Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Stepnica

|---Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

|---Dane

|---Kontakt

|---Struktura organizacyjna

|---Regulamin Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy

|---Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy

Władze i struktura

|---Burmistrz Miasta i Gminy

|---Rada Miejska

      |---Rada Gminy lata 1990-1994

      |---Rada Gminy lata 1994-1998

      |---Rada Gminy lata 1998-2002

      |---Rada Gminy lata 2002-2006

      |---Rada Gminy lata 2006-2010

      |---Rada Gminy lata 2010-2014

      |---Rada Miejska lata 2018-2023

      |---Rada Miejska lata 2014-2018

|---Protokoły z obrad sesji Rady Miejskiej

      |---kadencja 2018-2023

      |---kadencja 2014-2018

|---Komisje

|---Zadania i kompetencje

|---Oświadczenia majątkowe

      |---Oświadczenia majatkowe Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica, Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica oraz Radnych Rady Miejskiej w Stepnicy na początek kadencji 2018-2023

      |---Oświadczenia majatkowe Radnych Rady Miejskiej w Stepnicy Oraz Burmisteza Miasta i Gminy Stepnica na koniec kadencji 2014-2018

      |---Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Stepnicy za 2017 r

      |---Oświadczenia majatkowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnica i jednostek organizacyjnych za 2017 r.

      |---Oświadczenia majatkowe Radnych Rady Miejskiej w Stepnicy za 2016 r.

      |---Oświadczenia majatkowe pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Stepnica i jednostek organizacyjnych za 2016 r.

      |---Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Stepnicy za 2015 r.

      |---Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG i jednostek organizacyjnych za 2015 r.

      |---Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Stepnicy za 2014 r.

      |---Oświadczenia majątkowe pracowników UMiG i jednostek organizacyjnych za 2014 r.

      |---Oświadczenie majątkowe Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica początek kadencji 2014-2018

      |---Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Stepnicy początek kadencji 2014-2015

      |---Oświadczenia Radnych Rady Miejskiej w Stepnicy przed upływem kadencji wrzesień 2014 r.

            |---RADNI

      |---Oświadczenie majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Stepnicy za 2013 r.

      |---Oświadczenia majątkowe pracownicy UMiG i jednostek organizacyjnych za 2013 r.

      |---Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Stepnica za 2012 r.

      |---Oświadczenia majątkowe pracowników UG i jednostek organizacyjnych za 2012 r.

      |---Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Gminy Stepnica za 2011 r.

      |---Ośwadczenia majatkowe pracowników UG i jednostek organizacyjnych za 2011 r.

      |---II Oświadczenia majątkowe radnych 2010r.

      |---Oświadczenia majątkowe pracowników UG i jednostek organizacyjnych

      |---Oświadczenia majatkowe Nowa Rada 2010 r.

      |---Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Stepnica za 2010 r.

      |---Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Stepnica za 2009 r.

      |---Oświadczenia majątkowe pracowników UG i jednostek organizacyjnych za 2009 r.

      |---Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Stepnica za 2008 r.

      |---Oświadczenia majątkowe pracowników UG i jednostek organizacyjnych za 2008 r.

      |---Oświadczenia majątkowe za 2007 r. Przewodniczacy Rady Gminy Stepnica, Wójt Gminy Stepnica

      |---Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Stepnica za 2007 r.

      |---Oświadczenia majątkowe pracowników UG i jednostek organizacyjnych za 2007 r.

      |---Oświadczenia majątkowe za rok 2006

            |---Oświadczenia majatkowe Radnych Gminy Stepnica

            |---Pracownicy Urzędu Gminy

                  |---

      |---Oświadczenia majątkowe za rok 2005

            |---Wójt Gminy Stepnica - początek kadencji

            |---Rada Gminy Stepnica - początek kadencji 2006-10

            |---Wójt Gminy Stepnica - koniec kadencji

            |---Rada Gminy Stepnica - koniec kadencji

            |---Rada Gminy Stepnica

            |---Pracownicy Urzędu Gminy

      |---Oświadczenie o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonka z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi

      |---Oświadczenia majątkowe za rok 2004

            |---Oświadczenie o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka

            |---Pracownicy Urzędu Gminy

            |---Rada Gminy Stepnica

      |---Oświadczenia majątkowe za rok 2003

            |---Rada Gminy Stepnica

            |---Pracownicy Urzędu

      |---Oświadczenia majątkowe pracowników UG i jednostek organizacyjnych za 2002 r.

