Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn90PE, na terenie działki 250.14 i 249, gmina Stepnica, obręb geodezyjny Stepnica 1 Monika Kotomska 2017-04-18 11:05:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu dodatkowego dnia wolnego od pracy w roku 2017 w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2017-04-12 13:13:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów kończących służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2017-04-10 14:12:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych Mariola Antoszczyk 2017-04-10 14:09:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28.02.2017 r. o numerze i granicach obwodu głosowania, siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej... Maciej Herman 2017-04-06 16:43:01 edycja dokumentu
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 3 kwietnia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Stepnicy Maciej Herman 2017-04-06 16:41:20 dodanie dokumentu
Protokół Nr XVII/17 z obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-04-06 09:14:38 edycja dokumentu
Protokół Nr XVII/17 z obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-04-06 09:14:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na wykonaniu przejść dla płazów i małych ssaków w istniejącej ściance szczelnej na wale przeciwpowodziowym lewym nad Kanałem Żarnowskim na działce nr 37/1 i 26/2, obręb geodezyjny Czarnocin, gmina Stepnica. Monika Kotomska 2017-04-05 10:07:54 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica za rok 2016 Mariola Antoszczyk 2017-04-04 13:10:52 edycja dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica za rok 2016 Mariola Antoszczyk 2017-04-04 13:09:49 usunięcie załacznika
wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Stepnicy Maciej Herman 2017-04-04 10:35:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie szlaku rowerowego na wałach przeciwpowodziowych, obręb geodezyjny Czarnocin, Żarnowo, Jarszewko, gmina Stepnica oraz obręb geodezyjny Skoszewo, gmina Wolin Monika Kotomska 2017-04-03 14:21:04 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie szlaku rowerowego na wałach przeciwpowodziowych, obręb geodezyjny Czarnocin, Żarnowo, Jarszewko, gmina Stepnica oraz obręb geodezyjny Skoszewo, gmina Wolin Monika Kotomska 2017-04-03 12:44:39 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVIII/185/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorzadowego w Polsce Mariola Antoszczyk 2017-04-03 12:39:25 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVIII/187/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2017-04-03 12:39:04 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVIII/191/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. Mariola Antoszczyk 2017-04-03 12:30:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/190/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Stepnica na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2017-04-03 12:29:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/189/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2017 " Mariola Antoszczyk 2017-04-03 12:28:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/188/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia kąpielisk na terenie Gminy Stepnica na 2017 rok Mariola Antoszczyk 2017-04-03 12:25:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/187/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2017-04-03 12:24:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/186/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzat w 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-04-03 12:22:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/185/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorzadowego w Polsce Mariola Antoszczyk 2017-04-03 12:21:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVIII/184/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkól podstwaowych i gmnazjum do nowego ustroju szkolnego Mariola Antoszczyk 2017-04-03 12:19:50 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVII/183/ 17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres kolejnych 5 lat. Mariola Antoszczyk 2017-04-03 12:19:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr XVIII/184/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkól podstwaowych i gmnazjum do nowego ustroju szkolnego Mariola Antoszczyk 2017-04-03 12:19:17 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stepnica za rok 2016 Mariola Antoszczyk 2017-04-03 10:32:16 dodanie dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2017-04-03 09:09:57 edycja dokumentu
Miłowo, Gąsierzyno klub 20.02.2017 Anna Sawa 2017-03-31 14:17:11 edycja dokumentu
Miłowo, Gąsierzyno klub 20.02.2017 Anna Sawa 2017-03-31 14:16:31 dodanie dokumentu
Miłowo, szkoła poidelko 20.02.2017 Anna Sawa 2017-03-31 14:15:55 dodanie dokumentu
Miłowo SUW 13.03.2017 Anna Sawa 2017-03-31 14:15:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu i dzierżawy oraz opłat za udostępnianie nieruchomości stanowiących przedmiot własności Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2017-03-31 12:51:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dotyczące sporządzenia projektu Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Uroczyska w Lasach Stepnickich PLH320033 oraz rozpoczęciu konsultacji społecznych dla w/w projektu zarządzenia. Anna Sawa 2017-03-30 15:12:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwóch zbiorników cylindrycznych, membranowych do magazynowania wody pitnej na terenie stacji uzdatniania wody, gmina Stepnica, obręb Miłowo część działki 26/2 Monika Kotomska 2017-03-30 11:05:46 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i remoncie gazociągu DN 500 w rejonie Rezerwatu Olszanka , obręb geodezyjny Bogusławie, działki nr 16, 25, 20, 23,17,24/1, 18, 335/1, 337/1, 378, 500/2 Monika Kotomska 2017-03-30 11:03:50 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i remoncie gazociągu DN 500 w rejonie Rezerwatu Olszanka , obręb geodezyjny Bogusławie, działki nr 16, 25, 20, 23,17,24/1, 18, 335/1, 337/1, 378, 500/2 Monika Kotomska 2017-03-30 11:03:08 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie szlaku rowerowego na wałach przeciwpowodziowych, obręb geodezyjny Czarnocin, Żarnowo, Jarszewko, gmina Stepnica oraz obręb geodezyjny Skoszewo, gmina Wolin Monika Kotomska 2017-03-30 10:59:59 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie szlaku rowerowego na wałach przeciwpowodziowych, obręb geodezyjny Czarnocin, Żarnowo, Jarszewko, gmina Stepnica oraz obręb geodezyjny Skoszewo, gmina Wolin Monika Kotomska 2017-03-30 10:54:35 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach XVIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 29 marca 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-03-23 09:58:41 dodanie dokumentu