Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ośrodek Pomocy Społecznej Maciej Herman 2018-07-30 11:19:57 edycja dokumentu
Ośrodek Pomocy Społecznej Maciej Herman 2018-07-30 11:16:34 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zebrania materiałów do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE RC 110 o długości ok. 290mb, PE RC 160 o długości ok. 35mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 o długości ok. 25mb wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC 90 o łącznej długości ok 260mb, działki nr 131/14 i 337, obręb geodezyjny Stepnica-1, Gmina Stepnica Marlena Smolarek 2018-07-26 11:04:27 dodanie dokumentu
Remont i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Leśna 3 Racimierz Marlena Smolarek 2018-07-26 09:01:20 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 65/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu wypożyczania sprzetu pływajacego i plażowego Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-07-25 14:47:08 edycja dokumentu
Zarzadzenie Nr 63/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-07-25 14:43:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-07-25 14:42:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wyłożeniu do publicznego wglądu ?Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Stepnica? Marlena Smolarek 2018-07-25 09:18:13 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wyłożeniu do publicznego wglądu ?Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Stepnica? Marlena Smolarek 2018-07-25 09:17:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia postanowienia dot sprostowania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 9/2017 z dnia 13.10.2017r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie parterowej części budynku szkoły podstawowej w celu uzyskania dodatkowej powierzchni dydaktycznej na działce oznaczonej nr ewid. 334/2, położonej w obrębie geodezyjnym Racimirz, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2018-07-25 09:04:42 dodanie dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kapieli w miejscowości Czarnocin 23.07.2018 Anna Sawa 2018-07-24 11:51:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia postanowienia dot sprostowania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/2018 z dnia 20.04.2018r dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika na wodę pitną na działce oznaczonej nr ewid. 12/3, położonej w obrębie geodezyjnym Budzień, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2018-07-24 11:32:42 dodanie dokumentu
Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie za II kwartał 2018 Maciej Herman 2018-07-24 10:33:31 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 657/2 obręb geodezyjny Racimierz, gmina Stepnica Daria Grądz 2018-07-23 15:01:15 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 345/1 obręb geodezyjny Racimierz, gmina Stepnica Daria Grądz 2018-07-23 15:00:44 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 37 obręb geodezyjny Jarszewko, gmina Stepnica Daria Grądz 2018-07-23 15:00:18 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 128/11 obręb geodezyjny Kopice, gmina Stepnica Daria Grądz 2018-07-23 09:58:08 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 128/6 obręb geodezyjny Kopice, gmina Stepnica Daria Grądz 2018-07-23 09:57:55 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 128/5 obręb geodezyjny Kopice, gmina Stepnica Daria Grądz 2018-07-23 09:57:40 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 128/3 obręb geodezyjny Kopice, gmina Stepnica Daria Grądz 2018-07-23 09:57:22 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 128/2 obręb geodezyjny Kopice, gmina Stepnica Daria Grądz 2018-07-23 09:57:05 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe "Sprzedaż, dostawa i montaż wyposażenia pracowni dietetycznych na potrzeby realizacji projektu " Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen? Marlena Smolarek 2018-07-19 14:36:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV i 0,4kV oraz złączy kablowych, działka nr 7/3, obręb Stepnica-1, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2018-07-18 14:19:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV oraz 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złącz kablowych 0,4kV oraz słupów elektroenergetycznych SN, działka nr 501 obręb Gąsierzyno, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2018-07-18 11:44:00 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe "Sprzedaż, dostawa i montaż dwóch poidełek" na potrzeby realizacji projektu "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen" Marlena Smolarek 2018-07-17 13:14:21 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 2787379/18/SCZ z dnia 25.06.2018 r. Anna Sawa 2018-07-17 11:57:21 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 1151/06/2018 z dnia 25.06.2018 r. Anna Sawa 2018-07-17 11:56:29 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 1149/06/2018 z dnia 25.06.2018 r. Anna Sawa 2018-07-17 11:55:24 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 278736/18/SCZ z dnia 25.06.2018 r. Anna Sawa 2018-07-17 11:54:35 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 278769/18/SCZ z dnia 25.06.2018 r. Anna Sawa 2018-07-17 11:53:12 dodanie dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kapieli w miejscowości Czarnocin. Anna Sawa 2018-07-17 11:44:22 dodanie dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 12.07.2018 r. Anna Sawa 2018-07-16 09:11:32 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe "Organizacja zawodów sportowych" na potrzeby realizacji projektu "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen" Marlena Smolarek 2018-07-11 15:16:17 dodanie dokumentu
Decyzja zatwierdzająca plan Marlena Smolarek 2018-07-11 10:43:21 edycja dokumentu
Plan gospodarowania odpadami ze statków w Morskim Porcie Rybackim w Stepnicy. Marlena Smolarek 2018-07-11 10:43:04 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe "Prowadzie zajęć ciało odżywianie ruch na potrzeby realizacji projektu "Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen" Marlena Smolarek 2018-07-10 10:40:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 czerwca 2018 r w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start wynikającego z rządowego programu wsparcia rodzin z dziecmi "Dobry start" Mariola Antoszczyk 2018-07-09 12:02:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 czerwca 2018 r w sprawie upoważnienia Pani Barbary Klwszcz pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start wynikającego z rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi "Dobry start" Mariola Antoszczyk 2018-07-09 12:01:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 61/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Pani Beaty Stockiej pracownika Ośrodka Pomocyy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start wynikającego z rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi "Dobry start" Mariola Antoszczyk 2018-07-09 12:00:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 czerwca 2018 r w sprawie upoważnienia Pani Barbary Klwszcz pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start wynikającego z rządowego programu wsparcia rodzin z dziećmi "Dobry start" Mariola Antoszczyk 2018-07-09 11:56:36 dodanie dokumentu