Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: "Słoneczna Stepnica" - Budowa farmy fotowoltaicznej w m. Stepnica, działka nr 226/4, obręb Nad Gowienicą. Anna Sawa 2017-02-23 15:19:47 dodanie dokumentu
Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie za rok 2016 Maciej Herman 2017-02-23 13:02:47 edycja dokumentu
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w 2016 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową Mariola Kwiryng 2017-02-23 10:51:23 dodanie dokumentu
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w 2015 r. przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową Mariola Kwiryng 2017-02-23 10:48:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica Mariola Antoszczyk 2017-02-23 09:28:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/182/ 17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/128/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2017-02-22 13:58:26 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/181/ 17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy Stepnica. Mariola Antoszczyk 2017-02-22 13:57:20 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/181/ 17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy Stepnica. Mariola Antoszczyk 2017-02-22 13:57:20 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/181/ 17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy Stepnica. Mariola Antoszczyk 2017-02-22 13:56:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/181/ 17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy Stepnica. Mariola Antoszczyk 2017-02-22 13:53:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2017-02-22 10:22:02 dodanie dokumentu
Protokół Nr XVI/16 z obrad XVI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r. Mariola Antoszczyk 2017-02-22 09:34:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia przedstawiciela w celu ochrony lokalu obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Racimierzu Mariola Antoszczyk 2017-02-21 14:31:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Stepnica Mariola Antoszczyk 2017-02-21 14:29:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/183/ 17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres kolejnych 5 lat. Mariola Antoszczyk 2017-02-21 14:20:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/180/ 17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez gminę Stepnic Mariola Antoszczyk 2017-02-21 14:19:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/181/ 17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy Stepnica. Mariola Antoszczyk 2017-02-21 14:18:48 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/182/ 17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/128/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2017-02-21 14:18:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/181/ 17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy Stepnica. Mariola Antoszczyk 2017-02-21 14:17:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/180/ 17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym prowadzonym przez gminę Stepnic Mariola Antoszczyk 2017-02-21 14:17:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVII/179/ 17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego Mariola Antoszczyk 2017-02-21 14:16:41 dodanie dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2017-02-21 11:41:41 edycja dokumentu
Miłowo, Widzieńsko, Łąka, Budzień 16.02.2017 r. Anna Sawa 2017-02-20 10:16:33 dodanie dokumentu
Wykonanie usługi zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Stepnica oraz zarzadzanie i utrzymanie przekazanych wykonawcy w dzierżawę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - Z W R Marlena Smolarek 2017-02-17 13:15:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych na obszarze Gminy Stepnica w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Stepnicy zarządzonych na dzień 2 kwietnia 2017 r. Mariola Kwiryng 2017-02-16 11:36:45 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych na obszarze Gminy Stepnica w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Stepnicy zarządzonych na dzień 2 kwietnia 2017 r. Mariola Kwiryng 2017-02-16 11:36:31 dodanie dokumentu
Dostawa autocysterny do transportu wody na potrzeby OSP w Stepnicy UNIEWAŻNIONY 2 Marlena Smolarek 2017-02-16 11:01:14 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji d Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 15 lutego 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-02-16 10:48:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-02-16 09:49:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 9/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-02-16 09:48:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 8/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-02-16 09:47:56 dodanie dokumentu
Wykonanie usługi zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę i odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Stepnica oraz zarzadzanie i utrzymanie przekazanych wykonawcy w dzierżawę urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Marlena Smolarek 2017-02-15 08:57:07 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach XVII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 17 lutego 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-02-09 12:39:15 edycja dokumentu
Zawiadomienie o obradach XVII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 17 lutego 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-02-09 12:38:49 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji d Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 15 lutego 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-02-09 12:36:16 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji d Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 15 lutego 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-02-09 12:35:48 dodanie dokumentu
Komisja ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w latach 2014-2018 Mariola Kwiryng 2017-02-07 10:08:07 edycja dokumentu
Rada Miejska lata 2014-2018 Mariola Kwiryng 2017-02-07 10:07:01 edycja dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie składu, siedziby i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy Mariola Kwiryng 2017-02-07 10:02:23 edycja dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 6 lutego 2017 r. w sprawie składu, siedziby i pełnionych dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy Mariola Kwiryng 2017-02-06 19:02:01 dodanie dokumentu