      |---Oświadczenia majątkowe radnych Gminy Stepnica za 2002 r.

|---Jednostki organizacyjne

|---Jednostki pomocnicze (Sołectwa)

Prawo lokalne

|---Akty Prawa Miejscowego

|---Statut

|---Uchwały

      |---Uchwały Rady Gminy - 2003 r.

            |---Sesja nr XIV

            |---Sesja nr XIII

            |---Sesja nr XII

            |---Sesja nr XI

      |---Uchwały Rady Gminy - 2005 r.

            |---Sesja nr XXXII

            |---Sesja nr XXXI

            |---Sesja nr XXX

            |---Sesja nr XXIX

            |---Sesja nr XXVIII

            |---Sesja nr XXVII

            |---Sesja nr XXVI

            |---Sesja nr XXV

      |---Uchwały Rady Gminy - 2006 r.

            |---Sesja nr III

            |---Sesja nr II

            |---Sesja nr I

            |---Sesja nr XXXIX

            |---Sesja nr XXXVIII

            |---Sesja nr XXXVII

            |---Sesja nr XXXVI

            |---Sesja nr XXXV

            |---Sesja nr XXXIV

            |---Sesja nr XXXIII

      |---Uchwały Rady Gminy - 2004 r.

            |---Sesja nr XXIII

            |---Sesja nr XXIV

            |---Sesja nr XXII

            |---Sesja nr XXI

            |---Sesja nr XX

            |---Sesja nr XX

            |---Sesja nr XIX

            |---Sesja nr XVIII

            |---Sesja nr XVII

            |---Sesja nr XVI

            |---Sesja nr XV

      |---Uchwały Rady Gminy - 2007 r.

            |---Sesja nr IX

            |---Sesja nr VIII

            |---Sesja nr VII

            |---Sesja nr VI

            |---Sesja nr V

            |---Sesja nr IV

      |---Uchwały Rady Gminy - 2008 r.

            |---Sesja nr XVII

            |---Sesja nr XVI

            |---Sesja nr XV

            |---Sesja nr XIV

            |---Sesja nr XIII

            |---Sesja nr XII

            |---Sesja nr XI

            |---Sesja nr X

      |---Uchwały Rady Gminy - 2009 r.

            |---Sesja nr XXV

            |---Sesja nr XXIV

            |---Sesja nr XXIII

            |---Sesja nr XXII

            |---Sesja nr XXI

            |---Sesja nr XX

            |---Sesja nr XIX

            |---Sesja nr XVIII

      |---Uchwały Rady Gminy - 2010 r.

            |---Sesja nr II

            |---Sesja nr I

            |---Sesja nr XXXII

            |---Sesja nr XXXI

            |---Sesja nr XXX

            |---Sesja nr XXIX

            |---Sesja nr XXVIII

            |---Sesja nr XXVII

            |---Sesja nr XXVI

      |---Uchwały Rady Gminy - 2011 r.

            |---Sesja nr X

            |---Sesja nr IX

            |---Sesja nr VIII

            |---Sesja Nr VII

            |---Sesja nr VI

            |---Sesja nr V

            |---Sesja nr IV

            |---Sesja nr III

      |---Uchwały Rady Gminy - 2012 r.

            |---Sesja nr XVIII

            |---Sesja nr XVII

            |---Sesja nr XVI

                  |---Uchwała Nr XVI/153/2012 Rady Gminy Stepnica z dnia 22 października 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica

            |---Sesja nr XV

            |---Sesja nr XIV

            |---Sesja nr XIII

            |---Sesja nr XII

            |---Sesja nr XI

      |---Uchwały Rady Gminy - 2013 r.

