Rejestr uchwał Rady Miejskiej kadencja VIII lata 2014-2023

 

DATA

 

 

NR UCHWAŁY

 

TYTUŁ UCHWAŁY

 

POZ. w DZ.U.W.Z

22.11.2018

I/1/18

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

 

22.11.2018

I/2/18

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/3/18

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/4/18

w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/5/18

w sprawie powołania członków Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/6/18

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Gospodarki i Budżetu Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/7/18

w sprawie powołania członków Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/8/18

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji ds. Społecznych Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/9/18

w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/10/18

w sprawie powołania członków Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Stepnicy

 

22.11.2018

I/11/18

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stepnica na 2019 r.

Dz.U.W.Z z 2018 poz.5637 z dn.06.12.18

22.11.2018

I/12/18

w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na rok 2019

Dz.U.W.Z z 2018 poz.5638 z dn. 06.12.18

22.11.2018

I/13/18

w sprawie opłaty od posiadania psów

Dz.U.W.Z z 2018 poz. 5639 z dn 06.12.18

22.11.2018

I/14/18

w sprawie dziennej opłaty targowej na terenie Gminy Stepnica

Dz.U.W.Z z 2018 ,poz.5640 z dn. 06.12.18

22.11.2018

I/15/18

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem rządowym Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Dz.U.W.Z z 2018

poz.5753 z dn 11.12.18

22.11.2018

I/16/18

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem Posiłek w szkole i w domu na lata2019-2023

Dz.U.W.Z z 2018, poz.5752 z dn. 11.12.18

22.11.2018

I/17/18

W sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie rządowego Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023

Dz.U.W.Z z 2018, poz.5752 z dn. 11.12.18

19.12 2018

II/18/18

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Stepnica na 2019 rok

 

19.12 2018

II/19/18

w sprawie uchwalenia planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Stepnica na 2019 rok

 

19.12 2018

II/20/18

w sprawie uchwalenia Planu Pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stepnicy na 2019

 

19.12 2018

II/21/18

zmieniająca Uchwałę Nr XXV/280/13 Rady Gminy Stepnica z dnia 29 października 2013 r w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Związek Portów i Przystani Jachtowych -Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

 

19.12 2018

II/22/18

zmieniająca uchwałę Nr XVII/167/08 Rady Gminy Stepnica z dnia30 grudnia 2008 w sprawie wyrażenia zgody na przestąpienie Gminy Stepnica do Lokalnej Grupy Działania Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jako członka zwyczajnego

 

19.12 2018

II/23/18

w sprawie przystąpienia do Związku Miast Polskich

 

19.12 2018

II/24/18

wyznaczenia delegatów Gminy Stepnica do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedziba w Nowogardzie

 

19.12 2018

II/25/18

zmieniająca Uchwałę Nr V/57/11 Rady Gminy Stepnica z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

 

19.12 2018

II/26/18

w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019”.

 

19.12 2018

II/27/18

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stepnica na 2019 rok

 

19.12 2018

II/28/18

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Stepnica na lata 2019-2022

 

19.12 2018

II/29/18

w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Gminy-Miasta Szczecin na realizację programu edukacyjno-motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Gminy Stepnica w roku 2019

 

19.12 2018

II/30/18

w sprawie udzielenia pomocy Finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w 2019 roku na realizację zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu szlaku rowerowego na wale przeciwpowodziowym nad rzeką Iną, wale Skoszewo i Skoszewo Czarnocin stanowi załącznik nr 32 do protokołu.

 

 

19.12 2018

II/31/18

  1. sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

 

 

 

19.12 2018

II/32/18

w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stepnica stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

 

Dz.U.W.Z z 2018 poz.447 z dn. 14.12.19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Herman 15-02-2019 12:39:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariola Antoszczyk 15-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Maciej Herman 15-02-2019 12:39:02