Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
obwieszczenie GUS ws. stawki podatku leśnego Anna Jagła 2016-12-08 09:52:32 dodanie dokumentu
deklaracja DT-1 pdf Anna Jagła 2016-12-08 09:50:50 dodanie dokumentu
deklaracja DT-1 doc. Anna Jagła 2016-12-08 09:50:21 dodanie dokumentu
załącznik DT-1A pdf Anna Jagła 2016-12-08 09:49:55 dodanie dokumentu
załącznik DT-1A doc. Anna Jagła 2016-12-08 09:49:23 dodanie dokumentu
uchwała nr XV/158/16 ws. stawek od śr.transportowych Anna Jagła 2016-12-08 09:48:18 dodanie dokumentu
deklaracja o wysokości opłaty za gosp.odpadami komunalnymi pdf Anna Jagła 2016-12-08 09:45:49 dodanie dokumentu
deklaracja o wysokości opłaty za gosp.odpadami komunalnymi doc. Anna Jagła 2016-12-08 09:45:26 dodanie dokumentu
uchwała nr IV/39/15 ws. wysokości stawki Anna Jagła 2016-12-08 09:43:40 dodanie dokumentu
uchwała nr IV/40/15 ws. zakresu świadczenia usług Anna Jagła 2016-12-08 09:42:57 dodanie dokumentu
uchwała nr VIII/80/16 ws. wzoru deklaracji Anna Jagła 2016-12-08 09:42:13 dodanie dokumentu
uchwała nr VIII/84/15 ws.stawki podatku od posiadania psów Anna Jagła 2016-12-08 09:40:55 dodanie dokumentu
zgłoszenie nabycia/utraty psa pdf Anna Jagła 2016-12-08 09:40:14 dodanie dokumentu
zgłoszenie nabycia/utraty psa doc. Anna Jagła 2016-12-08 09:39:51 dodanie dokumentu
oświadczenie o niepodleganiu opłacie od posiadania psów pdf Anna Jagła 2016-12-08 09:39:14 dodanie dokumentu
oświadczenie o niepodleganiu opłacie od posiadania psów doc. Anna Jagła 2016-12-08 09:38:46 dodanie dokumentu
uchwała nr VIII/81/15 ws.stawek opłaty targowej Anna Jagła 2016-12-08 09:35:09 dodanie dokumentu
wniosek o zwrot podatku akcyzowego Anna Jagła 2016-12-08 09:31:08 dodanie dokumentu
wniosek o wydanie zaświadczenia pdf Anna Jagła 2016-12-08 09:28:59 dodanie dokumentu
wniosek o wydanie zaświadczenia doc. Anna Jagła 2016-12-08 09:28:36 dodanie dokumentu
wniosek o zwrot nadpłaty pdf Anna Jagła 2016-12-08 09:28:00 dodanie dokumentu
wniosek o zwrot nadpłaty doc. Anna Jagła 2016-12-08 09:27:28 dodanie dokumentu
wniosek o odroczenie terminu płatności pdf Anna Jagła 2016-12-08 09:26:43 dodanie dokumentu
wniosek o odroczenie terminu płatności doc. Anna Jagła 2016-12-08 09:26:17 dodanie dokumentu
wniosek o rozłożenie na raty zaległosci podatkowych pdf Anna Jagła 2016-12-08 09:25:27 dodanie dokumentu
wniosek o rozłożenie na raty zaległosci podatkowych doc. Anna Jagła 2016-12-08 09:25:00 dodanie dokumentu
wniosek o umorzenie zaległości podatkowych doc. Anna Jagła 2016-12-08 09:22:35 edycja dokumentu
wniosek o umorzenie zaległości podatkowych pdf Anna Jagła 2016-12-08 09:22:26 dodanie dokumentu
wniosek o umorzenie zaległości podatkowych doc. Anna Jagła 2016-12-08 09:21:51 dodanie dokumentu
oświadczenie o stanie majątkowym pdf Anna Jagła 2016-12-08 09:20:30 dodanie dokumentu
oświadczenie o stanie majątkowym doc. Anna Jagła 2016-12-08 09:18:57 edycja dokumentu
oświadczenie o stanie majątkowym doc. Anna Jagła 2016-12-08 09:18:13 usunięcie załacznika
oświadczenie o stanie majątkowym doc. Anna Jagła 2016-12-08 09:17:50 dodanie dokumentu
Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz jednostek organizacyjnych Gminy i cmentarzy z terenu Gminy Stepnica oraz PSZOK Marlena Smolarek 2016-12-07 12:45:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kotłowni wraz z kominem stalowym opalanej korą i zrębkami sosnowymi". Anna Sawa 2016-12-05 12:49:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kotłowni wraz z kominem stalowym opalanej korą i zrębkami sosnowymi". Anna Sawa 2016-12-05 12:48:15 dodanie dokumentu
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stepnica na lata 2014-2020 Mariola Kwiryng 2016-12-04 17:05:37 dodanie dokumentu
Zarządzeni Nr 78/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stwek czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe oraz garaże w budynkach komunalnych na terenie Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2016-12-02 07:51:29 dodanie dokumentu
Zarządzeni Nr 77/2016 Burmistrza Miasta i iny Stepnica z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie określenia stawki bazowej czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Mariola Antoszczyk 2016-12-01 15:17:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania w razie wewnętrznego lub zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa narodowego oraz wojny Mariola Antoszczyk 2016-12-01 14:39:55 edycja dokumentu