Budowa budynku świetlicy wiejskiej jako zaplecza socjalnego, miejsca spotkań mieszkańców miejscowości Łąka

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie świetlica Łąka.pdf (PDF, 433KB) 2018-03-26 14:16:44 433KB 332 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Świetlica Łąka.pdf (PDF, 3.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:16:44 3.2MB 88 razy
2 Formularz ofertowy zał. nr 5 do SIWZ.docx (DOCX, 17.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:17:32 17.KB 56 razy
3 załacznik art. 25 a zał. 6 do SIWZ.docx (DOCX, 24.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:17:47 24.KB 50 razy
4 załącznik art 25 a wykluczenie zał. 7 do SIWZ.docx (DOCX, 26.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:18:00 26.KB 56 razy
5 załącznik wykaz robót zał. 8 do SIWZ.docx (DOCX, 21.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:18:15 21.KB 56 razy
6 załącznik wykaz osób zał. 9 do SIWZ.docx (DOCX, 16.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:18:29 16.KB 51 razy
7 Załącznik nr Umowa wzór zał. 10 do SIWZ.docx (DOCX, 44.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:18:41 44.KB 57 razy
8 Załącznik nr do SIWZ podwykonawcy zał. 11 do SIWZ.docx (DOCX, 25.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:18:53 25.KB 53 razy
9 Załącznik nr do SIWZ grupa kapitałowa zał. 12 do SIWZ.docx (DOCX, 15.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:19:05 15.KB 53 razy
10 Zał.16 Opinia Geotechniczna.pdf (PDF, 427KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:19:41 427KB 56 razy
11 A1 - RZUTY.pdf (PDF, 266KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:19:57 266KB 68 razy
12 A2 - PRZEKRÓJ A-A.pdf (PDF, 371KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:20:10 371KB 63 razy
13 A3 - ELEWACJE.pdf (PDF, 156KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:20:23 156KB 62 razy
14 OPIS TECHNICZNY Łąka.pdf (PDF, 221KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:20:36 221KB 60 razy
15 Z01.pdf (PDF, 464KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:20:52 464KB 57 razy
16 Z02.pdf (PDF, 453KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:21:05 453KB 56 razy
17 ŁĄKA KW1.pdf (PDF, 251KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:21:25 251KB 62 razy
18 ŁĄKA KW2.pdf (PDF, 358KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:21:38 358KB 58 razy
19 ŁĄKA KW3.pdf (PDF, 229KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:21:55 229KB 57 razy
20 ŁĄKA KW4.pdf (PDF, 182KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:22:07 182KB 56 razy
21 ŁĄKA KW5.pdf (PDF, 193KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:22:19 193KB 56 razy
22 OPIS ŁĄKA.pdf (PDF, 62.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:22:32 62.KB 58 razy
23 Zestawienie stali zbroj ŁĄKA.pdf (PDF, 19.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:22:45 19.KB 55 razy
24 PB OPIS INSTAL. SANIT.WEW. ŚWIETLICA ŁĄKA.pdf (PDF, 183KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:23:09 183KB 51 razy
25 PB_Opis przyłacz wod- kan i instal zew kd i gazu Łąka.pdf (PDF, 473KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:23:22 473KB 53 razy
26 S1-RZUTY PRZYZIEMIA I DACHU.pdf (PDF, 976KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:23:36 976KB 58 razy
27 S2 - INSTALACJA C.O.pdf (PDF, 1.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:23:52 1.3MB 51 razy
28 S3 - INSTALACJA GAZU.pdf (PDF, 1.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:24:10 1.5MB 52 razy
29 uzgodnienie ZWiK.pdf (PDF, 7.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:24:39 7.6MB 60 razy
30 WT ZWiK.pdf (PDF, 923KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:24:55 923KB 51 razy
31 IE PB ŚWIETLICA 28.03.2017 v1 rh.pdf (PDF, 165KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:25:20 165KB 52 razy
32 IE STR PB ŚWIETLICA 28.03.2017 v1 rh.pdf (PDF, 62.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:25:32 62.KB 53 razy
