Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXVI/279/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej strazy pożarnej Mariola Antoszczyk 2018-06-22 14:17:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/278/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kapieli w miejscowości Czarnocin oraz określenia sezonu kapielowego na 2018 rok Mariola Antoszczyk 2018-06-22 14:15:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/277/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kapieli w miejscowości Czarnocin oraz określenia sezonu kapielowego na 2018 rok Mariola Antoszczyk 2018-06-22 14:13:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr XXVI/277/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kapieli w miejscowości Czarnocin oraz określenia sezonu kapielowego na 2018 rok Mariola Antoszczyk 2018-06-22 14:13:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/276/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie wyrazenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 2 lat Mariola Antoszczyk 2018-06-22 14:10:24 dodanie dokumentu
Zamawiający Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy- Dostawa konstrukcji stalowej i pokrycia dachu do budowy stałego zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy - UNIEWAŻNIONY Marlena Smolarek 2018-06-22 14:10:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/275/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-06-22 14:08:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVI/274/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu 2017 rok Mariola Antoszczyk 2018-06-22 14:07:20 dodanie dokumentu
Zamawiający Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy - Budowa stałego zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy - UNIEWAŻNIONY Marlena Smolarek 2018-06-22 12:55:43 dodanie dokumentu
Protokół XXV/18 z obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 maja 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-06-22 12:08:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 62/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 czerwca 2018 r w sprawie upowaznienia Pani Agnieszki Cyniak do wystepowania w imienu gminy w sprawach o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej Mariola Antoszczyk 2018-06-22 12:06:29 dodanie dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kapieli w miejscowości Czarnocin Anna Sawa 2018-06-21 15:22:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej dz. nr 345/1, obręb Racimierz Daria Grądz 2018-06-19 13:09:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 657/2, obręb Racimierz Daria Grądz 2018-06-19 13:08:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/11, obręb Kopice Daria Grądz 2018-06-19 13:06:29 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/6, obręb Kopice Daria Grądz 2018-06-19 13:06:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/5, obręb Kopice Daria Grądz 2018-06-19 13:05:18 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/3, obręb Kopice Daria Grądz 2018-06-19 13:04:52 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/3, obręb Kopice Daria Grądz 2018-06-19 13:04:01 usunięcie dokument
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/3, obręb Kopice Daria Grądz 2018-06-19 13:03:48 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 128/2, obręb Kopice Daria Grądz 2018-06-19 13:03:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej dz. nr 37, obręb Jarszewko Daria Grądz 2018-06-19 13:02:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 18 czerwca 2018 r w sprawie wprowadzenia zakazu podlewnia upraw wodą pochodzących z gminnych urządzeń wodociagowych Mariola Antoszczyk 2018-06-18 11:49:04 dodanie dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 14.06.2018 r. Anna Sawa 2018-06-15 14:30:47 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 18 czerwca 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-06-14 13:25:53 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 18 czerwca 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-06-14 09:02:11 edycja dokumentu
Zawiadomienie o obradach XXVI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 20 czerwca 2018 r.. Mariola Antoszczyk 2018-06-14 09:01:21 edycja dokumentu
Zarządzenie NR 55/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 czerwca 2018 r w sprawie regulaminu wypożyczania sprzętu pływajacego i plazowego Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-06-13 13:44:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 czerwca 2018 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury Mariola Antoszczyk 2018-06-13 13:43:57 edycja dokumentu
Zarządzenie NR 55/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 czerwca 2018 r w sprawie regulaminu wypożyczania sprzętu pływajacego i plazowego Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-06-13 13:43:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 12 czerwca 2018 r w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury Mariola Antoszczyk 2018-06-13 13:41:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 maja 2018 r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-06-13 13:39:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 57/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnej na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym Daria Grądz 2018-06-13 13:14:31 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach XXVI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 20 czerwca 2018 r.. Mariola Antoszczyk 2018-06-13 08:04:02 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 18 czerwca 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-06-13 07:56:34 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15kV i 0,4kV oraz złączy kablowych, działka nr 7/3, obręb Stepnica-1, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2018-06-12 12:38:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV oraz 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złącz kablowych 0,4kV oraz słupów elektroenergetycznych SN, działka nr 501 obręb Gąsierzyno, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2018-06-12 12:37:14 dodanie dokumentu
STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZĘDU MIASTA I GMINY Maciej Herman 2018-06-12 09:24:13 edycja dokumentu
Maciej Herman 2018-06-12 09:23:20 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza MIasta i Gminy Stepnica dot. wydnia decyzji zmieniającej decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej z rur PE RC 90 o długości ok. 790 mb oraz sieci wodociągowej z rur PE RC 110 o długości ok. 810 mb na dz. nr 176/86, 176/7, 152, 154/52, ob. geod. Stepniczka, Gmina Stepnica Marlena Smolarek 2018-06-08 11:47:57 dodanie dokumentu