Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XVI/145/04 uchylająca uchwałę w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności aktu normatywnego z ustawą Jakub Duszczak 2004-03-18 14:27:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/143/04 w sprawie wyrażenia opinii w zakresie projektowanych obszarów NATURA 2000 na terenie Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2004-03-18 13:42:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/142/04 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty Jakub Duszczak 2004-03-18 13:42:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/141/04 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków umieszczania reklam i tablic informacyjnych na terenach i obiektach stanowiących własność komunalną Jakub Duszczak 2004-03-18 13:35:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/140/04 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych na okres 10 lat Jakub Duszczak 2004-03-18 13:28:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/139/04 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok. Jakub Duszczak 2004-03-18 13:18:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XVI/138/04 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jakub Duszczak 2004-03-18 13:17:32 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały Jakub Duszczak 2004-03-12 14:36:07 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt czasowy (powyżej 2 miesięcy) Jakub Duszczak 2004-03-12 14:35:35 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt czasowy (powyżej 2 miesięcy) Jakub Duszczak 2004-03-12 14:34:47 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt czasowy (powyżej 2 miesięcy) Jakub Duszczak 2004-03-12 14:34:15 dodanie dokumentu
Wymeldowanie z pobytu stałego Jakub Duszczak 2004-03-12 14:33:43 dodanie dokumentu
Wydanie dowodu osobistego z powodu zmiany danych osobowo-adresowych Jakub Duszczak 2004-03-12 14:33:08 dodanie dokumentu
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która nie ukończyła 18 lat Jakub Duszczak 2004-03-12 14:32:33 dodanie dokumentu
Wydanie dowodu osobistego po raz pierwszy osobie, która ukończyła 18 lat Jakub Duszczak 2004-03-12 14:31:28 dodanie dokumentu
Wydanie dowodu osobistego w przypadku upływu terminu jego ważności Jakub Duszczak 2004-03-12 14:30:52 dodanie dokumentu
Ewidencja Ludności Jakub Duszczak 2004-03-12 14:30:31 dodanie dokumentu
Urząd Stanu Cywilnego Jakub Duszczak 2004-03-12 14:27:50 dodanie dokumentu
Nadobna Grazyna Inspektor ds budownictwaNadobna Grazyna Inspektor ds budownictwa - do 29.02.2004 Jakub Duszczak 2004-03-04 12:17:35 dodanie dokumentu
Skrendo Jadwiga Kierownik Osrodka Opieki Spolecznej - do 21.10.2003 Jakub Duszczak 2004-03-04 12:17:10 dodanie dokumentu
Szulc Leokadia Starszy pracownik socjalny - do 31.12.2003 Jakub Duszczak 2004-03-04 12:16:34 dodanie dokumentu
Galan Malgorzata Kierownik Gminnego Osrodka Kultury - do 30.11.2003 Jakub Duszczak 2004-03-04 12:16:04 dodanie dokumentu
Pluskota Beata Sekretarz - do 30.06.2003 Jakub Duszczak 2004-03-04 12:15:19 dodanie dokumentu
Cyniak Wladyslawa Skarbnik - do 30.09.2003 Jakub Duszczak 2004-03-04 12:14:59 dodanie dokumentu
Wozniak Jan zastępca Wojta - do 30.06.2003 Jakub Duszczak 2004-03-04 12:14:28 dodanie dokumentu
Wykaz jednostek pomocniczych Jakub Duszczak 2004-03-04 09:31:06 dodanie dokumentu
Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2004-03-04 09:29:30 dodanie dokumentu
Przetarg na dzierżawę działki Jakub Duszczak 2004-03-03 09:16:34 dodanie dokumentu
Porządek obrad XVI Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 12 marca 2004 r. Jakub Duszczak 2004-03-01 14:27:19 dodanie dokumentu
Zmiany w obowiązujących planach miejscowych Jakub Duszczak 2004-02-26 15:02:16 dodanie dokumentu
Zaświadczenie o samodzielności lokali mieszkalnych, usługowych itp. Jakub Duszczak 2004-02-26 15:01:58 dodanie dokumentu
Wydawanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Jakub Duszczak 2004-02-26 15:01:26 dodanie dokumentu
Wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych - opinie urbanistyczne (zaświadczenie o przeznaczeniu terenu) Jakub Duszczak 2004-02-26 14:59:52 dodanie dokumentu
Nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości i nazewnictwa ulic Jakub Duszczak 2004-02-26 13:35:12 dodanie dokumentu
Zawieranie umów dzierżaw nieruchomości rolnych pomiędzy rolnikami Jakub Duszczak 2004-02-26 13:34:37 dodanie dokumentu
Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu, prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz wyrażeniu zgody na wykreślenie hipoteki i ciężaru realnego Jakub Duszczak 2004-02-26 13:26:46 dodanie dokumentu
Obrót nieruchomościami Jakub Duszczak 2004-02-26 13:25:48 dodanie dokumentu
Wykup prawa użytkowania wieczystego Jakub Duszczak 2004-02-26 13:21:33 dodanie dokumentu
Podziały nieruchomości Jakub Duszczak 2004-02-26 13:21:06 dodanie dokumentu
opinie urbanistyczne Jakub Duszczak 2004-02-20 15:26:32 dodanie dokumentu