Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Kwiryng Mariola Mariola Antoszczyk 2017-06-08 09:55:01 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zebrania niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i remoncie gazociągu DN 500 w rejonie Rezerwatu Olszanka , obręb geodezyjny Bogusławie, działki nr 16, 25, 20, 23,17,24/1, 18, 335/1, 337/1, 378, 500/2 Monika Kotomska 2017-06-01 15:05:16 dodanie dokumentu
Wyganowski Andrzej Mariola Antoszczyk 2017-05-31 13:27:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej na hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2017-05-31 13:23:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przekwalifikowania w mieszkaniowym zasobie gminy lokalu mieszkalnego na lokal socjalny Mariola Antoszczyk 2017-05-31 08:13:16 dodanie dokumentu
Modernizacja instalacji technologicznych uzdatniania wody wraz z przeprowadzeniem prac remontowo ? budowlanych obiektu SUW w Widzieńsku, Gmina Stepnica Marlena Smolarek 2017-05-30 15:47:58 dodanie dokumentu
Na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej - Lakalna Organizacja Turystyczna ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica. Maciej Herman 2017-05-29 14:43:58 dodanie dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2017-05-26 08:12:06 edycja dokumentu
Przewozy szkolne w ramach regularnej komunikacji zbiorowej w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. na terenie Gminy Stepnica Marlena Smolarek 2017-05-23 11:40:53 dodanie dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2017-05-18 12:14:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVIII/184/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkól podstwaowych i gmnazjum do nowego ustroju szkolnego Mariola Antoszczyk 2017-05-18 11:55:28 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu przejść dla płazów i małych ssaków w istniejącej ściance szczelnej na wale przeciwpowodziowym lewym nad Kanałem Żarnowskim na działce nr 37/1 i 26/2, obręb geodezyjny Czarnocin, gmina Stepnica. Monika Kotomska 2017-05-16 11:18:16 dodanie dokumentu
Zapała Grażyna Mariola Antoszczyk 2017-05-15 12:20:32 dodanie dokumentu
Wyziński Andrzej Mariola Antoszczyk 2017-05-15 12:20:13 dodanie dokumentu
Wyzińska Lidia Mariola Antoszczyk 2017-05-15 12:19:50 dodanie dokumentu
Wojcianiec Beata Mariola Antoszczyk 2017-05-15 12:19:27 dodanie dokumentu
Smolarek Marlena Mariola Antoszczyk 2017-05-15 12:18:58 dodanie dokumentu
Rzymczyk Stanisława Mariola Antoszczyk 2017-05-15 12:18:29 dodanie dokumentu
Rogalska Beata Mariola Antoszczyk 2017-05-15 12:18:06 dodanie dokumentu
Pracka Anna Mariola Antoszczyk 2017-05-15 12:17:39 dodanie dokumentu
Ławicka Magdalena Mariola Antoszczyk 2017-05-15 12:17:12 dodanie dokumentu
Kwiryng Mariola Mariola Antoszczyk 2017-05-15 12:16:50 dodanie dokumentu
Jędrzejewska Jolanta Mariola Antoszczyk 2017-05-15 12:16:18 dodanie dokumentu
Jagła Anna Mariola Antoszczyk 2017-05-15 12:15:32 dodanie dokumentu
Humieja Anna Mariola Antoszczyk 2017-05-15 12:14:50 dodanie dokumentu
Gruszczyński Jarosław Mariola Antoszczyk 2017-05-15 12:14:31 dodanie dokumentu
Gałan Małgorzata Mariola Antoszczyk 2017-05-15 12:14:05 dodanie dokumentu
Cyniak Agnieszka Mariola Antoszczyk 2017-05-15 12:13:37 dodanie dokumentu
Adamowska -Karczewicz Alina Mariola Antoszczyk 2017-05-15 12:10:23 dodanie dokumentu
Adamowska -Karczewicz Alina Mariola Antoszczyk 2017-05-15 12:09:54 usunięcie dokument
Adamowska -Karczewicz Alina Mariola Antoszczyk 2017-05-15 12:09:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 27/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2017-05-12 14:57:49 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 16 maja 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-05-12 12:02:30 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 29/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilkaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Stepnica na lata 2016-2020 w zkresie zwiększenia dostępności do badań przesiewnych i profilaktycznych w grupie tzw. chorób cywilizacyjnych pn. " Organizowanie i wspólorganozowanie badań przesiewowych ukierunkowanych na choroby układu krążenia w Gminie Stepnica Mariola Antoszczyk 2017-05-12 10:45:28 edycja dokumentu
Zarzadzenie Nr 29/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilkaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Stepnica na lata 2016-2020 w zkresie zwiększenia dostępności do badań przesiewnych i profilaktycznych w grupie tzw. chorób cywilizacyjnych pn. " Organizowanie i wspólorganozowanie badań przesiewowych ukierunkowanych na choroby układu krążenia w Gminie Stepnica Mariola Antoszczyk 2017-05-12 10:42:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2017 rok Mariola Antoszczyk 2017-05-12 10:38:55 dodanie dokumentu
Uchwałą Nr CXXXII.257.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Stepnica za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia Mariola Antoszczyk 2017-05-11 14:07:45 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zjeżdżalni rekreacyjnej na działce nr 418.3, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica 1, gmina Stepnica Monika Kotomska 2017-05-10 14:08:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wznowienia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i remoncie gazociągu DN 500 w rejonie Rezerwatu Olszanka , obręb geodezyjny Bogusławie, działki nr 16, 25, 20, 23,17,24/1, 18, 335/1, 337/1, 378, 500/2 Monika Kotomska 2017-05-05 15:12:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zawiadomienia o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu przejść dla płazów i małych ssaków w istniejącej ściance szczelnej na wale przeciwpowodziowym lewym nad Kanałem Żarnowskim na działce nr 37/1 i 26/2, obręb geodezyjny Czarnocin, gmina Stepnica. Monika Kotomska 2017-05-04 13:39:22 dodanie dokumentu