Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wydanie dowodów osobistych po raz pierwszy Jakub Duszczak 2005-07-01 13:03:37 dodanie dokumentu
Dowody osobiste Jakub Duszczak 2005-07-01 13:03:12 dodanie dokumentu
Zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Stepnica przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży Jakub Duszczak 2005-07-01 13:02:46 dodanie dokumentu
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Stepnica przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży Jakub Duszczak 2005-07-01 13:02:28 dodanie dokumentu
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Stepnica przeznaczonych do spożycia podczas organizowanych przyjęć Jakub Duszczak 2005-07-01 13:01:57 dodanie dokumentu
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Jakub Duszczak 2005-07-01 13:01:35 dodanie dokumentu
Alkohol - zezwolenia_Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Stepnica przeznaczonych do spożycia podczas organizowanych przyjęć Jakub Duszczak 2005-07-01 13:00:32 dodanie dokumentu
Alkohol - zezwolenia_Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Jakub Duszczak 2005-07-01 12:59:55 dodanie dokumentu
Stawki czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe oraz garaże na terenie Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2005-06-30 11:44:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/05 w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za lokale użytkowe oraz garaże na terenie Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2005-06-30 11:44:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 45/05 w sprawie powołania komisji pzrzetargowej dla przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na budowę grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej i wykonanie podczyszczenia wód deszczowych. Jakub Duszczak 2005-06-30 11:43:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/05 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargowej nieruchomości gminnej. Jakub Duszczak 2005-06-30 10:42:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu na wykonanie podczyszczenia wód deszczowych oraz przepompowni ścieków z rurociągiem tłocznym wraz z przyłączem energetycznym ulicy B. Chrobrego w Stepnicy Jakub Duszczak 2005-06-30 10:41:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/05 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Mariuszowi Tarnożkowi Jakub Duszczak 2005-06-27 12:47:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/05 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Witoldowi Kaleczycowi Jakub Duszczak 2005-06-27 12:47:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/05 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Jolańcie Jędrzejewskiej Jakub Duszczak 2005-06-27 12:46:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40/05 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Magdalenie Ławickiej Jakub Duszczak 2005-06-27 12:46:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39/05 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Alinie Adamowskiej Jakub Duszczak 2005-06-27 12:46:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 36/05 w sprawie zamiany nieruchomości gminnej Jakub Duszczak 2005-06-27 12:45:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35/05 w sprawie nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Stepnica działkek nr 4/19 i 4/51 w obrębie Bogusławie Jakub Duszczak 2005-06-27 12:30:54 dodanie dokumentu
Ośrodek Pomocy Społecznej Jakub Duszczak 2005-06-17 23:37:15 dodanie dokumentu
Ławicki Ryszard - Przewodniczący Rady Gminy Jakub Duszczak 2005-06-17 15:42:36 dodanie dokumentu
Andrzej Wyganowski - Wójt Gminy Jakub Duszczak 2005-06-17 15:41:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38/05 w sprawie przeznaczenia do zbycia w formie sprzedaży nieruchomości gminnych. Jakub Duszczak 2005-06-10 15:10:02 dodanie dokumentu
Nieruchomości gminne przeznaczone do przetargu w dniu 14.07.2005 r. Jakub Duszczak 2005-06-10 12:43:26 dodanie dokumentu
Sesja Nr XXVIII_Uchwała Nr XXVIII/249/05 w sprawie zatwierdzenian Planu Rozwoju Miejscowości Bogusławie na lata 2005 - 2010 Jakub Duszczak 2005-06-06 13:46:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/250/05 w sprawie zatwierdzenian Planu Rozwoju Miejscowości Widzieńsko na lata 2005 - 2010 Jakub Duszczak 2005-06-06 11:48:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/248/05 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 r. Jakub Duszczak 2005-06-06 11:45:37 dodanie dokumentu
Sesja nr XXVIII Jakub Duszczak 2005-06-06 11:45:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/247/05 w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r. Jakub Duszczak 2005-06-06 11:44:37 dodanie dokumentu
Sandecka Barbara- Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Jakub Duszczak 2005-06-03 13:46:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/249/05 w sprawie zatwierdzenian Planu Rozwoju Miejscowości Widzieńsko na lata 2005 - 2010 Jakub Duszczak 2005-06-03 13:45:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/249/05 w sprawie zatwierdzenian Planu Rozwoju Miejscowości Bogusławie na lata 2005 - 2010 Jakub Duszczak 2005-06-03 13:45:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/248/05 w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2005 Jakub Duszczak 2005-06-03 13:44:44 dodanie dokumentu
Kraszkiewicz Wiesław- Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Jakub Duszczak 2005-06-03 13:44:04 dodanie dokumentu
Potomska Anna Jakub Duszczak 2005-06-03 13:43:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/245/05 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnej na okres 15 lat Jakub Duszczak 2005-06-03 10:57:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/247/05 w sprawie zmian budżetu gminy na 2005 r. Jakub Duszczak 2005-06-03 10:56:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/246/05 w sprawie zaopiniowania projektu rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie ustalenia granic portów morskich w Szczecinie, Świnoujściu i Policach od strony lądu. Jakub Duszczak 2005-06-03 10:55:27 dodanie dokumentu
Alina Adamowska - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy Jakub Duszczak 2005-06-02 14:50:23 dodanie dokumentu