Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 czerwca 2018 r w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start wynikającego z rządowego programu wsparcia rodzin z dziecmi "Dobry start" Mariola Antoszczyk 2018-07-09 11:53:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE RC 110 o długości ok. 290mb, PE RC 160 o długości ok. 35mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 o długości ok. 25mb wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC 90 o łącznej długości ok 260mb, działki nr 131/14 i 337, obręb geodezyjny Stepnica-1, Gmina Stepnica. Anna Humieja 2018-07-06 12:16:24 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE RC 110 o długości ok. 290mb, PE RC 160 o długości ok. 35mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 o długości ok. 25mb wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC 90 o łącznej długości ok 260mb, działki nr 131/14 i 337, obręb geodezyjny Stepnica-1, Gmina Stepnica. Anna Humieja 2018-07-06 12:13:43 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 65/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu wypożyczania sprzetu pływajacego i plażowego Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-07-06 10:03:19 edycja dokumentu
Zarzadzenie Nr 65/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu wypożyczania sprzetu pływajacego i plażowego Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-07-06 10:01:35 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV oraz 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złącz kablowych 0,4kV oraz słupów elektroenergetycznych SN, działka nr 501 obręb Gąsierzyno, gmina Stepnica Anna Humieja 2018-07-05 13:51:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV i 0,4kV oraz złączy kablowych, działka nr 7/3, obręb Stepnica-1, gmina Stepnica Anna Humieja 2018-07-05 13:50:47 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 65/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu wypożyczania sprzetu pływajacego i plażowego Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-07-05 09:21:26 dodanie dokumentu
Ławicki Ryszard Mariola Antoszczyk 2018-07-02 09:28:05 dodanie dokumentu
Wyganowski Andrzej Mariola Antoszczyk 2018-07-02 09:26:51 edycja dokumentu
Wyganowski Andrzej Mariola Antoszczyk 2018-07-02 09:26:27 dodanie dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 28.06.2018 r. Anna Sawa 2018-06-29 15:04:27 dodanie dokumentu
Zawiadomienie społeczeństwa o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Anna Sawa 2018-06-29 15:00:13 dodanie dokumentu
Powiadomienie stron o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Anna Sawa 2018-06-29 14:59:19 dodanie dokumentu
Wrzosek Krystyna Mariola Antoszczyk 2018-06-29 14:54:14 dodanie dokumentu
Strzelczyk Rafał Mariola Antoszczyk 2018-06-29 14:53:50 dodanie dokumentu
Potomska Anna Mariola Antoszczyk 2018-06-29 14:53:13 dodanie dokumentu
Nowak Andrzej Mariola Antoszczyk 2018-06-29 14:52:49 dodanie dokumentu
Mutkowska Teresa Mariola Antoszczyk 2018-06-29 14:52:28 dodanie dokumentu
Meszyńska Aneta Mariola Antoszczyk 2018-06-29 14:52:03 dodanie dokumentu
Makowska Agnieszka Mariola Antoszczyk 2018-06-29 14:51:40 dodanie dokumentu
Kleszcz Marek Mariola Antoszczyk 2018-06-29 14:50:52 dodanie dokumentu
Kierzynkowska Barbara Mariola Antoszczyk 2018-06-29 14:50:33 dodanie dokumentu
Kędzierski Zdzisław Mariola Antoszczyk 2018-06-29 14:50:08 dodanie dokumentu
Jacewicz Jacek Mariola Antoszczyk 2018-06-29 14:49:43 dodanie dokumentu
Gidokeit Joanna Mariola Antoszczyk 2018-06-29 14:49:21 dodanie dokumentu
Foremniak Aurelia Mariola Antoszczyk 2018-06-29 14:48:53 dodanie dokumentu
Dąbrowska Aneta Mariola Antoszczyk 2018-06-29 14:48:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 kwietnia 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-06-29 14:45:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 maja 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-06-29 14:44:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 kwietnia 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-06-29 14:43:19 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości gruntowej na okres 10 lat Daria Grądz 2018-06-29 13:45:51 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości gruntowej na okres 10 lat Daria Grądz 2018-06-29 13:45:28 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 418/8 obręb geodezyjny Stepnica-1, miasto Stepnica Daria Grądz 2018-06-29 09:51:23 dodanie dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2018-06-26 09:47:34 edycja dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2018-06-26 09:36:07 edycja dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2018-06-26 09:33:49 edycja dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2018-06-26 09:29:12 edycja dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2018-06-26 09:26:34 edycja dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2018-06-26 09:24:45 edycja dokumentu