Sesja nr XXXIX

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Uchwała Nr XXXIX/341/06 w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 rok 2006-11-14 10:48:17
Uchwała Nr XXXIX/340/06 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2006 i preliminarza wydatków na 2006 r.” 2006-11-14 10:30:13
Uchwała Nr XXXIX/339/06 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stepnica 2006-11-14 10:29:32
Uchwała Nr XXXIX/338/06 w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2007 2006-11-14 10:28:53
Uchwała Nr XXXIX/337/06 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2007 i preliminarza wydatków na 2007 r. 2006-11-14 10:28:13
Uchwała Nr XXXIX/336/06 w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok. 2006-11-14 10:27:41
Uchwała Nr XXXIX/335/06 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć dla pedagoga szkolnego oraz dla nauczycieli prowadzących zajęcia wychowawcze i opiekuńcze w oddziałach mieszanych pięciolatków i sześciolatków. 2006-11-14 10:27:06
Uchwała Nr XXXIX/334/06 w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości 2006-11-14 10:26:23
Uchwała Nr XXXIX/333/06 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie gminy Stepnica na 2007 r. 2006-11-14 10:25:13
Uchwała Nr XXXIX/330/06 w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2007r. 2006-11-14 10:16:45
Uchwała Nr XXXIX/331/06 w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie Gminy Stepnica 2006-11-14 10:15:51
Uchwała Nr XXXIX/330/06 w sprawie zobowiązania Wójt Gminy do realizacji inwestycji polegających na budowie ogólnodostępnej strefy rekreacji dziecięcej-placu zabaw na działkach o numerach ewidencyjnych 4/51 i 4/19 w obrębie geodezyjnym Bogusławie, gmina Stepnica. 2006-11-14 10:15:28
Uchwała Nr XXXIX/329/06 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Celowego Związku Gmin R - XXI i przyjęcia statutu Celowego Związku Gmin R-XXI 2006-11-14 10:14:58