Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XIX/203/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu w obrębie ewidencyjnym Stepniczka - gmina Stepnica Daria Grądz 2017-06-30 11:03:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/202/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica Daria Grądz 2017-06-30 11:02:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/201/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do przedszkola i publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stepnica na drugim etapie postępowania Daria Grądz 2017-06-30 10:58:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/200/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Stepnica i podległym jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną Daria Grądz 2017-06-30 10:56:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/199/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej Daria Grądz 2017-06-30 10:51:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/198/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Daria Grądz 2017-06-30 10:35:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/197/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica Daria Grądz 2017-06-30 10:33:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/196/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok Daria Grądz 2017-06-30 10:31:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/195/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Stepnica za rok 2016 Daria Grądz 2017-06-30 10:28:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/194/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Stepnicy Daria Grądz 2017-06-30 10:19:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/193/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Daria Grądz 2017-06-30 10:13:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/192/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy Daria Grądz 2017-06-30 09:57:14 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIX/192/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy Daria Grądz 2017-06-30 09:56:46 dodanie dokumentu
Zarzędzenie nr 40/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy Maciej Herman 2017-06-28 15:02:35 edycja dokumentu
Zarzędzenie nr 40/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy Maciej Herman 2017-06-28 15:01:57 edycja dokumentu
Zarzędzenie nr 40/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej ds. wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy Maciej Herman 2017-06-28 15:01:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminy naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2017-06-27 15:15:58 dodanie dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli. Anna Sawa 2017-06-23 15:15:11 dodanie dokumentu
Przedsezonowe badanie jakości wody 07.06.2017 Anna Sawa 2017-06-22 13:56:41 dodanie dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody na kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 2016 Anna Sawa 2017-06-22 13:54:54 edycja dokumentu
III badanie jakości wody 2016 Anna Sawa 2017-06-22 13:54:34 edycja dokumentu
II badanie jakości wody 2016 Anna Sawa 2017-06-22 13:54:26 edycja dokumentu
I badanie jakości wody 2016 Anna Sawa 2017-06-22 13:54:17 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Główny księgowy UMiG Maciej Herman 2017-06-22 07:29:25 edycja dokumentu
kwestionariusz osobowy Maciej Herman 2017-06-21 15:24:44 edycja dokumentu
kwestionariusz osobowy Maciej Herman 2017-06-21 15:21:37 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Główny księgowy UMiG Maciej Herman 2017-06-21 15:21:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 Mariola Antoszczyk 2017-06-21 14:47:30 dodanie dokumentu
Kleszcz Marek Mariola Antoszczyk 2017-06-21 12:00:46 edycja dokumentu
Potomska Anna Mariola Antoszczyk 2017-06-21 12:00:06 dodanie dokumentu
Wrzosek Krystyna Mariola Antoszczyk 2017-06-21 11:59:26 dodanie dokumentu
Strzelczyk Rafał Mariola Antoszczyk 2017-06-21 11:58:32 dodanie dokumentu
Jacewicz Jacek Mariola Antoszczyk 2017-06-21 11:57:24 dodanie dokumentu
Ławicki Ryszard Mariola Antoszczyk 2017-06-21 11:55:38 dodanie dokumentu
Nowak Andrzej Mariola Antoszczyk 2017-06-21 11:53:34 dodanie dokumentu
Mutkowska Teresa Mariola Antoszczyk 2017-06-21 11:52:41 dodanie dokumentu
Meszyńska Aneta Mariola Antoszczyk 2017-06-21 11:52:16 dodanie dokumentu
Makowska Agnieszka Mariola Antoszczyk 2017-06-21 11:50:47 dodanie dokumentu
Kleszcz Marek Mariola Antoszczyk 2017-06-21 11:49:50 dodanie dokumentu
Kierzynkowska Barbara Mariola Antoszczyk 2017-06-21 11:49:04 dodanie dokumentu