Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 23/2019 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Mariola Kwiryng 2019-02-01 08:10:40 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych na rok 2019 Marlena Smolarek 2019-01-29 12:52:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Mariola Kwiryng 2019-01-24 12:47:15 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2019-01-24 12:24:30 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2019-01-24 12:24:15 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2019-01-24 12:23:43 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2019-01-24 12:22:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 stycznia 2019 r w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Stepnica do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej Mariola Antoszczyk 2019-01-24 12:02:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 stycznia 2019 r w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnej, działka 369, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica Daria Grądz 2019-01-22 10:21:22 dodanie dokumentu
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Maciej Herman 2019-01-21 15:04:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 128/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budzetuGminy na rok 2019 oraz planu finansowego zadań z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadań zleconych gminiw na rok 2019 Mariola Antoszczyk 2019-01-18 15:42:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 127/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetru na podstawie Uchwały Nr II/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Stepnica na rok 2019 Mariola Antoszczyk 2019-01-18 15:39:23 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 127/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetru na podstawie Uchwały Nr II/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budzetu Gminy Stepnica na rok 2019 Mariola Antoszczyk 2019-01-18 15:39:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 125/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2019-01-18 15:34:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 126/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Stepnica na lata 2018-2021 Mariola Antoszczyk 2019-01-18 15:33:35 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o wszczęciu postępowania o zmianie decyzji nr 8/2018 z dnia 16.04.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami i przyłączem do działki nr 395/3 oraz sieci wodociągowej wraz z węzłem hydrantowym i przyłączem wodnym do działki nr 395/3, na działce oznaczonej nr ewid. 395/10, położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica-1, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2019-01-18 14:41:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych w jednostkach OSP w Stepnicy, w Czarnocinie i Żarnowie w dniu 19 stycznia 2019 r. Marlena Smolarek 2019-01-17 13:44:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych w jednostkach OSP w Stepnicy, w Czarnocinie i Żarnowie w dniu 19 stycznia 2019 r. Marlena Smolarek 2019-01-17 13:42:15 dodanie dokumentu
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odebrane ścieki na terenie Gminy Stepnica w latach 2019-2022 Anna Sawa 2019-01-17 10:59:27 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Społecznych i Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 8 października 2018r. Mariola Antoszczyk 2019-01-17 09:04:39 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 18 czerwca 2018 r. Mariola Antoszczyk 2019-01-17 09:02:47 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 7 sierpnia 2018 r. Mariola Antoszczyk 2019-01-17 08:58:01 edycja dokumentu
Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odebrane ścieki na terenie Gminy Stepnica w latach 2019-2022 Anna Sawa 2019-01-17 08:49:39 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds Społecznych i Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 8 października 2018r. Mariola Antoszczyk 2019-01-17 08:33:18 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 7 sierpnia 2018 r. Mariola Antoszczyk 2019-01-17 08:32:11 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 18 czerwca 2018 r. Mariola Antoszczyk 2019-01-17 08:31:06 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o podstawowej kwocie dotacji oraz statystycznej liczbie uczniów Marlena Smolarek 2019-01-16 14:56:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/27/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2019 Mariola Antoszczyk 2019-01-15 14:35:25 edycja dokumentu
Uchwała Nr II/27/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na rok 2019 Mariola Antoszczyk 2019-01-15 14:35:02 usunięcie załacznika
Uchwała Nr II/27/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budzetu gminy Stepnica na 2019 r. Mariola Antoszczyk 2019-01-15 14:34:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr II/22/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 19 grudnia 2018 r. zmieniajaca Uchwałę Nr XVII/167/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Stepnica do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego Mariola Antoszczyk 2019-01-15 12:56:24 edycja dokumentu
Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu nr 2 w Widzieńsko 23, gmina Stepnica Daria Grądz 2019-01-11 14:01:07 dodanie dokumentu
REJESTR PETYCJI Anna Humieja 2019-01-11 13:53:23 edycja dokumentu
deklaracja DT-1 Anna Jagła 2019-01-11 09:39:21 edycja dokumentu
deklaracja DT-1 Anna Jagła 2019-01-11 09:39:12 usunięcie załacznika
deklaracja DT-1 Anna Jagła 2019-01-11 09:39:08 usunięcie załacznika
załącznik DT-1A Anna Jagła 2019-01-11 09:38:38 edycja dokumentu
załącznik DT-1A Anna Jagła 2019-01-11 09:38:25 edycja dokumentu
załącznik DT-1A Anna Jagła 2019-01-11 09:38:14 edycja dokumentu
załącznik DT-1A Anna Jagła 2019-01-11 09:38:00 usunięcie załacznika