Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zamieszczeniu w Gazecie Goleniowskiej sprostowania dotyczącego informacji zawartych w programie "Interwencja" Marlena Smolarek 2017-08-21 14:23:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zakończenia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia - montaż linii energetycznej napowietrznej 0,4 kV oraz posadowienie 1 lampy na działkach oznaczonych numerami ewid.: 417, 418, 419, 214 położonych w obrębie geodezyjnym Osina, gmina Osina Monika Kotomska 2017-08-21 13:01:42 dodanie dokumentu
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Stepnicy w latach 2014-2018 Daria Grądz 2017-08-18 11:19:31 edycja dokumentu
Komisja ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy w latach 2014-2018 Daria Grądz 2017-08-18 11:19:07 edycja dokumentu
Rada Miejska lata 2014-2018 Daria Grądz 2017-08-18 11:17:58 edycja dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica o zakończeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia - ułożenie kabla oświetleniowego oraz posadowienie 2 lamp oświetleniowych na działkach oznaczonych numerami ewid.: 354, 361, 374 położonych w obrębie geodezyjnym Osina, gmina Osina Monika Kotomska 2017-08-18 09:08:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Maciej Herman 2017-08-16 10:29:08 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Maciej Herman 2017-08-16 10:27:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Maciej Herman 2017-08-14 15:21:44 dodanie dokumentu
Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych Maciej Herman 2017-08-14 09:54:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Stepnica1 Maciej Herman 2017-08-11 08:58:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Stepnica1 Maciej Herman 2017-08-11 08:56:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego w Gminie Stepnica1 Maciej Herman 2017-08-11 08:54:14 dodanie dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kopicach Maciej Herman 2017-08-10 15:28:18 edycja dokumentu
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kopicach Maciej Herman 2017-08-10 15:28:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej gminnej nieruchomosci gruntowej o numerze ewidencyjnym gruntów 41/5, położonej w obrębie Kopice, gmina Stepnica Mirosława Nowak 2017-08-10 15:00:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej gminnej nieruchomosci gruntowej o numerze ewidencyjnym gruntów 41/5, położonej w obrębie Kopice, gmina Stepnica Mirosława Nowak 2017-08-10 14:59:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości lokalowej stanowiącej mienie gminne Daria Grądz 2017-08-10 14:39:10 dodanie dokumentu
Bieżąca ocena jakości wody na kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim 04.08.2017 Anna Sawa 2017-08-09 09:24:09 dodanie dokumentu
Trzecie badanie wody na kąpielisku 04.08.2017 Anna Sawa 2017-08-09 09:23:29 edycja dokumentu
Trzecie badanie wody na kąpielisku 04.08.2017 Anna Sawa 2017-08-09 09:23:11 dodanie dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Daria Grądz 2017-08-09 08:28:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr XX/217/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie poboru zaległych podatków i opłat w drodze inkasa, określenie inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso Daria Grądz 2017-08-09 08:19:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/216/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości lokalowej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat Daria Grądz 2017-08-09 08:17:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/215/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnej w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 5 lat Daria Grądz 2017-08-09 08:14:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/214/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków wprowadzanych do kanalizacji zbiorczej obsługiwanej przez Urząd Miasta i Gminy Stepnica Daria Grądz 2017-08-09 08:10:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/213/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Stepnica Daria Grądz 2017-08-09 08:08:15 dodanie dokumentu
Uchwala Nr XX/212/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Daria Grądz 2017-08-09 08:06:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XX/211/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy Daria Grądz 2017-08-09 08:05:58 dodanie dokumentu
VII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2014 - 2018 Daria Grądz 2017-08-09 08:03:34 edycja dokumentu
Uchwała Nr XX/210/17 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie odwołania członka Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy Daria Grądz 2017-08-09 07:58:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dotyczące wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica - Czarnocin". Anna Sawa 2017-08-07 10:32:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica dotyczące wszczętego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 4128Z na odcinku Stepnica - Czarnocin". Anna Sawa 2017-08-07 10:30:29 dodanie dokumentu
Protokół Nr XVIII/17 z obrad XVII Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 29 marca 2017 r. Daria Grądz 2017-08-04 10:13:12 edycja dokumentu
Protokół Nr XIX/17 z obrad XIX Sesji Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27 czerwca 2017 r. Daria Grądz 2017-08-04 10:12:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy Stepnica Daria Grądz 2017-08-03 15:29:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Daria Grądz 2017-08-03 15:26:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 129/2015 Wójta gminy Stepnica z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany w dokumentacji opisującej przyjęte zasady(polityki) rachunkowości dla ewidencji księgowej budżetu Gminy Stepnica oraz jednostki budżetowej Urzędu Gminy Stepnica Daria Grądz 2017-08-03 15:24:56 dodanie dokumentu
Maciej Herman 2017-08-02 10:12:32 edycja dokumentu
Maciej Herman 2017-08-02 10:09:31 edycja dokumentu