Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2018-10-12 09:26:28 edycja dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2018-10-12 07:56:14 edycja dokumentu
Informacja o wynikach II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 128/11 obręb geodezyjny Kopice, gmina Stepnica Daria Grądz 2018-10-10 12:57:56 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 345/1 obręb geodezyjny Racimierz, gmina Stepnica Daria Grądz 2018-10-10 12:57:27 dodanie dokumentu
Składy Obwodowych Komisji ds. Ustalenia Wyników Głosowania w Obwodach nr 1 w Stepnicy, nr 2 w Racimierzu, nr 3 w Kopicach Mariola Kwiryng 2018-10-10 11:32:47 dodanie dokumentu
Składy Obowodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodach nr 1 w Stepnicy, Nr w Racimierzu, nr 3 w Kopicach Mariola Kwiryng 2018-10-10 11:22:52 edycja dokumentu
Składy Obowodowych Komisji Wyborczych ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodach nr 1 w Stepnicy, Nr w Racimierzu, nr 3 w Kopicach Mariola Kwiryng 2018-10-10 11:22:40 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 128/6 obręb geodezyjny Kopice, gmina Stepnica Daria Grądz 2018-10-09 12:03:55 edycja dokumentu
Informacja o wynikach II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 128/6 obręb geodezyjny Kopice, gmina Stepnica Daria Grądz 2018-10-09 12:03:27 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 128/5 obręb geodezyjny Kopice, gmina Stepnica Daria Grądz 2018-10-09 12:02:52 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 128/3 obręb geodezyjny Kopice, gmina Stepnica Daria Grądz 2018-10-09 12:02:24 edycja dokumentu
Informacja o wynikach II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 128/3 obręb geodezyjny Kopice, gmina Stepnica Daria Grądz 2018-10-09 12:02:13 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 128/2 obręb geodezyjny Kopice, gmina Stepnica Daria Grądz 2018-10-09 12:01:42 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 657/2 obręb geodezyjny Racimierz, gmina Stepnica Daria Grądz 2018-10-08 14:21:21 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 37 obręb geodezyjny Jarszewko, gmina Stepnica Daria Grądz 2018-10-08 14:20:18 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Goleniowie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Goleniowie.jpg obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Goleniowie Mariola Kwiryng 2018-10-08 11:32:11 edycja dokumentu
Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Goleniowie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Goleniowie.jpg obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu w Goleniowie Mariola Kwiryng 2018-10-07 22:06:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariola Kwiryng 2018-10-05 14:00:24 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieogranicznego na dzierżawę części nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 418/6, obręb geodezyjny Stepnica-1, miasto Stepnica w celu prowadzenia przystani jachtowej Daria Grądz 2018-10-05 12:04:28 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach XXVIII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 10 października 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-10-04 13:00:04 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Społecznych i Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 8 października 2018r. Mariola Antoszczyk 2018-10-04 12:54:20 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Społecznych i Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 8 października 2018r. Mariola Antoszczyk 2018-10-04 12:45:29 dodanie dokumentu
Petycja dot. Programu Wzorowa Łazienka Maciej Herman 2018-10-04 12:40:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 października 2018 r w sprawie zmiany składu członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-10-04 11:16:18 usunięcie dokument
Zarzadzenie Nr 87/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 października 2018 w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-10-04 10:57:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 października 2018 r w sprawie zmiany składu członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-10-04 10:38:59 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 3 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Stepnicy bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15 Mariola Kwiryng 2018-10-04 10:00:50 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 3 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Stepnicy bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14 Mariola Kwiryng 2018-10-04 10:00:16 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 3 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Stepnicy bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10 Mariola Kwiryng 2018-10-04 09:59:49 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 3 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej w Stepnicy bez głosowania w okręgu wyborczym nr 4 Mariola Kwiryng 2018-10-04 09:58:45 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariola Kwiryng 2018-10-04 09:58:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Stepnicy z dnia 3 października 2018 r. zarejstrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Stepnicy zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mariola Kwiryng 2018-10-04 09:56:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica Maciej Herman 2018-10-03 14:21:59 edycja dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica Maciej Herman 2018-10-03 14:02:20 edycja dokumentu
Obwieszczenie o przystąpieniu do aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica Maciej Herman 2018-10-03 13:57:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zmiany składu członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica Maciej Herman 2018-10-03 10:35:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 87 /2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 października 2018 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica Maciej Herman 2018-10-03 10:33:31 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieogranicznego na dzierżawę nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym 566/1, obręb geodezyjny Stepnica-1, miasto Stepnica Daria Grądz 2018-10-03 10:21:43 dodanie dokumentu
Wyniki konsultacji społecznych Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019 Maciej Herman 2018-10-02 09:49:57 dodanie dokumentu
Informacja Starosty Goleniowskiego ws. zgłaszania miejsc na których mogą istnieć potencjalne zanieczyszczenia powierzchni ziemi Maciej Herman 2018-10-02 09:42:07 edycja dokumentu