Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej na okres 15 lat, działka 354, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica - pod działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem przystani żeglarskiej na Kanale Młyńskim Daria Grądz 2018-11-15 15:30:01 usunięcie załacznika
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stepnica na lata 2019-2022 Mariola Antoszczyk 2018-11-15 14:36:05 dodanie dokumentu
Projekt Budżetu Gminy Stepnica na rok 2019 Mariola Antoszczyk 2018-11-15 14:34:53 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej na okres 15 lat, działka 354, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica - pod działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem przystani żeglarskiej na Kanale Młyńskim Daria Grądz 2018-11-15 13:52:23 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej na okres 15 lat, działka 354, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica - pod działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem przystani żeglarskiej na Kanale Młyńskim Daria Grądz 2018-11-15 13:50:54 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej na okres 15 lat, działka 354, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica - pod działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem przystani żeglarskiej na Kanale Młyńskim Daria Grądz 2018-11-15 13:50:13 dodanie dokumentu
REJESTR PETYCJI Mariola Kwiryng 2018-11-14 11:36:38 edycja dokumentu
REJESTR PETYCJI Mariola Kwiryng 2018-11-14 11:35:50 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej dz. nr 354, obęrb Stepnica-1, na okres 15 lat pod działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem przystani żeglasrkiej na Kanale Młyńskim w Stepnicy- ODWOŁANY Daria Grądz 2018-11-09 14:13:48 edycja dokumentu
Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim w 2018 r. Anna Sawa 2018-11-09 13:55:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 listopada 2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastepowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu Mariola Antoszczyk 2018-11-09 12:14:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 95/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Postawowej im. ks.Jana Twardowskiego w Racimierzu Mariola Antoszczyk 2018-11-09 12:06:23 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 95/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 listopada 2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu Mariola Antoszczyk 2018-11-09 12:02:40 usunięcie dokument
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz jednostek organizacyjnych Gminy i cmentarzy z terenu Gminy Stepnica oraz PSZOK - UNIEWAŻNIONY Marlena Smolarek 2018-11-09 10:02:27 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 1933/10/2018 z dnia 29.10.2018 r. Anna Sawa 2018-11-09 08:36:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE RC 110 o długości ok. 290mb, PE RC 160 o długości ok. 35mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 o długości ok. 25mb wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC 90 o łącznej długości ok 260mb, działki nr 131/14 i 337, obręb geodezyjny Stepnica-1, Gmina Stepnica 13/1/2018 z dnia 6.11.2018 Marlena Smolarek 2018-11-07 14:28:54 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 95/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 listopada 2018 w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania w przypadku nieobecności dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Racimierzu Mariola Antoszczyk 2018-11-06 14:53:40 dodanie dokumentu
Plan polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego Nr 263 "Orzeł" w Świnoujściu rok 2018/2019 Mariola Antoszczyk 2018-11-06 13:59:34 dodanie dokumentu
Roczny Plan Łowiecki na rok 2018-2019 Koło Łowieckie "Orlik" Szczecin Mariola Antoszczyk 2018-11-06 08:05:54 edycja dokumentu
Roczny Plan Łowiecki na rok 2018-2019 Koło Łowieckie "Orlik" Szczecin Mariola Antoszczyk 2018-11-06 08:05:30 dodanie dokumentu
Roczny Plan Łowiecki na rok 2018-2019 Wojskowe Koło Łowieckie Nr 263 "Orzeł" Świnoujście Mariola Antoszczyk 2018-11-05 15:14:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia, na działkach oznaczonych numerami: 122/4 i 122/6, obręb geodezyjny Nad Gowienicą, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2018-11-05 12:16:36 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe ?Dostawa aparatów fotograficznych dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej im. K. Maciejewicza w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej w Racimierzu w związku z realizacją projektu pn. ?W drodze do sukcesu? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla SOM)? Marlena Smolarek 2018-10-31 13:09:20 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe dostawa tabletów dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej im. K. Maciejewicza w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej w Racimierzu w związku z realizacją projektu pn. ?W drodze do sukcesu? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla SOM) Marlena Smolarek 2018-10-30 12:42:43 usunięcie załacznika
Zapytanie ofertowe dostawa tabletów dla uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej im. K. Maciejewicza w Stepnicy oraz Szkoły Podstawowej w Racimierzu w związku z realizacją projektu pn. ?W drodze do sukcesu? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020 (Priorytet RPZP.08.00.00 Edukacja, Działanie RPZP.08.03.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla SOM) Marlena Smolarek 2018-10-30 12:41:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o II aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli Maciej Herman 2018-10-30 12:01:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 października 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość lokalową stanowiącą mienie gminne Daria Grądz 2018-10-30 09:49:14 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniu pn. ?Przebudowa 2 stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Stepnica?Miłowo i Łąka? Marlena Smolarek 2018-10-30 08:27:12 dodanie dokumentu
Roczny Plan Łowiecki na rok 2017-2018 Koła Łowieckiego Nr 263 "Orzeł" Świnoujście Mariola Antoszczyk 2018-10-29 08:43:03 edycja dokumentu
Roczny Plan Polowań zbiorowych na rok 2017-2018 Koła Łowieckiego "Orlik" Mariola Antoszczyk 2018-10-29 08:42:42 dodanie dokumentu
Roczny Plan Łowiecki na rok 2017-2018 Koła Łowieckiego Nr 263 "Orzeł" Świnoujście Mariola Antoszczyk 2018-10-29 08:40:30 dodanie dokumentu
Roczny Plan Łowiecki na rok 2018-201 Koło Łowieckie "Szarak'Szczecin. Plan polowań na sezon łowiecki 2018-2019 Mariola Antoszczyk 2018-10-29 08:39:03 dodanie dokumentu
Roczny Plan Łowiecki na rok 2018-2019 Koło Łowieckie "Moczary" Mariola Antoszczyk 2018-10-29 08:36:19 dodanie dokumentu
Roczny Plan Łowiecki na rok 2017-2018 Koło Łowieckie "Dzik" Świnoujście Mariola Antoszczyk 2018-10-29 08:34:10 dodanie dokumentu
Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie za III kwartał 2018 Maciej Herman 2018-10-25 13:44:52 dodanie dokumentu
Protokół Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy w wyborach do Rady Miejskiej Maciej Herman 2018-10-25 13:13:11 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/289/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/280/18 Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-10-25 12:56:33 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/300/18 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 października 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Stepnica i jej jednostkom podległym Mariola Antoszczyk 2018-10-25 12:54:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/299/18 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2018-2021 Mariola Antoszczyk 2018-10-25 12:53:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/298/18 Rady Gminy Stepnica z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.. Mariola Antoszczyk 2018-10-25 12:52:35 dodanie dokumentu