Informacje ogólne

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) działa przy Urzędzie Miasta i Gminy w Stepnicy i została powołana na mocy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 poz. 487 ze zm.) zarządzeniem  Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica

W skład GKRPA wchodzą:

Zakres zadań i świadczonej pomocy

Do głównych zadań realizowanych przez komisję należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, a w szczególności:

 1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu:
  1. powołanie i obsługa punktu konsultacyjno-informacyjnego,
  2. motywowanie i kierowanie do leczenia,
  3. kierowanie na leczenie odwykowe i zajęcia terapeutyczne itp.
 2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży:
 1. pomoc w zaopatrzeniu w materiały edukacyjne i informacyjne dotyczące problematyki uzależnień,
 2. wspieranie, organizowanie i prowadzenie działań trzeźwościowych,
 3. współorganizowanie, konsultowanie zajęć profilaktycznych, pomoc przy tworzeniu programów profilaktycznych.
 1. Nadzór nad ograniczeniem dostępności alkoholu.
 2. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
  1. przyjmowanie wniosków o środki finansowe,
  2. opracowywanie preliminarza wydatków z Funduszu GKRPA,
  3. szkolenie przedstawicieli placówek ochrony zdrowia, oświaty i pomocy społecznej w zakresie znajomości i rozwiązywania problemów alkoholowych,
  4. podział i zlecanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  5. dążenie do stworzenia zintegrowanego systemu profilaktyki gminnej - współpraca z przedstawicielami władz samorządowych, instytucji i organizacji na terenie gminy.

Do zadań GKRPA należy również przygotowywanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - koordynacja i czuwanie nad ich wykonaniem. Oba programy zatwierdza Rada Miejska.    

Zakres świadczonej pomocy:

Załączniki do pobrania

# Nazwa pliku Data dodania Pobrano
1 zalacznik zgłoszenie 2017.pdf 2017-01-04 08:13:56 pobrano 328 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Kwiryng 10-05-2016 11:55:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Kwiryng 10-05-2016
Ostatnia aktualizacja: Maciej Herman 21-03-2018 14:30:47