Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie o obradach XV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 23 listopada 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-11-09 10:58:54 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 18 listopada 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-11-09 10:55:22 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 18 listopada 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-11-09 10:53:01 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 67/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia posępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego Mariola Antoszczyk 2016-11-09 09:17:25 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 68/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu budżetu Gminy Stepnica na rok 2017 Mariola Antoszczyk 2016-11-09 09:15:22 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 68/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu budżetu Gminy Stepnica na rok 2017 Mariola Antoszczyk 2016-11-09 09:14:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji 7/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stałego zadaszenia istniejącej estrady terenowej na działce nr 418/6 obręb Stepnica 1, gm. Stepnica Monika Kotomska 2016-11-03 13:44:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o sporządzeniu projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniających zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Anna Sawa 2016-11-02 09:51:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 paździenika 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowym, nieruchomości lokalowej stanowiącej mienie gminne Mariola Antoszczyk 2016-10-31 14:02:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej Mariola Antoszczyk 2016-10-26 13:31:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogloszenia konkursu plastycznego pod nazwą "Rodzina bez przemocy" Mariola Antoszczyk 2016-10-26 12:56:32 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (dz. nr 250/11, o. Stepnica-1, gmina Stepnica). Mirosława Nowak 2016-10-26 09:49:59 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (dz. nr 250/11, o. Stepnica-1, gmina Stepnica). Mirosława Nowak 2016-10-26 09:49:27 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (dz. nr 250/11, o. Stepnica-1, gmina Stepnica). Mirosława Nowak 2016-10-26 09:47:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (dz. nr 98, o. Racimierz, g. Stepnica). Mirosława Nowak 2016-10-26 09:46:46 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej (dz. nr 250/11, o. Stepnica-1, gmina Stepnica). Mirosława Nowak 2016-10-26 09:45:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (dz. nr 98, o. Racimierz, g. Stepnica). Mirosława Nowak 2016-10-26 09:10:17 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej (dz. nr 98, o. Racimierz, g. Stepnica). Mirosława Nowak 2016-10-26 09:09:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, parterowych z użytkowym poddaszem". Anna Sawa 2016-10-24 14:57:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, parterowych z użytkowym poddaszem". Anna Sawa 2016-10-24 14:57:07 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie 12 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wolnostojących, parterowych z użytkowym poddaszem". Anna Sawa 2016-10-24 14:56:05 dodanie dokumentu
Sprawozdanie NDS za III kwartał 2016 r. Maciej Herman 2016-10-24 08:29:12 usunięcie dokument
Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie za rok 2016 Maciej Herman 2016-10-24 08:28:37 edycja dokumentu
Sprawozdanie NDS za III kwartał 2016 r. Maciej Herman 2016-10-24 08:26:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o zebraniu materiałów w celu wydania decyzji o zmianie decyzji 7/2016 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stałego zadaszenia istniejącej estrady terenowej na terenie działki nr 418/6 z obrębu Stepnica 1, gm. Stepnica. Monika Kotomska 2016-10-21 13:57:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Mariola Antoszczyk 2016-10-21 11:47:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Mariola Antoszczyk 2016-10-21 11:46:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 października 2016 r. w sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2016-10-21 09:02:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 października 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru oświadczenia o wysokości dochodu przypadajacego na jedna osobę oraz o liczbie członków rodziny uprawnionych do zamieszkiwania z wnioskującymi o przydział lokalu wchodzacego w skład zasobu Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2016-10-20 14:36:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wydzielenia w mieszkaniowym zasobie gminy lokali socjalnych Mariola Antoszczyk 2016-10-20 14:31:31 dodanie dokumentu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją istniejącego składowiska osadowego na terenie oczyszczalni ścieków w Stepnicy, polegająca na: budowie wiaty jako zadaszenia istniejącego składowiska osadu oczyszczalni ścieków w Stepnicy - unieważniony Marlena Smolarek 2016-10-14 13:15:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w sprawie aktualizacji Uchwały Nr VIII/78/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018. Maciej Herman 2016-10-13 13:10:27 dodanie dokumentu
Remont drogi ul. Zygmunta Starego i ul. Mieszka I w Stepnicy Marlena Smolarek 2016-10-10 14:18:13 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko ds. gospodarki komunalnej Mariola Kwiryng 2016-10-07 17:29:01 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko ds. gospodarki komunalnej Mariola Kwiryng 2016-10-07 17:28:47 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko ds. gospodarki komunalnej Mariola Kwiryng 2016-10-07 17:28:12 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko ds. gospodarki komunalnej Mariola Kwiryng 2016-10-07 17:25:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Mariola Antoszczyk 2016-10-04 13:03:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/153/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2016-2019 Mariola Antoszczyk 2016-10-04 11:51:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIV/152/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-10-04 11:49:55 dodanie dokumentu