Budowa drogi po byłym torowisku na odcinku od miejscowości Bogusławie do Stepnicy (port) ? ETAP I i II

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie droga po torowisku etap I i II_2013.pdf (PDF, 601KB) 2013-05-23 12:16:13 601KB 573 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ droga po torowisku Etap I i II_2013.pdf (PDF, 2.9MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:16:13 2.9MB 276 razy
2 siwz_droga po byłym torowisku_2013.doc (DOC, 360KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:29:00 360KB 265 razy
3 Opis techniczny. Droga po torowisku. ETAP I.pdf (PDF, 507KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:30:09 507KB 272 razy
4 D-4. Przekroje poprzeczne. Droga po torowisku. ETAP I.pdf (PDF, 1.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:30:40 1.5MB 158 razy
5 D-3.2. Przekroje konstrukcyjne. Droga po torowisku. ETAP I.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:31:01 1.0MB 144 razy
6 D-3.1. Przekroje konstrukcyjne. Droga po torowisku. ETAP I.pdf (PDF, 1.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:31:28 1.4MB 199 razy
7 D-2.2. Przekrój podłużny. Droga po torowisku. ETAP I.pdf (PDF, 636KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:31:48 636KB 145 razy
8 D-2.1. Przekrój podłużny. Droga po torowisku. ETAP I.pdf (PDF, 606KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:32:05 606KB 144 razy
9 D-1.2. Gminna. Plan sytuacyjny. Droga po torowisku.pdf (PDF, 1.7MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:32:33 1.7MB 165 razy
10 D-1.1. Gminna. Plan sytuacyjny. Droga po torowisku.pdf (PDF, 1.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:32:58 1.5MB 146 razy
11 DW112. Opis techniczny. Droga po torowisku..pdf (PDF, 273KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:33:49 273KB 235 razy
12 D-3. DW112. Przekroje konstrukcyjne. Droga po torowisku..pdf (PDF, 314KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:34:21 314KB 166 razy
13 D-2. DW112. Przekrój podłużny. Droga po torowisku..pdf (PDF, 262KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:34:34 262KB 141 razy
14 23_05_2013_12_34_46_D-2. DW112. Przekrój podłużny. Droga po torowisku..pdf (PDF, 262KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:34:46 262KB 152 razy
15 D-1. DW112. Plan sytuacyjny.Droga po torowisku..pdf (PDF, 667KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:35:05 667KB 170 razy
16 20121213160950.pdf (PDF, 847KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:36:04 847KB 185 razy
17 Opis stałej organizacji ruchu. Droga po torowisku. ETAP I..pdf (PDF, 392KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:36:28 392KB 193 razy
18 D-6.2. Plan stałej organizacji ruchu. Droga po torowisku. ET.pdf (PDF, 465KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:36:45 465KB 132 razy
19 D-6.1. Plan stałej organizacji ruchu. Droga po torowisku. ET.pdf (PDF, 377KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:37:05 377KB 120 razy
20 OPIS Tymczasowa org. ruchu. Droga po torowisku.pdf (PDF, 3.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:37:50 3.5MB 1401 razy
21 D-5.3. Tymczasowa organizacja ruchu.pdf (PDF, 464KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:38:11 464KB 147 razy
22 D-5.2. Tymczasowa organizacja ruchu.pdf (PDF, 481KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:38:29 481KB 144 razy
23 D-5.1. Tymczasowa organizacja ruchu.pdf (PDF, 449KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:38:50 449KB 146 razy
24 Informacja BIOZ.pdf (PDF, 71.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:39:21 71.KB 422 razy
25 Specyfikacje techniczne. Stepnica Port. ETAP I.pdf (PDF, 2.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:40:01 2.4MB 350 razy
26 Przedmiar. Stepnica. ETAP I.pdf (PDF, 81.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:40:31 81.KB 190 razy
27 ETAP I - OPIS TECHNICZNY - STEPNICA.pdf (PDF, 5.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:41:30 5.3MB 267 razy
28 Rys. Nr 2 - ETAP I.pdf (PDF, 6.9MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:42:33 6.9MB 148 razy
29 Rys. Nr 1 - ETAP I.pdf (PDF, 4.7MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:43:18 4.7MB 155 razy
30 Rys. Nr 10 - ETAP I.pdf (PDF, 1.9MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:43:49 1.9MB 152 razy
31 Rys. Nr 12 - ETAP I.pdf (PDF, 1.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:44:12 1.4MB 147 razy
32 Rys. Nr 9 - ETAP I.pdf (PDF, 877KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:44:33 877KB 160 razy
33 Rys. Nr 11 - ETAP I.pdf (PDF, 1.7MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:44:58 1.7MB 148 razy
