Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny nr 2 w Widzieńsko 23 Daria Grądz 2018-12-11 12:09:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 110/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Bogusławie Mariola Antoszczyk 2018-12-11 11:58:43 dodanie dokumentu
REJESTR PETYCJI Anna Humieja 2018-12-11 09:49:58 edycja dokumentu
Odpowiedź na petycje Anna Humieja 2018-12-11 09:49:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/17/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Mariola Antoszczyk 2018-12-10 13:13:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/16/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie okreslenia zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programiem"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Mariola Antoszczyk 2018-12-10 13:10:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/15/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 Mariola Antoszczyk 2018-12-10 12:51:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/14/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Stepnica Mariola Antoszczyk 2018-12-10 12:47:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/13/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie opłaty od posiadania psów Mariola Antoszczyk 2018-12-10 12:37:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/12/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 Mariola Antoszczyk 2018-12-10 12:23:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/11/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomosci na terenie Gminy Stepnica na 2019 r. Mariola Antoszczyk 2018-12-10 12:21:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/10/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji RadyMiejskiej w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2018-12-10 12:19:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/9/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2018-12-10 12:18:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/8/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczacego Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2018-12-10 12:17:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/7/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2018-12-10 12:16:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/6/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczacego Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2018-12-10 12:15:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/5/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2018-12-10 12:13:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/3/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2018-12-10 12:12:07 edycja dokumentu
Uchwała Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Stepnicy i okreslenia przedmiotu ich działania Mariola Antoszczyk 2018-12-10 12:11:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/3/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2018-12-10 12:10:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/2/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stepnicy Mariola Antoszczyk 2018-12-10 12:09:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr I/1/18 Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Mariola Antoszczyk 2018-12-10 12:07:40 dodanie dokumentu
wniosek o odroczenie terminu płatności Anna Jagła 2018-12-10 10:12:49 edycja dokumentu
Zawiadomienie Starosty Goleniowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przejęcia przez Skarb Państwa nieodpłatie z mocy prawa mienia pozostałego p podmiocie nie przerejestrowanym - wbrew ustawowemu obowiązkowi- do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. prawa własności nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: 505, 507, 491/1, 491/4 obręb geodezyjny Gąsierzyno, gmina Stepnica Daria Grądz 2018-12-10 10:11:33 edycja dokumentu
Zawiadomienie Starosty Goleniowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przejęcia przez Skarb Państwa nieodpłatie z mocy prawa mienia pozostałego p podmiocie nie przerejestrowanym - wbrew ustawowemu obowiązkowi- do Krajowego Rejestru Sądowego, tj. prawa własności nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek: 505, 507, 491/1, 491/4 obręb geodezyjny Gąsierzyno, gmina Stepnica Daria Grądz 2018-12-10 10:11:15 dodanie dokumentu
oświadczenie o stanie majątkowym Anna Jagła 2018-12-10 10:10:47 edycja dokumentu
oświadczenie o stanie majątkowym Anna Jagła 2018-12-10 10:09:24 edycja dokumentu
oświadczenie o stanie majątkowym Anna Jagła 2018-12-10 10:08:00 edycja dokumentu
oświadczenie o stanie majątkowym Anna Jagła 2018-12-10 10:06:58 edycja dokumentu
oświadczenie o stanie majątkowym Anna Jagła 2018-12-10 10:06:42 usunięcie załacznika
oświadczenie o stanie majątkowym Anna Jagła 2018-12-10 10:06:38 usunięcie załacznika
obwieszczenie GUS ws. stawki podatku rolnego Anna Jagła 2018-12-10 09:50:47 edycja dokumentu
uchwała nr I/11/18 ws. stawek podatku od nieruchomości Anna Jagła 2018-12-10 09:46:27 dodanie dokumentu
informacja IN-1 dla osób fizycznych Anna Jagła 2018-12-10 09:45:35 dodanie dokumentu
deklaracja DN-1 dla osób prawnych Anna Jagła 2018-12-10 09:45:12 dodanie dokumentu
załącznik ZN-1A Anna Jagła 2018-12-10 09:44:31 dodanie dokumentu
załącznik ZN-1B Anna Jagła 2018-12-10 09:43:57 dodanie dokumentu
obwieszczenie GUS ws. stawki podatku rolnego Anna Jagła 2018-12-10 09:42:27 dodanie dokumentu
informacja IN-1 dla osób fizycznych Anna Jagła 2018-12-10 09:41:11 dodanie dokumentu
deklaracja DR-1 dla osób prawnych Anna Jagła 2018-12-10 09:40:44 dodanie dokumentu