Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 73/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia zastępczych miejsc szpitalnych , stanowiących uzupełnienie łóżkowej bazy szpitalnej w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny Maciej Herman 2018-08-21 14:53:34 dodanie dokumentu
Zapytanie cenowe na przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków dla dzieci w szkołach i przedszkolu z gminy Stepnica Marlena Smolarek 2018-08-17 15:21:00 dodanie dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kapieli w miejscowości Czarnocin -13.08.2018 r. Anna Humieja 2018-08-14 09:59:02 dodanie dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania budzetu jednostki samorzadu terytorialnego za I półrocze 2018 r., informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacja o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej w I pólroczu 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-08-13 07:56:47 edycja dokumentu
Informacja o przebiegu wykonania budzetu jednostki samorzadu terytorialnego za I półrocze 2018 r., informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury oraz informacja o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej w I pólroczu 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-08-13 07:55:18 dodanie dokumentu
Protokół XXV/18 z obrad XXVI Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 20 czerwca 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-08-13 07:46:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania na wsparcie z EFS w ramach Osi VIII Edukacja działania 8.3 w ramach strategii ZIT dla Szczecinskiego Obszaru Metropolitalnego w szkołach Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-08-10 11:46:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie odwołania skróconego czasu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2018-08-10 09:10:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie odwołania skróconego czasu pracy Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2018-08-10 09:10:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 69/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnych Daria Grądz 2018-08-09 11:41:24 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr nr 340607-18-SCZ z dnia 06.08.2018 r. Anna Humieja 2018-08-08 13:09:29 edycja dokumentu
Sprawozdanie z badań nr 1347-08-2018 z dnia 03.08.2018 r. Anna Humieja 2018-08-08 13:07:41 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z badań nr nr 340607-18-SCZ z dnia 06.08.2018 r. Anna Humieja 2018-08-08 13:06:54 dodanie dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 02.08.2018 r. Anna Humieja 2018-08-07 10:21:08 dodanie dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody na kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 2016 Anna Humieja 2018-08-07 10:19:53 usunięcie załacznika
Bieżąca ocena jakości wody na kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 2016 Anna Humieja 2018-08-07 10:17:49 edycja dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody na kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 2016 Anna Humieja 2018-08-07 10:17:44 usunięcie załacznika
Bieżąca ocena jakości wody na kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 2016 Anna Humieja 2018-08-07 10:17:27 edycja dokumentu
Zawiadomienie o obradach XXVII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 8 sierpnia 2018 r.. Mariola Antoszczyk 2018-08-01 12:37:37 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji ds. Społecznych i Komisji ds Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy w dniu 7 sierpnia 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-08-01 12:35:19 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 130 obręb geodezyjny Stepnnica-1, miasto Stepnica Daria Grądz 2018-08-01 09:55:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica zawiadamiające o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą " Budowa biogazowni rolniczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Łąka, obręb Żarnowo, gmina Stepnica, powiat Goleniowski" Daria Grądz 2018-07-31 14:39:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzedu Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2018-07-31 13:27:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie skrócenia czasu pracy Urzedu Miasta i Gminy w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2018-07-31 12:56:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/255/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2018 r w sprawie podziału Gminy Stepnica na okregi wyborcze, ustalenia granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Mariola Antoszczyk 2018-07-30 12:47:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXIV/256/18 Rady Miejskiej w Stepnica z dni 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stepnica na stałe obwody do głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Mariola Antoszczyk 2018-07-30 12:45:07 dodanie dokumentu
Ośrodek Pomocy Społecznej Maciej Herman 2018-07-30 11:19:57 edycja dokumentu
Ośrodek Pomocy Społecznej Maciej Herman 2018-07-30 11:16:34 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. zebrania materiałów do wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z rur PE RC 110 o długości ok. 290mb, PE RC 160 o długości ok. 35mb oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC 200 o długości ok. 25mb wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE RC 90 o łącznej długości ok 260mb, działki nr 131/14 i 337, obręb geodezyjny Stepnica-1, Gmina Stepnica Marlena Smolarek 2018-07-26 11:04:27 dodanie dokumentu
Remont i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Leśna 3 Racimierz Marlena Smolarek 2018-07-26 09:01:20 dodanie dokumentu
Zarzadzenie Nr 65/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie regulaminu wypożyczania sprzetu pływajacego i plażowego Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-07-25 14:47:08 edycja dokumentu
Zarzadzenie Nr 63/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-07-25 14:43:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r. Mariola Antoszczyk 2018-07-25 14:42:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wyłożeniu do publicznego wglądu ?Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Stepnica? Marlena Smolarek 2018-07-25 09:18:13 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wyłożeniu do publicznego wglądu ?Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Stepnica? Marlena Smolarek 2018-07-25 09:17:39 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia postanowienia dot sprostowania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 9/2017 z dnia 13.10.2017r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie parterowej części budynku szkoły podstawowej w celu uzyskania dodatkowej powierzchni dydaktycznej na działce oznaczonej nr ewid. 334/2, położonej w obrębie geodezyjnym Racimirz, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2018-07-25 09:04:42 dodanie dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kapieli w miejscowości Czarnocin 23.07.2018 Anna Sawa 2018-07-24 11:51:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dot. wydnia postanowienia dot sprostowania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 10/2018 z dnia 20.04.2018r dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika na wodę pitną na działce oznaczonej nr ewid. 12/3, położonej w obrębie geodezyjnym Budzień, gmina Stepnica Marlena Smolarek 2018-07-24 11:32:42 dodanie dokumentu
Sprawozdanie o nadwyżce i deficycie za II kwartał 2018 Maciej Herman 2018-07-24 10:33:31 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym gruntów 657/2 obręb geodezyjny Racimierz, gmina Stepnica Daria Grądz 2018-07-23 15:01:15 dodanie dokumentu