Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarzadzenie Nr 6/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie przekwalifikowania w mieszkaniowym zasobie gminy lokali mieszkalnych na lokale socjalne Mariola Antoszczyk 2017-01-18 12:54:22 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za rok 2013 Mariola Kwiryng 2017-01-18 12:25:19 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za rok 2014 Mariola Kwiryng 2017-01-18 10:17:10 dodanie dokumentu
Sprawozdanie za rok 2015 Mariola Kwiryng 2017-01-18 10:05:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i ustalenia regulaminu pracy komisji Mariola Antoszczyk 2017-01-17 14:54:46 dodanie dokumentu
Zarządzeni Nr 89/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działańna rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 rpn. "Dowozenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Stepnica do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przybiernowie Mariola Antoszczyk 2017-01-17 14:53:16 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 5/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2017-01-17 14:49:09 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 4/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji Publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2017-01-17 14:46:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 63/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 26 października 2016 r. w sprawie odwołania i powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica Mariola Kwiryng 2017-01-13 12:06:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 11 stycznia 2017 r. Mariola Kwiryng 2017-01-12 15:25:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Mariola Antoszczyk 2017-01-11 11:55:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zebrania niezbędnych materiałów do wydania decyzji celu publicznego polegającej na budowie dwóch zbiorników cylindrycznych, membranowych do magazynowania wody pitnej na terenie stacji uzdatniania wody, gmina Stepnica, obręb Racimierz, miejscowość Łąka, część działki 48 Monika Kotomska 2017-01-10 14:31:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego Marlena Smolarek 2017-01-10 14:30:38 edycja dokumentu
Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej w kolejnych latach Mariola Kwiryng 2017-01-09 11:58:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVI/174/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stepnica na 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-01-09 09:38:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/174/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Stepnica na 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-01-09 09:33:16 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVI/174/16 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Stepnica na 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-01-09 09:32:53 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 3/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż zamiatarki spalinowej Marlena Smolarek 2017-01-09 09:02:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego Marlena Smolarek 2017-01-09 09:02:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż zamiatarki spalinowej Marlena Smolarek 2017-01-09 09:00:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego Marlena Smolarek 2017-01-09 08:59:50 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 1/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie procedury udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2017-01-09 08:58:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 grudnia 20116 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Stepnica Mariola Kwiryng 2017-01-05 15:28:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 83/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Mariola Kwiryng 2017-01-05 15:07:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 86/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej Mariola Kwiryng 2017-01-05 13:52:58 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 86/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej Mariola Kwiryng 2017-01-05 13:51:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 91/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu (...) Mariola Kwiryng 2017-01-05 13:44:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 92/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na rok 2017 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na rok 2017 Mariola Kwiryng 2017-01-05 13:42:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 43/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego Mariola Kwiryng 2017-01-05 13:39:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 42/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie udzielenia Kieronikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy upoważnienia do realizacji projektu Rodzina bez Przemocy (...) Mariola Kwiryng 2017-01-05 13:37:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 37/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnicy z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2016-2019 Mariola Kwiryng 2017-01-05 13:35:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 39/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Mariola Kwiryng 2017-01-05 13:28:12 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 39/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok Mariola Kwiryng 2017-01-05 13:27:10 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wyłożeniu do wiadomości publicznej projektu uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stepnica. Anna Sawa 2017-01-05 12:00:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 84/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Kwiryng 2017-01-04 08:16:44 dodanie dokumentu
Regulamin Organizacyjny UMiG z grudnia 2016 r. Mariola Kwiryng 2017-01-04 08:14:48 dodanie dokumentu
Informacje ogólne Mariola Kwiryng 2017-01-04 08:13:56 edycja dokumentu
Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Maciej Herman 2016-12-30 10:00:35 edycja dokumentu
Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych Maciej Herman 2016-12-30 10:00:23 dodanie dokumentu
Protokół Nr XIV/16 z obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 23 listopada 2016 r. Mariola Antoszczyk 2016-12-29 13:33:00 dodanie dokumentu