Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarzadzenie Nr 1/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica do prowadzenia spraw gminy w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2019-01-10 14:32:26
Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 2 stycznia 2019 r w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica 2019-01-10 14:36:11
Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Miasta i gminy Stepnica z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej e Stepnicy w sprawie zasad zgłaszania projektów uchwał w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 2019-01-10 14:07:48
Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie treningowego uruchamiania syren alarmowych w jednostkach OSP w Stepnicy, w Czarnocinie i Żarnowie w dniu 19 stycznia 2019 r. 2019-01-17 13:42:15
Zarządzenie nr 6/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 stycznia 2019 r w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gminnej, działka 369, obręb Stepnica-1, miasto Stepnica 2019-01-22 10:21:22
Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 22 stycznia 2019 r w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Stepnica do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2019-01-24 12:02:36
Zarządzenie nr 9/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 5 lutego 2019 r w sprawie przeznaczenia do dzierżawy część nieruchomości gminnej, działka 778/2, obręb Racimierz, gmina Stepnica 2019-02-05 09:51:23
Zarządzenie nr 11/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 lutego w sprawie powołania komisji konkursowej ds.wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w UMiG w Stepnicy 2019-02-22 10:12:22
Zarządzenie nr 12/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 21 lutego w sprawie powołania komisji konkursowej ds.wyboru kandydata na wolne stanowisko urzędnicze w UMiG w Stepnicy 2019-02-22 10:14:18