Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 74/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepica z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia zastępczych miejsc szpitalnych, stanowiących uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalnej w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Mariola Antoszczyk 2016-12-01 14:39:40 edycja dokumentu
Zarządzeni Nr 73/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Mariola Antoszczyk 2016-12-01 14:39:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 74/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepica z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia zastępczych miejsc szpitalnych, stanowiących uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalnej w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Mariola Antoszczyk 2016-12-01 14:37:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny Mariola Antoszczyk 2016-12-01 14:34:12 dodanie dokumentu
Miłowo 17.04.2016 Mariola Kwiryng 2016-11-30 09:54:14 edycja dokumentu
Miłowo 16.06.2016 Mariola Kwiryng 2016-11-30 09:54:04 edycja dokumentu
Łąka 22.08.2016 Mariola Kwiryng 2016-11-30 09:53:41 edycja dokumentu
Budzień 01.08.2016 Mariola Kwiryng 2016-11-30 09:53:16 edycja dokumentu
Zarzadzenie Nr 73/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny Mariola Kwiryng 2016-11-30 09:52:37 usunięcie dokument
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2016-11-30 08:30:30 edycja dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2016-11-30 08:18:27 edycja dokumentu
Zarzadzenie Nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny Mariola Kwiryng 2016-11-30 07:49:56 usunięcie dokument
Zarzadzenie Nr 74/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia zastepczych miejsc szpitalnych, stanowiacych uzupełnienie łózkowej bazy szpitalnej w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrozenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Mariola Kwiryng 2016-11-30 07:49:23 usunięcie dokument
Uchwała Nr XV/166/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2016-2019 Mariola Antoszczyk 2016-11-29 14:44:18 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/166/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2016-2019 Mariola Antoszczyk 2016-11-29 14:43:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/165/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 23 listopada 2016 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Mariola Antoszczyk 2016-11-29 14:42:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/164/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 23 listopada 2016 r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzrtargowym na okres kolejnych 5 lat Mariola Antoszczyk 2016-11-29 14:40:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/163/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 23 listopada 2016 r w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 10 lat Mariola Antoszczyk 2016-11-29 14:37:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/162/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 23 listopada 2016 r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej na okres pięciu lat w trybie bezprzetargowym Mariola Antoszczyk 2016-11-29 14:32:38 edycja dokumentu
Uchwała Nr XV/162/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 23 listopada 2016 r w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej na okres pięciu lat w trybie bezprzetargowym Mariola Antoszczyk 2016-11-29 14:32:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/161/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 23 listopada 2016 r w sprawie zmiany nazwy osiedla mieszkaniowego w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2016-11-29 14:28:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/160/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 23 listopada 2016 r w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego poparcia budowy drogi ekspresowej S6 Mariola Antoszczyk 2016-11-29 14:26:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/159/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli Mariola Antoszczyk 2016-11-29 14:24:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/158/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 23 listopada 2016 r w sprawie ustalenia stawek podatku od śrdków transportowych na rok 2017 Mariola Antoszczyk 2016-11-29 14:21:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/157/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stepnica na 2017 r. Mariola Antoszczyk 2016-11-29 14:17:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/156/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 23 listopada 2016 r w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2016-11-29 14:15:01 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny Mariola Kwiryng 2016-11-29 14:14:21 edycja dokumentu
Zarzadzenie Nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny Mariola Kwiryng 2016-11-29 14:13:47 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XV/155/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 23 listopada 2016 r w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2016-11-29 13:48:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/154/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 23 listopada 2016 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica dla potrzeb przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN500 relacji Goleniów - Police Mariola Antoszczyk 2016-11-29 13:40:58 dodanie dokumentu
ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r. pn. ?Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie? Maciej Herman 2016-11-29 12:20:53 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 76/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r. pn. ?Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie? Maciej Herman 2016-11-29 12:19:35 dodanie dokumentu
Budzień 11.08.2016 Mariola Kwiryng 2016-11-29 11:54:55 edycja dokumentu
Rada Miejska lata 2014-2018 Mariola Kwiryng 2016-11-29 11:43:07 edycja dokumentu
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego 250/11, Stepnica-1, miasto Stepnica Mirosława Nowak 2016-11-29 10:09:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego 250/11, Stepnica-1, miasto Stepnica Mirosława Nowak 2016-11-29 10:08:10 dodanie dokumentu
STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIASTA I GMINY Mariola Kwiryng 2016-11-29 10:07:56 edycja dokumentu
Mariola Kwiryng 2016-11-29 10:06:46 edycja dokumentu
ogłoszenie konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r. pn. ?Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie? Maciej Herman 2016-11-28 14:32:42 dodanie dokumentu
Miłowo, Widzieńsko, Łąka, Budzień 18.01.2016 r. Anna Sawa 2016-11-28 11:16:50 edycja dokumentu