Informacja o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej w kolejnych latach

Art. 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej brzmi:

„1. Jednostka sektora publicznego, realizując swoje zadania, stosuje co najmniej dwa ze środków poprawy efektywności energetycznej, o których mowa w ust. 2.

2. Środkiem poprawy efektywności energetycznej jest:

1) umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

2) nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

3) wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, albo ich modernizacja;

4) nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów,

5) sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą.

3. Jednostka sektora publicznego informuje o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej na swojej stronie internetowej lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

 

Przeprowadzone działania przez Gminę Stepnica w poszczególnych latach:

Lp.

Nazwa zadania

Koszt (zł)

Źródła finansowania

Termin realizacji

2011 r.

1.

Remont instalacji centralnego ogrzewania   w Zespole Szkolno-Przedszkolnym i Gimnazjum w Stepnicy

300.000,00

Budżet Gminy Stepnica

lipiec-sierpień

2.

Remont instalacji elektrycznej oraz remont      i budowa instalacji  telekomunikacyjnych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym i Gimnazjum  w Stepnicy – ETAP II

290.566,00

Budżet Gminy Stepnica

kwiecień-lipiec

2012 r.

3.

Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia ulicznego:ul. Wojska Polskiego, ul. Łąkowa, ul. B. Chrobrego, W. Jagiełły, Jana III Sobieskiego, Tęczowa, ul. B. Chrobrego, ul.  B. Śmiałego, ul. Z. Starego, ul. Mieszka I, ul. Królowej Jadwigi, ul. Krótka, ul. Parkowa obręb Stepnica,  Żarnowo, ul. Podgórna, obręb Bogusławie, dz. nr 4/25, 4/42, 4/37, Gmina Stepnica 

702.351,66

Budżet Gminy Stepnica oraz dofinansowanie z programu PO RYBY w kwocie 580.000 zł  

styczeń-kwiecień

4.  

 Przebudowa sieci kablowej 0,4kV   i oświetlenia terenu nabrzeża 

94.812,58

Budżet Gminy Stepnica

Sierpień –listopad

2015 r.

5.

Przebudowa drogi polegająca na zabudowie lampy oświetleniowej LED zasilanej energią odnawialną –solar w miejscowości Gąsierzyno i Stepniczka.

36.776,42

Budżet Gminy Stepnica oraz dofinansowanie z  PROW w kwocie 16.444,03 zł

Maj

2016 r.
6 Wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku mieszkalnego przy ul. Barnima II 18 w Stepniczce 44.040,15 zł Budżet Gminy Stepnica czerwiec
7. Zakup nowego fabrycznie samochodu dostawczego OPEL MOVANO 102.200,00 zł Budżet Gminy Stepnica grudzień

  Gmina Stepnica posiada świadectwa charakterystyki energetycznej dla następujących nieruchomości:

  1. Budynek Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy, ul. T. Kościuszki 4,
  2. Budynki mieszkalne wielorodzinne w miejscowości Łąka 42 i 43
  3. Budynki mieszkalne wielorodzinne w miejscowości Stepnica ul. Kolejowa.
  4. Audyt energetyczny wraz z dokumentacją budynku wielorodzinnego w Czarnocinie.

Ponadto od 2011 r. sukcesywnie wymieniany jest sprzęt komputerowy, drukarki i kserokopiarki w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w jednostkach.  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariola Kwiryng 15-06-2016 08:47:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Humieja 15-06-2016
Ostatnia aktualizacja: Mariola Kwiryng 09-01-2017 11:58:51