Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Stepnica Marlena Smolarek 2017-10-19 14:17:17 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję nr 6/2017 z dnia 31.08.2017r., znak:AOŚ.6733.8.4.2017.MK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia - ułożenie kabla oświetleniowego oraz posadowienie 2 lamp oświetleniowych na działkach oznaczonych numerami ewid.: 354, 361, 374 położonych w obrębie geodezyjnym Osina, gmina Osina Monika Kotomska 2017-10-17 14:13:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji nr 9/2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie parterowej części budynku szkoły podstawowej w celu uzyskania dodatkowej powierzchni dydaktycznej, obręb geodezyjny Racimierz, działka nr 334/2 Monika Kotomska 2017-10-17 10:52:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stepnica Mariola Antoszczyk 2017-10-17 10:18:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o świadczeń rodzinnych ( Dz. U. z 2016 r. poz.1518 z późn. zm.) r. Mariola Antoszczyk 2017-10-17 10:16:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom do alimentów ( Dz. U. z 2017 r., poz.489 z późn. zm.)z. Mariola Antoszczyk 2017-10-17 10:13:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U.z 2017 r poz. 489 z późn. zm.) Mariola Antoszczyk 2017-10-17 10:09:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz.U.z 2017 r poz. 489 z późn. zm.) Mariola Antoszczyk 2017-10-17 10:09:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 74/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do występowania z wnioskiem do centralnej ewidencji kierowców Mariola Antoszczyk 2017-10-17 10:06:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie udzielenia Pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy upoważnienia do realizacji zadań wynikajacych z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r o pomocy państawa w wychowaniu dzieci ( Dz. U.z 2016 r., poz. 195 z późn. zm.) Mariola Antoszczyk 2017-10-17 08:18:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 76/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Osrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów Mariola Antoszczyk 2017-10-17 08:15:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Osrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji adaministracyjnych w sprawie o dodatek mieszkaniowy, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2017 r. z późn. zm.) Mariola Antoszczyk 2017-10-17 08:12:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 77/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia , o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za zyciem" ( Dz. U. z 2016 r.poz. 1860) Mariola Antoszczyk 2017-10-17 08:12:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 78/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Osrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji adaministracyjnych w sprawie o dodatek mieszkaniowy, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2017 r. z późn. zm.) Mariola Antoszczyk 2017-10-17 08:08:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 79/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postepowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o świadczenie rodzinne, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2016 r. , poz 1518 z późn. zm.) Mariola Antoszczyk 2017-10-17 08:06:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 80/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Osrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji adinistracyjnych w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U..z 2017r., poz. 489 z póżń zm.) Mariola Antoszczyk 2017-10-17 08:02:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 81/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do realizacji zadań wynikajacych z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. z 2017. poz. 489 z późn. zm.) Mariola Antoszczyk 2017-10-16 14:19:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Osrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do wystepowania z wnioskiem do centralnej ewidencji kierowców Mariola Antoszczyk 2017-10-16 14:16:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 82/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Osrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do wystepowania z wnioskiem do centralnej ewidencji kierowców Mariola Antoszczyk 2017-10-16 14:16:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 83/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie udzielenia Pracownikowi Pomocy Społecznej w Stepnicy upoważnienioa do realizacji zadań wynikajacych z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państawa w wychowaniu dzieci ( Dz.U. z 2016 r., poz.195 z późn. zm.) Mariola Antoszczyk 2017-10-16 14:14:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 84/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia Pracownika Ośrodka pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłko dla opiekunów Mariola Antoszczyk 2017-10-16 14:10:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 85/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 13 października 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postepowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia , o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" ( Dz. U. z 2016r.poz. 1860) Mariola Antoszczyk 2017-10-16 14:08:01 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji zmieniającej decyzję nr 7/2017 z dnia 11.09.2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia na działkach oznaczonych numerami ewid.: 417,418,419, 214 położonych w obrębie geodezyjnym Osina, gmina Osina Monika Kotomska 2017-10-12 14:23:04 dodanie dokumentu
UPROSZCZONA oferta realizacji zadania publicznego Maciej Herman 2017-10-12 08:44:43 dodanie dokumentu
Konsultacje - aktualizacja Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Stepnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018. Maciej Herman 2017-10-12 08:21:35 dodanie dokumentu
Modernizacja przepompowni ścieków na terenie Gminy Stepnica - UNIEWAŻNIONY Marlena Smolarek 2017-10-10 14:15:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 października 2017 r. w sprawie przystapienia do zmiany udziału własności nieruchomości gminnej Mariola Antoszczyk 2017-10-10 11:49:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 28 września 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Stepnica Mariola Antoszczyk 2017-10-06 09:48:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 29 wrzesnia 2017 r. w sprawie powołania Dyrektora Osrodka Kultury w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2017-10-06 09:45:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zebraniu niezbędnych materiałów do wydania decyzji zmieniającej decyzję nr 6/2017 z dnia 31.08.2017r., znak:AOŚ.6733.8.4.2017.MK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia - ułożenie kabla oświetleniowego oraz posadowienie 2 lamp oświetleniowych na działkach oznaczonych numerami ewid.: 354, 361, 374 położonych w obrębie geodezyjnym Osina, gmina Osina Monika Kotomska 2017-10-05 14:59:55 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 0,4kV i 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złącz kablowych 0,4kV, słupów elektroenergetycznych, obręb Gąsierzyno, dz.nr 501, 552/5, 499/109. Monika Kotomska 2017-10-05 14:49:19 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 0,4kV i 15kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złącz kablowych 0,4kV, słupów elektroenergetycznych, obręb Gąsierzyno, dz.nr 501, 552/5, 499/109. Monika Kotomska 2017-10-05 14:46:56 dodanie dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Mariola Antoszczyk 2017-10-05 08:31:17 edycja dokumentu
UNIEWAŻNIENIE NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W STEPNICY Maciej Herman 2017-10-04 15:19:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 3 października 2017 r. w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnej na okres 3 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Mariola Antoszczyk 2017-10-03 15:16:43 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zjeżdżalni rekreacyjnej na działce nr 418.3, 418/4 położonej w obrębie geodezyjnym Stepnica 1, gmina Stepnica oaz na działce nr 4/4 i 4/5 obręb geodezyjny Zalew Szczeciński, gmina Stepnica Monika Kotomska 2017-10-03 13:07:43 dodanie dokumentu
Dostawa opraw oświetleniowych ? drogowych LED Marlena Smolarek 2017-10-03 12:39:28 usunięcie załacznika
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Stepnica za I półrocze 2017 r. Mariola Antoszczyk 2017-10-03 11:27:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 1 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Daria Grądz 2017-10-02 13:19:58 dodanie dokumentu
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew. Anna Sawa 2017-09-29 08:53:23 dodanie dokumentu