Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego: 1. ul. Wojska Polskiego, ul. Łąkowa, Obręb Stepnica, Gmina Stepnica 2. ul. B. Chrobrego, W. Jagiełły, Jana III Sobieskiego, Tęczowa obręb Stepnica, Gmina Stepnica 3. ul. B. Chrobrego, B. Śmiałego, Z. Starego, Mieszka I, Królowej Jadwigi, obręb Stepnica, Gmina Stepnica 4. Żarnowo, ul. Podgórna, dz. Nr 687, 710, Gmina Stepnica 5. ul. Krótka, ul. Parkowa, obręb Stepnica, Gmina Stepnica 6. obręb Bogusławie, dz. Nr 4/25, 4/42, 4/37, Gmina Stepnica

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Oświetlenie ogłoszenie.docx (DOCX, 29.KB) 2011-11-09 15:52:28 29.KB 413 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz przebudowa dróg.doc (DOC, 334KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 15:52:28 334KB 204 razy
2 1 Zgłoszenie Stepnica W. Polskiego Łąkowa.pdf (PDF, 57.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 15:55:05 57.KB 151 razy
3 2 Obliczenia - oswietlenie uliczne.pdf (PDF, 149KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 15:55:28 149KB 166 razy
4 2 plansza.pdf (PDF, 880KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 15:55:46 880KB 169 razy
5 2 schemat.pdf (PDF, 588KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 15:56:03 588KB 162 razy
6 2 Spadek napięcia.pdf (PDF, 167KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 15:56:20 167KB 164 razy
7 2 strona tytułowa.pdf (PDF, 121KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 15:56:33 121KB 148 razy
8 Opis Techniczny- oświetlenie terenu.pdf (PDF, 130KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 15:56:49 130KB 204 razy
9 załacznik do siwz.pdf (PDF, 128KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 15:57:37 128KB 253 razy
10 3 przedmiar robót zm.pdf (PDF, 206KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 15:57:58 206KB 231 razy
11 3 strona tytułowa przedmiar.pdf (PDF, 120KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 15:58:12 120KB 146 razy
12 4 strona tytułowa specyfikacja.pdf (PDF, 120KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 15:59:09 120KB 152 razy
13 Specyfikacja.pdf (PDF, 305KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 15:59:26 305KB 182 razy
14 5 Zgłoszenie Stepnica Chrobrego Jagiełły Sobieskiego Tęczowa.pdf (PDF, 52.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:00:12 52.KB 144 razy
15 Opis Techniczny.pdf (PDF, 164KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:00:28 164KB 190 razy
16 rysunek 1.pdf (PDF, 674KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:00:43 674KB 139 razy
17 schemat 1.pdf (PDF, 678KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:01:01 678KB 185 razy
18 strona tytułowa projekt.pdf (PDF, 121KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:01:16 121KB 160 razy
19 09_11_2011_16_01_48_załacznik do siwz.pdf (PDF, 126KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:01:48 126KB 264 razy
20 Przedmiar robót.pdf (PDF, 199KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:02:05 199KB 201 razy
21 strona tytułowa przedmiar.pdf (PDF, 120KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:02:17 120KB 153 razy
22 09_11_2011_16_02_52_Specyfikacja.pdf (PDF, 306KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:02:52 306KB 168 razy
23 strona tytułowa specyfikacja.pdf (PDF, 119KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:03:13 119KB 155 razy
24 9 Zgłoszenie Stepnica Chrobrego Śmiałego K.Jadwigi Z. Starego Mieszka I.pdf (PDF, 59.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:03:54 59.KB 146 razy
25 09_11_2011_16_04_12_Opis Techniczny.pdf (PDF, 167KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:04:12 167KB 200 razy
26 09_11_2011_16_04_27_rysunek 1.pdf (PDF, 870KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:04:27 870KB 157 razy
27 schemat nr 1.pdf (PDF, 101KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:05:03 101KB 174 razy
28 strona tytułowa porjekt.pdf (PDF, 122KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:05:25 122KB 152 razy
29 załacznik do swiz.pdf (PDF, 132KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:06:06 132KB 180 razy
30 09_11_2011_16_06_20_Przedmiar robót.pdf (PDF, 219KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:06:20 219KB 215 razy
31 09_11_2011_16_06_34_strona tytułowa przedmiar.pdf (PDF, 120KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:06:34 120KB 151 razy
32 09_11_2011_16_07_13_Specyfikacja.pdf (PDF, 307KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:07:13 307KB 230 razy
33 09_11_2011_16_07_24_strona tytułowa specyfikacja.pdf (PDF, 120KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:07:24 120KB 141 razy
34 13 Zgłoszenie Żarnowo.pdf (PDF, 55.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:07:54 55.KB 148 razy
35 14 Spadek napięcia.pdf (PDF, 210KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:08:11 210KB 168 razy
36 09_11_2011_16_08_22_Opis Techniczny- oświetlenie terenu.pdf (PDF, 129KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:08:22 129KB 413 razy
