Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Idczak Warchoł Alicja Mariola Antoszczyk 2017-06-21 11:47:42 dodanie dokumentu
Gidokeit Joanna Mariola Antoszczyk 2017-06-21 11:46:40 dodanie dokumentu
Foremniak Aurelia Mariola Antoszczyk 2017-06-21 11:45:16 dodanie dokumentu
Dąbrowska Aneta Mariola Antoszczyk 2017-06-21 11:43:54 dodanie dokumentu
Oświadczenia majatkowe Radnych Rady Miejskiej w Stepnicy za 2016 r. Mariola Antoszczyk 2017-06-21 11:41:13 usunięcie dokument
Oświadczenia majatkowe Radnych Rady Miejskiej w Stepnicy za 2016 r. Mariola Antoszczyk 2017-06-21 11:41:00 edycja dokumentu
Oświadczenia majatkowe Radnych Rady Miejskiej w Stepnicy za 2016 r. Mariola Antoszczyk 2017-06-21 11:39:50 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach XIX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 27 czerwca 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-06-19 12:53:45 dodanie dokumentu
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 23 czerwca 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-06-19 12:43:42 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Mariola Kwiryng 2017-06-19 10:44:28 edycja dokumentu
Mariola Kwiryng 2017-06-19 10:43:58 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 0,4kV i 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złącz kablowych 0,4kV, słupów elektroenergetycznych, obręb Gąsierzyno, dz.nr 501, 552/3, 552/5, 499/109. Monika Kotomska 2017-06-16 09:35:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie 38/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12.06.2017 r. w sprawie regulaminu wypożyczania sprzętu pływającego i plażowego Gminy Stepnica Marlena Smolarek 2017-06-13 15:18:34 edycja dokumentu
Zarządzenie 38/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12.06.2017 r. w sprawie regulaminu wypożyczania sprzętu pływającego i plażowego Gminy Stepnica Marlena Smolarek 2017-06-13 15:16:05 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 0,4kV i 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złącz kablowych 0,4kV, słupów elektroenergetycznych, obręb Gąsierzyno, dz.nr 501, 552/3, 552/5, 499/109. Monika Kotomska 2017-06-09 11:44:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 Mariola Antoszczyk 2017-06-08 12:21:54 dodanie dokumentu
Kwiryng Mariola Mariola Antoszczyk 2017-06-08 09:55:01 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zebrania niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i remoncie gazociągu DN 500 w rejonie Rezerwatu Olszanka , obręb geodezyjny Bogusławie, działki nr 16, 25, 20, 23,17,24/1, 18, 335/1, 337/1, 378, 500/2 Monika Kotomska 2017-06-01 15:05:16 dodanie dokumentu
Wyganowski Andrzej Mariola Antoszczyk 2017-05-31 13:27:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej na hali widowiskowo-sportowej w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2017-05-31 13:23:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przekwalifikowania w mieszkaniowym zasobie gminy lokalu mieszkalnego na lokal socjalny Mariola Antoszczyk 2017-05-31 08:13:16 dodanie dokumentu
Modernizacja instalacji technologicznych uzdatniania wody wraz z przeprowadzeniem prac remontowo ? budowlanych obiektu SUW w Widzieńsku, Gmina Stepnica Marlena Smolarek 2017-05-30 15:47:58 dodanie dokumentu
Na podstawie art. 19a ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego złożoną przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Stepnickiej - Lakalna Organizacja Turystyczna ul. T. Kościuszki 4, 72-112 Stepnica. Maciej Herman 2017-05-29 14:43:58 dodanie dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2017-05-26 08:12:06 edycja dokumentu
Przewozy szkolne w ramach regularnej komunikacji zbiorowej w okresie od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2020 r. na terenie Gminy Stepnica Marlena Smolarek 2017-05-23 11:40:53 dodanie dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2017-05-18 12:14:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVIII/184/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkól podstwaowych i gmnazjum do nowego ustroju szkolnego Mariola Antoszczyk 2017-05-18 11:55:28 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu przejść dla płazów i małych ssaków w istniejącej ściance szczelnej na wale przeciwpowodziowym lewym nad Kanałem Żarnowskim na działce nr 37/1 i 26/2, obręb geodezyjny Czarnocin, gmina Stepnica. Monika Kotomska 2017-05-16 11:18:16 dodanie dokumentu
Zapała Grażyna Mariola Antoszczyk 2017-05-15 12:20:32 dodanie dokumentu
Wyziński Andrzej Mariola Antoszczyk 2017-05-15 12:20:13 dodanie dokumentu
Wyzińska Lidia Mariola Antoszczyk 2017-05-15 12:19:50 dodanie dokumentu
Wojcianiec Beata Mariola Antoszczyk 2017-05-15 12:19:27 dodanie dokumentu
Smolarek Marlena Mariola Antoszczyk 2017-05-15 12:18:58 dodanie dokumentu
Rzymczyk Stanisława Mariola Antoszczyk 2017-05-15 12:18:29 dodanie dokumentu
Rogalska Beata Mariola Antoszczyk 2017-05-15 12:18:06 dodanie dokumentu
Pracka Anna Mariola Antoszczyk 2017-05-15 12:17:39 dodanie dokumentu
Ławicka Magdalena Mariola Antoszczyk 2017-05-15 12:17:12 dodanie dokumentu
Kwiryng Mariola Mariola Antoszczyk 2017-05-15 12:16:50 dodanie dokumentu
Jędrzejewska Jolanta Mariola Antoszczyk 2017-05-15 12:16:18 dodanie dokumentu
Jagła Anna Mariola Antoszczyk 2017-05-15 12:15:32 dodanie dokumentu