33 IE1.pdf (PDF, 73.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:25:44 73.KB 54 razy
34 IE2.pdf (PDF, 107KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:25:58 107KB 49 razy
35 IE3.pdf (PDF, 170KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:26:11 170KB 50 razy
36 IE4.pdf (PDF, 59.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:26:24 59.KB 52 razy
37 IE5.pdf (PDF, 250KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:26:38 250KB 52 razy
38 IE6.pdf (PDF, 187KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:26:51 187KB 52 razy
39 IEZ PB 28.03.2017 v1 rh.pdf (PDF, 78.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:27:05 78.KB 47 razy
40 IEZ STR PB ŚWIETLICA 28.03.2017 v1 rh.pdf (PDF, 62.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:27:19 62.KB 49 razy
41 IEZ1.pdf (PDF, 73.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:27:32 73.KB 54 razy
42 IEZ2.pdf (PDF, 398KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:27:46 398KB 52 razy
43 1. Strona zbiorcza.pdf (PDF, 189KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:28:06 189KB 49 razy
44 Decyzja o pozwoleniu na budowę 3062017.pdf (PDF, 849KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:28:23 849KB 54 razy
45 Przedmiar robót budynek świetlica w m. Łąka - elektryczny wew..pdf (PDF, 945KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:28:45 945KB 51 razy
46 Przedmiar robót budynek świetlica w m. Łąka - elektryczny.pdf (PDF, 256KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:29:02 256KB 55 razy
47 Przedmiar robót budynek świetlica w m. Łąka - sanitarny wew..pdf (PDF, 435KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:29:16 435KB 56 razy
48 Przedmiar robót budynek świetlica w m. Łąka - sanitarny.pdf (PDF, 537KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:29:38 537KB 54 razy
49 Przedmiar robót budynek świetlica w m. Łąka.pdf (PDF, 458KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-03-26 14:29:55 458KB 59 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Wyjaśnienia treści SIWZ 9.04.2018.pdf (PDF, 32.KB) 2018-04-09 08:59:33 32.KB 81 razy
2 S1 rzut wod-kan.pdf (PDF, 335KB) 2018-04-09 08:59:51 335KB 86 razy
3 S1_zagosp Łąka .pdf (PDF, 507KB) 2018-04-09 09:00:07 507KB 80 razy
4 S2 profil przył i inst wody.pdf (PDF, 143KB) 2018-04-09 09:00:21 143KB 83 razy
5 S2 rzut c.o..pdf (PDF, 417KB) 2018-04-09 09:00:37 417KB 84 razy
6 S3 rzut gaz.pdf (PDF, 568KB) 2018-04-09 09:00:55 568KB 81 razy
7 S3 schemat studnia .pdf (PDF, 122KB) 2018-04-09 09:01:43 122KB 79 razy
8 S4 profil przył i inst ks .pdf (PDF, 118KB) 2018-04-09 09:01:58 118KB 77 razy
9 S5 profil i inst zew kd .pdf (PDF, 158KB) 2018-04-09 09:02:15 158KB 85 razy
10 S6 profil i inst zew gaz .pdf (PDF, 120KB) 2018-04-09 09:02:33 120KB 77 razy
11 strona_tytulowa.pdf (PDF, 189KB) 2018-04-09 09:02:51 189KB 77 razy
12 strona_tytulowa2.pdf (PDF, 186KB) 2018-04-09 09:03:08 186KB 69 razy
13 Zmiana treści ogłoszenia 10.04.2018.pdf (PDF, 203KB) 2018-04-10 10:31:24 203KB 83 razy
14 Zmian treści SIWZ 10.04.2018.pdf (PDF, 60.KB) 2018-04-10 10:31:45 60.KB 91 razy
15 Wyjaśnienia tresci SIWZ 10.04.2018.pdf (PDF, 72.KB) 2018-04-10 10:32:11 72.KB 80 razy
16 Wyjaśnienia treści SIWZ 12.04.2018.pdf (PDF, 78.KB) 2018-04-12 15:16:05 78.KB 70 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert 17.04.2018.pdf (PDF, 76.KB) 2018-04-17 10:56:36 76.KB 92 razy
2 Ogłoszenie o zmianie umowy.pdf (PDF, 290KB) 2018-10-04 10:55:26 290KB 39 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzytniejszej.pdf (PDF, 69.KB) 2018-04-27 10:13:15 69.KB 85 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia.pdf (PDF, 293KB) 2018-05-16 14:48:26 293KB 67 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marlena Smolarek 26-03-2018 14:16:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marlena Smolarek 26-03-2018
Ostatnia aktualizacja: Marlena Smolarek 04-10-2018 10:55:26