Ewidencja spraw przyjętych i zakończonych w danym miesiącu

Grudzień 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Budownictwo 0 0
Dowody osobiste - podinspektor 0 0
Fundusze 0 0
GKRPA 0 0
Gospodarka komunalna 0 0
Gospodarka nieruchomościami 0 0
Główna Księgowa 0 0
Informatyk 0 0
Inwestycje 0 0
Kierownik AOŚ 0 0
Kierownik OPS, Zespół interdyscyplinarny, Ochrona Zdrowia 0 0
Kierownik USC 0 0
Komendant OSP 0 0
Komendant Straży Miejskiej 0 0
Księgowa jednostek org. gminy 0 0
Księgowość budżetowa 0 0
Księgowość podatkowa 0 0
Ochrona Środowiska 0 0
Organizacja, Promocja, Współpraca z NGO 0 0
Oświata, Kadry, Archiwum Zakładowe 0 0
Podatki, opłaty i sprawozdawczość 0 0
Rada Gminy, CEIDG, Pozwolenia na alkohol 0 0
Sekretariat Kancelaria 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Skarbnik Gminy 0 0
Środki pomocowe i współpraca z NGO 0 0
Wyganowski Andrzej 0 0
Wymiar podatków, dochodów i opłat 5 0
Zamówienia Publiczne 0 0
Zarządzanie kryzysowe, OC 0 0
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 0 0
Ład przestrzenny 0 0
Ład przestrzenny i zamówienia publiczne 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Listopad 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Budownictwo 0 0
Dowody osobiste - podinspektor 0 0
Fundusze 0 0
GKRPA 0 0
Gospodarka komunalna 0 0
Gospodarka nieruchomościami 0 0
Główna Księgowa 0 0
Informatyk 0 0
Inwestycje 0 0
Kierownik AOŚ 0 0
Kierownik OPS, Zespół interdyscyplinarny, Ochrona Zdrowia 0 0
Kierownik USC 0 0
Komendant OSP 0 0
Komendant Straży Miejskiej 0 0
Księgowa jednostek org. gminy 0 0
Księgowość budżetowa 0 0
Księgowość podatkowa 0 0
Ochrona Środowiska 0 0
Organizacja, Promocja, Współpraca z NGO 0 0
Oświata, Kadry, Archiwum Zakładowe 0 0
Podatki, opłaty i sprawozdawczość 0 0
Rada Gminy, CEIDG, Pozwolenia na alkohol 0 0
Sekretariat Kancelaria 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Skarbnik Gminy 0 0
Środki pomocowe i współpraca z NGO 0 0
Wyganowski Andrzej 0 0
Wymiar podatków, dochodów i opłat 2 0
Zamówienia Publiczne 0 0
Zarządzanie kryzysowe, OC 0 0
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 0 0
Ład przestrzenny 1 0
Ład przestrzenny i zamówienia publiczne 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak  
Październik 2018
Nazwa wydzialu Przyjęte Zrealizowane
Budownictwo 0 0
Dowody osobiste - podinspektor 0 0
Fundusze 0 0
GKRPA 0 0
Gospodarka komunalna 0 0
Gospodarka nieruchomościami 0 0
Główna Księgowa 0 0
Informatyk 0 0
Inwestycje 0 0
Kierownik AOŚ 0 0
Kierownik OPS, Zespół interdyscyplinarny, Ochrona Zdrowia 0 0
Kierownik USC 0 0
Komendant OSP 0 0
Komendant Straży Miejskiej 0 0
Księgowa jednostek org. gminy 0 0
Księgowość budżetowa 0 0
Księgowość podatkowa 0 0
Ochrona Środowiska 0 0
Organizacja, Promocja, Współpraca z NGO 0 0
Oświata, Kadry, Archiwum Zakładowe 0 0
Podatki, opłaty i sprawozdawczość 0 0
Rada Gminy, CEIDG, Pozwolenia na alkohol 0 0
Sekretariat Kancelaria 0 0
Sekretarz Gminy 0 0
Skarbnik Gminy 3 0
Środki pomocowe i współpraca z NGO 0 0
Wyganowski Andrzej 0 0
Wymiar podatków, dochodów i opłat 56 0
Zamówienia Publiczne 0 0
Zarządzanie kryzysowe, OC 0 0
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy 0 0
Ład przestrzenny 0 0
Ład przestrzenny i zamówienia publiczne 0 0
Sprawy przyjęte nieprzydzielone: brak