Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. gosp. nieruchomościami Marlena Smolarek 2017-07-12 14:50:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego Marlena Smolarek 2017-07-12 14:23:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego Marlena Smolarek 2017-07-12 14:22:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego Marlena Smolarek 2017-07-12 14:22:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego Marlena Smolarek 2017-07-12 14:21:23 dodanie dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody na kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 30.06.2017 Anna Sawa 2017-07-12 14:18:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego Marlena Smolarek 2017-07-12 14:16:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego Marlena Smolarek 2017-07-12 14:15:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego Marlena Smolarek 2017-07-12 14:15:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego Marlena Smolarek 2017-07-12 14:14:49 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego ul. Krzywoustego w Stepnicy Marlena Smolarek 2017-07-12 11:54:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i remoncie gazociągu DN 500 w rejonie Rezerwatu Olszanka , obręb geodezyjny Bogusławie, gmina Stepnica, działki nr 16, 25, 20, 23,17,24/1, 18, 335/1, 337/1, 378, 500/2 Monika Kotomska 2017-07-10 14:36:27 dodanie dokumentu
Pierwsze badanie wody na kąpielisku 27.06.2017 Anna Sawa 2017-07-10 11:06:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Główna księgowa Urzędu Maciej Herman 2017-07-06 14:53:34 dodanie dokumentu
Bilans na dzień 31.12.2016 Maciej Herman 2017-07-05 09:04:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza MIasta i Gminy Stepnica z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 Daria Grądz 2017-07-05 09:01:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury Daria Grądz 2017-07-05 09:00:26 dodanie dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Daria Grądz 2017-06-30 12:31:14 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIX/209/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 10 lat Daria Grądz 2017-06-30 11:18:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/208/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej mienie gminne Daria Grądz 2017-06-30 11:17:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/207/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat Daria Grądz 2017-06-30 11:16:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/206/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XVIII/187/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stepnica Daria Grądz 2017-06-30 11:15:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/205/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu oraz ustalenia lokalizacji Placu Targowgo w Stepnicy Daria Grądz 2017-06-30 11:13:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/204/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia formy i trybu pomocy oraz zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Stepnica nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów Daria Grądz 2017-06-30 11:11:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/203/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu w obrębie ewidencyjnym Stepniczka - gmina Stepnica Daria Grądz 2017-06-30 11:03:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/202/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica Daria Grądz 2017-06-30 11:02:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/201/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stepnica na drugim etapie postępowania Daria Grądz 2017-06-30 10:58:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/200/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Stepnica i podległym jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Daria Grądz 2017-06-30 10:56:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/199/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Daria Grądz 2017-06-30 10:51:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/198/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Daria Grądz 2017-06-30 10:35:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/197/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica Daria Grądz 2017-06-30 10:33:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/196/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok Daria Grądz 2017-06-30 10:31:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/195/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Stepnica za rok 2016 Daria Grądz 2017-06-30 10:28:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/194/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stepnicy Daria Grądz 2017-06-30 10:19:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/193/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Daria Grądz 2017-06-30 10:13:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/192/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy Daria Grądz 2017-06-30 09:57:14 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIX/192/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy Daria Grądz 2017-06-30 09:56:46 dodanie dokumentu
Zarzędzenie nr 40/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy Maciej Herman 2017-06-28 15:02:35 edycja dokumentu
Zarzędzenie nr 40/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy Maciej Herman 2017-06-28 15:01:57 edycja dokumentu
Zarzędzenie nr 40/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy Maciej Herman 2017-06-28 15:01:32 dodanie dokumentu