Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją istniejącego składowiska osadowego na terenie oczyszczalni ścieków w Stepnicy, polegająca na: 1. Budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej usytuowanych na działkach 65, 30 i 125/4 obręb geodezyjny Stepnica-1 2. Budowie sieci kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami dla potrzeb działek 32/3, 35 obr. Miłowo 3. Budowie przyłącza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb działki nr 48 obr. Racimierz ? odprowadzenie wód popłucznych 4. Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji tłocznej wraz z przyłączami w m. Kopice

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówienie kanalizacja Miłowo, Kopice, Stepnica i Łąka.tif (TIF, 631KB) 2016-09-23 14:26:39 631KB 268 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz kanalizacja stepnica, miłowo, łąka, kopice.pdf (PDF, 3.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:26:39 3.8MB 99 razy
2 załacznik art. 25 a zał. 18 do SIWZ.docx (DOCX, 24.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:27:05 24.KB 74 razy
3 załącznik art 25 a wykluczenie zał. 19 do SIWZ.docx (DOCX, 26.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:27:19 26.KB 73 razy
4 załącznik wykaz robót zał. 20 do SIWZ.docx (DOCX, 21.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:27:35 21.KB 74 razy
5 załącznik wykaz osób zał. 21 do SIWZ.docx (DOCX, 16.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:28:00 16.KB 67 razy
6 Załącznik nr Umowa wzór zał. 22 do SIWZ.docx (DOCX, 43.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:28:13 43.KB 75 razy
7 Załącznik nr do SIWZ podwykonawcy zał. 23 do SIWZ.docx (DOCX, 28.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:28:25 28.KB 71 razy
8 Załącznik nr do SIWZ grupa kapitałowa zał. 24 do SIWZ.docx (DOCX, 16.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:28:37 16.KB 71 razy
9 Opis PB.pdf (PDF, 1.9MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:31:17 1.9MB 81 razy
10 Rys. nr 1 - plan sytuacyjny.pdf (PDF, 286KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:31:33 286KB 83 razy
11 Rys.nr 2 - profil podłużny KS.pdf (PDF, 247KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:31:47 247KB 109 razy
12 Rys.nr 3 - profil podłużny wodociągu.pdf (PDF, 220KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:31:59 220KB 76 razy
13 Rys.nr 4 - schemat montażowy węzłów wodociągowych.pdf (PDF, 158KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:32:10 158KB 72 razy
14 Zał. nr 2 - Współrzędne geodezyjne.pdf (PDF, 188KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:32:29 188KB 72 razy
15 Zał. nr 3 - Decyzja lokalizacyjna.pdf (PDF, 4.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:33:15 4.3MB 55 razy
16 Zał. nr 4 - WZ - warunki KS i W.pdf (PDF, 1.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:33:39 1.4MB 93 razy
17 Zał. nr 5 - Uzgodnienie z WZ.pdf (PDF, 431KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:34:08 431KB 72 razy
18 Zał. nr 6 - decyzja ZPD w Goleniowie.pdf (PDF, 953KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:34:37 953KB 82 razy
19 Zał. nr 6a - decyzja ZPD w Goleniowie - mapa uzgodnienie.pdf (PDF, 762KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:34:51 762KB 72 razy
20 Zał. nr 8 - Uzgodnienie ze Sztabem Wojskowym.pdf (PDF, 442KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:35:08 442KB 125 razy
21 Zał. nr 8a - Plan sytuacyjny- uzgodnienie.pdf (PDF, 444KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:35:24 444KB 61 razy
22 Zał. nr 9 - uzgodnienie z Strażakiem w zakresie ochrony p.poż.pdf (PDF, 304KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:35:38 304KB 36 razy
23 Zał. nr I - studzienka betonowa.pdf (PDF, 60.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:35:52 60.KB 74 razy
24 Zał. nr II - zestawienie studni betonowych.pdf (PDF, 175KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:36:04 175KB 79 razy
25 Czasowa Organizacja Ruchu.pdf (PDF, 792KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:36:25 792KB 190 razy
26 rys. nr 1 - plansza oznakowania.pdf (PDF, 420KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:36:39 420KB 74 razy
27 STWiOR Stepnica.pdf (PDF, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:37:04 1.2MB 72 razy
28 decyzja o pozwoleniu na budowę.pdf (PDF, 271KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:37:27 271KB 84 razy
29 PRZEDMIAR ROBÓT-AKTUALIZACJA.pdf (PDF, 131KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:38:03 131KB 107 razy
30 D 1052016 UW.pdf (PDF, 109KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:40:11 109KB 79 razy
31 D 3112016 SP.pdf (PDF, 169KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:40:25 169KB 62 razy
32 Miłowo pozowlenie urząd wojewódzki P.B..pdf (PDF, 21.MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:42:57 21.MB 69 razy
33 Miłowo pozwolenie Starostwo P.B..pdf (PDF, 26.MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:46:15 26.MB 72 razy
34 23_09_2016_14_48_15_Miłowo pozwolenie Starostwo P.B..pdf (PDF, 26.MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:48:15 26.MB 67 razy
35 Miłowo StWiOR.pdf (PDF, 1.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:49:06 1.8MB 74 razy
36 P.R. KWALIFIKOWALNE.pdf (PDF, 623KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:49:25 623KB 79 razy
37 P.R. NIEKWALIFIKOWALNE.pdf (PDF, 502KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:49:40 502KB 89 razy
38 projekt budowlany.pdf (PDF, 1.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:52:14 1.5MB 84 razy
39 STWIOR.pdf (PDF, 2.7MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:52:42 2.7MB 55 razy
40 zgłoszenie.pdf (PDF, 43.KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:53:00 43.KB 68 razy
41 Przedmiar robót.pdf (PDF, 234KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:53:14 234KB 92 razy
42 decyzja pozwolenia na budowę.pdf (PDF, 271KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:53:39 271KB 79 razy
43 P.B. PDF.pdf (PDF, 26.MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:55:09 26.MB 74 razy
44 23_09_2016_14_57_09_STWiOR.pdf (PDF, 6.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:57:09 6.8MB 74 razy
45 P.R..pdf (PDF, 394KB) Po terminie otwarcia ofert 2016-09-23 14:57:25 394KB 82 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Formularz ofertowy zał nr 17 do SIWZ.docx (DOCX, 18.KB) 2016-10-04 08:57:37 18.KB 219 razy
2 Wyjaśnienia treści SIWZ 4.10.2016.tif (TIF, 81.KB) 2016-10-04 08:58:10 81.KB 250 razy
3 Wyjaśnienia treści SIWZ 7.10.2016.tif (TIF, 62.KB) 2016-10-07 09:51:09 62.KB 225 razy
Wynik postępowania
1 Otwarcie ofert 11.10.2016.pdf (PDF, 122KB) 2016-10-11 13:51:37 122KB 265 razy
2 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 24.10.2016.pdf (PDF, 105KB) 2016-10-24 14:49:10 105KB 220 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia.pdf (PDF, 254KB) 2016-11-07 14:14:49 254KB 198 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marlena Smolarek 23-09-2016 14:26:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marlena Smolarek 23-09-2016
Ostatnia aktualizacja: Marlena Smolarek 07-11-2016 14:14:49