Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
obwieszczenie GUS ws. stawki podatku rolnego Anna Jagła 2018-12-10 09:42:27 dodanie dokumentu
informacja IN-1 dla osób fizycznych Anna Jagła 2018-12-10 09:41:11 dodanie dokumentu
deklaracja DR-1 dla osób prawnych Anna Jagła 2018-12-10 09:40:44 dodanie dokumentu
Informacja Koła Łowieckiego "Szarak" Szczecin nt. interwencyjnego polowania zbiorowego Mariola Antoszczyk 2018-12-10 09:40:30 dodanie dokumentu
załącznik ZR-1A Anna Jagła 2018-12-10 09:39:02 dodanie dokumentu
załącznik ZR-1B Anna Jagła 2018-12-10 09:38:34 dodanie dokumentu
przeliczniki powierzchni użytków rolnych Anna Jagła 2018-12-10 09:37:54 dodanie dokumentu
wniosek o zwolnienie z podatku rolnego Anna Jagła 2018-12-10 09:37:05 dodanie dokumentu
obwieszczenie GUS ws. stawki podatku leśnego Anna Jagła 2018-12-10 09:35:10 edycja dokumentu
obwieszczenie GUS ws. stawki podatku leśnego Anna Jagła 2018-12-10 09:34:36 dodanie dokumentu
informacja IN-1 dla osób fizycznych Anna Jagła 2018-12-10 09:34:20 dodanie dokumentu
deklaracja DL-1 dla osób prawnych Anna Jagła 2018-12-10 09:33:46 dodanie dokumentu
załącznik ZL-1A Anna Jagła 2018-12-10 09:32:58 dodanie dokumentu
załącznik ZL-1B Anna Jagła 2018-12-10 09:32:34 dodanie dokumentu
załącznik DT-1A Anna Jagła 2018-12-10 09:30:19 dodanie dokumentu
deklaracja DT-1 Anna Jagła 2018-12-10 09:29:48 dodanie dokumentu
uchwała nr I/12/18 ws. stawek podatku od śr.transportowych Anna Jagła 2018-12-10 09:28:46 dodanie dokumentu
wniosek o zwrot podatku akcyzowego Anna Jagła 2018-12-10 09:23:07 dodanie dokumentu
deklaracja o wysokości opłaty za gospo. odpadami komunalnymi Anna Jagła 2018-12-10 09:21:28 dodanie dokumentu
uchwała nr IV/39/15 ws. wysokości stawki Anna Jagła 2018-12-10 09:20:31 dodanie dokumentu
uchwała nr IV/40/15 ws zakresu świadczenia usług Anna Jagła 2018-12-10 09:19:52 dodanie dokumentu
uchwała nr VIII/80/15 ws wzoru deklaracji Anna Jagła 2018-12-10 09:19:00 dodanie dokumentu
uchwała nr I/13/18 ws. stawki od podsiadania psów Anna Jagła 2018-12-10 09:13:45 dodanie dokumentu
zgłoszenie nabycia/utraty psa Anna Jagła 2018-12-10 09:12:14 dodanie dokumentu
oświadczenie o niepodleganiu opłacie od posiadania psów Anna Jagła 2018-12-10 09:11:37 dodanie dokumentu
uchwała nr I/14/18 ws opłaty targowej Anna Jagła 2018-12-10 09:02:41 edycja dokumentu
uchwała nr I/14/18 ws opłaty targowej Anna Jagła 2018-12-10 09:01:25 dodanie dokumentu
wniosek o wydanie zaświadczenia Anna Jagła 2018-12-10 08:58:14 dodanie dokumentu
wniosek o zwrot nadpłaty Anna Jagła 2018-12-10 08:52:23 dodanie dokumentu
wniosek o umorzenie zaległości Anna Jagła 2018-12-10 08:51:41 dodanie dokumentu
wniosek o rozłożenie na raty Anna Jagła 2018-12-10 08:50:40 dodanie dokumentu
wniosek o odroczenie terminu płatności Anna Jagła 2018-12-10 08:49:52 dodanie dokumentu
oświadczenie o stanie majątkowym Anna Jagła 2018-12-10 08:48:34 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wyłożeniu do wiadomości publicznej projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stepnica na 2019 rok Anna Sawa 2018-12-07 14:17:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 105/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 grudnia 2018 r w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Gąsierzyno Mariola Antoszczyk 2018-12-07 12:37:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 109/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Jarszewko Mariola Antoszczyk 2018-12-07 12:34:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 107/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 grudnia 2018 r w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Piaski Małe Mariola Antoszczyk 2018-12-07 12:33:47 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 106/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 grudnia 2018 r w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kopice Mariola Antoszczyk 2018-12-07 12:33:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 108/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 6 grudnia 2018 r w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Stepniczka Mariola Antoszczyk 2018-12-07 12:32:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 107/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 grudnia 2018 r w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Piaski Małe Mariola Antoszczyk 2018-12-07 12:31:30 dodanie dokumentu