            |---Sesja nr XXVI

            |---Sesja nr XXV

            |---Sesja nr XXIV

            |---Sesja nr XXIII

            |---Sesja nr XXII

            |---Sesja nr XXI

            |---Sesja nr XX

            |---Sesja nr XIX

      |---Uchwały Rady Miejskiej - 2014 r.

            |---Sesja nr II

            |---Sesja nr I

            |---Sesja nr XXXIV

            |---Sesja nr XXXIII

            |---Sesja nr XXXII

            |---Sesja nr XXXI

            |---Sesja nr XXX

            |---Sesja nr XXIX

            |---Sesja nr XXVIII

      |---Uchwały Rady Miejskiej 2015 r.

            |---Sesja nr IX

            |---Sesja nr VIII

            |---Sesja nr VII

            |---Sesja nr VI

            |---Sesja nr V

            |---Sesja nr IV

            |---Sesja nr III

      |---Uchwały Rady Miejskiej 2016 r.

            |---Sesja nr XVI

            |---Sesja nr XV

            |---Sesja nr XIV

            |---Sesja nr XIII

            |---Sesja nr XII

            |---Sesja nr XI

            |---Sesja nr X

      |---Uchwały Rady Miejskiej 2017 r.

      |---Uchwały Rady Miejskiej 2018 r

      |---Rejestry Uchwał

            |---VIII kadencja Rady Miejskiej w Stepnicy lata 2018 - 2023

|---Podatki i opłaty

      |---2003 rok

      |---2004 rok

      |---2005 rok

      |---2006 rok

      |---2007 rok

            |---Wzory formularzy do wymiaru podatku

      |---2008 rok

            |---Wzory formularzy do wymiaru podatku

                  |---podarek leśny

                  |---podatek rolny

                  |---podatek od nieruchomości

      |---2009 rok

            |---Wzory formularzy do wymiaru podatków

      |---2010 rok

            |---Wzory formularzy do wymiaru podatków.

      |---2011 rok

            |---Wzory formularzy do wymiaru podatków.

