Przebudowa ul. T. Kościuszki i ul. Portowej w Stepnicy

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie Kościuszki i Portowa.pdf (PDF, 5.7MB) 2016-12-21 12:37:56 5.7MB 202 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Kościuszki i Portowa.pdf (PDF, 3.0MB) 2016-12-21 12:37:56 3.0MB 0 razy
2 Formularz ofertowy zał. nr 17 do SIWZ.docx (DOCX, 18.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 12:38:12 18.KB 261 razy
3 załacznik art. 25 a zał. 18 do SIWZ.docx (DOCX, 24.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 12:38:24 24.KB 244 razy
4 załącznik art 25 a wykluczenie zał. 19 do SIWZ.docx (DOCX, 26.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 12:38:35 26.KB 236 razy
5 załącznik wykaz robót zał. 20 do SIWZ.docx (DOCX, 21.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 12:38:48 21.KB 235 razy
6 21_12_2016_12_42_00_SIWZ Kościuszki i Portowa.pdf (PDF, 3.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 12:42:00 3.0MB 339 razy
7 załącznik wykaz osób zał. 21 do SIWZ.docx (DOCX, 16.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 12:42:18 16.KB 234 razy
8 Załącznik nr Umowa wzór zał. 22 do SIWZ.docx (DOCX, 42.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 12:42:31 42.KB 251 razy
9 Załącznik nr do SIWZ podwykonawcy zał. 23 do SIWZ.docx (DOCX, 27.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 12:42:44 27.KB 232 razy
10 Załącznik nr do SIWZ grupa kapitałowa zał. 24 do SIWZ.docx (DOCX, 15.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 12:42:56 15.KB 237 razy
11 zal._nr_7_-_karta_rejestracyjna.pdf (PDF, 77.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:14:00 77.KB 234 razy
12 zal._nr_2_-_wspolrzedne_geodezyjne.pdf (PDF, 207KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:14:00 207KB 222 razy
13 rys.nr_3_-_profil_podluzny_kd.pdf (PDF, 295KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:14:00 295KB 240 razy
14 rys.nr_5_-_przepompownia_wod_deszczowych.pdf (PDF, 676KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:14:00 676KB 270 razy
15 rys.nr_7_-_zbiornik_retencyjny_technologia.pdf (PDF, 490KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:14:00 490KB 260 razy
16 zal._nr_6_-__zbiorcze_zestawienie_materialow.pdf (PDF, 610KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:14:00 610KB 266 razy
17 rys.nr_1_-_plan_sytuacyjny.pdf (PDF, 2.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:14:00 2.2MB 260 razy
18 rys.nr_9_-_schemat_jednokreskowy_ukladu_zasilania.pdf (PDF, 351KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:14:00 351KB 262 razy
19 rys.nr_10_-_schemat_zasadniczy_sterowania.pdf (PDF, 552KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:14:00 552KB 256 razy
20 zal._nr_4_-_tabela_wymiarolw_dla__studzienek_kanalizacyjnych_betonowych.pdf (PDF, 115KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:14:00 115KB 239 razy
21 rys.nr_8_-_schemat_montazowy_wezlow.pdf (PDF, 247KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:14:00 247KB 239 razy
22 rys.nr_6_-_studzienka_rewizyjna.pdf (PDF, 318KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:14:00 318KB 239 razy
23 zal._nr_5__-_odwodnienie_iglofiltrami.pdf (PDF, 198KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:14:00 198KB 242 razy
24 rys.nr_4_-_profil_podluzny_rt.pdf (PDF, 247KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:14:00 247KB 248 razy
25 rys.nr_0_-_mapa_orientacyjna.pdf (PDF, 497KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:14:00 497KB 242 razy
26 zal._nr_3_-_studzienka_betonowa.pdf (PDF, 42.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:14:00 42.KB 240 razy
27 opis.pdf (PDF, 3.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:14:00 3.1MB 266 razy
28 rys.nr_2_-_profil_podluzny_kd.pdf (PDF, 330KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:14:00 330KB 244 razy
29 d-2.1_przekroj_podluzny._ul._kosciuszki-portowa.pdf (PDF, 647KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:21:20 647KB 248 razy
30 d-3.1.przekroje_konstr.ul.kosciuszki_i_portowa.stepnica.pdf (PDF, 863KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:21:20 863KB 234 razy
31 d-2.2_przekroj_podluzny._ul._kosciuszki-portowa.pdf (PDF, 272KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:21:20 272KB 243 razy
