Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy Maciej Herman 2018-01-29 09:16:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nierucgomości Gminy Stepnica Daria Grądz 2018-01-25 14:23:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wdaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami, działki nr 38, 35/16,35/1, 57/10 obręb Kopice, gmina Stepnica Monika Kotomska 2018-01-25 12:16:38 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE STAROSTY GOLENIOWSKIEGO O WYDANIU DECYZJI DOTYCZACEJ ZEZWOLENIA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ Mariola Antoszczyk 2018-01-23 14:47:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 111/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budzetu na podstawie Uchwały Nr XXII/146/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2018 Mariola Antoszczyk 2018-01-23 09:41:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 112/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia układy wykonawczego budżetu Gminy na rok 2018 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2018 Mariola Antoszczyk 2018-01-23 09:33:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 111/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budzetu na podstawie Uchwały Nr XXII/146/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2018 Mariola Antoszczyk 2018-01-23 09:31:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 110/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2017-2021 Mariola Antoszczyk 2018-01-23 09:28:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 109/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Mariola Antoszczyk 2018-01-23 09:27:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 108/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Mariola Antoszczyk 2018-01-23 09:25:36 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Kopice Daria Grądz 2018-01-22 14:09:43 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach XXIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 25 stycznia 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-01-17 08:28:31 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 24 stycznia 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-01-17 08:05:00 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne w przedmiocie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica Maciej Herman 2018-01-16 15:04:38 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica Maciej Herman 2018-01-16 15:03:35 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica Maciej Herman 2018-01-16 15:03:18 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej na okres 3 lat Maciej Herman 2018-01-16 13:06:46 dodanie dokumentu
Uchwała NR II/44/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Stepnica Maciej Herman 2018-01-16 13:01:17 edycja dokumentu
Uchwała NR II/44/15 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 24 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Stepnica Maciej Herman 2018-01-16 13:00:43 dodanie dokumentu
Uchwała NR II/14/14 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Stepnica Maciej Herman 2018-01-16 12:57:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. przystąpienia do opracowywania projektu dokumentu pn.: ?Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stepnica na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025?. Anna Sawa 2018-01-16 11:03:28 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. przystąpienia do opracowywania projektu dokumentu pn.: ?Program Ochrony Środowiska dla Gminy Stepnica na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025?. Anna Sawa 2018-01-16 11:02:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie siei energetycznej oświetleniowej 0,4kV ( posadowienie szafki, lampy oraz ułożenie kabla) na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 214/5, 214/10, 722/1, obręb geodezyjny Miękowo , gmina Goleniów. Monika Kotomska 2018-01-15 09:16:29 dodanie dokumentu
Zamawiający Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy - Budowa stałego zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy - UNIEWAŻNIONY Marlena Smolarek 2018-01-12 15:14:48 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 5/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2018 w Urzedzie Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2018-01-12 14:17:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie siei energetycznej oświetleniowej 0,4kV na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 23/2, położonej w obrębie geodezyjnym 11 Goleniów, gmina Goleniów. Monika Kotomska 2018-01-12 13:15:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ośrodka specjalistyczno-rehabilitacyjnego i przychodni specjalistyczno-rehabilitacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną, działka nr 441/2, obręb geodezyjny Stepnica-1, gmina Stepnica Monika Kotomska 2018-01-12 13:10:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/246/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2018 Mariola Antoszczyk 2018-01-12 08:41:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/245/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budzetu Gminy Stepnica dla niepublicznych przedszkoli, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowosci ich wykorzystywania Mariola Antoszczyk 2018-01-12 08:39:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/244/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2018 roku na realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeka Iną, wale Skoszewo i Szkoszewo-Czarnocin Mariola Antoszczyk 2018-01-12 08:36:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/243/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Mariola Antoszczyk 2018-01-12 08:31:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/242/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-01-12 08:30:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/241/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej w Stepnicy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-01-12 08:28:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/240/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stepnicy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-01-12 08:27:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/239/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Stepnicy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-01-12 08:26:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/238/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomaniina rok 2018 Mariola Antoszczyk 2018-01-12 08:24:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/237/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy Goleniów na częściowe pokrycie kosztów utrzymania Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w 2018 roku Mariola Antoszczyk 2018-01-12 08:19:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/236/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy - Miasta Szczecin na realizację programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Stepnica w roku 2018 Mariola Antoszczyk 2018-01-12 08:17:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/235/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniajaca uchwałę w sprawie podziału Gminy Stepnica na okręgi wyborcze oraz ustalenie ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręguw sprawie Mariola Antoszczyk 2018-01-12 08:16:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/234/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia szczególowych warunków przyznawnia i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłaczeniem specjalistycznych usług opiekunczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczególowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania Mariola Antoszczyk 2018-01-12 08:13:33 dodanie dokumentu