37 plansza.pdf (PDF, 717KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:08:47 717KB 149 razy
38 schemat.pdf (PDF, 599KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:09:10 599KB 155 razy
39 strona tytułowa.doc (DOC, 28KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:09:34 28KB 140 razy
40 09_11_2011_16_10_01_załacznik do siwz.pdf (PDF, 135KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:10:01 135KB 208 razy
41 15 przedmiar robót zm.pdf (PDF, 234KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:10:20 234KB 235 razy
42 09_11_2011_16_10_32_strona tytułowa przedmiar.pdf (PDF, 120KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:10:32 120KB 152 razy
43 09_11_2011_16_11_05_Specyfikacja.pdf (PDF, 306KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:11:05 306KB 162 razy
44 09_11_2011_16_11_17_strona tytułowa specyfikacja.pdf (PDF, 120KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:11:17 120KB 149 razy
45 17 Zgłoszenie Stepnica Krótka Parkowa.pdf (PDF, 57.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:12:13 57.KB 147 razy
46 18 Spadek napięcia.pdf (PDF, 143KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:12:30 143KB 163 razy
47 Obliczenia - oswietlenie uliczne.pdf (PDF, 148KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:12:43 148KB 166 razy
48 09_11_2011_16_12_55_Opis Techniczny- oświetlenie terenu.pdf (PDF, 128KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:12:55 128KB 189 razy
49 09_11_2011_16_14_44_plansza.pdf (PDF, 875KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:14:44 875KB 156 razy
50 09_11_2011_16_15_02_schemat.pdf (PDF, 622KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:15:02 622KB 140 razy
51 strona tytułowa.pdf (PDF, 121KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:15:16 121KB 157 razy
52 09_11_2011_16_15_49_załacznik do siwz.pdf (PDF, 127KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:15:49 127KB 201 razy
53 przedmiar robót zm.pdf (PDF, 211KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:16:05 211KB 246 razy
54 09_11_2011_16_16_22_strona tytułowa przedmiar.pdf (PDF, 120KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:16:22 120KB 152 razy
55 09_11_2011_16_16_59_Specyfikacja.pdf (PDF, 304KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:16:58 304KB 161 razy
56 09_11_2011_16_17_11_strona tytułowa specyfikacja.pdf (PDF, 121KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:17:11 121KB 151 razy
57 21 Zgłoszenie Stepnica Bogusławie.pdf (PDF, 54.KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:17:39 54.KB 159 razy
58 09_11_2011_16_17_57_Opis Techniczny- oświetlenie terenu.pdf (PDF, 169KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:17:57 169KB 221 razy
59 09_11_2011_16_18_10_Przedmiar robót.pdf (PDF, 244KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:18:10 244KB 230 razy
60 rysunek nr 1.pdf (PDF, 9.9MB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:18:57 9.9MB 157 razy
61 09_11_2011_16_19_47_rysunek nr 1.pdf (PDF, 7.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:19:47 7.5MB 135 razy
62 rysunek nr 2.pdf (PDF, 103KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:20:46 103KB 154 razy
63 09_11_2011_16_21_04_schemat nr 1.pdf (PDF, 967KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:21:04 967KB 152 razy
64 09_11_2011_16_21_18_strona tytułowa projekt.pdf (PDF, 121KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:21:18 121KB 194 razy
65 09_11_2011_16_21_31_strona tytułowa przedmiar.pdf (PDF, 120KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:21:31 120KB 149 razy
66 09_11_2011_16_22_09_załacznik do siwz.pdf (PDF, 141KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:22:09 141KB 363 razy
67 09_11_2011_16_22_25_Przedmiar robót.pdf (PDF, 244KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:22:25 244KB 194 razy
68 09_11_2011_16_22_39_strona tytułowa przedmiar.pdf (PDF, 120KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:22:39 120KB 130 razy
69 09_11_2011_16_23_28_Specyfikacja.pdf (PDF, 309KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:23:28 309KB 182 razy
70 09_11_2011_16_23_42_strona tytułowa specyfikacja.pdf (PDF, 119KB) Po terminie otwarcia ofert 2011-11-09 16:23:42 119KB 153 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjaśnienia - oświetlenie uliczne Gmina Stepnica.tif (TIF, 393KB) 2011-11-16 13:26:04 393KB 369 razy
2 rysunek_2.pdf (PDF, 13.MB) 2011-11-16 13:43:21 13.MB 372 razy
3 wyjaśnienie nr 2 - oświetlenie uliczne.pdf (PDF, 74.KB) 2011-11-17 15:02:32 74.KB 338 razy
4 Wyjaśnienia oświetlenie ulic 3.pdf (PDF, 264KB) 2011-11-21 13:33:21 264KB 344 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze oferty - oświetlenie uliczne.pdf (PDF, 491KB) 2011-12-02 15:52:58 491KB 461 razy
Udzielenie zamówienia
1 Udzielenie zamówienia - oświetlenie ulic.pdf (PDF, 241KB) 2011-12-12 16:57:18 241KB 391 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Herman 09-11-2011 15:52:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marlena Smolarek 09-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Marlena Smolarek 06-04-2017 11:38:41