32 stwior_stepnica.pdf (PDF, 1.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:21:20 1.4MB 240 razy
33 przedmiar_robot_-_strona_tytulowa.pdf (PDF, 457KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:21:20 457KB 256 razy
34 d-3.2.przekroje_konstr.ul.kosciuszki_i_portowa.stepnica.pdf (PDF, 1.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:21:20 1.3MB 239 razy
35 d-1._plan_sytuacyjny.ul.kosciuszki_i_portowa.stepnica.pdf (PDF, 6.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:21:20 6.8MB 245 razy
36 przedmiar_robot.pdf (PDF, 127KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:21:20 127KB 319 razy
37 opis_techniczny.ul.kosciuszki_i_portowa.stepnica.pdf (PDF, 100KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:21:20 100KB 260 razy
38 z-1.plan_zagosp_terenu.ul.kosciuszki_i_portowa.stepnica.pdf (PDF, 6.9MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:25:07 6.9MB 260 razy
39 opis_projekt_zagospodarowania_terenu._kosciuszki-portowa.pdf (PDF, 174KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:25:07 174KB 244 razy
40 d-4.plan_stalej_organizacji.ul.kosciuszki_i_portowa.stepnica.pdf (PDF, 6.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:28:23 6.3MB 241 razy
41 specyfikacje_techniczne._ul._kosciuszki_i_ul._portowa_02.02.2014.pdf (PDF, 3.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:28:23 3.2MB 241 razy
42 opis.stala_organizacja_ruchu.ul.kosciuszki_i_portowa.stepnica.pdf (PDF, 722KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:28:23 722KB 237 razy
43 decyzja_5.2015.pdf (PDF, 328KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:32:17 328KB 238 razy
44 postanowienie.pdf (PDF, 129KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:32:17 129KB 233 razy
45 decyzja_1.2014.pdf (PDF, 851KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:32:17 851KB 224 razy
46 przedmiar.ul.kosciuszki_i_portowa.stepnica.pdf (PDF, 467KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:34:01 467KB 301 razy
47 warunki_techniczne_enea.pdf (PDF, 132KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:44:49 132KB 245 razy
48 umowa_o_przylaczenie_do_sieci.pdf (PDF, 365KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:44:49 365KB 235 razy
49 uzgodnienie_z_enea.pdf (PDF, 110KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:44:49 110KB 235 razy
50 rys._nr_2.pdf (PDF, 817KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:44:49 817KB 242 razy
51 rys._nr_3.pdf (PDF, 2.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:44:49 2.3MB 245 razy
52 strona_tytulowa.pdf (PDF, 120KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:44:49 120KB 235 razy
53 rys._nr_4.pdf (PDF, 203KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:44:49 203KB 249 razy
54 opis_techniczny_-_stepnica_kosciuszki.pdf (PDF, 215KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:44:49 215KB 251 razy
55 rys._nr_5.pdf (PDF, 231KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:44:49 231KB 257 razy
56 oblicznie_bilansu_mocy_-_stepnica_kosciuszki.pdf (PDF, 139KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:44:49 139KB 242 razy
57 bioz.pdf (PDF, 184KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:44:49 184KB 243 razy
58 opina_zudp.pdf (PDF, 195KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:44:49 195KB 235 razy
59 karta_wtornika_i_informacja_o_kalibracji.pdf (PDF, 146KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:44:49 146KB 232 razy
60 rys._nr_1.pdf (PDF, 288KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:44:49 288KB 247 razy
61 obliczenia_techniczne_-_stepnica_kosciuszki.pdf (PDF, 216KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:44:49 216KB 233 razy
62 specyfikacja_-_oswietlenie_uliczne_stepnica_-_ul._kosciuszki.pdf (PDF, 117KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:50:05 117KB 239 razy
63 strona_tytulowa_-_przedmiar.pdf (PDF, 121KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:50:05 121KB 243 razy
64 przedmiar_robot_-_stepnica_-_kosciuszki_portowa.pdf (PDF, 126KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:50:05 126KB 299 razy
65 strona_tytulowa_-_specyfikacja.pdf (PDF, 120KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 13:50:05 120KB 234 razy