                  |---Podatek od nieruchomości

                  |---Podatek rolny

                  |---Podatek leśny

      |--- 2012 rok

            |---Podatek od środków transportowych

            |---Podatek od nieruchomości

            |---Podatek leśny

            |---Podatek rolny

      |---2019 rok

            |---podatek od nieruchomości

            |---podatek rolny

            |---podatek leśny

            |---podatek od środków transportowych

            |---zwrot podatku akcyzowego

            |---opłata z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi

            |---opłata od posiadania psów

            |---opłata targowa

            |---wnioski i oświadczenia

      |---2018 rok

            |---wnioski i oświadczenia

            |---opłata targowa

            |---opłata od posiadania psów

            |---opłata z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi

            |---zwrot podatku akcyzowego

            |---podatek od środków transportowych

            |---podatek leśny

            |---podatek rolny

            |---podatek od nieruchomości

      |---2017 rok

            |---wnioski i oświadczenia

            |---zwrot podatku akcyzowego

            |---opłata targowa

            |---opłata od posiadania psów

            |---opłata z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi

            |---podatek od środków transportowych

            |---podatek leśny

            |---podatek rolny

            |---podatek od nieruchomości

      |---2016 rok

            |---Wnioski i oświadczenia

            |---zwrot akcyzy

            |---Opłata targowa

            |---Opłata od posiadania psów

            |---Opłata z tyt. gospodarowania odpadami komunalnymi

            |---podatek od śr.transportowych

            |---podatek leśny

            |---podatek rolny

            |---podatek od nieruchomości

      |---2015 rok

            |---zwrot akcyzy

            |---wnioski

            |---podatek rolny

            |---podatek od nieruchomości

            |---podatek od śr.transportowych

            |---podatek leśny

            |---opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

            |---opłata od posiadania psów

      |---2014 rok

            |---podatek leśny

            |---podatek od środków transportowych

            |---podatek od nieruchomości

            |---podatek rolny

            |---ewidencja psów

            |---zwrot podatku akcyzowego dla rolników

      |---2013 rok

            |---Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

            |---ewidencja psów

            |---Wykaz umorzeń

            |---podatek rolny

            |---podatek od środków transportowych

            |---podatek od nieruchomości

            |---podatek leśny

|---Strategia rozwoju, plany, programy, regulaminy

      |---Plan gospodarowania odpadami w Morskim Porcie Rybackim w Stepnicy

      |---Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

      |---Program Ochrony Zdrowia

      |---Plany Odnowy Miejscowości

      |---Statuty Sołectw

      |---Miejscowe Plany Zagospodarowania

            |---9.Uchwała Nr XVIII/186/12 Rady Gminy Stepnica z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica, obręb geodezyjny Bogusławie, działka nr 6/9.

            |---8.Uchwała Nr IV/45/2011 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica, część obrębu Stepnica.

            |---7.Uchwała Nr XXII/214/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Stepnica, dz. nr 646, 664, 661/2 i 625/1÷625/9 i obręb ewidencyjny Bogusławie dz. nr 14/1, gmina Stepnica.

            |---6.Uchwała Nr XXII/213/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnicy, obejmujący przebieg gazociągu wysokiego ciśnienia do DN 1000.

            |---5.Uchwała Nr XIII/125/08 Rady Gminy Stepnica z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie portu w Stepnicy.

            |---4.Uchwała Nr XXXIX/257/02 Rady Gminy Stepnica z dnia 5 października 2002r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica, obręb Stepnica.

            |---3.Uchwała Nr XXX/215/2001 Rady Gminy Stepnica z dnia 23 października 2001r. w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica w obrębie wieś Stepnica.

            |---2.Uchwała Nr XXXI/214/2001 Rady Gminy Stepnica z dnia 23 października 2001r. w sprawie zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica, obejmujących tereny przeznaczone pod zalesienie.

            |---1. Uchwała Nr XLIII/243/98 Rady Gminy Stepnica z dnia 16 czerwca 1998r. w sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica, w obrębie geodezyjnym Miłowo.

      |---Strategia Rozwoju Gminy

      |---Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

      |---Regulamin utrzymania czystości w Gminie Stepnica

|---Zarządzenia Burmistrza

      |---Zarządzenia Wójta Gminy Stepnica 2003 r.

      |---Zarządzenia Wójta Gminy Stepnica 2004 r.

      |---Zarządzenia Wójta Gminy Stepnica 2005 r.

      |---Zarządzenia Wójta Gminy Stepnica 2006 r.

      |---Zarządzenia Wójta Gminy Stepnica 2007 r.

      |---Zarządzenia Wójta Gminy Stepnica 2008 r.

      |---Zarządzenia Wójta Gminy Stepnica 2009 r.

      |---Zarządzenia Wójta Gminy Stepnica 2010 r.

      |---Zarządzenia Wójta Gminy Stepnica 2011 r.

      |---Zarządzenia Wójta Gminy Stepnica 2012 r.

      |---Zarządzenia Wójta Gminy Stepnica 2013 r.

      |---Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2014 r.

      |---Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2015 r.

      |---Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2019 r.

      |---Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2018 r.

      |---Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2017 r.

      |---Zarzadzenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2016 r.

|---Punkt dostępu do aktów prawnych

System Rada

|---Radni

|---Komisje

|---Głosowania

|---Interpelacje

|---Kalendarz posiedzeń

|---Sesje Rady

|---Protokoły

|---Uchwały

|---Projekty uchwał

Zamówienia publiczne

|---Zamówienia

|---Przetargi

|---Przetargi 2003 -2006

      |---Rok 2006

      |---Rok 2005

      |---Rok 2004

      |---Rok 2002

      |---Rok 2003

Ochrona Środowiska

|---Sprawozdania z gospodarowania odpadami komunalnymi

|---Decyzje środowiskowe

      |---2018

            |---Budowa 7 wolnostojących budynków rekreacyjnych całorocznych, parterowych z wbudowanymi garażami i użytkowymi lub nieużytkowymi poddaszami, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 56 położonej w obrębie geodezyjnym Kopice, Gmina Stepnica

            |---Budowa hali produkcyjnej oraz montaż instalacji do przetwarzania sadzy, zlokalizowanej przy ul. Portowej 10, na dz. o nr ewidencyjnych 651/1, 650/1 i 418/9 obręb Stepnica-1, miasto Stepnica

            |---Budowa 15 wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 23, obręb geodezyjny Kopice.

