Przebudowa i modernizacja plaży publicznej w Stepnicy oraz Rozbudowa i modernizacja przystani jachtowej na Kanale Młyńskim w Stepnicy

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_internet.doc (DOC, 59KB) 2010-02-03 11:26:22 59KB 366 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Nawierzchnie_Rys._2.pdf (PDF, 859KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:37:25 859KB 161 razy
2 Mapa_dokumentacyjna.pdf (PDF, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:30:24 1.2MB 166 razy
3 Opis.pdf (PDF, 562KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 12:01:12 562KB 171 razy
4 pozwolenie_wodno-_prawne.pdf (PDF, 1.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 12:02:47 1.1MB 163 razy
5 opinia_zudp.pdf (PDF, 320KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 12:12:17 320KB 144 razy
6 rys._14.pdf (PDF, 467KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 12:11:17 467KB 165 razy
7 ZaA_A_cznik_10.pdf (PDF, 443KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:33:22 443KB 171 razy
8 wstA_p_do_przedmiaru.pdf (PDF, 41.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:56:17 41.KB 174 razy
9 3.Plan_palowania_i_kotwienia_cz._1-cypel.pdf (PDF, 76.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:53:22 76.KB 170 razy
10 2._Plan_palowania_i_kotwienia_cz.2.pdf (PDF, 344KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:53:10 344KB 170 razy
11 Rys._8.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 12:09:55 1.0MB 159 razy
12 4._Zabudowa_korony_umocnienia_na_brzegu_prawym.pdf (PDF, 115KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:53:39 115KB 187 razy
13 Operat_wodnoprawny_Rys._2.pdf (PDF, 5.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:30:58 5.1MB 159 razy
14 operat_wodno-prawny.pdf (PDF, 3.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:36:06 3.3MB 159 razy
15 projekt_budowlany_drogowy_czA_A_A__tekstowa.pdf (PDF, 5.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:39:56 5.3MB 178 razy
16 Spceyfikacje_cz._2.pdf (PDF, 1.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 13:16:36 1.3MB 171 razy
17 4._Plan_wyposaA_enia_cz.2.pdf (PDF, 635KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:47:58 635KB 173 razy
18 Operat_wodnoprawny_Rys._4.pdf (PDF, 343KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:31:28 343KB 153 razy
19 ZaA_A_cznik_35.pdf (PDF, 449KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:34:36 449KB 147 razy
20 1.Projekt_zagospodarowania.pdf (PDF, 2.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:50:14 2.0MB 178 razy
21 ZaA_A_cznik_33.pdf (PDF, 435KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:34:15 435KB 159 razy
22 ZaA_A_cznik_12.pdf (PDF, 344KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:33:46 344KB 165 razy
23 01.roboty_kafarowe.pdf (PDF, 65.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:56:44 65.KB 249 razy
24 Rys._2.pdf (PDF, 4.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 12:01:51 4.2MB 161 razy
25 9._FUndament_znaku_nawigacyjnego.pdf (PDF, 60.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:54:50 60.KB 162 razy
26 Plan_sieci_elektrycznych_Rys._2.pdf (PDF, 295KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:45:52 295KB 170 razy
27 02.kotwy_gruntowe.pdf (PDF, 63.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:56:54 63.KB 337 razy
28 pozwolenie_na_bud-UrzA_d_Wojew.pdf (PDF, 277KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:29:02 277KB 158 razy
29 inf._dot._bezp..pdf (PDF, 809KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 12:12:03 809KB 137 razy
30 plan_orientacyjny.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 12:04:09 1.0MB 160 razy
31 3.przedmiar_elektryczny.pdf (PDF, 100KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:55:53 100KB 188 razy
32 1.przedmiar_hydrotechniczny.pdf (PDF, 301KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:55:25 301KB 220 razy
33 projekt_budowlany_czA_A_A__tekstowa.pdf (PDF, 4.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:52:34 4.1MB 171 razy
34 Nawierzchnie_Rys._4.2.pdf (PDF, 2.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:38:35 2.0MB 149 razy
35 pismo-zgoda_na_zmianA__rodzaju_pali-plaA_a_Stepnica.pdf (PDF, 24.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 12:12:28 24.KB 153 razy
