnica za 2017 rok wraz z informacja o stanie mienia komunalnego Mariola Antoszczyk 2018-05-14 15:00:02 dodanie dokumentu
Uchwała NR CLXXIX.347.2018 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie uchylenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stepnica za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Mariola Antoszczyk 2018-05-14 14:54:30 dodanie dokumentu
UCHWAŁA Nr CLXXIX.347.2018 SKLADU ORZEKAJĄCEGO REGONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE Z DNIA 11 MAJA 2018 R. W SPRAWIE UCHYLENIA OPINII O SPRAWOZDANIU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STEPNICAZA 2017 R. WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ UCHWAŁA Nr CLXXIX.348.2018 SKLADU ORZEKAJĄCEGO REGONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE Z DNIA 11 MAJA 2018 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII O SPRAWOZDANIU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STEPNICAZA 2017 R. WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Mariola Antoszczyk 2018-05-14 14:47:34 usunięcie dokument
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z prognozami oddziaływania na środowisko Daria Grądz 2018-05-14 14:46:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Stepnica na lata 2016-2019 w zakresie zwiększenia dostępności do badań przesiewowych i profilaktycznych w grupie tzw. chorób cywilizacyjnych pn. "Organizowanie i współorganizowanie badań przesiewowych ukierunkowanych na choroby XXI wieku w Gminie Stepnica". Maciej Herman 2018-05-14 13:17:35 edycja dokumentu
UCHWAŁA Nr CLXXIX.347.2018 SKLADU ORZEKAJĄCEGO REGONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE Z DNIA 11 MAJA 2018 R. W SPRAWIE UCHYLENIA OPINII O SPRAWOZDANIU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STEPNICAZA 2017 R. WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ UCHWAŁA Nr CLXXIX.348.2018 SKLADU ORZEKAJĄCEGO REGONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE Z DNIA 11 MAJA 2018 R. W SPRAWIE WYRAŻENIA OPINII O SPRAWOZDANIU WYKONANIA BUDŻETU GMINY STEPNICAZA 2017 R. WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Mariola Antoszczyk 2018-05-11 14:38:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr CLVII.307.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2018 w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Mariola Antoszczyk 2018-05-11 14:29:26 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 429/4 obręb geodezyjny Stepnica-1, miasto Stepnica Anna Humieja 2018-05-11 14:27:44 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 22/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-05-11 14:05:29 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gminnej dz. nr 365/3, położonej w miejscowości Stepnica Daria Grądz 2018-05-11 13:32:38 dodanie dokumentu
Wojcianiec Beata Mariola Antoszczyk 2018-05-10 12:39:32 dodanie dokumentu
Stocka Beata Mariola Antoszczyk 2018-05-10 12:38:43 dodanie dokumentu
Smolarek Marlena Mariola Antoszczyk 2018-05-10 12:38:14 dodanie dokumentu
Rzymczyk Stanisława Mariola Antoszczyk 2018-05-10 12:36:52 dodanie dokumentu
Rogalska Beata Mariola Antoszczyk 2018-05-10 12:35:44 dodanie dokumentu
Pracka Anna Mariola Antoszczyk 2018-05-10 12:34:59 dodanie dokumentu
Nowak Mirosława Mariola Antoszczyk 2018-05-10 12:34:28 dodanie dokumentu
Ławicka Magdalena Mariola Antoszczyk 2018-05-10 12:33:45 dodanie dokumentu
Kwiryng Mariola Mariola Antoszczyk 2018-05-10 12:32:55 dodanie dokumentu
Kleszcz Barbara Mariola Antoszczyk 2018-05-10 12:32:36 dodanie dokumentu
Jędrzejewska Jolanta Mariola Antoszczyk 2018-05-10 12:32:15 dodanie dokumentu
Jagła Anna Mariola Antoszczyk 2018-05-10 12:31:03 dodanie dokumentu
Humieja Anna Mariola Antoszczyk 2018-05-10 12:30:44 dodanie dokumentu
Gruszczyński Jarosław Mariola Antoszczyk 2018-05-10 12:30:00 dodanie dokumentu
Gałan Małgorzata Mariola Antoszczyk 2018-05-10 12:29:34 dodanie dokumentu
Cyniak Agnieszka Mariola Antoszczyk 2018-05-10 12:28:46 dodanie dokumentu
Adamowska Alina Mariola Antoszczyk 2018-05-10 12:28:12 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe "Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w postaci koszulek z krótkim rekawem na potrzeby realizacji projektu "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen" Marlena Smolarek 2018-05-09 14:32:26 dodanie dokumentu
Sprawozdanie finansowe Gminy Stepnica za 2017 r. Mariola Antoszczyk 2018-05-09 13:57:35 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 15 maja 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-05-09 12:45:26 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 15 maja 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-05-08 11:48:12 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Maciej Herman 2018-05-07 14:44:55 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 43/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2018-05-07 14:27:06 dodanie dokumentu
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Maciej Herman 2018-05-07 13:48:40 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe pn. "Usługa transportowa na dowóz i odwóz uczniów i ich opiekunów na zawody sportowe oraz dowóz i odwóz uczestników konferencji podsumowującej na potrzeby realizacji projektu "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gusunde Kinder In gesunden Kommunen" Anna Humieja 2018-04-30 14:31:34 dodanie dokumentu
Analiza roczna stanu systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stepnica za rok 2017. Maciej Herman 2018-04-30 12:14:46 edycja dokumentu