Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku Anna Sawa 2018-08-30 14:13:42 dodanie dokumentu
Przebudowa 2 stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Stepnica?Miłowo i Łąka Marlena Smolarek 2018-08-30 11:45:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/284/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowytch na terenie Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-08-29 14:56:16 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/285/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-08-29 14:55:57 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/286/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-08-29 14:55:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/287/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 15 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Mariola Antoszczyk 2018-08-29 14:55:16 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/288/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 15 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Mariola Antoszczyk 2018-08-29 14:54:55 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/287/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica polegajacych na zatwierdzeniu projektu współfinasowanego ze środków Regionalnego Programu OIperacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Mariola Antoszczyk 2018-08-29 14:54:43 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/289/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/280/18 Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-08-29 14:54:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/287/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie stanowienia o kierunkach działania Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica polegajacych na zatwierdzeniu projektu współfinasowanego ze środków Regionalnego Programu OIperacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Mariola Antoszczyk 2018-08-29 14:53:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/289/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/280/18 Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-08-29 14:51:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/288/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 15 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Mariola Antoszczyk 2018-08-29 14:47:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/287/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 15 lat w trybie przetargu ustnego nieograniczonego Mariola Antoszczyk 2018-08-29 14:46:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/286/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-08-29 14:44:49 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/286/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-08-29 14:43:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVII/286/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-08-29 14:43:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/285/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-08-29 14:41:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVII/284/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 w sprawie uchwalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowytch na terenie Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-08-29 14:40:25 dodanie dokumentu
Uchwała NR XXVII/283/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Stepnica na lata 2017-2023 Maciej Herman 2018-08-29 13:29:15 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds.Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 31 sierpnia 2018r. Mariola Antoszczyk 2018-08-28 15:04:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Starosty Goleniowskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu w Goleniowie zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku Maciej Herman 2018-08-27 14:53:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu CITROEN NEMO Marlena Smolarek 2018-08-27 08:10:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki JELCZ L090M Marlena Smolarek 2018-08-27 08:09:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu CITROEN NEMO Marlena Smolarek 2018-08-27 08:08:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu CITROEN NEMO Marlena Smolarek 2018-08-27 08:05:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 76/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż autobusu marki JELCZ L090M Marlena Smolarek 2018-08-27 08:02:13 dodanie dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 23.08.2018 r. Anna Sawa 2018-08-24 13:38:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 20 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi wyborcze Maciej Herman 2018-08-24 12:03:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy w wyborach do Rady Miejskiej w Stepnicy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Herman 2018-08-24 12:02:07 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy w wyborach do Rady Miejskiej w Stepnicy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Maciej Herman 2018-08-24 11:52:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 74/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia części Zarządzenia Nr 69/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych Daria Grądz 2018-08-24 10:59:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych na obszarze Gminy Stepnica w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r Maciej Herman 2018-08-23 14:41:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia zastępczych miejsc szpitalnych , stanowiących uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalnej w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Maciej Herman 2018-08-21 14:53:34 dodanie dokumentu
Zapytanie cenowe na przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolu z gminy Stepnica Marlena Smolarek 2018-08-17 15:21:00 dodanie dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kapieli w miejscowości Czarnocin -13.08.2018 r. Anna Humieja 2018-08-14 09:59:02 dodanie dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania budzetu jednostki samorzadu terytorialnego za I półrocze 2018 r., informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacja o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej w I pólroczu 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-08-13 07:56:47 edycja dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania budzetu jednostki samorzadu terytorialnego za I półrocze 2018 r., informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacja o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej w I pólroczu 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-08-13 07:55:18 dodanie dokumentu
Protokół XXVI/18 z obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-08-13 07:46:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania na wsparcie z EFS w ramach Osi VIII Edukacja działania 8.3 w ramach strategii ZIT dla Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego w szkołach Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-08-10 11:46:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie odwołania skróconego czasu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2018-08-10 09:10:58 dodanie dokumentu