66 zudp_3.pdf (PDF, 119KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 14:01:43 119KB 232 razy
67 zudp_1.pdf (PDF, 67.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 14:01:43 67.KB 242 razy
68 zudp_4.pdf (PDF, 35.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 14:01:43 35.KB 221 razy
69 oswiadczenie.pdf (PDF, 145KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 14:01:43 145KB 236 razy
70 uzgodnienie_enea.pdf (PDF, 97.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 14:01:43 97.KB 237 razy
71 upr._projektanta.pdf (PDF, 81.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 14:01:43 81.KB 222 razy
72 mapa_wtornika__informacja_o_kalibracji.pdf (PDF, 146KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 14:01:43 146KB 231 razy
73 warunki_techniczne.pdf (PDF, 198KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 14:01:43 198KB 220 razy
74 opis_techniczny.pdf (PDF, 165KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 14:01:43 165KB 248 razy
75 zudp_5.pdf (PDF, 141KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 14:01:43 141KB 228 razy
76 upr._sprawdzajacego.pdf (PDF, 72.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 14:01:43 72.KB 223 razy
77 zudp_2.pdf (PDF, 42.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 14:01:43 42.KB 216 razy
78 karty_katalogowe.pdf (PDF, 250KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 14:08:09 250KB 240 razy
79 stepnica_-_przebudowa_przedmiar.pdf (PDF, 309KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 14:10:18 309KB 281 razy
80 stepnica_-_przebudowa_sieci_i_przylaczy_energetycznych_przedmiar.kst (KST, 45.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 14:10:18 45.KB 250 razy
81 strona_tytulowa_przedmiar.pdf (PDF, 121KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 14:10:18 121KB 234 razy
82 strona_tytulowa_specyfikacja.pdf (PDF, 120KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 14:12:45 120KB 226 razy
83 specyfikacja.pdf (PDF, 313KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 14:12:45 313KB 267 razy
84 zgloszenie_-_przebudowa_przylaczy_-_starostwo_goleniow.pdf (PDF, 93.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 14:15:36 93.KB 227 razy
85 zgloszenie_-_przebudowa_sieci_-_starostwo_goleniow.pdf (PDF, 91.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 14:15:36 91.KB 226 razy
86 zgloszenie_-_przebudowa_sieci_-_uw_szczecin.pdf (PDF, 87.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 14:15:36 87.KB 231 razy
87 zgloszenie.pdf (PDF, 53.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-12-21 14:16:44 53.KB 230 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjaśnienia treści SIWZ 3.01.2017.tif (TIF, 91.KB) 2017-01-03 11:39:49 91.KB 124 razy
2 03_01_2017_11_40_40_Rys. nr 1.pdf (PDF, 1.6MB) 2017-01-03 11:40:40 1.6MB 96 razy
3 03_01_2017_11_41_25_Rys. nr 2.pdf (PDF, 742KB) 2017-01-03 11:41:25 742KB 96 razy
4 03_01_2017_11_41_41_Rys. nr 3.pdf (PDF, 207KB) 2017-01-03 11:41:41 207KB 93 razy
5 Wyjaśnienia treści SIWZ 3.01.2017.pdf (PDF, 91.KB) 2017-01-03 11:49:14 91.KB 127 razy
6 Wyjaśnienia treści SIWZ 3.01.2017 data.pdf (PDF, 93.KB) 2017-01-04 10:59:15 93.KB 96 razy
7 Wyjaśnienia treści SIWZ 4.01.2017.pdf (PDF, 115KB) 2017-01-04 10:59:29 115KB 112 razy
8 Wyjaśnienia treści SIWZ 11.01.2017.pdf (PDF, 189KB) 2017-01-11 10:54:57 189KB 79 razy
9 Wyjaśnienia treści SIWZ 11.01.2017-1.pdf (PDF, 254KB) 2017-01-11 10:58:29 254KB 88 razy
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Zmina treści ogłoszenia 9.01.2017.pdf (PDF, 312KB) 2017-01-09 14:16:07 312KB 124 razy
2 Zmiana tresci SIWZ 9.01.2017.pdf (PDF, 38.KB) 2017-01-09 14:17:28 38.KB 124 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 3.02.2017.pdf (PDF, 139KB) 2017-02-03 11:45:47 139KB 61 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia.pdf (PDF, 1.6MB) 2017-03-03 14:59:44 1.6MB 19 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert 17.01.2017 r..pdf (PDF, 166KB) 2017-01-18 10:08:55 166KB 99 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marlena Smolarek 21-12-2016 12:37:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marlena Smolarek 21-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Marlena Smolarek 03-03-2017 14:59:44