Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego Marlena Smolarek 2017-01-09 08:59:50 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie procedury udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2017-01-09 08:58:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 grudnia 20116 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Stepnica Mariola Kwiryng 2017-01-05 15:28:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 83/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Mariola Kwiryng 2017-01-05 15:07:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 86/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej Mariola Kwiryng 2017-01-05 13:52:58 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 86/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej Mariola Kwiryng 2017-01-05 13:51:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 91/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu (...) Mariola Kwiryng 2017-01-05 13:44:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 92/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2017 Mariola Kwiryng 2017-01-05 13:42:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 43/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego Mariola Kwiryng 2017-01-05 13:39:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 42/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia Kieronikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy upoważnienia do realizacji projektu Rodzina bez Przemocy (...) Mariola Kwiryng 2017-01-05 13:37:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 37/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnicy z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2016-2019 Mariola Kwiryng 2017-01-05 13:35:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 39/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Mariola Kwiryng 2017-01-05 13:28:12 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 39/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Mariola Kwiryng 2017-01-05 13:27:10 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wyłożeniu do wiadomości publicznej projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stepnica. Anna Sawa 2017-01-05 12:00:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 84/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Kwiryng 2017-01-04 08:16:44 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny UMiG z grudnia 2016 r. Mariola Kwiryng 2017-01-04 08:14:48 dodanie dokumentu
Informacje ogólne Mariola Kwiryng 2017-01-04 08:13:56 edycja dokumentu
Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Maciej Herman 2016-12-30 10:00:35 edycja dokumentu
Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Maciej Herman 2016-12-30 10:00:23 dodanie dokumentu
Protokół Nr XIV/16 z obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 23 listopada 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-12-29 13:33:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/178/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie uznania za bezzasadną skargę na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2016-12-29 12:11:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/177/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie uchwalenia miejscowego plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica dla potrzeb przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 relacji Goleniów-Police Mariola Antoszczyk 2016-12-29 12:09:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/176/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-12-29 12:07:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/168/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie operatorowi sieci wodno - kanalizacyjnej infrastruktury systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru scieków na terenie Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2016-12-29 12:02:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVI/175/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stepnica na lata 2017-2021 Mariola Antoszczyk 2016-12-29 11:59:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/174/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Stepnica na 2017 r. Mariola Antoszczyk 2016-12-29 11:57:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/173/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie przyjecia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na 2017 r. Mariola Antoszczyk 2016-12-29 11:56:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/172/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na 2017 r. Mariola Antoszczyk 2016-12-29 11:55:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/171/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stepnicy na 2017 r. Mariola Antoszczyk 2016-12-29 11:54:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/170/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Stepnica na 2017 r. Mariola Antoszczyk 2016-12-29 11:52:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/169/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie wyrazenia zgody na nieodpłatne przekazanie opraw oświetleniowychna rzecz ENEA Oświetlenie Sp. z o.o w Szczecinie Mariola Antoszczyk 2016-12-29 11:02:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/168/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie operatorowi sieci wodno - kanalizacyjnej infrastruktury systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru scieków na terenie Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2016-12-29 11:00:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/167/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzałania Narkomanii na rok 2017 Mariola Antoszczyk 2016-12-29 10:58:00 dodanie dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2016-12-28 08:27:33 edycja dokumentu
Zarządzeni Nr 87/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o ustalenie jednorazowego świadczenia o którym mowa w ustawie z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" ( dz. U. z 2016 r. poz. 1860) Mariola Antoszczyk 2016-12-28 08:25:57 dodanie dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2016-12-27 14:50:40 edycja dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2016-12-27 14:43:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 85 /2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Maciej Herman 2016-12-23 13:22:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. Maciej Herman 2016-12-23 13:20:47 edycja dokumentu
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. Maciej Herman 2016-12-23 12:50:44 dodanie dokumentu