Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania " Plan zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych zarzadzanych przez Gminę Stepnicau Mariola Antoszczyk 2017-11-06 09:10:33 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie instrukcji przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majatkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu Mariola Antoszczyk 2017-11-06 09:05:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gminnym Osrodku Kultury w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2017-11-03 11:53:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 października 2017 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy i udzielenia upoważnień Mariola Antoszczyk 2017-11-03 09:55:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 63/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 wrzesnia 2017 r. w sprawie udzielenia pracownikowi Osrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy upowaznienia do realizacji zadań wynikajacych z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy społecznej państaw w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz 195 z póń. zm.) Mariola Antoszczyk 2017-11-03 09:45:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie powołania "pionu Ochrony Informacji Niejawnych" w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2017-11-03 09:30:12 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 90/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2017-11-03 09:13:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 86/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzoerżawy części nieruchpomości gminnej na okres 3 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Mariola Antoszczyk 2017-10-31 15:07:34 dodanie dokumentu
Wyniki konsultacji ws. aktualizacji Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018. Maciej Herman 2017-10-30 11:51:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej, działka nr 784/1, 783, obręb Racimierz, gmina Stepnica Monika Kotomska 2017-10-30 09:11:38 dodanie dokumentu
Maciej Herman 2017-10-27 13:06:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-10-27 11:22:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-10-27 11:20:48 dodanie dokumentu
Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Stepnica - UNIEWAŻNIONY Marlena Smolarek 2017-10-26 12:43:46 usunięcie załacznika
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 10/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 0,4kV i 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złącz kablowych 0,4kV, słupów elektroenergetycznych, obręb Gąsierzyno, dz.nr 501, 552/5, 499/109. Monika Kotomska 2017-10-24 13:48:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję nr 7/2017 z dnia 11.09.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia na działkach oznaczonych numerami ewid.: 417,419, 214 położonych w obrębie geodezyjnym Osina, gmina Osina Monika Kotomska 2017-10-24 11:06:06 dodanie dokumentu
Rada Miejska lata 2014-2018 Maciej Herman 2017-10-24 08:16:55 edycja dokumentu
Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie za I, II, III kwartał 2017 Maciej Herman 2017-10-23 11:49:51 edycja dokumentu
Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie za I, II, III kwartał 2017 Maciej Herman 2017-10-23 11:48:58 edycja dokumentu
POROZUMIENIE W SPRAWIE UDOSTĘPNIENIA TERENU ŚCIEZKA ROWEROWA Marlena Smolarek 2017-10-23 11:44:49 dodanie dokumentu
Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Stepnica - UNIEWAŻNIONY Marlena Smolarek 2017-10-19 14:17:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję nr 6/2017 z dnia 31.08.2017r., znak:AOŚ.6733.8.4.2017.MK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia - ułożenie kabla oświetleniowego oraz posadowienie 2 lamp oświetleniowych na działkach oznaczonych numerami ewid.: 354, 361, 374 położonych w obrębie geodezyjnym Osina, gmina Osina Monika Kotomska 2017-10-17 14:13:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 9/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie parterowej części budynku szkoły podstawowej w celu uzyskania dodatkowej powierzchni dydaktycznej, obręb geodezyjny Racimierz, działka nr 334/2 Monika Kotomska 2017-10-17 10:52:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica Mariola Antoszczyk 2017-10-17 10:18:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o świadczeń rodzinnych ( Dz. U. z 2016 r. poz.1518 z późn. zm.) r. Mariola Antoszczyk 2017-10-17 10:16:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom do alimentów ( Dz. U. z 2017 r., poz.489 z późn. zm.)z. Mariola Antoszczyk 2017-10-17 10:13:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U.z 2017 r poz. 489 z późn. zm.) Mariola Antoszczyk 2017-10-17 10:09:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U.z 2017 r poz. 489 z późn. zm.) Mariola Antoszczyk 2017-10-17 10:09:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do występowania z wnioskiem do centralnej ewidencji kierowców Mariola Antoszczyk 2017-10-17 10:06:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie udzielenia Pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy upoważnienia do realizacji zadań wynikajacych z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państawa w wychowaniu dzieci ( Dz. U.z 2016 r., poz. 195 z późn. zm.) Mariola Antoszczyk 2017-10-17 08:18:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Osrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów Mariola Antoszczyk 2017-10-17 08:15:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Osrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji adaministracyjnych w sprawie o dodatek mieszkaniowy, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2017 r. z późn. zm.) Mariola Antoszczyk 2017-10-17 08:12:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia , o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za zyciem" ( Dz. U. z 2016 r.poz. 1860) Mariola Antoszczyk 2017-10-17 08:12:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Osrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji adaministracyjnych w sprawie o dodatek mieszkaniowy, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2017 r. z późn. zm.) Mariola Antoszczyk 2017-10-17 08:08:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postepowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o świadczenie rodzinne, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2016 r. , poz 1518 z późn. zm.) Mariola Antoszczyk 2017-10-17 08:06:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Osrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji adinistracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U..z 2017r., poz. 489 z póżń zm.) Mariola Antoszczyk 2017-10-17 08:02:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do realizacji zadań wynikajacych z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2017. poz. 489 z późn. zm.) Mariola Antoszczyk 2017-10-16 14:19:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Osrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do wystepowania z wnioskiem do centralnej ewidencji kierowców Mariola Antoszczyk 2017-10-16 14:16:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Osrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do wystepowania z wnioskiem do centralnej ewidencji kierowców Mariola Antoszczyk 2017-10-16 14:16:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie udzielenia Pracownikowi Pomocy Społecznej w Stepnicy upoważnienioa do realizacji zadań wynikajacych z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państawa w wychowaniu dzieci ( Dz.U. z 2016 r., poz.195 z późn. zm.) Mariola Antoszczyk 2017-10-16 14:14:20 dodanie dokumentu