Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak WOPN-ON.6320.14.2017.RCh z dnia 21.11.2017 r. w sprawie "Opracowania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 (PZObis)". Anna Sawa 2017-11-27 10:33:25 dodanie dokumentu
Sprzedaż i dostawa sprzętu sportowego na potrzeby realizacji projektu ?Zdrowe Dzieci w Zdrowych Gminach/Gesunde Kinder In gesunden Kommunen?-zapytanie ofertowe Marlena Smolarek 2017-11-24 15:04:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 96/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 3 lat nieruchomości użytkowej, stanowiacej mienie gminne, w trybie bezprzetargowym Mariola Antoszczyk 2017-11-24 14:07:59 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami, działki nr 38, 35/16, 57/10 obręb Kopice, gmina Stepnica Monika Kotomska 2017-11-23 13:33:59 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, działki nr 40, 41/17 obręb Kopice, gmina Stepnica Monika Kotomska 2017-11-23 13:33:09 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami, działki nr 38, 35/16, 57/10 obręb Kopice, gmina Stepnica Monika Kotomska 2017-11-23 12:36:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. Maciej Herman 2017-11-23 09:38:26 dodanie dokumentu
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Stepnica Marlena Smolarek 2017-11-21 10:24:25 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 23 listopada 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-11-21 09:32:45 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 95/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2017-11-17 13:48:58 dodanie dokumentu
Sezonowa ocena jakości wody w kąpielisku w 2017 r., 4-letnia ocena jakości wody w kąpielisku za lata 2014-2017. Anna Sawa 2017-11-16 15:24:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej, działka nr 784/1, 783, obręb Racimierz, gmina Stepnica Monika Kotomska 2017-11-16 14:16:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 3 lat Maciej Herman 2017-11-16 11:47:16 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej na okres 3 lat Maciej Herman 2017-11-16 10:42:59 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej na okres 3 lat Maciej Herman 2017-11-16 10:42:44 dodanie dokumentu
Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Stepnica na lata 2018-2021 Mariola Antoszczyk 2017-11-16 09:02:31 dodanie dokumentu
Projekt budżetu Gminy Stepnica na rok 2018 Mariola Antoszczyk 2017-11-16 09:00:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 94/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu budżetu Gminy Stepnica na rok 2018 Mariola Antoszczyk 2017-11-16 08:52:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 8 w leśnictwie Borowik, działki nr 74,104,103,102/1,101/3,124/2,123/3146,145/5,172/5, obręb Krokorzyce, gmina Stepnica oraz działki nr 102/2,101/1,124/1,122/1,145/3,121/4 obręb Babigoszcz, gmina Przybiernów Monika Kotomska 2017-11-15 15:23:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 8 w leśnictwie Borowik, działki nr 74,104,103,102/1,101/3,124/2,123/3146,145/5,172/5, obręb Krokorzyce, gmina Stepnica oraz działki nr 102/2,101/1,124/1,122/1,145/3,121/4 obręb Babigoszcz, gmina Przybiernów Monika Kotomska 2017-11-15 15:21:46 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 PLAY,działka nr 106/2 obręb Racimierz, gmina Stepnica Monika Kotomska 2017-11-15 12:50:47 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 PLAY,działka nr 106/2 obręb Racimierz, gmina Stepnica Monika Kotomska 2017-11-15 12:42:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla wód portowych zarządzanych przez Gminę Stepnica Mariola Antoszczyk 2017-11-15 08:31:46 usunięcie dokument
Zarzadzenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie instrukcji przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majatkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu Mariola Antoszczyk 2017-11-15 08:29:22 usunięcie dokument
Zarzadzenie Nr 92/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Marlena Smolarek 2017-11-13 11:30:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 września 2017 r. w sprawie przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych i powołania komisji skontrowej w Gminnej Bibliotece Publicznej w Stepnicy oraz w Filii Gminnej Biblioteki w Racimierzuki P Mariola Antoszczyk 2017-11-10 15:19:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 89/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Mariola Antoszczyk 2017-11-10 15:02:56 dodanie dokumentu
nabór na stanowisko ds. księgowości budżetowej Maciej Herman 2017-11-10 12:42:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie 32/2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Stepnicy z dnia 29 maja 2017r. w sprawie instrukcji przeciwdziałania do obrotu finasowego wartości majątkowych z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finasowania terroryzmu Mariola Antoszczyk 2017-11-10 09:29:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica - Czarnocin". Anna Sawa 2017-11-09 15:28:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica - Czarnocin". Anna Sawa 2017-11-09 15:27:21 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica - Czarnocin". Anna Sawa 2017-11-09 15:26:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica - Czarnocin". Anna Sawa 2017-11-09 15:25:54 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach XXI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 24 listopada 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-11-09 14:59:06 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 23 listopada 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-11-09 14:56:10 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 23 listopada 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-11-09 14:55:26 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 23 listopada 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-11-09 14:54:45 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 23 listopada 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-11-09 14:52:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 91/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gminnej Mariola Antoszczyk 2017-11-08 14:37:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 88/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2017-11-07 14:43:57 dodanie dokumentu