Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Adamowska Alina Mariola Antoszczyk 2018-05-10 12:28:12 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe "Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych w postaci koszulek z krótkim rekawem na potrzeby realizacji projektu "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen" Marlena Smolarek 2018-05-09 14:32:26 dodanie dokumentu
Sprawozdanie finansowe Gminy Stepnica za 2017 r. Mariola Antoszczyk 2018-05-09 13:57:35 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 15 maja 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-05-09 12:45:26 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 15 maja 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-05-08 11:48:12 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Maciej Herman 2018-05-07 14:44:55 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 43/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2018-05-07 14:27:06 dodanie dokumentu
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Maciej Herman 2018-05-07 13:48:40 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe pn. "Usługa transportowa na dowóz i odwóz uczniów i ich opiekunów na zawody sportowe oraz dowóz i odwóz uczestników konferencji podsumowującej na potrzeby realizacji projektu "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gusunde Kinder In gesunden Kommunen" Anna Humieja 2018-04-30 14:31:34 dodanie dokumentu
Analiza roczna stanu systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stepnica za rok 2017. Maciej Herman 2018-04-30 12:14:46 edycja dokumentu
Analiza roczna stanu systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stepnica za rok 2017. Maciej Herman 2018-04-30 11:57:21 edycja dokumentu
Analiza roczna stanu systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stepnica za rok 2017. Maciej Herman 2018-04-30 11:57:07 dodanie dokumentu
Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie za I kwartał 2018 Maciej Herman 2018-04-30 08:51:15 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica Maciej Herman 2018-04-27 12:36:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 42/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy części nieruchomości gminnej na okres 3 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Daria Grądz 2018-04-27 11:00:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli Maciej Herman 2018-04-26 15:26:50 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli Maciej Herman 2018-04-26 15:26:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Stepnica na lata 2016-2019 w zakresie zwiększenia dostępności do badań przesiewowych i profilaktycznych w grupie tzw. chorób cywilizacyjnych pn. "Organizowanie i współorganizowanie badań przesiewowych ukierunkowanych na choroby XXI wieku w Gminie Stepnica". Maciej Herman 2018-04-26 11:26:59 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica oglasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę część nieruchomości gminnej na okres 10 lat, dz. nr 365/3, obręb Stepnica-1 Daria Grądz 2018-04-25 14:30:06 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica oglasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnej na okres 10 lat, dz. nr 429/4, obręb Stepnica-1 Daria Grądz 2018-04-25 14:29:53 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica oglasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnej na okres 10 lat, dz. nr 429/4, obręb Stepnica-1 Daria Grądz 2018-04-25 14:29:37 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica oglasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę część nieruchomości gminnej na okres 10 lat, dz. nr 365/3, obręb Stepnica-1 Daria Grądz 2018-04-25 14:28:14 edycja dokumentu
Ocena PPIS o przydatności wody z dn. 11.08.2016 Anna Sawa 2018-04-25 12:19:47 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 1190/08/2016 z dn. 01.08.2016 Anna Sawa 2018-04-25 12:16:23 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 532/03/2018 z dn. 19.03.2018 Anna Sawa 2018-04-25 12:11:38 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 117949/18/SCZ z dn. 23.03.2018 Anna Sawa 2018-04-25 12:11:03 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 665/04/2018 z dn. 11.04.2018 Anna Sawa 2018-04-25 12:10:18 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 667/04/2018 z dn. 11.04.2018 Anna Sawa 2018-04-25 12:08:04 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 666/04/2018 z dn. 11.04.2018 Anna Sawa 2018-04-25 12:07:25 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 666/04/2018 z dn. 11.04.2018 Anna Sawa 2018-04-25 12:06:08 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 667/04/2018 z dn. 11.04.2018 Anna Sawa 2018-04-25 12:05:22 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 665/04/2018 z dn. 11.04.2018 Anna Sawa 2018-04-25 12:02:50 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 117949/18/SCZ z dn. 23.03.2018 Anna Sawa 2018-04-25 12:01:46 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 532/03/2018 z dn. 19.03.2018 Anna Sawa 2018-04-25 12:01:22 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 39/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilkaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Stepnica na lata 2016-2019 w zkresie zwiększenia dostępności do badań przesiewowych i profilaktycznych w grupie tzw. chorób cywilizacyjnych pn. "Organizowanie i współorganozowanie badań przesiewowych ukierunkowanych na choroby XXI wieku w Gminie Stepnica". Maciej Herman 2018-04-24 15:23:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Stepnica na lata 2016-2019 w zakresie zwiększenia dostępności do badań przesiewowych i profilaktycznych w grupie tzw. chorób cywilizacyjnych pn. "Organizowanie i współorganizowanie badań przesiewowych ukierunkowanych na choroby XXI wieku w Gminie Stepnica". Maciej Herman 2018-04-24 15:22:21 dodanie dokumentu
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Stepnica Maciej Herman 2018-04-24 12:49:42 edycja dokumentu
Maciej Herman 2018-04-24 12:48:55 edycja dokumentu
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Maciej Herman 2018-04-23 14:49:10 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w sprawie wydania decyzji ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbornika na wodę pitną, działka nr 12/3, obręb Budzień, gmina Stepnica Monika Kotomska 2018-04-20 14:51:39 dodanie dokumentu