Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

 

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ  
W STEPNICY  
UL. T. KOŚCIUSZKI 4  
72—112 STEPNICA  
tel. 91 4188521 wew. 31-34

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej - Alina Adamowska- Karczewicz, tel. 91 4188521 wew. 31

 1.  Dział pracy socjalnej - tel. 91 4188521 wew. 32 

  1. Ewa Szatan pracownik socjalny
  2. Dorota Ejkszto pracownik socjalny  

Do  zadań pracowników socjalnych należy m.in.: 

 •         dokonywanie oceny zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej, 

 •          przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, kompletowanie dokumentów oraz podejmowanie innych niezbędnych czynności związanych ze świadczeniem różnorodnych form pomocy, 

 •          prowadzenie pracy socjalnej, 

 •           inicjowanie ruchów samopomocowych i obywatelskich, promowanie działań wolontarystycznych, 

 •           współpraca z lokalnymi instytucjami i organizacjami w tym pozarządowymi oraz kościelnymi. 

 1.   2  Dział świadczeń rodzinnych i Funduszu alimentacyjnego - tel. 91 4188521 wew. 34  

Barbara Kleszcz / Beata Stocka  podinspektor ds świadczeń rodzinnych

Zajmuje się przyjmowaniem wniosków, sporządzaniem decyzji dotyczących świadczeń rodzinnych, egzekucją należności nienależnie pobranych niektórych świadczeń rodzinnych, sporządzaniem bilansów potrzebnych środków finansowych na realizację zadań. Obsługa Funduszu alimentacyjnego oraz postępowanie z dłużnikami alimentacyjnymi.

 

 1.  Dział dodatków mieszkaniowych - tel. 91 4188521 wew. 33  

Dorota Ejkszto pracownik socjalny

Zajmuje się m.in. kompletowaniem i opracowaniem dokumentacji oraz wydawaniem decyzji dot. przyznania dodatków mieszkaniowych, sporządzaniem bilansu potrzeb środków finansowych na dodatki mieszkaniowe z analizą obciążeń mieszkaniowych na terenie gminy Stepnica.

 1.  Dział usług opiekuńczych - tel. 91 4188521 wew. 34 

 

Przede wszystkim zajmuje się zapewnieniem pomocy w formie usług opiekuńczych osobom potrzebującym wsparcia w zakresie zaspakajania codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej i pielęgnacji, kontaktu z otoczeniem, zapewnieniem specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do szczególnych potrzeb wynikających ze schorzeń lub niepełnosprawności. Również zajmuje się realizacją projektu systemowego realizowanego w ramach PO KL pn. "Z bezradności do aktywności" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

          5 Opiekunki społeczne

  - Dorota Brulińska

  - Barbara Siebert

  - Renata Kujawa

        6. Wydział finansowo - księgowy  tel 91 4188521 wew. 33

  Grażyna Dzierzgowska  - główna księgowa

Obsługa finansowa OPS, analiza wykorzystywanych środków przydzielanych z budżetu Gminy lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Ośrodka.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 01-08-2006 12:55:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jakub Duszczak 31-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Mariola Kwiryng 19-05-2015 10:34:07