Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XV/157/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stepnica na 2017 r. Mariola Antoszczyk 2016-11-29 14:17:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/156/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 23 listopada 2016 r w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2016-11-29 14:15:01 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny Mariola Kwiryng 2016-11-29 14:14:21 edycja dokumentu
Zarzadzenie Nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny Mariola Kwiryng 2016-11-29 14:13:47 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XV/155/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 23 listopada 2016 r w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2016-11-29 13:48:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/154/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 23 listopada 2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica dla potrzeb przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 relacji Goleniów - Police Mariola Antoszczyk 2016-11-29 13:40:58 dodanie dokumentu
ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r. pn. ?Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie? Maciej Herman 2016-11-29 12:20:53 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 76/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r. pn. ?Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie? Maciej Herman 2016-11-29 12:19:35 dodanie dokumentu
Budzień 11.08.2016 Mariola Kwiryng 2016-11-29 11:54:55 edycja dokumentu
Rada Miejska lata 2014-2018 Mariola Kwiryng 2016-11-29 11:43:07 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego 250/11, Stepnica-1, miasto Stepnica Mirosława Nowak 2016-11-29 10:09:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego 250/11, Stepnica-1, miasto Stepnica Mirosława Nowak 2016-11-29 10:08:10 dodanie dokumentu
STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIASTA I GMINY Mariola Kwiryng 2016-11-29 10:07:56 edycja dokumentu
Mariola Kwiryng 2016-11-29 10:06:46 edycja dokumentu
ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r. pn. ?Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie? Maciej Herman 2016-11-28 14:32:42 dodanie dokumentu
Miłowo, Widzieńsko, Łąka, Budzień 18.01.2016 r. Anna Sawa 2016-11-28 11:16:50 edycja dokumentu
Stepnica 14.04.2016 Anna Sawa 2016-11-28 11:15:12 edycja dokumentu
Miłowo 17.04.2016 Anna Sawa 2016-11-28 11:13:18 edycja dokumentu
Miłowo 16.06.2016 Anna Sawa 2016-11-28 11:12:44 edycja dokumentu
Budzień 01.08.2016 Anna Sawa 2016-11-28 11:12:06 edycja dokumentu
Budzień 11.08.2016 Anna Sawa 2016-11-28 11:11:21 edycja dokumentu
Łąka 22.08.2016 Anna Sawa 2016-11-28 11:10:39 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 98, obreb Racimierz, gmina Stepnica Mirosława Nowak 2016-11-28 10:31:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci gminnej dz. nr 98, obręb Racimierz, gmina Stepnica Mirosława Nowak 2016-11-28 10:29:18 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 73/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Mariola Antoszczyk 2016-11-25 14:23:33 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny Mariola Antoszczyk 2016-11-25 14:21:14 dodanie dokumentu
2016 rok Mariola Kwiryng 2016-11-24 14:36:42 edycja dokumentu
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Mariola Kwiryng 2016-11-24 14:08:33 edycja dokumentu
Miłowo, Widzieńsko, Łąka, Budzień 18.01.2016 r. Mariola Kwiryng 2016-11-24 14:08:22 edycja dokumentu
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 19.08.2016 r. Mariola Kwiryng 2016-11-24 14:08:00 edycja dokumentu
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Mariola Kwiryng 2016-11-24 14:07:20 edycja dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody na kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim Mariola Kwiryng 2016-11-24 14:05:44 edycja dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody na kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim Mariola Kwiryng 2016-11-24 14:05:26 edycja dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody na kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim Mariola Kwiryng 2016-11-24 14:04:43 edycja dokumentu
Protokół Nr XIV/16 z obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 września 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-11-24 11:38:07 edycja dokumentu
Protokół Nr XIV/16 z obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 września 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-11-24 11:37:50 dodanie dokumentu
Protokół Nr XIII/16 z obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 4 sierpnia2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-11-24 11:36:51 edycja dokumentu
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz jednostek organizacyjnych Gminy i cmentarzy z terenu Gminy Stepnica oraz PSZOK - unieważniony Marlena Smolarek 2016-11-23 11:44:34 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 74/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia zastepczych miejsc szpitalnych, stanowiacych uzupełnienie łózkowej bazy szpitalnej w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrozenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Mariola Antoszczyk 2016-11-21 13:58:22 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach XV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 23 listopada 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-11-21 09:26:34 edycja dokumentu