36 8._Drabinka-brzeg_lewy.pdf (PDF, 63.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:54:35 63.KB 148 razy
37 PrzekrA_j_geotechniczny_I.pdf (PDF, 2.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:32:55 2.2MB 170 razy
38 Nawierzchnie_Rys._4.4.pdf (PDF, 1.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:39:22 1.6MB 152 razy
39 ZaA_A_cznik_8.pdf (PDF, 321KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:33:11 321KB 205 razy
40 Nawierzchnie_Rys._4.3.pdf (PDF, 2.1MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:38:57 2.1MB 154 razy
41 06.roboty_czerpalne.pdf (PDF, 52.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:57:34 52.KB 149 razy
42 decyzja_A_rodowiskowa_wA_jt.pdf (PDF, 1.9MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:59:56 1.9MB 138 razy
43 Operat_wodnoprawny_Rys._3_.pdf (PDF, 420KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:31:11 420KB 184 razy
44 Operat_wodnoprawny_Rys._5.pdf (PDF, 354KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:31:38 354KB 160 razy
45 projekt_budowlany_oA_wietlenie_czA_A_A__tekstowa.pdf (PDF, 3.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:44:38 3.4MB 193 razy
46 pozwolenie_na_budowA_.pdf (PDF, 1.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 12:00:48 1.4MB 138 razy
47 Rys._5.pdf (PDF, 929KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 12:06:39 929KB 153 razy
48 Rys._1.pdf (PDF, 2.7MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 12:01:40 2.7MB 171 razy
49 6._PachoA__cumowniczy.pdf (PDF, 49.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:54:07 49.KB 161 razy
50 Specyfikacje_cz._1.pdf (PDF, 1.3MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 13:16:55 1.3MB 180 razy
51 przedmiar-str_tytuA_.pdf (PDF, 67.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:56:08 67.KB 173 razy
52 ZaA_A_cznik_13.pdf (PDF, 306KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:33:57 306KB 165 razy
53 projekt_roboty_hydrotechniczne_czA_A_A__tekstowa.pdf (PDF, 4.7MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:49:06 4.7MB 174 razy
54 decyzje_urzA_d_morski.pdf (PDF, 1.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:28:51 1.4MB 157 razy
55 dokumentacja_geologiczna.pdf (PDF, 6.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:30:07 6.0MB 171 razy
56 2._Plan_robA_t_czerpalnych.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:47:34 1.0MB 173 razy
57 rys._11.pdf (PDF, 409KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 12:10:42 409KB 172 razy
58 Plan_sieci_elektrycznych_Rys._1.pdf (PDF, 12.MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 15:26:33 12.MB 166 razy
59 projekt_wykonawczy_roboty_hydrotechniczne_czA_A_A__tekstowa.pdf (PDF, 633KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:55:08 633KB 182 razy
60 Rys._6.pdf (PDF, 823KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 12:09:21 823KB 159 razy
61 05.oA_wietlenie_zewnA_trzne.pdf (PDF, 75.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:57:26 75.KB 160 razy
62 postanowienie.pdf (PDF, 373KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 12:00:33 373KB 144 razy
63 2.przedmiar_drogowy.pdf (PDF, 39.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:55:40 39.KB 191 razy
64 decyzja_drzewa.pdf (PDF, 1.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:27:22 1.0MB 160 razy
65 6.Konstrukcja_umocnienia_-_brzeg_prawy_pA_n.pdf (PDF, 78.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:48:19 78.KB 183 razy
66 Nawierzchnie_Rys._4.1.pdf (PDF, 1.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:37:57 1.4MB 154 razy
67 Nawierzchnie_Rys._1.1.pdf (PDF, 2.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:36:58 2.6MB 173 razy
68 SIWZ_internet.doc (DOC, 204KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:26:22 204KB 289 razy
69 Nawierzchnie_Rys._3.pdf (PDF, 1.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:37:40 1.4MB 152 razy
70 7._Drabinka-brzeg_prawy.pdf (PDF, 67.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:54:24 67.KB 155 razy
71 rys._10.pdf (PDF, 479KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 12:10:30 479KB 165 razy
72 ZaA_A_cznik_36.pdf (PDF, 465KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:34:50 465KB 155 razy
73 ZaA_A_czniki_14-32.pdf (PDF, 3.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:35:26 3.0MB 166 razy
