Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sesja nr XX Jakub Duszczak 2004-09-02 14:31:53 dodanie dokumentu
Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa wejścia do budynku Ośrodka Zdrowia w Stepnicy przy ul. Tęczowej 3 Jakub Duszczak 2004-08-06 12:47:53 dodanie dokumentu
Wymiana stolarki okienne oraz wymiana drzwi zewnętrznych w budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Żarnowie Jakub Duszczak 2004-08-02 10:58:29 dodanie dokumentu
Wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Stepnicy Jakub Duszczak 2004-08-02 10:58:08 dodanie dokumentu
Wymian wykładzin podłogowych w Przedszkolu Samorządowym w Stepnicy Jakub Duszczak 2004-08-02 10:57:44 dodanie dokumentu
Remont pomieszczeń sali gimnastyczne przy Szkole Podstawowej w Żarnowie Jakub Duszczak 2004-08-02 10:57:32 dodanie dokumentu
Remont sanitariatów w Przedszkolu Samorządowym w Stepnicy Jakub Duszczak 2004-08-02 10:57:15 dodanie dokumentu
Sesja Nadzwyczajna - porządek obrad Jakub Duszczak 2004-07-27 11:39:09 dodanie dokumentu
Sesja nr XIX Jakub Duszczak 2004-07-27 11:38:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 159/04 w sprawie zmiany w Statucie Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2004-07-07 16:01:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 158/04 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Konstantego Maciejewicza w Stepnicy Jakub Duszczak 2004-07-07 16:00:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 162/04 w sprawie przyjęcia statutu Celowego Związku Gmin R - XXI Jakub Duszczak 2004-07-07 15:59:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 161/04 w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy. Jakub Duszczak 2004-07-07 15:59:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 160/04 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych na okres do 10 lat. Jakub Duszczak 2004-07-07 15:59:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 157/04 w sprawie zabezpieczenia wierzytelności Banku Millennium S.A. w Warszawie Jakub Duszczak 2004-07-07 15:58:45 dodanie dokumentu
Sesja nr XVIII Jakub Duszczak 2004-07-07 15:58:33 dodanie dokumentu
zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 25 czerwca 2004 r. Jakub Duszczak 2004-06-23 17:25:05 dodanie dokumentu
Jakub Duszczak 2004-06-23 17:23:47 dodanie dokumentu
Porządek obrad XVIII Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 25 czerwca 2004 r. Jakub Duszczak 2004-06-23 17:23:44 dodanie dokumentu
Sesja Rady Gminy Stepnica Nr XVIII Jakub Duszczak 2004-06-23 17:23:19 dodanie dokumentu
Potomska Anna Jakub Duszczak 2004-06-09 12:11:09 dodanie dokumentu
Torzewski Rafal Jakub Duszczak 2004-06-09 12:10:40 dodanie dokumentu
Prędkiewicz Ludwik Jakub Duszczak 2004-06-09 12:10:06 dodanie dokumentu
Batycka Elzbieta Jakub Duszczak 2004-06-09 12:09:34 dodanie dokumentu
Szarejko Piotr Jakub Duszczak 2004-06-09 12:09:05 dodanie dokumentu
Kleszcz Marek Jakub Duszczak 2004-06-09 12:08:38 dodanie dokumentu
Popko Jolanta Jakub Duszczak 2004-06-09 12:08:07 dodanie dokumentu
Kania Karol Jakub Duszczak 2004-06-09 12:07:33 dodanie dokumentu
Goryniak Adam Jakub Duszczak 2004-06-09 12:06:55 dodanie dokumentu
Detmer Wanda Jakub Duszczak 2004-06-09 12:06:17 dodanie dokumentu
Karmazyn Ewa Jakub Duszczak 2004-06-09 12:05:26 dodanie dokumentu
Nowakowski Janusz Jakub Duszczak 2004-06-09 12:04:58 dodanie dokumentu
Kraszkiewicz Wieslaw Wiceprzewodniczący Jakub Duszczak 2004-06-09 12:04:19 dodanie dokumentu
Sandecka Barbara Wiceprzewodniczący Jakub Duszczak 2004-06-09 12:03:40 dodanie dokumentu
Ławicki Ryszard Przewodniczący Rady Gminy Jakub Duszczak 2004-06-09 12:03:01 dodanie dokumentu
Rada Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2004-06-09 12:02:07 dodanie dokumentu
Kisiel Krystyna inspektor ds. obsługi sekretariatu i ewidencji działalności gospodarczej Jakub Duszczak 2004-06-09 11:58:47 dodanie dokumentu
Narel Anna inspektor ds. księgowości podatkowej Jakub Duszczak 2004-06-09 11:58:11 dodanie dokumentu
Batycki Piotr Koerownik Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy Jakub Duszczak 2004-06-09 11:57:39 dodanie dokumentu
Szatan Ewa Starszy pracownik socjalny Jakub Duszczak 2004-06-09 11:57:03 dodanie dokumentu