            |---Budowa 5 wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 331, obręb geodezyjny Kopice.

            |---Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 111 na odcinku Reclaw - Stepnica.

|---Publicznie dostępny wykaz informacji o środowisku

|---Efektywność energetyczna

|---Informacje o środowisku

      |---Konsultacje społeczne plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Stepnica wraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko

      |---Obwieszczenia

      |---PLANY, PROGRAMY - OCHRONA ŚRODOWISKA

      |---WNIOSKI DO POBRANIA

Informacje

|---Lobbing

|---Organizowanie zgromadzeń publicznych

|---Informacja o jakości wody

      |---Czarnocin MOWDK

      |---Jakość wody - informacje, wyniki.

            |---Wodociąg Widzieńsko

            |---Wodociąg Łąka

            |---Wodociąg Miłowo

            |---Wodociąg Budzień

      |---Kąpielisko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim

            |---Wyniki badań wody 2018

            |---Wyniki badań wody 2017

|---Nieodpłatna Pomoc Prawna

|---Ogłoszenia, Informacje

      |---konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

      |---konsultacje społeczne Statut Gminy

      |---Ochrona danych osobowych RODO

      |---Konsultacje społeczne Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Gminie Stepnica na lata 2016-2019

      |---Konsultacje społeczne Gminny Program Wpierania Rodziny na lata 2016-2018

      |---OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica pod przebieg linii elektroenergetycznej 220kV, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla potrzeb ww. projektu mpzp zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

      |---OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica pod przebieg linii elektroenergetycznej 220kV, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla potrzeb ww. projektu mpzp zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

      |---OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 183/1 oraz części działek nr 192 i 283, obręb Kopice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla potrzeb ww. projektu mpzp zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

      |---OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica dla terenu działki nr 183/1 oraz części działek nr 192 i 283, obręb Kopice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla potrzeb ww. projektu zmiany studium zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

      |---Konsultacje społeczne

      |---Konsultacje społeczne

      |---Konsultacje społeczne

      |---zasady udzielania pożyczek na remont budynków mieszkalnych

      |---Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 czerwiec 2009

      |---Zarządzenie nr 63/08 Wójta Gminy stepnica z dnia 08.10.2008 r., w sprawie przeznaczenia do dzierżawy w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej wraz z wykazem nieruchomości stanowiącym załącznik nr 1.

      |---Informator budżetowy

      |---2005 rok

      |---Formularze

      |---zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Gminy Stepnica w dniu 25 czerwca 2004 r.

      |--- rok 2004

|---Praca w Urzędzie

      |---Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. ładu przestrzennego i zamówień publicznych

      |---Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. podatków, opłat i sprawozdawczości

      |---Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. gospodarki odpadami

      |---nabór na stanowisko ds. księgowości

      |---Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

      |---Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

      |---Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

      |---Ogłoszenie o naborze na stanowisko ds. gospodarki komunalnej

|---Jak załatwić sprawę

      |---Wnioski do kart usług

      |---Urząd Stanu Cywilnego

      |---Urodzenia

      |---Wymeldowania i zameldowania

      |---Podatki - postępowanie

      |---Planowanie i zagospodarowanie przestrzene

      |---Imiona, nazwiska

      |---Ewidencja ludności

      |---Alkohol - zezwolenia

      |---Działalność gospodarcza

      |---Dowody osobiste

|---Rejestr Instytucji Kultury

|---Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych

|---Budżet

      |---Budżet 2019 r.

      |---Budżet 2018 r

            |---Sprawozdania o nadwyżce i deficycie za 2018

      |---Budżet 2017 r.

            |---Sprawozdania o nadwyżce i deficycie za 2017

      |---Budżet 2016 r.

      |---BUDŻET 2015 R.

      |---Budżet 2014 r.

