Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OBWIESZCZENIE GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W STEPNICY z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Stepnicy, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Herman 2018-09-18 15:19:08 dodanie dokumentu
Statut Gminy Stepnica projekt Mariola Kwiryng 2018-09-17 21:48:27 edycja dokumentu
Statut Gminy Stepnica projekt Mariola Kwiryng 2018-09-17 21:38:54 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 1430/08/2018 z dnia 20.08.2018 r. Anna Sawa 2018-09-17 09:17:17 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 1429/08/2018 z dnia 20.08.2018 r. Anna Sawa 2018-09-17 09:16:36 dodanie dokumentu
Uchwała nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Herman 2018-09-14 09:03:00 dodanie dokumentu
Uchwała nr 1/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Herman 2018-09-14 09:01:34 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie składu, siedziby i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy Maciej Herman 2018-09-13 15:21:39 edycja dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie składu, siedziby i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy Maciej Herman 2018-09-13 15:21:25 usunięcie załacznika
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie składu, siedziby i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy Maciej Herman 2018-09-13 15:04:07 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Herman 2018-09-13 08:55:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE RC 110 o długości ok. 290mb, PE RC 160 o długości ok. 35mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 o długości ok. 25mb wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC 90 o łącznej długości ok 260mb, działki nr 131/14 i 337, obręb geodezyjny Stepnica-1, Gmina Stepnica Marlena Smolarek 2018-09-12 14:11:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiające o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie projektu Uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok Daria Grądz 2018-09-10 13:16:38 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 25 września 2018r. Mariola Antoszczyk 2018-09-07 11:46:03 dodanie dokumentu
Przygotowanie, dowóz własnym środkiem transportu i podanie posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej im. K. Maciejewicza w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej im. J. Twardowskiego w Racimierzu w związku z realizacją projektu pn. ?W drodze do sukcesu? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla SOM ) Marlena Smolarek 2018-09-06 10:35:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 września 2018 r w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2018-09-05 14:26:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 września 2018 r w sprawie odwołania zakazu podlewania wodą pochodzaca z gminnych urządzeń wodociągowych Mariola Antoszczyk 2018-09-04 15:16:30 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. nr 345/1, obręb Racimierz Daria Grądz 2018-09-04 15:00:06 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 657/2, obręb Racimierz Daria Grądz 2018-09-04 14:59:46 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/11, obręb Kopice Daria Grądz 2018-09-04 14:59:27 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/6, obręb Kopice Daria Grądz 2018-09-04 14:59:15 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/5, obręb Kopice Daria Grądz 2018-09-04 14:59:03 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/3, obręb Kopice Daria Grądz 2018-09-04 14:58:49 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/3, obręb Kopice Daria Grądz 2018-09-04 14:58:26 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/2, obręb Kopice Daria Grądz 2018-09-04 14:58:11 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 37, obręb Jarszewko Daria Grądz 2018-09-04 14:58:00 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/2, obręb Kopice Daria Grądz 2018-09-04 14:56:31 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/3, obręb Kopice Daria Grądz 2018-09-04 14:55:24 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/5, obręb Kopice Daria Grądz 2018-09-04 14:54:35 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/6, obręb Kopice Daria Grądz 2018-09-04 14:53:57 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. nr 345/1, obręb Racimierz Daria Grądz 2018-09-04 14:53:02 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 657/2, obręb Racimierz Daria Grądz 2018-09-04 14:52:50 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/11, obręb Kopice Daria Grądz 2018-09-04 14:52:39 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/11, obręb Kopice Daria Grądz 2018-09-04 14:52:27 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 657/2, obręb Racimierz Daria Grądz 2018-09-04 14:51:31 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. nr 345/1, obręb Racimierz Daria Grądz 2018-09-04 14:50:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 79/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 września 2018 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości gminnej, z dotychczasowym dzierżawcą w trybie bezprzetargowym Daria Grądz 2018-09-04 14:40:39 dodanie dokumentu
Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku Marcin Sokoliński 2018-09-04 10:07:04 edycja dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2018-09-04 09:52:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-09-04 08:23:59 dodanie dokumentu