Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XVII/183/ 17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres kolejnych 5 lat. Mariola Antoszczyk 2017-03-17 12:16:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/183/ 17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres kolejnych 5 lat. Mariola Antoszczyk 2017-03-17 12:15:58 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn90PE, na terenie działki 250.14 i 249, gmina Stepnica, obręb geodezyjny Stepnica 1 Monika Kotomska 2017-03-15 15:18:40 dodanie dokumentu
Plan zamówień na 2017 rok Marlena Smolarek 2017-03-10 13:22:06 dodanie dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2017-03-07 12:22:44 edycja dokumentu
Miłowo 27.02.2017 Anna Sawa 2017-03-07 11:18:49 dodanie dokumentu
Miłowo 20.02.2017 Anna Sawa 2017-03-07 11:18:26 dodanie dokumentu
Miłowo 27.02.2017 Anna Sawa 2017-03-07 11:17:47 usunięcie dokument
Miłowo 20.02.2017 Anna Sawa 2017-03-07 11:17:32 usunięcie dokument
Miłowo 27.02.2017 Anna Sawa 2017-03-07 11:16:58 dodanie dokumentu
Miłowo 20.02.2017 Anna Sawa 2017-03-07 11:16:33 dodanie dokumentu
Uchwała GKW w sprawie powołania OKW Mariola Kwiryng 2017-03-03 11:52:48 dodanie dokumentu
Rada Miejska lata 2014-2018 Mariola Kwiryng 2017-03-02 18:47:47 edycja dokumentu
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Mariola Kwiryng 2017-03-02 18:46:27 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i remoncie gazociągu DN 500 w rejonie Rezerwatu Olszanka , obręb geodezyjny Bogusławie, działki nr 16, 25, 20, 23,17,24/1, 18, 335/1, 337/1, 378, 500/2 Monika Kotomska 2017-03-02 15:12:32 dodanie dokumentu
Wystąpienie pokontrolne zadanie zlecone zwrot podatku akcyzowego Mariola Kwiryng 2017-03-01 12:01:42 dodanie dokumentu
Wystąpienie pokontrolne zadania "Pomoc dla repatrianta" Mariola Kwiryng 2017-03-01 12:00:27 dodanie dokumentu
Wystąpienie pokontrolne "Działanie systemów teleinformatycznych przy realizacji zadań zleconych" Mariola Kwiryng 2017-03-01 11:59:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Mariola Kwiryng 2017-03-01 11:09:44 usunięcie dokument
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Mariola Kwiryng 2017-03-01 11:08:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28.02.2017 r. o numerze i granicach obwodu głosowania, siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej... Maciej Herman 2017-03-01 10:30:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28.02.2017 r. o numerze i granicach obwodu głosowania, siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej... Maciej Herman 2017-03-01 10:29:51 usunięcie dokument
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 28.02.2017 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Stepnicy zarządzonych na dzień 02.04.2017 r. Maciej Herman 2017-03-01 10:29:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 28.02.2017 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Stepnicy zarządzonych na dzień 02.04.2017 r. Maciej Herman 2017-03-01 10:28:56 usunięcie dokument
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 28.02.2017 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Stepnicy zarządzonych na dzień 02.04.2017 r. Maciej Herman 2017-03-01 10:28:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28.02.2017 r. o numerze i granicach obwodu głosowania, siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej... Maciej Herman 2017-03-01 10:24:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji w celu otwarcia szaf z aktami spraw Mariola Antoszczyk 2017-03-01 09:20:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-02-28 13:55:34 dodanie dokumentu
Uchwała nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyznania numerów listom kandydatów zarejestrowanym w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Stepnicy Mariola Kwiryng 2017-02-27 22:30:26 edycja dokumentu
Uchwała nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie przyznania numerów listom kandydatów zarejestrowanym w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Stepnicy Mariola Kwiryng 2017-02-27 22:28:12 dodanie dokumentu
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie losowania jednolitych numerów list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Stepnicy zarządzonych na dzień 2 kwietnia 2017 r. Mariola Kwiryng 2017-02-24 17:21:51 edycja dokumentu
INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie losowania jednolitych numerów list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Stepnicy zarządzonych na dzień 2 kwietnia 2017 r. Mariola Kwiryng 2017-02-24 17:21:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Słoneczna Stepnica" - Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Stepnica, działka nr 226/4, obręb Nad Gowienicą. Anna Sawa 2017-02-23 15:20:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Słoneczna Stepnica" - Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Stepnica, działka nr 226/4, obręb Nad Gowienicą. Anna Sawa 2017-02-23 15:19:47 dodanie dokumentu
Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie za rok 2016 Maciej Herman 2017-02-23 13:02:47 edycja dokumentu
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w 2016 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową Mariola Kwiryng 2017-02-23 10:51:23 dodanie dokumentu
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w 2015 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową Mariola Kwiryng 2017-02-23 10:48:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica Mariola Antoszczyk 2017-02-23 09:28:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/182/ 17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/128/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2017-02-22 13:58:26 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/181/ 17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy Stepnica. Mariola Antoszczyk 2017-02-22 13:57:20 edycja dokumentu