      |---Budżet 2009 rok

      |---Budżet 2013 rok

      |---Budżet 2012 rok

      |---Budżet 2011 rok

            |---Sprawozdawczość finansowa

      |---Budżet 2010 rok

      |---Budżet na 2008 rok

      |---Budżet na 2007 rok

      |---Budżet na 2006 rok

|---Obwieszczenia

      |---2019 rok

      |---2018 rok

      |---2017 rok

      |---2016 rok

      |---2015 rok

            |---OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica pod przebieg linii elektroenergetycznej 220kV, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla potrzeb ww. projektu mpzp zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

      |---2014 rok

            |---OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY STEPNICA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stepnica pod przebieg linii elektroenergetycznej 220kV, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla potrzeb ww. projektu mpzp zgodnie z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

      |---2013 rok

      |--- 2012 rok

      |---2011 rok

      |---2010 rok

            |---ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - winda dla niepełnosprawnych

      |---2009 rok

      |---2008 rok

      |---2007 rok

      |---2006 rok

      |---2005 rok

      |---2004 rok

|---Konkursy

      |---Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

      |---nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami

      |---konkurs

      |---nabór na wolne stanowisko urzędnicze

|---Informacje nieudostępnione

|---Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

|---Petycje

      |---Petycja w sprawie elektronizacji zamówień publicznych

      |---Petycja dot. Programu Wzorowa Łazienka

      |---Rejestr petycji

      |---Informacje ogólne

|---Kontrola

      |---2015 rok

      |---2016 rok

      |---Najwyższa Izba Kontroli

|---Instrukcja obsługi

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

|---Informacje ogólne

|---Programy

      |---Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

            |---2018 rok

            |---2017 rok

      |---Gminne Programy Przeciwdziałania Narkomanii

            |---2010 rok

            |---2011 rok

            |---2012 rok

            |---2014 rok

            |---2015 rok

            |---2016 rok

      |---Gminne Programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

            |---2010 rok

            |---2011 rok

            |---2012 rok

            |---2013 rok

            |---2014 rok

            |---2015 rok

            |---2016 rok

|---Sprawozdania

|---Punkt Konsultacyjny GKRPA i grupa AA

Wybory

|---Wybory uzupełniajace 2019

      |---Gminna Komisja Wyborcza w Stepnicy

|---Wybory samorządowe 2018

      |---Obwodowe Komisje Wyborcze

      |---Gminna Komisja Wyborcza

|---Wybory uzupełniające 2017

      |---Obwodowa Komisja Wyborcza

      |---Zgłoszenie listy kandydatów - dokumenty

      |---Gminna Komisja Wyborcza

      |---Obwieszczenia, komunikaty

|---Wybory uzupełniające 2015

      |---Wyniki wyborów

      |---Obwodowa Komisja Wyborcza

      |---Zgłoszenie listy kandydatów - dokumenty

      |---Gminna Komisja Wyborcza

      |---Obwieszczenia, komunikaty

|---Wybory Parlamentarne 2015

      |---Obwodowa Komisja Wyborcza

      |---Obwieszczenia, Komunikaty

|---Referendum ogólnokrajowe 2015

      |---Obwieszczenia i komunikaty

            |---Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w referendum ogólnokrajowym

|---Wybory Prezydenta RP 2015

      |---Obwieszczenia, komunikaty

|---Wybory Samorządowe 2014

      |---Wyniki wyborów

      |---Obwodowe Komisje Wyborcze

            |---Skład OKW

            |---Sposób zgłaszania członków OKW

      |---Gminna Komisja Wyborcza

      |---Obwieszczenia, komunikaty

            |---Informacje do wyborców niepełnosprawnych

|---Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

      |---Komisje obwodowe

      |---Poradnik wyborcy

            |---Wnioski

      |---Obwieszczenia, komunikaty

|---Referendum Gminne 2012

      |---Protokoły głosowania w obwodach

      |---Zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji ds. referendum gminnego

|---Wybory Parlamentarne 2011

|---Wybory Samorządowe 2010

|---Wybory Prezydenta RP 2010

|---Wybory Samorządowe 2006