Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ogłoszenie Anna Jagła 2018-01-09 14:40:12 usunięcie dokument
wniosek o zwrot podatku akcyzowego Anna Jagła 2018-01-09 14:40:09 edycja dokumentu
oświadczenie o stanie majątkowym Anna Jagła 2018-01-09 14:36:02 dodanie dokumentu
wniosek o umorzenie zaległości podatkowych Anna Jagła 2018-01-09 14:34:02 dodanie dokumentu
wniosek o rozłożenie na raty zaległości podatkowych Anna Jagła 2018-01-09 14:33:27 dodanie dokumentu
wniosek o odroczenie terminu płatności Anna Jagła 2018-01-09 14:32:48 dodanie dokumentu
wniosek o zwrot nadpłaty Anna Jagła 2018-01-09 14:32:08 dodanie dokumentu
wniosek o wydanie zaświadczenia Anna Jagła 2018-01-09 14:31:42 dodanie dokumentu
ogłoszenie Anna Jagła 2018-01-09 14:29:51 dodanie dokumentu
wniosek o zwrot podatku akcyzowego Anna Jagła 2018-01-09 14:28:55 dodanie dokumentu
uchwała nr VIII/80/15 ws. wzoru deklaracji Anna Jagła 2018-01-09 14:27:31 edycja dokumentu
uchwała nr VIII/84/15 ws.stawki opłaty od posiadania psów Anna Jagła 2018-01-09 14:27:02 edycja dokumentu
ogłoszenie Anna Jagła 2018-01-09 14:26:28 usunięcie dokument
ogłoszenie Anna Jagła 2018-01-09 14:25:48 dodanie dokumentu
uchwała nr XXI/221/17 ws. opłaty targowej Anna Jagła 2018-01-09 14:23:11 dodanie dokumentu
oświadczenie o niepodleganiu opłacie od posiadania psów Anna Jagła 2018-01-09 14:20:23 dodanie dokumentu
zgłoszenie nabycia/utraty psa Anna Jagła 2018-01-09 14:19:27 dodanie dokumentu
uchwała nr XXI/220/17 ws. stawki opłaty za posiadanie psów Anna Jagła 2018-01-09 14:18:46 dodanie dokumentu
uchwała nr VIII/80/15 ws. wzoru deklaracji Anna Jagła 2018-01-09 14:14:16 dodanie dokumentu
uchwała nr IV/40/15 ws. zakresu świadczenia usług Anna Jagła 2018-01-09 14:13:04 dodanie dokumentu
uchwała nr IV/39/15 ws. wysokości stawki Anna Jagła 2018-01-09 14:12:24 dodanie dokumentu
deklaracja o wysokości opłaty za gospo. odpadami komunalnymi Anna Jagła 2018-01-09 14:11:26 dodanie dokumentu
załącznik DT-1A Anna Jagła 2018-01-09 14:08:46 dodanie dokumentu
deklaracja DT-1 Anna Jagła 2018-01-09 14:08:10 dodanie dokumentu
uchwała nr XXI/219/17 ws. stawek podatku do śr.transportowych Anna Jagła 2018-01-09 14:07:42 dodanie dokumentu
załącznik ZL-1B Anna Jagła 2018-01-09 14:04:45 dodanie dokumentu
załącznik ZL-1A Anna Jagła 2018-01-09 14:02:43 dodanie dokumentu
deklaracja DL-1 Anna Jagła 2018-01-09 14:02:13 dodanie dokumentu
informacja IN-1 Anna Jagła 2018-01-09 14:01:47 dodanie dokumentu
obwieszczenie GUS ws. stawki podatku leśnego Anna Jagła 2018-01-09 13:56:55 dodanie dokumentu
wniosek o zwolnienie z podatku rolnego Anna Jagła 2018-01-09 13:53:02 dodanie dokumentu
przeliczniki powierzchni użytków rolnych Anna Jagła 2018-01-09 13:51:55 dodanie dokumentu
obwieszczenie GUS ws. stawki podatku rolnego Anna Jagła 2018-01-09 13:49:37 dodanie dokumentu
załącznik ZR-1B Anna Jagła 2018-01-09 13:48:36 dodanie dokumentu
załącznik ZR-1A Anna Jagła 2018-01-09 13:48:08 dodanie dokumentu
deklaracja DR-1 Anna Jagła 2018-01-09 13:47:42 dodanie dokumentu
informacja IN-1 Anna Jagła 2018-01-09 13:47:16 dodanie dokumentu
uchwała nr XXI/218/17 ws. stawek podatku od nieruchomości Anna Jagła 2018-01-09 13:44:50 dodanie dokumentu
załącznik ZN-1B Anna Jagła 2018-01-09 13:43:43 dodanie dokumentu
załącznik ZN-1A Anna Jagła 2018-01-09 13:43:10 dodanie dokumentu