Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Stepnica 14.04.2016 Anna Sawa 2016-11-28 11:15:12 edycja dokumentu
Miłowo 17.04.2016 Anna Sawa 2016-11-28 11:13:18 edycja dokumentu
Miłowo 16.06.2016 Anna Sawa 2016-11-28 11:12:44 edycja dokumentu
Budzień 01.08.2016 Anna Sawa 2016-11-28 11:12:06 edycja dokumentu
Budzień 11.08.2016 Anna Sawa 2016-11-28 11:11:21 edycja dokumentu
Łąka 22.08.2016 Anna Sawa 2016-11-28 11:10:39 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 98, obreb Racimierz, gmina Stepnica Mirosława Nowak 2016-11-28 10:31:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaz nieruchomosci gminnej dz. nr 98, obręb Racimierz, gmina Stepnica Mirosława Nowak 2016-11-28 10:29:18 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 73/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Mariola Antoszczyk 2016-11-25 14:23:33 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny Mariola Antoszczyk 2016-11-25 14:21:14 dodanie dokumentu
2016 rok Mariola Kwiryng 2016-11-24 14:36:42 edycja dokumentu
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Mariola Kwiryng 2016-11-24 14:08:33 edycja dokumentu
Miłowo, Widzieńsko, Łąka, Budzień 18.01.2016 r. Mariola Kwiryng 2016-11-24 14:08:22 edycja dokumentu
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 19.08.2016 r. Mariola Kwiryng 2016-11-24 14:08:00 edycja dokumentu
Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Mariola Kwiryng 2016-11-24 14:07:20 edycja dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody na kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim Mariola Kwiryng 2016-11-24 14:05:44 edycja dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody na kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim Mariola Kwiryng 2016-11-24 14:05:26 edycja dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody na kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim Mariola Kwiryng 2016-11-24 14:04:43 edycja dokumentu
Protokół Nr XIV/16 z obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 września 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-11-24 11:38:07 edycja dokumentu
Protokół Nr XIV/16 z obrad XIV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 30 września 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-11-24 11:37:50 dodanie dokumentu
Protokół Nr XIII/16 z obrad XIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 4 sierpnia2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-11-24 11:36:51 edycja dokumentu
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz jednostek organizacyjnych Gminy i cmentarzy z terenu Gminy Stepnica oraz PSZOK - unieważniony Marlena Smolarek 2016-11-23 11:44:34 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 74/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia zastepczych miejsc szpitalnych, stanowiacych uzupełnienie łózkowej bazy szpitalnej w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrozenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Mariola Antoszczyk 2016-11-21 13:58:22 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach XV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 23 listopada 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-11-21 09:26:34 edycja dokumentu
Zarzadzenie Nr 71/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia do dzierzawy na okres 3 lat nieruchomości gminnej Mariola Antoszczyk 2016-11-15 12:25:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2016 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż zamiatarki spalinowej Marlena Smolarek 2016-11-15 10:31:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2016 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego Marlena Smolarek 2016-11-15 10:29:59 dodanie dokumentu
Projekt Budżetu Gminy Stepnica na rok 2017 Mariola Antoszczyk 2016-11-15 09:27:44 edycja dokumentu
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stepnica na lata 2017-2021 Mariola Antoszczyk 2016-11-15 09:27:29 dodanie dokumentu
Projekt Budżetu Gminy Stepnica na rok 2017 Mariola Antoszczyk 2016-11-15 09:26:26 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 18 listopada 2016 r. Mariola Kwiryng 2016-11-11 20:32:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 październik 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-11-10 10:07:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-11-10 09:53:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Mariola Antoszczyk 2016-11-09 14:19:05 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 58/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 0 październik 2016 r. w sprawie zmian w budzecie gminy na 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-11-09 14:18:49 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 18 listopada 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-11-09 13:41:15 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 18 listopada 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-11-09 13:40:52 edycja dokumentu
Zawiadomienie o obradach XV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 23 listopada 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-11-09 13:40:32 edycja dokumentu
Zawiadomienie o obradach XV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 23 listopada 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-11-09 13:40:07 edycja dokumentu
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją istniejącego składowiska osadowego na terenie oczyszczalni ścieków w Stepnicy, polegająca na: budowie wiaty jako zadaszenia istniejącego składowiska osadu oczyszczalni ścieków w Stepnicy Marlena Smolarek 2016-11-09 13:26:34 dodanie dokumentu