Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ? ułożenie kabla oświetleniowego oraz posadowienie 2 lamp oświetleniowych na działkach oznaczonych numerami ewid.: 354, 361, 374 położonych w obrębie geodezyjnym Osina, gmina Osina Marlena Smolarek 2017-07-26 12:34:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ? montaż linii energetycznej napowietrznej 0,4 kV oraz posadowienie 1 lampy na działkach oznaczonych numerami ewid.: 417, 418, 419, 214 położonych w obrębie geodezyjnym Osina, gmina Osina Marlena Smolarek 2017-07-26 12:24:42 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach XX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 3 sierpnia 2017 r. Maciej Herman 2017-07-25 14:47:37 dodanie dokumentu
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy 31 lipca 2017 Maciej Herman 2017-07-25 14:46:34 dodanie dokumentu
Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego o wydaniu decyzji nr 133/2017 budowa linii elektroenergetycznej 220 kV Glinki -Recław Marlena Smolarek 2017-07-21 13:47:39 dodanie dokumentu
Dostawa opraw oświetleniowych ? drogowych LED - UNIEWAŻNIONY Marlena Smolarek 2017-07-18 13:40:39 dodanie dokumentu
Drugie badanie wody, bieżąca ocena jakości wody 14.07.2017 r. Anna Sawa 2017-07-17 14:33:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy Stepnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Monika Kotomska 2017-07-14 14:34:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w obrębie ewidencyjnym Stepniczka- gmina Stepnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Monika Kotomska 2017-07-14 14:32:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zjeżdżalni rekreacyjnej na działce nr 418.3, 418/4, 684/6 położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica 1, gmina Stepnica oaz na działce nr 4/4 i 4/5 obręb geodezyjny Zalew Szczeciński, gmina Stepnica Monika Kotomska 2017-07-14 13:39:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2017-2021 Daria Grądz 2017-07-14 13:16:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Daria Grądz 2017-07-14 13:13:58 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego ul. Krzywoustego w Stepnicy Marlena Smolarek 2017-07-13 11:25:02 usunięcie załacznika
Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego ul. Krzywoustego w Stepnicy Marlena Smolarek 2017-07-13 11:24:53 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. gosp. nieruchomościami Marlena Smolarek 2017-07-13 11:07:18 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. gosp. nieruchomościami Marlena Smolarek 2017-07-13 11:07:06 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy podinspektor ds. gosp. nieruchomościami Marlena Smolarek 2017-07-12 14:50:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego Marlena Smolarek 2017-07-12 14:23:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego Marlena Smolarek 2017-07-12 14:22:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego Marlena Smolarek 2017-07-12 14:22:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego Marlena Smolarek 2017-07-12 14:21:23 dodanie dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody na kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 30.06.2017 Anna Sawa 2017-07-12 14:18:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego Marlena Smolarek 2017-07-12 14:16:20 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego Marlena Smolarek 2017-07-12 14:15:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego Marlena Smolarek 2017-07-12 14:15:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2017 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu pożarniczego Marlena Smolarek 2017-07-12 14:14:49 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego ul. Krzywoustego w Stepnicy Marlena Smolarek 2017-07-12 11:54:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i remoncie gazociągu DN 500 w rejonie Rezerwatu Olszanka , obręb geodezyjny Bogusławie, gmina Stepnica, działki nr 16, 25, 20, 23,17,24/1, 18, 335/1, 337/1, 378, 500/2 Monika Kotomska 2017-07-10 14:36:27 dodanie dokumentu
Pierwsze badanie wody na kąpielisku 27.06.2017 Anna Sawa 2017-07-10 11:06:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyniku naboru na stanowisko Główna księgowa Urzędu Maciej Herman 2017-07-06 14:53:34 dodanie dokumentu
Bilans na dzień 31.12.2016 Maciej Herman 2017-07-05 09:04:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37/2017 Burmistrza MIasta i Gminy Stepnica z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017 Daria Grądz 2017-07-05 09:01:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 36/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych instytucji kultury Daria Grądz 2017-07-05 09:00:26 dodanie dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Daria Grądz 2017-06-30 12:31:14 edycja dokumentu
Uchwała Nr XIX/209/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gminnej na okres 10 lat Daria Grądz 2017-06-30 11:18:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/208/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie ujednolicenia terminu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej mienie gminne Daria Grądz 2017-06-30 11:17:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/207/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat Daria Grądz 2017-06-30 11:16:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/206/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały NR XVIII/187/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Stepnica Daria Grądz 2017-06-30 11:15:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/205/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu oraz ustalenia lokalizacji Placu Targowgo w Stepnicy Daria Grądz 2017-06-30 11:13:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XIX/204/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie określenia formy i trybu pomocy oraz zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Stepnica nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów Daria Grądz 2017-06-30 11:11:41 dodanie dokumentu