Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XXIV/212/04 w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku 2004 Jakub Duszczak 2005-01-05 10:54:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/211/04 w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok Jakub Duszczak 2005-01-05 10:54:09 dodanie dokumentu
Statut Gminy Jakub Duszczak 2005-01-04 14:54:24 dodanie dokumentu
a Jakub Duszczak 2005-01-04 14:53:48 dodanie dokumentu
stawki podatku od posiadania psów na rok 2005. Jakub Duszczak 2005-01-04 14:47:50 dodanie dokumentu
stawki podatku od posiadania psów na rok 2005. Jakub Duszczak 2005-01-04 13:45:05 dodanie dokumentu
wzory formularzy do wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego Jakub Duszczak 2005-01-04 11:45:57 dodanie dokumentu
wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych Jakub Duszczak 2005-01-04 11:44:08 dodanie dokumentu
wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na 2005 r. Jakub Duszczak 2005-01-04 11:43:29 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe dotyczy rozbiórki torów kolei wąskotorowej ze Stepnicy do Babigoszczy Jakub Duszczak 2005-01-04 11:34:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII /202/04 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica Jakub Duszczak 2005-01-04 11:33:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII /202/04 w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica Jakub Duszczak 2005-01-04 11:32:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII /199/04 w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia gminy Stepnica w energię elektryczną na okres 2004-2008. Jakub Duszczak 2005-01-04 11:29:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII /199/04 w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia gminy Stepnica w energię elektryczną na okres 2004-2008. Jakub Duszczak 2005-01-04 11:28:00 dodanie dokumentu
stawki podatku od środków transportowych na rok 2005 Jakub Duszczak 2005-01-04 11:26:40 dodanie dokumentu
dzienne stawki opłaty targowej na terenie Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2005-01-04 11:26:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/04 z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany składu komisji inwentaryzacyjnej. Jakub Duszczak 2005-01-04 11:24:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/04 z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jakub Duszczak 2005-01-04 11:23:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. Jakub Duszczak 2005-01-04 11:23:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 77/04 z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. Jakub Duszczak 2005-01-04 11:23:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/04 z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej Jakub Duszczak 2005-01-04 11:20:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 61/04 z dnia 24 września 2004 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Gminy w Stepnicy. Jakub Duszczak 2005-01-04 11:11:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/218/04 w sprawie zmiany Planu Rozwoju Lokalnego dla Gminy Stepnica na lata 2004 - 2006 Jakub Duszczak 2005-01-03 15:36:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/ /216/04 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samo Jakub Duszczak 2005-01-03 15:35:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/208/04 w sprawie utworzenia Sołectwa Bogusławie Jakub Duszczak 2005-01-03 14:27:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/ /213/04 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej Jakub Duszczak 2005-01-03 12:50:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/ /215/04 o uchyleniu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica Jakub Duszczak 2005-01-03 12:49:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/ /214/04 w sprawie wyrażenia zgody na wykup działki nr 4/66 o powierzchni 0,0088 ha w obrębie Bogusławie gmina Stepnica. Jakub Duszczak 2005-01-03 12:48:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/ /217/04 w sprawie uznania za niezasadną skargę na działalność Wójta Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2005-01-03 12:48:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIII/209/04 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Stepnica na 2005 r Jakub Duszczak 2005-01-03 12:47:31 dodanie dokumentu
Sesja nr XXIII Jakub Duszczak 2005-01-03 12:47:13 dodanie dokumentu
stawki podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Stepnica na 2005 r. Jakub Duszczak 2005-01-03 12:46:38 dodanie dokumentu
2005 rok Jakub Duszczak 2005-01-03 12:46:21 dodanie dokumentu
Porządek obrad Jakub Duszczak 2004-12-29 15:02:32 dodanie dokumentu
Sesja nr XXIV Jakub Duszczak 2004-12-29 15:01:38 dodanie dokumentu
ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia środowiskowej świetlicy socjoterapeutycznej Jakub Duszczak 2004-12-07 16:31:11 dodanie dokumentu
ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Przygotowanie i wydanie posiłku na dożywianie uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Stepnicy, Gimnazjum w Stepnicy, przygotowanie i dowiezienie Jakub Duszczak 2004-12-03 11:52:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXII/193/04 uchylająca uchwałę w sprawie polityki podatkowej gminy. Jakub Duszczak 2004-12-02 12:54:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 69/04 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok oraz układu wykonawczego Jakub Duszczak 2004-12-02 11:05:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/04 z dnia 16 listopada 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok oraz układu wykonawczego Jakub Duszczak 2004-12-02 11:05:19 dodanie dokumentu