Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Szarejko Piotr Jakub Duszczak 2003-08-14 11:42:00 dodanie dokumentu
Batycka Elzbieta Jakub Duszczak 2003-08-14 11:41:10 dodanie dokumentu
Predkiewicz Ludwik Jakub Duszczak 2003-08-14 11:40:05 dodanie dokumentu
Torzewski Rafal Jakub Duszczak 2003-08-14 11:39:21 dodanie dokumentu
Guzikiewicz Miroslaw Skarbnik Jakub Duszczak 2003-08-14 11:35:42 dodanie dokumentu
Herman Maciej Sekretarz Jakub Duszczak 2003-08-14 11:34:12 dodanie dokumentu
Wyganowski Andrzej Wojt Gminy Jakub Duszczak 2003-08-14 11:33:32 dodanie dokumentu
Dolna Barbara Kierownik Urzedu Stanu Cywilnego Jakub Duszczak 2003-08-14 11:31:55 dodanie dokumentu
Torzewska Teresa Inspektor ds podatków i oplat lokalnych Jakub Duszczak 2003-08-14 11:27:28 dodanie dokumentu
Witold Kaleczyc Dyr Gimnazjum nr 1 w Stepnicy Jakub Duszczak 2003-08-14 11:17:28 dodanie dokumentu
Jedrzejewska Jolanta Dyr Przedszkola Samorzadowego w Stepnicy Jakub Duszczak 2003-08-14 11:16:33 dodanie dokumentu
Lawicka Magdalena Dyr Szkoly Podstawowej w Zarnowie Jakub Duszczak 2003-08-14 11:15:46 dodanie dokumentu
Markowicz-Szarejko Agata Dyr Szkoly Podstawowej w Stepnicy Jakub Duszczak 2003-08-14 11:15:02 dodanie dokumentu
Szatan Ewa Starszy pracownik socjalny Jakub Duszczak 2003-08-14 11:13:20 dodanie dokumentu
Kraszkiewicz Wieslaw Wiceprzewodniczacy Jakub Duszczak 2003-08-13 23:07:21 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe pracowników UG i jednostek organizacyjnych za 2002 r. Jakub Duszczak 2003-08-13 22:52:32 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Stepnica za 2002 r. Jakub Duszczak 2003-08-13 22:52:14 dodanie dokumentu
przetarg na remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Czarnocinie nr 4 Gmina Stepnica Jakub Duszczak 2003-08-11 18:15:48 dodanie dokumentu
Przetarg na sprzedaż nieruchomości gminnych Jakub Duszczak 2003-08-04 17:46:32 dodanie dokumentu
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 29 sierpnia 2003 r. Jakub Duszczak 2003-08-01 14:32:18 dodanie dokumentu
Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy Jakub Duszczak 2003-08-01 14:28:33 dodanie dokumentu
Odwołanie przetargu Jakub Duszczak 2003-07-31 22:39:13 dodanie dokumentu
Uzupełnienie do „ warunków zamówienia” dot. przetargu nieograniczonego na - wymianę stolarki okiennej w Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy oraz w świetlicy w Kopicach Jakub Duszczak 2003-07-31 22:32:57 dodanie dokumentu
Przetarg na Wymianę stolarki okiennej w Gminnym Ośrodku Kultury w Stepnicy i w świetlicy w Kopicach Jakub Duszczak 2003-07-22 13:20:57 dodanie dokumentu
Remont Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy Jakub Duszczak 2003-07-22 13:19:47 dodanie dokumentu
Nieruchomość gminna przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego. Jakub Duszczak 2003-07-21 17:17:24 dodanie dokumentu
INWESTYCJE TURYSTYCZNE Jakub Duszczak 2003-07-18 11:22:57 dodanie dokumentu
Rok 2004 Jakub Duszczak 2003-07-18 11:21:58 dodanie dokumentu
Rok 2003 Jakub Duszczak 2003-07-18 11:21:44 dodanie dokumentu
Zadania i kompetencje Jakub Duszczak 2003-07-16 11:32:43 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Stepnica ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste niżej wymienionych nieruchomości. Jakub Duszczak 2003-07-15 11:07:49 dodanie dokumentu
Rok 2002 Jakub Duszczak 2003-07-15 11:04:28 dodanie dokumentu
Rok 2003 Jakub Duszczak 2003-07-15 11:04:17 dodanie dokumentu
Komisja ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w latach 2010-2014 Jakub Duszczak 2003-07-14 21:22:06 dodanie dokumentu
Rada Gminy Jakub Duszczak 2003-07-14 21:17:05 dodanie dokumentu
Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Stepnicy i Żarnowie Jakub Duszczak 2003-07-14 21:16:13 dodanie dokumentu
Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Stepnica na 2003 r. Jakub Duszczak 2003-07-14 21:14:23 dodanie dokumentu
Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych Jakub Duszczak 2003-07-14 21:12:47 dodanie dokumentu
Stawki podatku od posiadania psów na 2003 r. Jakub Duszczak 2003-07-14 21:11:44 dodanie dokumentu
Stawki opłaty targowej na terenie Gminy Stepnica Jakub Duszczak 2003-07-14 21:10:35 dodanie dokumentu