Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Stepnica
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków umieszczania reklam i tablic informacyjnych na terenach i obiektach stanowiacych własność komunalną


UCHWAŁA Nr XVI/141 / 04

Rady Gminy Stopnica

z dnia 12 marca 2004 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie określenia warunków umieszczania reklam i tablic

informacyjnych na terenach i obiektach stanowiących własność komunalną

Na podstawie art. 18 ust. l i art 51 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, póz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, póz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, póz. 717 i Nr 162, póz. 1568 ) Rada Gminy Stepnica uchwala, co następuje:

§ l. W Uchwale Nr VI/70/03 Rady Gminy Stopnica z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie określenia "warunków umieszczania reklam i tablic informacyjnych na terenach i obiektach stanowiących własność komunalną skreśla się dotychczasową część § 2 ust l, który otrzymuje brzmienie:

l. „Ustala się miesięczną wysokość opłaty za umieszczenie reklam w zależności od wielkości reklamy:

a. za reklamę do wielkości l m2 w wysokości 28 zł. plus podatek VAT,

b. za każde 0,25 m2 powyżej l m2 dodatkowo 8 zł. plus podatek VAT.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stopnica.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i we wszystkich sołectwach.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Jakub Duszczak 26-10-2004 12:19:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jakub Duszczak 26-10-2004
Ostatnia aktualizacja: Jakub Duszczak 26-10-2004 12:19:24