34 Rys. Nr 8 - ETAP I.pdf (PDF, 904KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:45:20 904KB 153 razy
35 Rys. Nr 7 - ETAP I.pdf (PDF, 932KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:45:39 932KB 159 razy
36 Rys. Nr 6 - ETAP I.pdf (PDF, 100KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:45:59 100KB 155 razy
37 Rys. Nr 5 - ETAP I.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:46:28 1.0MB 153 razy
38 Rys. Nr 4 - ETAP I.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:47:12 1.0MB 151 razy
39 Rys. Nr 3 - ETAP I.pdf (PDF, 886KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:47:33 886KB 151 razy
40 STWIOR sanitarna etap I.pdf (PDF, 821KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:48:19 821KB 168 razy
41 przedmiar sanitarny etap I.pdf (PDF, 501KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:48:53 501KB 152 razy
42 Opis techniczny. Droga po torowisku. ETAP II.pdf (PDF, 476KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:49:28 476KB 160 razy
43 D-4. Przekroje poprzeczne. Droga po torowisku. ETAP II..pdf (PDF, 439KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:49:43 439KB 164 razy
44 D-3. Przekroje konstrukcyjne. Droga po torowisku. ETAP II..pdf (PDF, 506KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:50:08 506KB 168 razy
45 D-2. Przekrój podłuzny. Droga po torowisku ETAP II.pdf (PDF, 345KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:50:23 345KB 142 razy
46 D-1. Plan sytuacyjny. Droga po torowisku. ETAP II.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:51:07 1.0MB 173 razy
47 20121213161135.pdf (PDF, 360KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:51:35 360KB 154 razy
48 23_05_2013_12_51_54_Informacja BIOZ.pdf (PDF, 71.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:51:54 71.KB 236 razy
49 Specyfikacje techniczne. Stepnica Port. ETAP II.pdf (PDF, 1.9MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:52:39 1.9MB 166 razy
50 OPIS. Stała organizacja ruchu. Droga po torowisku. ETAP II.pdf (PDF, 852KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:53:03 852KB 192 razy
51 D-6. Stała organizacja ruchu. Droga po torowisku. ETAP II..pdf (PDF, 508KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:53:20 508KB 142 razy
52 OPIS Tymczasowa organizacja ruchu. Droga po torowisku. ETAP .pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:53:50 1.0MB 173 razy
53 D-5. Tymczasowa organizacja ruchu.Droga po torowisku. ETAP I.pdf (PDF, 526KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:54:07 526KB 144 razy
54 Przedmiar. Stepnica. ETAP II.pdf (PDF, 76.KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:54:28 76.KB 172 razy
55 ETAP II - OPIS TECHNICZNY - STEPNICA.pdf (PDF, 2.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:55:10 2.8MB 658 razy
56 Rys. Nr 1 - ETAP II.pdf (PDF, 1.7MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:55:37 1.7MB 152 razy
57 Rys. Nr 3 - ETAP II.pdf (PDF, 1.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:55:58 1.1MB 145 razy
58 Rys. Nr 2 - ETAP II.pdf (PDF, 878KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:56:20 878KB 141 razy
59 Rys. Nr 4 - ETAP II.pdf (PDF, 581KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:56:40 581KB 149 razy
60 STWIOR sanitarna etap II.pdf (PDF, 891KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:57:05 891KB 189 razy
61 przedmiar sanitarny etap II.pdf (PDF, 378KB) Po terminie otwarcia ofert 2013-05-23 12:57:34 378KB 207 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 Wyjaśnienie treści SIWZ.pdf (PDF, 46.KB) 2013-05-28 12:25:51 46.KB 465 razy
2 Ogłoszenie o zmianie.pdf (PDF, 82.KB) 2013-05-29 14:15:40 82.KB 441 razy
3 Zawiadomienia o zmianie SIWZ.pdf (PDF, 172KB) 2013-05-29 14:16:00 172KB 527 razy
4 Wyjaśnienie treści SIWZ troga po torowisku.pdf (PDF, 33.KB) 2013-06-04 12:27:24 33.KB 419 razy
5 Wyjaśnienia_5.06.13.doc (DOC, 37KB) 2013-06-05 10:13:00 37KB 440 razy
6 05_06_2013_10_14_23_Rys. Nr 12 - ETAP I.pdf (PDF, 1.4MB) 2013-06-05 10:14:23 1.4MB 429 razy
7 05_06_2013_10_14_51_Rys. Nr 4 - ETAP II.pdf (PDF, 581KB) 2013-06-05 10:14:51 581KB 404 razy
8 Stepnica Port etap II v1- popr. 4.06.2013 (2013, 73.KB) 2013-06-05 10:15:18 73.KB 396 razy
9 Stepnica Port etap II v1 .pdf (PDF, 73.KB) 2013-06-05 10:57:28 73.KB 434 razy
Wynik postępowania
1 Ogłoszenie o wyborze oferty drtoga po torowisku etap I i II.pdf (PDF, 102KB) 2013-06-14 09:18:30 102KB 454 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia.html (HTML, 7.5KB) 2013-06-25 12:29:07 7.5KB 422 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marlena Smolarek 23-05-2013 12:16:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marlena Smolarek 23-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Marlena Smolarek 25-06-2013 12:29:07