74 7.Konstrukcja_umocnienia_i_znak_nawigacyjny-cypel_wejA_ciowy.pdf (PDF, 96.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:48:34 96.KB 171 razy
75 3._Plan_wyposaA_enia_cz._1.pdf (PDF, 497KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:47:46 497KB 175 razy
76 rys._15.pdf (PDF, 457KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 12:11:29 457KB 169 razy
77 decyzja_A_rodowiskowa_wojewoda.pdf (PDF, 2.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:59:33 2.5MB 148 razy
78 ZaA_A_cznik_34.pdf (PDF, 467KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:34:26 467KB 151 razy
79 decyzja_minister.pdf (PDF, 1.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:59:12 1.5MB 138 razy
80 Rys._4.pdf (PDF, 1.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 12:06:26 1.6MB 164 razy
81 5._A_ciA_gi_42_mm.pdf (PDF, 57.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:53:52 57.KB 177 razy
82 1._Plan_palowania_i_kotwienia_cz._1.pdf (PDF, 133KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:52:50 133KB 184 razy
83 projekt_prac_geologicznych.pdf (PDF, 3.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:32:33 3.4MB 163 razy
84 rys._16.pdf (PDF, 372KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 12:11:40 372KB 168 razy
85 przedmiar_robA_t.pdf (PDF, 2.6MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 12:12:53 2.6MB 197 razy
86 00.wymagania_ogA_lne.pdf (PDF, 166KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:56:34 166KB 159 razy
87 pozwolenie_wodno-prawne.pdf (PDF, 1.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:36:23 1.4MB 151 razy
88 ZaA_A_cznik_37.pdf (PDF, 328KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:35:03 328KB 153 razy
89 03.konstrukcje_z_relumatu.pdf (PDF, 61.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:57:04 61.KB 171 razy
90 decyzja_celu_publicznego.pdf (PDF, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:58:56 1.2MB 140 razy
91 Rys._13.TIF (TIF, 503KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 12:11:06 503KB 167 razy
92 Rys._7.pdf (PDF, 1.4MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 12:09:39 1.4MB 163 razy
93 badanie_gruntu.pdf (PDF, 101KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:58:07 101KB 143 razy
94 5.Konstrukcja_umocnienia_-_brzeg_lewy_pA_d.pdf (PDF, 79.KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:48:08 79.KB 196 razy
95 informacja_o_bezpieczeA_stwie.pdf (PDF, 112KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:58:20 112KB 140 razy
96 decyzja_RZGW.pdf (PDF, 100KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:27:36 100KB 156 razy
97 ZaA_A_cznik_11.pdf (PDF, 398KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:33:32 398KB 168 razy
98 04.nawierzchnie.pdf (PDF, 280KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:57:16 280KB 157 razy
99 Rys._3.pdf (PDF, 2.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 12:02:02 2.8MB 167 razy
100 Roboty_hydrotech._i_czerpalne_Rys._1.pdf (PDF, 740KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:49:42 740KB 177 razy
101 rys._12.pdf (PDF, 516KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 12:10:53 516KB 167 razy
102 rys._9.pdf (PDF, 268KB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 12:10:07 268KB 167 razy
103 Nawierzchnie_Rys._1.2.pdf (PDF, 1.2MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:37:12 1.2MB 162 razy
104 decyzja_A_rodowiskowa.pdf (PDF, 7.5MB) Po terminie otwarcia ofert 2010-02-03 11:28:25 7.5MB 157 razy
Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1 wyjasnienie_1.pdf (PDF, 410KB) 2010-02-05 11:23:44 410KB 413 razy
2 zapytanie_nr_3.pdf (PDF, 1.7MB) 2010-02-11 09:55:29 1.7MB 396 razy
3 wyjaA_nienie_2.pdf (PDF, 392KB) 2010-02-10 11:55:02 392KB 374 razy
4 zapytanie_nr_4.doc (DOC, 29KB) 2010-02-11 15:25:34 29KB 400 razy
5 wyjasnienie_5.doc (DOC, 24.KB) 2010-02-16 15:47:09 24.KB 342 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie-ogA_oszenie.doc (DOC, 56KB) 2010-02-19 12:18:19 56KB 485 razy
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamA_wienia.doc (DOC, 42KB) 2010-03-01 10:43:47 42KB 392 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Herman 03-02-2010 11:26:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Humieja 03-02-2010
Ostatnia aktualizacja: Maciej Herman 08-08-2013 13:57:53