Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Burmistrza MIasta i Gminy Stepnica dot. zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie drogi leśnej stanowiącej dojazd przeciwpożarowy nr 4 w leśnictwie Borowik, obręb Krokorzyce, gmina Stepnica, działki nr 74, 104, 103, 102/1, 101/3, 124/2, 123/3, 146, 145/5, 172/5, obręb Babigoszcz, gmina Przybiernów, działki nr 102/2, 101/1, 124/1, 123/1, 122/1, 145/3, 121/4 Monika Kotomska 2018-04-06 15:03:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/266/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie określenia formy i trybu pomocy oraz zapewnienia warunków do osiedlenia sie na terenie Gminy Stepnica nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów Mariola Antoszczyk 2018-04-06 10:26:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/265/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2018-2021 Mariola Antoszczyk 2018-04-06 10:23:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/264/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stepnica na 2018 rok Mariola Antoszczyk 2018-04-06 10:22:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/263/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r.. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ?Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 i Mariola Antoszczyk 2018-04-06 10:21:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/262/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. . zmieniająca uchwałę Rady Gminy Stepnica w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli Mariola Antoszczyk 2018-04-06 10:19:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/261/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego Mariola Antoszczyk 2018-04-06 10:18:58 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 117946/18/SCZ z dnia 19.03.2018 r. Anna Sawa 2018-04-06 10:17:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/260/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Mariola Antoszczyk 2018-04-06 10:16:40 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 117947/18/SCZ z dnia 19.03.2018 r. Anna Sawa 2018-04-06 10:16:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/259/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat Mariola Antoszczyk 2018-04-06 10:15:40 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 117948/18/SCZ z dnia 19.03.2018 r. Anna Sawa 2018-04-06 10:14:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/258/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 10 lat w trybie przetargowym Mariola Antoszczyk 2018-04-06 10:13:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/257/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej na okres 10 lat w trybie przetargowym Mariola Antoszczyk 2018-04-06 10:09:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/254/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu samorządowym i oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-04-06 09:55:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/253/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. sprawie określenia wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Stepnica na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-04-06 09:53:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/252/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r.w sprawie gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2018 r Mariola Antoszczyk 2018-04-06 09:50:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/251/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r.w sprawie przyjęcia gminnego programu opieki nad zabytkami na lata 2017-2020 Mariola Antoszczyk 2018-04-05 13:27:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/250/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stepnica na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 Mariola Antoszczyk 2018-04-05 13:25:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zbornika na wodę pitną, działka nr 12/3, obręb Budzień, gmina Stepnica Monika Kotomska 2018-04-05 13:25:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami i przyłączem do działki nr 395/3 oraz sieci wodociągowej wraz z węzłem hydrantowym i przyłączem wodnym do działki nr 395/3, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica. Monika Kotomska 2018-04-05 13:12:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 32/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie przeznaczeia do dzierżawy nieruchomości gminnej na okres 10 lat w trybie przetargowym Daria Grądz 2018-04-04 15:00:31 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnej na okres 3 lat Daria Grądz 2018-04-04 14:53:33 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gminnej na okres 3 lat Daria Grądz 2018-04-04 14:52:56 dodanie dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2018-04-04 13:35:04 edycja dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2018-04-04 13:32:12 edycja dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2018-04-04 13:18:29 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 21/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28.03.2018 r. w sprawie przekwalifikowania w mieszkaniowym zasobie gminy lokalu komunalnego na lokal socjalny Daria Grądz 2018-03-28 13:53:19 dodanie dokumentu
Zawiadomienie po obradach XXIV Sesji Rady Miejskiej Mariola Antoszczyk 2018-03-27 07:57:38 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy. Mariola Antoszczyk 2018-03-27 07:56:30 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2018-03-27 07:55:17 edycja dokumentu
Budowa budynku świetlicy wiejskiej jako zaplecza socjalnego, miejsca spotkań mieszkańców miejscowości Łąka Marlena Smolarek 2018-03-26 14:16:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiające o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, działka nr 40, 41/17, obręb Kopice, gmina Stepnica Daria Grądz 2018-03-26 14:01:17 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiające o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroeneregtycznych linii kablowych 15kV, działka nr 7/1, 7/3, 11/4, obręb Stepnica -1, miasto Stepnica Daria Grądz 2018-03-26 14:01:05 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiające o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, działka nr 40, 41/17, obręb Kopice, gmina Stepnica Daria Grądz 2018-03-26 14:00:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiające o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroeneregtycznych linii kablowych 15kV, działka nr 7/1, 7/3, 11/4, obręb Stepnica -1, miasto Stepnica Daria Grądz 2018-03-26 13:59:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiające o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi dojazdowej do stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia, 1224 i 122/6, obręb Nad Gowienicą, gmina Stepnica. Daria Grądz 2018-03-26 13:53:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiające o uchyleniu decyzji nr 2/2018 znak AOŚ.6733.2.4.2018.MK z dnia 22.02.2018 r. i wydano nową nr 4/2018 znak:AOŚ.6733.2.9.2018MK. z dnia 22.03.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej oświetleniowej 0,4kV na dizałce oznaczonej nr ewid. 214/5, 214/10, 722/1, obręb geodezyjny Miękowo, gmina Goleniów Daria Grądz 2018-03-22 14:17:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2018-03-22 13:04:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiające wszystkie Strony postępowania o wydanym postanowiemniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.:"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Recław-Stepnica". Anna Sawa 2018-03-22 13:02:04 dodanie dokumentu