Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XX/214/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej obsługiwanej przez Urząd Miasta i Gminy Stepnica Daria Grądz 2017-08-09 08:10:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/213/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stepnica Daria Grądz 2017-08-09 08:08:15 dodanie dokumentu
Uchwala Nr XX/212/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Daria Grądz 2017-08-09 08:06:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/211/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy Daria Grądz 2017-08-09 08:05:58 dodanie dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Daria Grądz 2017-08-09 08:03:34 edycja dokumentu
Uchwała Nr XX/210/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy Daria Grądz 2017-08-09 07:58:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dotyczące wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica - Czarnocin". Anna Sawa 2017-08-07 10:32:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dotyczące wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica - Czarnocin". Anna Sawa 2017-08-07 10:30:29 dodanie dokumentu
Protokół Nr XVIII/17 z obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. Daria Grądz 2017-08-04 10:13:12 edycja dokumentu
Protokół Nr XIX/17 z obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. Daria Grądz 2017-08-04 10:12:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy Stepnica Daria Grądz 2017-08-03 15:29:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Daria Grądz 2017-08-03 15:26:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 129/2015 Wójta gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w dokumentacji opisującej przyjęte zasady(polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urzędu Gminy Stepnica Daria Grądz 2017-08-03 15:24:56 dodanie dokumentu
Maciej Herman 2017-08-02 10:12:32 edycja dokumentu
Maciej Herman 2017-08-02 10:09:31 edycja dokumentu
Maciej Herman 2017-08-02 10:04:00 edycja dokumentu
Maciej Herman 2017-08-02 10:01:36 edycja dokumentu
Wykonanie remontu istniejącego chodnika do UMiG w Stepnicy, istniejącego wjazdu do portu rybackiego, budowy studni rozprężnej ul. Portowa, remontu przyłącza kanalizacyjnego-zamówienie WR Marlena Smolarek 2017-07-31 14:27:07 dodanie dokumentu
Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie za I, II, III kwartał 2017 Maciej Herman 2017-07-28 13:33:24 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W STEPNICY Maciej Herman 2017-07-28 13:26:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego Marlena Smolarek 2017-07-28 13:25:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 48/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego Marlena Smolarek 2017-07-28 13:24:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 46/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy Daria Grądz 2017-07-27 13:19:59 dodanie dokumentu
Protokół Nr XVIII/17 z obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. Daria Grądz 2017-07-26 13:57:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ? ułożenie kabla oświetleniowego oraz posadowienie 2 lamp oświetleniowych na działkach oznaczonych numerami ewid.: 354, 361, 374 położonych w obrębie geodezyjnym Osina, gmina Osina Marlena Smolarek 2017-07-26 12:34:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ? montaż linii energetycznej napowietrznej 0,4 kV oraz posadowienie 1 lampy na działkach oznaczonych numerami ewid.: 417, 418, 419, 214 położonych w obrębie geodezyjnym Osina, gmina Osina Marlena Smolarek 2017-07-26 12:24:42 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach XX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 3 sierpnia 2017 r. Maciej Herman 2017-07-25 14:47:37 dodanie dokumentu
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy 31 lipca 2017 Maciej Herman 2017-07-25 14:46:34 dodanie dokumentu
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 133/2017 budowa linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki -Recław Marlena Smolarek 2017-07-21 13:47:39 dodanie dokumentu
Dostawa opraw oświetleniowych ? drogowych LED - UNIEWAŻNIONY Marlena Smolarek 2017-07-18 13:40:39 dodanie dokumentu
Drugie badanie wody, bieżąca ocena jakości wody 14.07.2017 r. Anna Sawa 2017-07-17 14:33:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy Stepnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Monika Kotomska 2017-07-14 14:34:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Stepniczka- gmina Stepnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Monika Kotomska 2017-07-14 14:32:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zjeżdżalni rekreacyjnej na działce nr 418.3, 418/4, 684/6 położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica 1, gmina Stepnica oaz na działce nr 4/4 i 4/5 obręb geodezyjny Zalew Szczeciński, gmina Stepnica Monika Kotomska 2017-07-14 13:39:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2017-2021 Daria Grądz 2017-07-14 13:16:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Daria Grądz 2017-07-14 13:13:58 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego ul. Krzywoustego w Stepnicy Marlena Smolarek 2017-07-13 11:25:02 usunięcie załacznika
Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego ul. Krzywoustego w Stepnicy Marlena Smolarek 2017-07-13 11:24:53 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. gosp. nieruchomościami Marlena Smolarek 2017-07-13 11:07:18 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. gosp. nieruchomościami Marlena Smolarek 2017-07-13 11:07:06 usunięcie załacznika