Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnej na okres 3 lat Daria Grądz 2018-04-04 14:52:56 dodanie dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2018-04-04 13:35:04 edycja dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2018-04-04 13:32:12 edycja dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2018-04-04 13:18:29 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28.03.2018 r. w sprawie przekwalifikowania w mieszkaniowym zasobie gminy lokalu komunalnego na lokal socjalny Daria Grądz 2018-03-28 13:53:19 dodanie dokumentu
Zawiadomienie po obradach XXIV Sesji Rady Miejskiej Mariola Antoszczyk 2018-03-27 07:57:38 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy. Mariola Antoszczyk 2018-03-27 07:56:30 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2018-03-27 07:55:17 edycja dokumentu
Budowa budynku świetlicy wiejskiej jako zaplecza socjalnego, miejsca spotkań mieszkańców miejscowości Łąka Marlena Smolarek 2018-03-26 14:16:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiające o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, działka nr 40, 41/17, obręb Kopice, gmina Stepnica Daria Grądz 2018-03-26 14:01:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiające o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroeneregtycznych linii kablowych 15kV, działka nr 7/1, 7/3, 11/4, obręb Stepnica -1, miasto Stepnica Daria Grądz 2018-03-26 14:01:05 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiające o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, działka nr 40, 41/17, obręb Kopice, gmina Stepnica Daria Grądz 2018-03-26 14:00:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiające o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroeneregtycznych linii kablowych 15kV, działka nr 7/1, 7/3, 11/4, obręb Stepnica -1, miasto Stepnica Daria Grądz 2018-03-26 13:59:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiające o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia, 1224 i 122/6, obręb Nad Gowienicą, gmina Stepnica. Daria Grądz 2018-03-26 13:53:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiające o uchyleniu decyzji nr 2/2018 znak AOŚ.6733.2.4.2018.MK z dnia 22.02.2018 r. i wydano nową nr 4/2018 znak:AOŚ.6733.2.9.2018MK. z dnia 22.03.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej 0,4kV na dizałce oznaczonej nr ewid. 214/5, 214/10, 722/1, obręb geodezyjny Miękowo, gmina Goleniów Daria Grądz 2018-03-22 14:17:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2018-03-22 13:04:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiające wszystkie Strony postępowania o wydanym postanowiemniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.:"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica". Anna Sawa 2018-03-22 13:02:04 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiające wszystkie Strony postępowania o wydanym postanowiemniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.:"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica". Anna Sawa 2018-03-22 13:00:36 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 20/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Etyki Mariola Antoszczyk 2018-03-22 12:46:59 dodanie dokumentu
Punkt Konsultacyjny GKRPA i grupa AA Maciej Herman 2018-03-22 10:46:26 edycja dokumentu
2018 rok Maciej Herman 2018-03-22 10:43:27 usunięcie dokument
Uchwała 238 17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomani w 2018 r Maciej Herman 2018-03-22 10:43:08 usunięcie dokument
2017 rok Maciej Herman 2018-03-22 10:42:36 usunięcie dokument
Uchwała nr XXII/238/17 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Maciej Herman 2018-03-22 10:41:40 dodanie dokumentu
Zawiadomienie po obradach XXIV Sesji Rady Miejskiej Mariola Antoszczyk 2018-03-22 10:40:25 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVIII/189/17 z dnia 29 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 Maciej Herman 2018-03-22 10:40:02 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVI/167/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 Maciej Herman 2018-03-22 10:36:58 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy. Mariola Antoszczyk 2018-03-22 10:34:30 dodanie dokumentu
Uchwała nr XVI/167/16 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 Maciej Herman 2018-03-22 10:32:42 dodanie dokumentu
2017 rok Maciej Herman 2018-03-22 10:30:27 usunięcie dokument
2017 rok Maciej Herman 2018-03-22 10:29:37 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2018-03-22 10:28:28 dodanie dokumentu
Punkt Konsultacyjny GKRPA i grupa AA Maciej Herman 2018-03-22 10:04:38 edycja dokumentu
Punkt Konsultacyjny GKRPA i grupa AA Maciej Herman 2018-03-22 10:03:44 edycja dokumentu
Uchwała 238 17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomani w 2017 r Maciej Herman 2018-03-22 09:58:08 edycja dokumentu
Uchwała zmieniająca Uchwałę ws uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych oraz przeciwdziałania Narkomani w 2017 Maciej Herman 2018-03-22 09:54:59 edycja dokumentu
Uchwała zmieniająca Uchwałę ws uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych oraz przeciwdziałania Narkomani w 2017 Maciej Herman 2018-03-22 09:53:45 dodanie dokumentu
Uchwała 238 17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomani w 2018 r Maciej Herman 2018-03-22 09:50:15 edycja dokumentu
Uchwała 238 17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomani w 2017 r Maciej Herman 2018-03-22 09:49:47 dodanie dokumentu
Uchwała 238 17 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomani w 2018 r Maciej Herman 2018-03-22 09:48:36 dodanie dokumentu