Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia , o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" ( Dz. U. z 2016r.poz. 1860) Mariola Antoszczyk 2017-10-16 14:08:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji zmieniającej decyzję nr 7/2017 z dnia 11.09.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia na działkach oznaczonych numerami ewid.: 417,418,419, 214 położonych w obrębie geodezyjnym Osina, gmina Osina Monika Kotomska 2017-10-12 14:23:04 dodanie dokumentu
UPROSZCZONA oferta realizacji zadania publicznego Maciej Herman 2017-10-12 08:44:43 dodanie dokumentu
Konsultacje - aktualizacja Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018. Maciej Herman 2017-10-12 08:21:35 dodanie dokumentu
Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Stepnica - UNIEWAŻNIONY Marlena Smolarek 2017-10-10 14:15:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przystapienia do zmiany udziału własności nieruchomości gminnej Mariola Antoszczyk 2017-10-10 11:49:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Stepnica Mariola Antoszczyk 2017-10-06 09:48:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 wrzesnia 2017 r. w sprawie powołania Dyrektora Osrodka Kultury w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2017-10-06 09:45:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji zmieniającej decyzję nr 6/2017 z dnia 31.08.2017r., znak:AOŚ.6733.8.4.2017.MK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia - ułożenie kabla oświetleniowego oraz posadowienie 2 lamp oświetleniowych na działkach oznaczonych numerami ewid.: 354, 361, 374 położonych w obrębie geodezyjnym Osina, gmina Osina Monika Kotomska 2017-10-05 14:59:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 0,4kV i 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złącz kablowych 0,4kV, słupów elektroenergetycznych, obręb Gąsierzyno, dz.nr 501, 552/5, 499/109. Monika Kotomska 2017-10-05 14:49:19 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 0,4kV i 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złącz kablowych 0,4kV, słupów elektroenergetycznych, obręb Gąsierzyno, dz.nr 501, 552/5, 499/109. Monika Kotomska 2017-10-05 14:46:56 dodanie dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2017-10-05 08:31:17 edycja dokumentu
UNIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W STEPNICY Maciej Herman 2017-10-04 15:19:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnej na okres 3 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Mariola Antoszczyk 2017-10-03 15:16:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zjeżdżalni rekreacyjnej na działce nr 418.3, 418/4 położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica 1, gmina Stepnica oaz na działce nr 4/4 i 4/5 obręb geodezyjny Zalew Szczeciński, gmina Stepnica Monika Kotomska 2017-10-03 13:07:43 dodanie dokumentu
Dostawa opraw oświetleniowych ? drogowych LED Marlena Smolarek 2017-10-03 12:39:28 usunięcie załacznika
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stepnica za I półrocze 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-10-03 11:27:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Daria Grądz 2017-10-02 13:19:58 dodanie dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew. Anna Sawa 2017-09-29 08:53:23 dodanie dokumentu
Montaż opraw oświetleniowych drogowych LED na terenie Gminy Stepnica - ZWR Marlena Smolarek 2017-09-29 08:40:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie parterowej części budynku szkoły podstawowej w celu uzyskania dodatkowej powierzchni dydaktycznej, obręb geodezyjny Racimierz działka nr 334/2 Marlena Smolarek 2017-09-25 13:08:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy Daria Grądz 2017-09-22 13:31:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zjeżdżalni rekreacyjnej na działce nr 418.3, 418/4 położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica 1, gmina Stepnica oaz na działce nr 4/4 i 4/5 obręb geodezyjny Zalew Szczeciński, gmina Stepnica Monika Kotomska 2017-09-20 13:40:26 dodanie dokumentu
Dostawa opraw oświetleniowych ? drogowych LED Marlena Smolarek 2017-09-12 13:43:36 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia na działkach oznaczonych numerami ewid.: 417,418,419, 214 położonych w obrębie geodezyjnym Osina, gmina Osina Monika Kotomska 2017-09-12 13:40:46 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia na działkach oznaczonych numerami ewid.: 417,418,419, 214 położonych w obrębie geodezyjnym Osina, gmina Osina Monika Kotomska 2017-09-12 13:38:35 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki 41/5, obręb Kopice, gmina Stepnica Mirosława Nowak 2017-09-11 15:17:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. Modernizacji toru wodnego Szczecin-Świnoujście Marlena Smolarek 2017-09-11 14:02:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie parterowej części budynku szkoły , działka nr 334/2, obręb Racimierz, gmina Stepnica Monika Kotomska 2017-09-11 13:57:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Daria Grądz 2017-09-08 14:01:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dotyczące zebrania materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica - Czarnocin". Anna Sawa 2017-09-08 10:23:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dotyczące zebrania materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica - Czarnocin". Anna Sawa 2017-09-08 10:22:22 dodanie dokumentu
Petycja ws. programu "Wzorowa Łazienka" Maciej Herman 2017-09-06 15:16:25 dodanie dokumentu
Dostawa opraw oświetleniowych ? drogowych LED Marlena Smolarek 2017-09-06 11:44:20 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza nabór na stanowisko Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy Maciej Herman 2017-09-05 15:04:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia - ułożenie kabla oświetleniowego oraz posadowienie 2 lamp oświetleniowych na działkach oznaczonych numerami ewid.: 354, 361, 374 położonych w obrębie geodezyjnym Osina, gmina Osina Monika Kotomska 2017-09-05 12:58:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej mienie gminne. Daria Grądz 2017-09-04 14:01:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej mienie gminne. Daria Grądz 2017-09-04 13:48:29 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 września 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości stanowiącej mienie gminne. Daria Grądz 2017-09-04 12:24:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wznowienia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zjeżdżalni rekreacyjnej na działce nr 418.3, 418/4, 684/6 położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica 1, gmina Stepnica oaz na działce nr 4/4 i 4/5 obręb geodezyjny Zalew Szczeciński, gmina Stepnica Monika Kotomska 2017-08-31 15:01:30 dodanie dokumentu